Інформація про проект \"Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності\" Головне в організації науки існує низка негативних явищ icon

Інформація про проект "Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності" Головне в організації науки існує низка негативних явищНазваІнформація про проект "Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності" Головне в організації науки існує низка негативних явищ
Дата конвертації08.05.2013
Розмір85.83 Kb.
ТипІнформація
джерело


Інформація про проект


”Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності”

Головне
В організації науки існує низка негативних явищ.


Незадовільний стан науково-технічної діяльності зумовлено неузгодженими формами організації та мислення, які:

 • залишилися як спадщина від радянської директивної планової розподільчої системи;

 • виникли як зміни, пов’язані з новими ринковими, демократичними та інтеграційними процесами;

 • з’явилися під впливом невдалих взірців, запозичених з досвіду інших країн.


^ Наука є тією діяльністю, яка повинна забезпечити інноваційний шлях розвитку держави та зробити можливою суспільну трансформацію.

Інноваційний шлях розвитку визначено у посланні Президента як умову економічного зростання та важливий механізм суспільної трансформації. Україна має достатній потенціал, щоб зайняти гідне місце у світі, але для цього треба здійснювати відповідну політику та змінити форми організації науково-технічної діяльності.


^ Ефективність науки – це, насамперед, ефективність її застосування для цілей суспільної трансформації.

Оцінка ефективності здійснення суспільних змін, які забезпечуються дослідженнями. Ефективність науково-технічної діяльності у цьому напрямку оцінюється на основі досліджень, а саме:

 • наскільки ефективно організовано інтелектуальне супроводження процесу реформ;

 • які окремі продукти науково-технічної діяльності вплинули на процеси трансформації;

 1. яким чином науково-технічна діяльність в цілому впливає на процес трансформації.

^ Оцінка ефективності досліджень, які забезпечують розвиток пріоритетів суспільної трансформації.

Ефективність досліджень у цьому випадку визначають з огляду на розв’язання проблем окремих сфер суспільного життя у контексті стратегічних пріоритетів держави, а саме:

 1. розвитку конкурентоспроможної економіки;

 2. запровадження системи патентів та стандартизації, які збігаються із світовими нормами;

 3. реформування освіти та академічної науки.


Критерії ефективності та засоби їх визначення змінились.

За останні кілька десятиліть оцінка ефективності науково-технічної діяльності пройшла через такі етапи:

 • універсальні критерії (істинність);

 • внутрішньо-професійні критерії (використання продуктів досліджень у самій науці);

 • суспільна практика оцінювання (інтегральна характеристика ефективності, яка складається на основі багатьох оцінок, отриманих з різних позицій);

 • аналіз наслідків і випереджаюче оцінювання (оцінка ефективності науково-технічної діяльності перетворюється на важливий інструмент управління проектами і програмами).

Питання оцінки ефективності і раціонального використання обмежених ресурсів стали ключовими у діяльності урядів демократичних країн, транснаціональних корпорацій, бізнесу та організацій, які надають технічну допомогу.


Загальні принципи координації досліджень та розробок.

Можна визначити такі загальні принципи:

 • кожний тип досліджень та розробок повинен мати чітко визначену галузь споживання та відповідні організаційні форми;

 • різні типи досліджень та розробок повинні мати свої критерії ефективності;

 • різні типи досліджень та розробок повинні мати свої форми фінансування та процедури їх відкриття.

З огляду на різноманітність учасників процесу науково-технічної діяльності, яких включено у споживання продуктів та розробку політики, самі лише галузеві та професійні експертні оцінки ефективності виявляються явно недостатніми.

Невідкладними стають процедури узгодження оцінок різних груп експертів. Ця вимога стосується і невеликих вузькоспеціалізованих досліджень, і міжгалузевих міжнародних проектів.

Міжсекторальне оцінювання є технологією і практикою сучасної публічної або державної політики (анг. public policy). Воно передбачає використання стандартних процедур узгодження оцінок різних груп експертів під час підготовки урядових рішень. Цю технологію можна використовувати у визначенні ефективності науково-технічної діяльності.


^ Пропозиції щодо розробки механізмів підвищення ефективності та результативності досліджень на другому етапі роботи.

Для вирішення визначених за результатами досліджень завдань та врахування отриманих висновків і рекомендацій пропонується створити міжвідомчі експертні фокус-групи на базі Мінекономіки.

Метою діяльності фокус-груп буде розробка завдань щодо проектів урядових рішень і державних документів, спрямованих на зміни державної політики у сфері науково-технічної діяльності.

Роботу фокус-груп буде спрямовано на практичне запровадження сучасних методів оцінки ефективності науково-технічної діяльності через розробку ефективної державної політики у науково-технічній сфері.


1. Інформація про виконання проекту


1.1. Дослідження ”Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності” виконували на підставі договору між Міністерством економіки України та Міжнародним центром перспективних досліджень (наказ Міністерства економіки № 196 від 07.09.2000).


1.2. Основна мета дослідження полягала у забезпеченні можливості ухвалення урядових рішень щодо змін в організації досліджень для урядових установ та відомств для підвищення їхньої ефективності та результативності у здійсненні державної політики.


1.3. Рекомендації, отримані під час виконання проекту, щодо опрацювання підходів до ухвалення рішень та підтримки фундаментальних і прикладних досліджень і розробок, дозволять більш ефективно і цілеспрямовано використовувати бюджетні кошти.


1.4. Роботу було спрямовано на впровадження нового порядку визначення напрямів фундаментальних і прикладних досліджень, використання прозорих процедур формулювання замовлень. Під час роботи на першому етапі було розроблено методичні рекомендації щодо підходів до формулювання завдань досліджень для різних міністерств та відомств. Було складено план розробки та практичного використання методичних рекомендацій щодо формулювання завдань та критеріїв оцінки ефективності наукових досліджень і розробок міністерствами й відомствами.


1.5. Пропозиції щодо нових процедур, правил і методичних рекомендацій, розроблені у рамках цього договору, повністю збігаються із загальною стратегією держави щодо науково-технологічних досліджень і розробок. Вони аналогічні стандартам інших урядових документів та процедурам і регламенту діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України.


1.6. Складові частини дослідження:

- проведення досліджень, вивчення західного досвіду і підготовка аналітичної доповіді щодо аналізу ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності;

- проведення консультацій і обговорень стану та проблем розвитку досліджень з експертами;

- підготовка підсумкового звіту, аналітичної записки, методичних рекомендацій і плану заходів щодо переходу до нової системи замовлень і виконання досліджень і розробок для Мінекономіки;

- проведення круглого столу для обговорення результатів дослідження.


1.7. Кінцевий результат усієї роботи представлено як підсумковий звіт, коротку аналітичну записку та методичні рекомендації.


Список виконавців дослідження

”Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів

науково-технічної діяльності”


^ Нікітін Володимир Африканович, відповідальний виконавець, автор тексту аналітичної записки.

Луковенко Юрій Віленович, експерт, співавтор тексту аналітичної записки.


В експертних обговореннях та підготовці матеріалів брали участь:


^ Волков Олег Ігоревич;

Дзюба Олена Миколаївна;

Коловіцкова Ольга Вікторівна;

Клюка Юрій Борисович;

Лукомський Василь Григорович;

Никифорович Наталія Олександрівна;

Попович Олександр Сергійович;

Тиж Олександр Пилипович;

Шкворець Юрій Філімонович.


^ КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ

”АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОНАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”

на 2000-2001 рр.

Дати
Роботи

Продукти

жовтень

І етап

Відбір групи експертів із визначеної теми дослідження.

Проведення робочих зустрічей з експертами та обговорення завдань досліджень.

Розроблення опитувальника з теми та отримання на нього відповідей експертів.

Відповіді експертів.

листопад

Розроблення попереднього варіанту аналітичної записки на основі відповідей експертів за опитувальником.

Отримання зауважень експертів щодо попереднього варіанту аналітичної записки.

Основні положення аналітичної записки.

грудень

Обговорення головних питань дослідження на конференції МЦПД з питань стратегії розвитку науки та освіти 16 грудня 2000 року.

Написання аналітичної записки щодо проблем підвищення ефективності науково-технічної діяльності.

Підготовка звіту про перший етап досліджень.

Аналітична записка.

Звіт про І етап.

січень

ІІ етап

Експертне обговорення аналітичної записки та визначення загальної схеми оцінювання результатів різних напрямків науково-технічної діяльності.


Загальна схема оцінювання результатів.

лютий

березень

Визначення та обговорення основних процедур та механізмів оцінювання результатів науково-технічної діяльності для аналітичного супроводження процесу ухвалення рішень урядом та відомствами.


Основні процедури оцінювання результатів.

квітень

травень

червень

Розробка та обговорення проекту впровадження запропонованих процедур та механізмів.

Проект впровадження запропонованих процедур та механізмів.

липень

серпень

вересень

жовтень

Підготовка пропозиції щодо необхідного пакету документів, які регламентують впровадження нових процедур.

Пакет документів, які регламентують впровадження нових процедур.

листопад

Підготовка пропозицій для уряду.

Пропозиції для уряду.

грудень

Підготовка завершального звіту.

Завершальний звіт.

Схожі:

Інформація про проект \"Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності\" Головне в організації науки існує низка негативних явищ iconЗміст аналітичної записки І. Аналіз проблем ефективності науково-технічної діяльності
Аналіз проблем ефективності науково-технічної діяльності та процесу її оцінювання”
Інформація про проект \"Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності\" Головне в організації науки існує низка негативних явищ iconІнформація про проект "Дослідження стратегічних напрямів реформування освіти і науки в Україні" Головне Стратегічна спроможність у демократичному суспільстві
...
Інформація про проект \"Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності\" Головне в організації науки існує низка негативних явищ iconРозпорядження від 10 листопада 2008 р. №1427-р Київ Про затвердження плану невідкладних заходів з подолання негативних явищ у металургійній промисловості
Затвердити план невідкладних заходів з подолання негативних явищ у металургійній промисловості (додається)
Інформація про проект \"Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності\" Головне в організації науки існує низка негативних явищ iconНаказ №1072 Про зміни у складі Громадської ради з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України (зміни до наказу №314 від 26. 05. 2005)
...
Інформація про проект \"Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності\" Головне в організації науки існує низка негативних явищ iconПро введення в дію нового зразка Почесної грамоти Міністерства освіти і науки України
З метою стимулювання педагогічної, науково-педагогічної діяльності, наукової та науково-технічної творчості й на відзнаку вагомих...
Інформація про проект \"Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності\" Головне в організації науки існує низка негативних явищ iconНаказ №645 Про результати експертизи анотованих звітів за закінченими науково-дослідними роботами у 2011 році
України від 25 серпня 2004 р. №1084, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18. 11. 2011 №1327 «Щодо підсумків...
Інформація про проект \"Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності\" Головне в організації науки існує низка негативних явищ iconВитяг з протоколу №1 від 26 березня 2010 року засідання атестаційної комісії з питань наукової, науково-технічної
Внз пройшли державну атестацію у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Інформація про проект \"Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності\" Головне в організації науки існує низка негативних явищ iconІнформація про проект " Розробка і впровадження ринкових механізмів формування пакету наукових досліджень і розробок для Мінекономіки" Головне
Розробка і впровадження ринкових механізмів формування пакету наукових досліджень і розробок для Мінекономіки”
Інформація про проект \"Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності\" Головне в організації науки існує низка негативних явищ iconОснови використання технічного аналізу на фондовому ринку та аналіз підходів вступ
Зараз існує процес глобалізації та інтеграції між ринками, таким чином виникає проблема міжнародного інвестування. Необхідно, щоб...
Інформація про проект \"Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності\" Головне в організації науки існує низка негативних явищ iconПоложення про проведення державної атестації вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації Міністерства освіти І науки України у частині наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Аклади ііі-іу рівнів акредитації (далі внз) Міністерства освіти І науки України (далі мон), що здійснюють наукову, науково-технічну...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи