Регламент торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива» icon

Регламент торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива»НазваРегламент торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива»
Сторінка1/6
Дата конвертації28.06.2013
Розмір405.86 Kb.
ТипРегламент
джерело
  1   2   3   4   5   6


Затверджую

Директор

ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»

Шишков С.Є.

_______________________


Регламент торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива»


м. Дніпропетровськ

2013


Зміст

Розділ 1. Визначення термінів 3

Розділ 2. Загальні положення 3

Розділ 3. Порядок переказу Учасником Біржових торгів коштів на Рахунок Біржі з метою забезпечення виконання зобов’язань за Договорами, укладеними на Біржі. 4

Директор 13

ПАТ "ФБ "Перспектива" _______________________ Шишков С.Є. 13

МП 13

підпис 13

Директор 15

ПАТ "ФБ "Перспектива" _______________________ Шишков С.Є. 15

МП 15

підпис 15


^

Розділ 1. Визначення термінів


1.1 Терміни, що використовуються в цьому Регламенті, мають наступні значення:

Грошовий ліміт - розмір коштів Учасника Біржових торгів, що складається з залишку коштів Учасника Біржових торгів на Рахунку Біржі, за рахунок яких можуть виконуватись зобов'язання Учасника Біржових торгів.

Депозитарій – Національний банк України, що виконує функції депозитарію щодо державних цінних паперів.

^ Додаткова сума коштів, що підлягає переказу на Рахунок Біржі – додатковий параметр системи мінімізації ризиків невиконання (часткового невиконання) зобов’язань за Договорами щодо ДЦП, що передбачають Нетингові розрахунки. По закінченню Торговельної сесії значення цього параметру дорівнює значенню Маржинальної вимоги.

^ Нетингові розрахунки – розрахунки з двостороннім забезпеченням за Договорами купівлі-продажу державних цінних паперів, що здійснюється за результатами клірингу, за наслідками Біржових торгів, згідно Положення НБУ

^ Обслуговуючий банк – Головне управління Національного банку України по м. Києву та Київській області, що виконує функції обслуговуючого банку відповідно до укладеного Договору з фондовою біржею про грошові розрахунки за операціями з державними цінними паперами;

^ Повідомлення НБУ – Повідомлення про необхідність перерахування коштів за Договорами щодо державних цінних паперів, яке надається Біржі Депозитарієм згідно з вимогами Положення НБУ та містить інформацію про обчислені в розрізі зберігачів сумарні сальдо щодо коштів;

Положення НБУ – Положення про депозитарну діяльність Національного банку України з державними цінними паперами, затвердженого Постановою Правління Національного банку України 19.03.2003 №114 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15.12.2011 №456) із змінами згідно Постанови правління Національного банку України 04.03.2013 №76;

Правила Біржі – Правила ПАТ «Фондова біржа «Перспектива» зареєстровані Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у відповідності до законодавства.

^ Рахунок Біржі – поточний рахунок в національній валюті № 32304417001, відкритий Біржею в Обслуговуючому банку, МФО 321024;

Розрахунки з одностороннім забезпеченням – одиночні розрахунки за Договорами з державними цінними паперами укладеними на Біржових торгах згідно Положення НБУ.

Терміни, що не визначені в цьому Регламенті, використовується у значеннях, встановлених Правилами Біржі, нормативно-правовими актами України та умовами роботи ЕТС Біржі.
^

Розділ 2. Загальні положення


  1. Цей Регламент використовується при Біржових торгах щодо державних цінних паперами (далі-ДЦП), що передбачають Нетингові розрахунки, та встановлює порядок переказу коштів (для участі в Біржових торгах, на виконання Маржинальної вимоги та при купівлі ДЦП на спеціалізованому Аукціоні), порядок блокування (розблокування) ДЦП для участі в торгах, порядок обліку зобов’язань та забезпечення виконання зобов’язань Учасників Біржових торгів за Договорами щодо ДЦП, укладеними на Біржі, порядок формування Маржинальної вимоги, порядок проведення спеціалізованого Аукціону з продажу ДЦП, що складають Додаткове забезпечення в цінних паперах, порядок повернення Біржею коштів Учасникам Біржових торгів та порядок інформування та надання документів Учасникам Біржових торгів.

  2. Біржа при проведенні Нетингових розрахунків за Договорами щодо ДЦП, використовує Рахунок Біржі відповідно до Положення НБУ та цього Регламенту.

  3. Біржові торги щодо ДЦП, що передбачають Нетингові розрахунки, відбуваються на окремій Торговельній сесії паралельно або альтернативно до Торговельної сесії, що передбачає Розрахунки з одностороннім забезпеченням .

  4. Відповідно до п.10.5 Розділу 10 Правил Біржі параметри системи мінімізації ризиків (Розрахунковий грошовий ліміт, Грошовий ліміт ті Ліміт у цінних паперах) з метою мінімізації ризиків невиконання (часткового невиконання) зобов’язань за Договорами щодо ДЦП, що передбачають Нетингові розрахунки, встановлюються окремо від цих параметрів на інших Ринках Біржі та за договорами щодо ДЦП, що передбачають Розрахунки з одностороннім забезпеченням.

  5. На Рахунок Біржі зараховуються кошти Учасників Біржових торгів виключно в національній валюті України.

  6. У випадку допущення Учасником Біржових торгів помилок при заповненні реквізиту «призначення платежу» Учасник Біржових торгів має можливість усунути допущені помилки шляхом надання Біржі листа із зазначенням виправленого реквізиту «призначення платежу».
  1   2   3   4   5   6Схожі:

Регламент торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива» iconПравила товарної Біржі «перспектива-коммодіті» щодо торгівлі на строковому ринку м. Дніпропетровськ 2011 р. Зміст
Розділ порядок здійснення клірингу та розрахунків за договорами, що укладаються на Строковому ринку
Регламент торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива» iconПоложення про вимоги до банку, який надає депозитарію послуги для здійснення грошових розрахунків за договорами щодо цінних паперів, і Типового договору про грошові розрахунки за операціями щодо цінних паперів
Затвердити такі, що додаються: Положення про вимоги до банку, який надає депозитарію послуги для здійснення грошових розрахунків...
Регламент торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива» iconРішення про припинення торгівлі з наступним виключенням із біржового Списку цінних паперів відповідно до переліку
Підставою є не дотримання Правил ват «Фондова біржа пфтс», вимог до включення та перебування цінних паперів в Списку фондової біржі...
Регламент торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива» iconТарифи на надання послуг Учасникам біржових торгів пат «фондова біржа «перспектива»
Тарифний план №1 (базовий) щодо доступу до етс біржі та укладення договорів на Біржі
Регламент торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива» iconНа відкриття клірингового субрахунку
Для відкриття клірингового субрахунку клієнту учасника клірингу для обліку зобов’язань та/або прав цього клієнта учасника клірингу...
Регламент торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива» iconПравила публічного акціонерного товариства «фондова біржа «перспектива» (нова редакція) м. Дніпропетровськ 2013 р. Зміст
Розділ 4: порядок доступу до etс біржі, члени Біржі та учасники біржових торгів
Регламент торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива» iconРішення 22. 12. 2009 м. Київ №1606 «Щодо зупинення клірингу та укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів атзт «Сильвер Поліграф»
Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», з метою захисту...
Регламент торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива» iconНовини української асоціації інвестиційного бізнесу 19. 01. 2010 р. 2
Ват «Єнакіївський металургійний завод» на фондовій біржі «Перспектива», що в умовах недосконалого законодавства створило значні проблеми...
Регламент торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива» iconПравила біржової торгівлі товарної біржі "перспектива-коммодіті" м. Дніпропетровськ 2011 р. Зміст
Розділ etс біржі та забезпечення електронного документообігу на біржі
Регламент торгів, клірингу та переказу коштів за договорами щодо державних цінних паперів, що передбачають нетингові розрахунки, на Фондовій біржі «Перспектива» iconПро затвердження Положення про розрахунково-клірингову діяльність за договорами щодо цінних паперів Відповідно до статей 3 та 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-вр ),
Україні ( 710/97-вр ) та з метою вдосконалення основних понять, правил І вимог до здійснення розрахунково-клірингової
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи