Закон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України icon

Закон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів УкраїниНазваЗакон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України
Сторінка2/4
Дата конвертації07.05.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипЗакон
джерело
1   2   3   4
^

Стаття 8. Призначення на посаду Прем’єр-міністра України
Прем'єр-міністр України призначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.

Кандидатуру для призначення на посаду Прем'єр-міністра України Президент України вносить за пропозицією коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції.

Подання щодо призначення на посаду Прем’єр-міністра України вноситься разом з відомостями про освіту, фах, витягом з трудової книжки; автобіографією, в якій висвітлюються найістотніші факти життя, результати трудової діяльності; декларацією про майновий стан та доходи; відомостями стосовно входження до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.

Депутатські фракції та групи мають право перед розглядом питання на пленарному засіданні Верховної Ради України зустрітися із кандидатом на посаду Прем’єр-міністра України та отримати відповіді на поставлені запитання.

Кандидат на посаду Прем'єр-міністра України виступає на пленарному засіданні Верховної Ради України з програмною заявою та відповідає на запитання народних депутатів України.

постанова Верховної Ради України про призначення Прем’єр-міністра України приймається шляхом голосування в поіменному режимі. Рішення приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.

У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем'єр-міністра України Президент України вносить на розгляд Верховної Ради України кандидатуру на зазначену посаду в порядку, встановленому частиною другою цієї статті.


^ Стаття 9. Призначення на посади членів Кабінету Міністрів України


Члени Кабінету Міністрів України, крім Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України, призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України. Міністр оборони України і Міністр закордонних справ України призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України.

Кандидатури для призначення на посади Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України, інших членів Кабінету Міністрів України вносять відповідно Президент України, Прем’єр-міністр України за пропозиціями коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день з дня призначення Прем’єр-міністра України.

Подання Прем’єр-міністра України про призначення на посади членів Кабінету Міністрів України при його формуванні вноситься єдиним списком.

На кожну посаду пропонується одна кандидатура. Верховна Рада України розглядає подання Президента України і Прем’єр-міністра України та призначає на посади членів Кабінету Міністрів України.

У разі відхилення Верховною Радою України кандидатури на посаду члена Кабінету Міністрів України у семиденний строк вноситься, нове подання щодо кандидатури на зазначену посаду.

Призначення до складу Кабінету Міністрів України на посади (крім Прем’єр-міністра України), які є вакантними, здійснюється у порядку, встановленому частинами 1, 2, 4 цієї статті.


^ Стаття 10. Набуття повноважень Кабінетом Міністрів України та членами Кабінету Міністрів України, призначеними на вакантні посади


Члени Кабінету Міністрів України перед вступом на посаду складають на пленарному засіданні Верховної Ради України Присяги такого змісту:

"Усвідомлюючи високу відповідальність члена Кабінету Міністрів України, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь додержуватися Конституції та законів України, всіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, відстоювати права і свободи людини та громадянина, дбати про добробут Українського народу, зміцнення та сталий демократичний розвиток держави.

Присягу зачитує Прем'єр-міністр України і її текст підписує кожний член Кабінету Міністрів України.

Підписаний текст присяги зберігається в особовій справі члена Кабінету Міністрів України.

Відмова члена Кабінету Міністрів України від складення присяги має наслідком звільнення його з посади.

Кабінет Міністрів України набуває повноважень з моменту складення присяги не менш як двома третинами від його складу. Члени Кабінету Міністрів України, які призначені на вакантні посади, набувають повноважень з моменту складення ними Присяги відповідно до частини першої цієї статті та підписання її тексту.


^ Стаття 11. Програма діяльності Кабінету Міністрів України


Кабінет Міністрів України не пізніше ніж у тридцятиденний строк після набуття повноважень подає на розгляд Верховної Ради України Програму діяльності Кабінету Міністрів України на строк своїх повноважень, в якій визначаються стратегія діяльності Кабінету Міністрів України.

Програма діяльності Кабінету Міністрів України перед її розглядом на пленарному засіданні Верховної Ради України обговорюється в комітетах Верховної Ради України та депутатських фракціях.

Прем'єр-міністр України особисто представляє Програму діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради України та відповідає на запитання народних депутатів України.

Верховна Рада України може надати Кабінетові Міністрів України можливість доопрацювати Програму його діяльності на основі вивчення пропозицій і зауважень, висловлених під час її обговорення у комітетах, депутатських фракціях та на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.


Розділ ІІІ. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ

^ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Стаття 12. Складення повноважень Кабінету Міністрів України у зв’язку з обранням нового складу Верховної Ради України


Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України.

Заява про складення повноважень Кабінету Міністрів України подається Прем’єр-міністром України чи особою, яка виконує його обов’язки, та розглядається на засіданні новообраної Верховної Ради України після обрання Голови Верховної Ради України.


^ Стаття 13. Дострокове припинення повноважень Кабінету Міністрів України


Повноваження Кабінету Міністрів України припиняються достроково у разі:

1) відставки Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;

2) відставки Прем'єр-міністра України;

3) припинення повноважень Прем'єр-міністра України у зв’язку з неможливістю виконання ним повноважень за станом здоров'я;

4) смерті Прем'єр-міністра України.


^ Стаття 14. Відставка Кабінету Міністрів України у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри


Верховна Рада України за пропозицією Президента України або не менш як однієї третини від її конституційного складу може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України розглядається на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше ніж через десять днів після внесення пропозиції із запрошенням всього складу Кабінету Міністрів України. У разі розгляду питання про відповідальність Кабінету Міністрів України за пропозицією Президента України на пленарне засідання Верховної Ради України запрошується Президент України.

Резолюція недовіри Кабінетові Міністрів України вважається прийнятою, якщо за це проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради України.

Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінетові Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України.

Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради України.


Стаття 15. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у разі відставки, неможливості виконання повноважень за станом здоров'я або смерті Прем'єр-міністра України


Прем'єр-міністр України має право заявити Верховній Раді України про свою відставку.

Верховна Рада України протягом десяти днів після надходження відповідної заяви вирішує питання про відставку Прем'єр-міністра України.

Відставка Прем’єр-міністра України настає з дня прийняття рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Рішення про припинення повноважень Прем’єр-міністра України, у зв’язку з неможливістю виконання повноважень за станом здоров’я, приймається Верховною Радою України на основі медичного висновку.

Повноваження Прем'єр-міністра України у разі його смерті припиняються з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.

Припинення повноважень Прем'єр-міністра України має наслідком дострокове припинення повноважень всього складу Кабінету Міністрів України.


^ Стаття 16. Продовження виконання повноважень Кабінетом Міністрів України


Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед новообраною Верховною Радою України або достроково припинив повноваження з підстав, передбачених статтею 13 цього Закону, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету Міністрів України.

У разі відставки Прем’єр-міністра України, неможливості виконання ним своїх повноважень за станом здоров’я або смерті Прем’єр-міністра України на період до сформування нового складу Кабінету Міністрів України повноваження Прем’єр-міністра виконує Перший віце-прем’єр-міністр України.


^ Стаття 17. Припинення повноважень членів Кабінету Міністрів України


Повноваження члена Кабінету Міністрів України припиняються у разі припинення повноважень Кабінету Міністрів України.

Повноваження члена Кабінету Міністрів України припиняються також шляхом звільнення з посади за поданням Прем'єр-міністра України, а стосовно Міністра оборони України чи Міністра закордонних справ України – за поданням Президента України, а також за заявою про відставку члена Кабінету Міністрів України, або у зв’язку з неможливістю виконання повноважень за станом здоров’я, що підтверджується медичним висновком.

Рішення Верховної Ради України про припинення повноважень члена Кабінету Міністрів України приймається у формі постанови.

Повноваження члена Кабінету Міністрів України у разі його смерті припиняються з дня смерті, засвідченої свідоцтвом про смерть.


^ Розділ IV. КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Стаття 18. Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України


Діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом дотримання виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань державного управління у сфері економіки та фінансів, соціальної політики, праці та зайнятості, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони природи, екологічної безпеки, природокористування, цивільного захисту, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, інших завдань внутрішньої, зовнішньої політики, національної безпеки та обороноздатності.

Кабінет Міністрів України здійснює постійний контроль за виконанням органами виконавчої влади Конституції та інших актів законодавства України, вживає заходів до усунення недоліків у роботі зазначених органів. 


^ Стаття 19. Повноваження Кабінету Міністрів України


Кабінет Міністрів України:


1) у сфері економіки та фінансів:

а) забезпечує проведення державної економічної політики, здійснює прогнозування та державне регулювання національної економіки;

б) розробляє та виконує загальнодержавні програми економічного та соціального розвитку;

в) здійснює відповідно до закону управління об'єктами державної власності, делегує в установленому законом порядку окремі повноваження щодо управління зазначеними об'єктами міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, урядовим органам, місцевим державним адміністраціям та відповідним суб'єктам господарювання; розробляє та забезпечує розроблення і виконання державних програм приватизації; вносить Верховній Раді України пропозиції стосовно визначення переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;

г) сприяє розвитку підприємництва на засадах рівності перед законом усіх форм власності та забезпеченню соціальної спрямованості національної економіки, здійснює заходи щодо демонополізації та антимонопольного регулювання економіки, розвитку конкуренції та ринкової інфраструктури;

ґ) забезпечує розроблення і виконання програм структурної перебудови галузей національної економіки та інноваційного розвитку, здійснює заходи, пов'язані з реструктуризацією та санацією підприємств і організацій, розробляє і проводить державну промислову політику, визначає пріоритетні галузі промисловості для їх прискореного розвитку;

д) забезпечує захист та підтримку національного товаровиробника;

є) визначає обсяги продукції (робіт, послуг) для державних потреб, порядок формування та розміщення державного замовлення на її виробництво, вирішує відповідно до законодавства інші питання щодо задоволення державних потреб у продукції (роботах, послугах); утворює згідно із законами державні резервні фонди фінансових і матеріально-технічних ресурсів та приймає рішення про їх використання;

ж) забезпечує проведення державної аграрної політики, продовольчу безпеку держави;

з) забезпечує проведення державної фінансової та податкової політику, сприяє стабільності грошової одиниці України;

и) розробляє проект закону про Державний бюджет України та про внесення змін до Державного бюджету України, забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про його виконання;

і) приймає рішення про використання коштів резервного фонду Державного бюджету України;

ї) обслуговує державний борг України, приймає рішення про випуск державних внутрішніх та зовнішніх позик, державних: грошово-речових лотерей;

й) організовує державне страхування;

к) забезпечує проведення державної політики цін, державне регулювання ціноутворення;

л) забезпечує проведення зовнішньоекономічної політики України, здійснює в межах, визначених законом, регулювання зовнішньоекономічної діяльності;

м) організовує митну справу;

н) організовує роботу із складання платіжного балансу і зведеного валютного плану України, забезпечує раціональне використання державних валютних коштів;

о) виступає гарантом щодо позик, які у визначених законом про Державний бюджет України межах надаються іноземними державами, банками, фінансовими міжнародними організаціями, а в інших випадках - відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;.


2) у сфері соціальної політики, охорони здоров'я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони довкілля та негативних наслідків надзвичайних ситуацій:

а) забезпечує проведення державної соціальної політики, вживає заходів для підвищення реальних доходів населення та забезпечує соціальний захист громадян;

б) забезпечує підготовку проектів мінімальних державних соціальних стандартів, мінімального споживчого бюджету, мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму;

в) розробляє та виконує державні програми соціальної допомоги, вживає заходів для зміцнення матеріально-технічної бази закладів соціального захисту інвалідів, пенсіонерів та інших непрацездатних і малозабезпечених верств населення;

г) забезпечує проведення державної політики зайнятості населення, розробляє та виконує відповідні державні програми, вирішує питання щодо профорієнтації, підготовки та перепідготовки кадрів, регулює міграційні процеси;

ґ) забезпечує проведення державної політики у сфері охорони здоров'я, санітарно-епідемічного благополуччя, охорони материнства та дитинства, освіти, фізичної культури, забезпечує доступність для громадян медичних, освітніх та фізкультурно-оздоровчих закладів;

д) забезпечує проведення державної політики у сфері культури, етнонаціонального розвитку України і міжнаціональних відносин, охорони історичної та культурної спадщини, всебічного розвитку і функціонування державної мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України; створює умови для вільного розвитку мов корінних народів і національних меншин України, дбає про задоволення національно-культурних потреб українців, які проживають за межами держави;

е) розробляє і здійснює заходи щодо створення матеріально-технічної бази та інших умов, необхідних для розвитку охорони здоров'я, освіти, культури та спорту, туристичного та рекреаційного господарства;

є) проводить державну політику в сфері інформатизації, сприяє становленню єдиного інформаційного простору на території України;

ж) розробляє та забезпечує проведення науково-технічної політики, розвиток і зміцнення науково-технічного потенціалу України, розробляє та виконує загальнодержавні науково-технічні програми;

з) вживає заходів для вдосконалення державного регулювання у науково-технічній сфері, стимулювання інноваційної діяльності підприємств, установ та організацій;

и) визначає порядок формування та використання фондів для науково-технічної діяльності;

і) забезпечує проведення державної політики у сфері охорони природи, екологічної безпеки та природокористування;

ї) забезпечує розроблення та виконання державних і міждержавних екологічних програм;

й) здійснює в межах своїх повноважень державне управління у сфері охорони та раціонального використання землі, її надр, водних ресурсів, рослинного і тваринного світу, інших природних ресурсів;

к) приймає рішення щодо обмеження, тимчасової заборони (зупинення) або припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

л) координує діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у питаннях охорони навколишнього природного середовища, виконання державних, регіональних і міждержавних екологічних програм;

м) забезпечує проведення заходів, передбачених державними програмами подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, приймає рішення з питань ліквідації наслідків інших аварій, а також пожеж, катастроф, стихійного лиха.


3) у сфері правової політики, законності, забезпечення реалізації прав і свобод людини та громадянина:

а) забезпечує проведення державної правової політики;

б) здійснює контроль за додержанням законодавства органами виконавчої влади, їх посадовими особами, а також органами місцевого самоврядування з питань виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади;

в) вживає заходів до захисту прав і свобод, гідності, життя і здоров'я людини та громадянина від протиправних посягань, охорони власності та громадського порядку, пожежну безпеку, боротьбу із злочинністю;

ґ) здійснює заходи щодо забезпечення виконання судових рішень органами виконавчої влади та їх керівниками;

д) створює умови для вільного розвитку і функціонування системи юридичних послуг та правової допомоги населенню;


4) у сфері зовнішньої політики:

а) забезпечує в межах своїх повноважень зовнішньополітичну діяльність України;

б) забезпечує відповідно до закону про міжнародні договори вирішення питань щодо укладення та виконання міжнародних договорів України.

в) приймає рішення щодо придбання за кордоном у власність України нерухомого майна (будівництва, реконструкції об'єктів) для потреб закордонних дипломатичних установ України;


5) у сфері національної безпеки та обороноздатності:

а) забезпечує охорону та захист державного кордону і території України;

б) вживає заходів для зміцнення національної безпеки України;

в) здійснює заходи щодо забезпечення боєздатності Збройних Сил України, визначає в межах бюджетних асигнувань на оборону чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу і навчальні збори;

г) вживає заходів для забезпечення обороноздатності України, оснащення Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до закону, всім необхідним для виконання покладених на них завдань;

ґ) вирішує питання соціальних і правових гарантій для військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей;

д) здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням його на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану;

е) вирішує питання щодо забезпечення участі військовослужбовців України в миротворчих акціях в порядку, визначеному законом.

є) визначає пріоритетні напрямки розвитку оборонно-промислового комплексу.


6) у сфері державної служби:

а) організовує проведення єдиної державної політики у сфері державної служби;

б) здійснює заходи щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади;

в) розробляє і здійснює заходи, спрямовані на вдосконалення системи органів виконавчої влади з метою підвищення ефективності їх діяльності та оптимізації витрат, пов’язаних з утриманням апарату управління;

г) затверджує положення про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади;

ґ) призначає представника Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України;

д) призначає постійного представника Кабінету Міністрів України у Конституційному Суді України;

е) застосовує дисциплінарні стягнення до керівників органів виконавчої влади та їх заступників, які є державними службовцями.


Кабінет Міністрів України здійснює інші повноваження, визначені Конституцією та законами України.


^ Стаття 20. Передача своїх повноважень Кабінетом Міністрів України


Кабінет Міністрів України може, в разі потреби передавати окремі свої повноваження центральним та місцевим органа виконавчої влади, якщо це не заборонено законом, з одночасним наданням їм необхідних фінансових і матеріальних ресурсів.

Кабінет Міністрів України контролює здійснення переданих ним повноважень, несе відповідальність за результати їх здійснення.


^ Розділ V. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ


Стаття 21. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади


Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики у відповідних сферах суспільного та державного життя, виконання в цих сферах Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, додержання прав і свобод людини і громадянина.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади підзвітні та підконтрольні Кабінетові Міністрів України. Питання міністерств у Кабінеті Міністрів України представляють відповідні міністри. Питання інших центральних органів виконавчої влади – члени Кабінету Міністрів України, у сфері спрямування та координації яких перебувають ці органи.

Кабінет Міністрів України утворює, реорганізовує та ліквідовує міністерства та інші центральні органи виконавчої влади відповідно до закону і в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для утримання органів виконавчої влади, затверджує положення про зазначені органи.

Кабінет Міністрів України затверджує граничну чисельність працівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для утримання органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України може скасовувати акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади повністю чи в окремій частині.

Кабінет Міністрів України призначає на посади та звільняє з посад:

1) за поданням Прем’єр-міністра Україникерівників центральних органів виконавчої влади, що не входять до складу Кабінету Міністрів України;

2) за поданням міністрів – заступників міністрів;

3) за поданням керівників інших центральних органів виконавчої влади – їх перших заступників та заступників;

4) відповідно до законодавства про державну службу – державних секретарів міністерств та їх заступників.

Особливості відносин Кабінету Міністрів України з Антимонопольним комітетом України, Фондом державного майна України, Державним комітетом телебачення та радіомовлення України, Службою безпеки України визначаються відповідними законами.


^ Стаття 22. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з урядовими органами


Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України для утримання органів виконавчої влади, може утворювати, реорганізовувати, ліквідовувати урядові органи (служби, інспекції, агентства) у складі відповідних міністерств.

Кабінет Міністрів України за поданням відповідного міністра призначає на посади та звільняє з посад керівників урядових органів та затверджує положення про урядові органи, в яких визначаються їх завдання, функції, підпорядкованість, звітність та інші питання діяльності.


^ Стаття 23. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з Радою міністрів Автономної Республіки Крим і підвідомчими їй органами


Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність Ради міністрів Автономної Республіки Крим щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України і актів Кабінету Міністрів України на території Автономної Республіки Крим. Кабінет Міністрів України має право одержувати від Ради міністрів Автономної Республіки Крим інформацію з питань його діяльності.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим підзвітна та підконтрольна Кабінетові Міністрів України з питань виконання нею державних функцій і повноважень.

Кабінет Міністрів України заслуховує звіти Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим з питань виконання радою міністрів Автономної Республіки Крим держаних функцій і повноважень.

Кабінет Міністрів України встановлює порядок участі Ради міністрів Автономної Республіки Крим та підвідомчих їй органів у виконанні загальнодержавних програм, інших заходів загальнодержавного значення.

Кабінет Міністрів України забезпечує взаємодію Ради міністрів Автономної Республіки Крим з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України, організовує погодження кандидатур на посади членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, керівників інших підвідомчих їй органів з керівниками центральних органів виконавчої влади.

У разі неналежного виконання Головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України має право звернутися до Президента України чи до Верховної Ради Автономної Республіки Крим з поданням про звільнення його з посади.

У разі прийняття Радою міністрів Автономної Республіки Крим рішення, що суперечить Конституції, законам України та іншим актам законодавства, Кабінет Міністрів України звертається до Президента України з поданням про його скасування.

Кабінет Міністрів України може скасовувати акти підвідомчих Раді міністрів Автономної Республіки Крим органів


^ Стаття 24. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з місцевими державними адміністраціями


Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність місцевих державних адміністрацій щодо виконання Конституції та законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, здійснення на відповідній території інших наданих цим державним адміністраціям повноважень.

Кабінет Міністрів України на своїх засіданнях розглядає питання щодо призначення на посади або звільнення з посад голів місцевих державних адміністрацій і вносить Президентові України відповідні подання.

Кабінету Міністрів України підзвітні і підконтрольні місцеві державні адміністрації та їх голови при здійсненні своїх повноважень.

Кабінет Міністрів України одержує від місцевих державних адміністрацій інформацію про їх діяльність, регулярно заслуховує звіти голів державних адміністрацій з питань їх діяльності. У разі неналежного виконання головою місцевої державної адміністрації покладених на нього повноважень Кабінет Міністрів України має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності або звернутися до Президента України з поданням про звільнення з посади.

Кабінет Міністрів України затверджує типовий регламент місцевих державних адміністрацій, рекомендаційний перелік управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій та типові положення про них, визначає граничну чисельність працівників місцевих державних адміністрацій та витрати на їх утримання.

Проекти актів законодавства, що стосуються питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, надсилаються для узгодження з відповідними місцевими державними адміністраціями. Кабінет Міністрів України перед прийняттям таких актів вивчає зауваження та пропозиції, подані місцевими державними адміністраціями.

Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань, що потребують вирішення Кабінетом Міністрів України. Під час розгляду таких пропозицій голови обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій мають право брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

Кабінет Міністрів України може скасовувати акти голів місцевих державних адміністрацій.


^ Стаття 25. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з державними господарськими об’єднаннями, державними підприємствами, установами і організаціями


Кабінет Міністрів України в межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, може утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати відповідно до закону державні господарські об`єднання, державні підприємства, установи і організації, зокрема для здійснення окремих функцій з управління об’єктами державної власності. Кабінет Міністрів України затверджує положення та статути зазначених державних господарських об`єднань, підприємств, установ та організацій, граничну чисельність працівників і розмір асигнувань на утримання державних установ та організацій, призначає на посади та звільняє з посад їх керівників та заступників керівників, застосовує до них заходи дисциплінарної відповідальності.

Кабінет Міністрів України у передбачених законодавством межах координує та контролює діяльність зазначених державних господарських об`єднань, державних підприємств, установ і організацій.

Керівники державних господарських об`єднань, державних підприємств, установ та організацій, утворених Кабінетом Міністрів України, несуть персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за результати роботи очолюваних ними об'єднань, підприємств, установ та організацій, ефективне використання державного майна.


^ Розділ VІ. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ


Стаття 26. Відносини Кабінету Міністрів України з Президентом України

Кабінет Міністрів України спрямовує та координує діяльність органів виконавчої влади з метою забезпечення здійснення Президентом України повноважень щодо виконання Конституції та законів України, додержання прав і свобод людини і громадянина, керівництва зовнішньополітичною діяльністю держави, забезпечення державного суверенітету, економічної самостійності, національної безпеки та обороноздатності, а також з інших питань, визначених Конституцією України.

Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21, 23 частини першої статті 106 Конституції України, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.

У засіданнях Кабінету Міністрів України може брати участь Президент України.


^ Стаття 27. Внесення Кабінетом Міністрів України пропозицій з питань, що стосуються повноважень Президента України


Кабінет Міністрів України з власної ініціативи чи на виконання указів Президента України вносить пропозиції та здійснює підготовку проектів відповідних законів і актів Президента України з питань, що стосуються повноважень Президента України.

Кабінет Міністрів України може звернутися до Президента України з клопотанням про необхідність визначення проекту закону внесеного до Верховної Ради України, як невідкладного.


Стаття 28. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утворюваними Президентом України


Кабінет Міністрів України взаємодіє з Радою національної безпеки і оборони України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утворюваними Президентом України.

Посадові особи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, не мають права давати доручення Кабінету Міністрів України, членам Кабінету Міністрів України та втручатися в їх діяльність.

Порядок здійснення відносин Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утворюваними Президентом України, визначається цим та іншими законами України, а також указами Президента України.

Члени Кабінету Міністрів України, керівники інших органів виконавчої влади за погодженням з Прем’єр-міністром України можуть входити до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворюваних Президентом України.


^ Розділ VІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ВІДНОСИНАХ З ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ


Стаття 29. Здійснення права законодавчої ініціативи Кабінетом Міністрів України


Кабінетові Міністрів України відповідно до Конституції України належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України.

Кабінет Міністрів України вносить проекти законів на розгляд Верховної Ради України відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України.

Для представлення проекту закону, внесеного Кабінетом Міністрів України, у Верховній Раді України Прем’єр-міністр України визначає члена Кабінету Міністрів України. Як виняток, проект закону у Верховній Раді України може представляти заступник міністра, керівник центрального органу виконавчої влади, який не входить до складу Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів України має право відкликати внесений ним на розгляд Верховної Ради України проект закону у порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України.

Новосформований Кабінет Міністрів України має право відкликати до прийняття у першому читанні проекти законів, внесені на розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, повноваження якого припинені.


^ Стаття 30. Повноваження Кабінету Міністрів України при розгляді питань Верховною Радою України


Кабінет Міністрів України на виконання рішення Верховної Ради України або з власної ініціативи подає їй висновки щодо повноти економічного обґрунтування і фінансового забезпечення законодавчих пропозицій і проектів законів, реалізація яких потребує матеріальних та інших витрат за рахунок державного чи місцевих бюджетів. Верховна Рада України надсилає для ознайомлення Кабінетові Міністрів України усі проекти законів, внесені на її розгляд іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи.

Члени Кабінету Міністрів України мають право подавати висновки до проектів законів з питань, що належать до їх компетенції. Такі висновки надсилаються комітетові Верховної Ради України, визначеному головним з опрацювання відповідного проекту закону.

Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України, заступники міністрів мають право бути присутніми на засіданнях Верховної Ради України і виступати з питань, що обговорюються, відповідно до Регламенту Верховної Ради України.

У разі коли на засіданні Верховної Ради України народні депутати України порушують питання, що стосуються діяльності Кабінету Міністрів України або окремих центральних органів виконавчої влади, Прем'єр-міністр України та інші члени Кабінету Міністрів України мають право на репліку та користуються іншими правами, передбаченими Регламентом Верховної Ради України.

Члени Кабінету Міністрів України або за їх дорученням посадові особи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України мають право брати участь у засіданнях комітетів, тимчасових комісій Верховної Ради України з розгляду питань, що стосуються повноважень Кабінету Міністрів України.


^ Стаття 31. Повноваження Кабінету Міністрів України з розроблення і виконання Державного бюджету України


Кабінет Міністрів України відповідно до Бюджетного кодексу України розробляє і не пізніше 15 вересня кожного року подає до Верховної Ради України проект закону про Державний бюджет України на наступний рік.

Проект закону про Державний бюджет України повинен бути розроблений на основі цілей та пріоритетів економічної і соціальної політики Уряду та з урахуванням основних напрямів бюджетної політики на наступний рік (бюджетної резолюції), затверджених Верховною Радою України. Відхилення від основних напрямів зазначаються окремо і обґрунтовуються.

Проект закону про Державний бюджет України представляє на пленарному засіданні Верховної Ради України Міністр фінансів України або особа, що виконує його повноваження.

Порядок участі Кабінету Міністрів України в процесі розгляду Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет України визначається законом.

Кабінет Міністрів України не пізніше 1 травня подає до Верховної Ради України та оприлюднює звіт про виконання Державного бюджету України за минулий рік, який розглядається у двотижневий строк після його надходження.

У разі потреби Кабінет Міністрів України подає на розгляд Верховної Ради України проект закону про внесення змін до Закону України про Державний бюджет України.


^ Стаття 32. Повноваження Кабінету Міністрів України з розроблення і виконання загальнодержавних програм


Кабінет Міністрів України розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради України проекти загальнодержавних програм з питань економічного, науково-технічного, соціального і національно-культурного розвитку України, охорони довкілля та з інших питань.

Кабінет Міністрів України одночасно із звітом про виконання Державного бюджету України за минулий рік подає до Верховної Ради України звіти про хід виконання загальнодержавних програм.


^ Стаття 33. Відносини Кабінету Міністрів України з Рахунковою палатою України


Кабінет Міністрів України на запит Рахункової палати України подає статистичну, фінансову, бухгалтерську та іншу інформацію і документацію, необхідну для виконання нею завдань, функцій та повноважень, установлених Конституцією та законами України.

Кабінет Міністрів України одержує від Рахункової палати України відомості про результати перевірок, ревізій та обстежень, а також пропозиції про притягнення до передбаченої законом відповідальності осіб, винних у порушенні вимог законодавства, нецільовому та неефективному використанні коштів, заподіянні матеріальної шкоди державі, розглядає такі відомості та пропозиції, вживає в межах своєї компетенції відповідних заходів та інформує про них Рахункову палату України.


^ Стаття 34. Відносини Кабінету Міністрів України з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини


Кабінет Міністрів України в межах, установлених законом, забезпечує Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини доступ до актів та інших документів Кабінету Міністрів України, підвідомчих йому органів, підприємств, установ та організацій, сприяє Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини у здійсненні ним визначених законом повноважень.

Кабінет Міністрів України за наявності підстав, викладених у звернені Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, вживає в межах своєї компетенції заходів для усунення порушень прав людини та інформує про це Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.


^ Стаття 35. Розгляд звернень і запитів народних депутатів України


Кабінет Міністрів України або члени Кабінету Міністрів України, яким надіслано звернення чи запит народного депутата України, зобов'язані надати відповідь у встановленому законом порядку.

Відповідь на звернення чи запит народного депутата України, надіслані Кабінетові Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України. Відповідь на звернення чи запит народного депутата України, надіслані іншим членам Кабінету Міністрів України, підписує член Кабінету Міністрів України, якому адресовано запит.

У разі обговорення відповіді на депутатський запит на пленарному засіданні Верховної Ради України на засідання запрошуються члени Кабінету Міністрів України, яким було надіслано запит.

Прем'єр-міністр України, інші члени Кабінету Міністрів України невідкладно приймають народних депутатів України з питань їх депутатської діяльності відповідно до встановленого законом порядку.


^ Стаття 36. Розгляд звернень комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України


Кабінет Міністрів України організовує розгляд звернень комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України з питань його діяльності.

Відповідь на звернення комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України підписує Прем’єр-міністр або інший член Кабінету Міністрів України, якому надіслано звернення.


^ Стаття 37. Інформування Верховної Ради України про діяльність Кабінету Міністрів України


З метою інформування Верховної Ради України про діяльність Кабінету Міністрів України у Верховній Радій України проводяться "Дні Уряду України", на яких заслуховується відповідна інформація членів Кабінету Міністрів України.

Дата проведення "Дня Уряду України" та його тематика визначаються Верховною Радою України в порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України, не пізніш як за чотирнадцять днів до його проведення і не частіше одного разу на місяць.

Кабінет Міністрів України подає Верховній Раді України аналітичні та довідкові матеріали з питань, що підлягають розгляду у День Уряду України, не пізніше ніж за три робочі дні до його проведення.

Запитання на засіданні у День Уряду України подаються згідно з визначеною тематикою і не можуть виходити за межі компетенції Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади.

Член Кабінету Міністрів України відповідає на запитання за визначеною тематикою, що надійшли до Кабінету Міністрів України від комітетів Верховної Ради України, депутатських фракцій і груп, народних депутатів України. У разі необхідності його відповіді можуть бути доповнені іншими членами Кабінету Міністрів України.

Член Кабінету Міністрів України може бути запрошений для виступу на засіданні у День Уряду України у Верховній Раді України.


^ Розділ VIII. ВІДНОСИНИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ З ІНШИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНАМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ'ЄДНАННЯМИ ГРОМАДЯН


Стаття 38. Відносини Кабінету Міністрів України з Конституційним Судом України


Кабінет Міністрів України звертається до Конституційного Суду України для надання висновків про відповідність Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України.


^ Стаття 39. Відносини Кабінету Міністрів України з судами загальної юрисдикції


Кабінет Міністрів України може бути позивачем та відповідачем у судах загальної юрисдикції.

Інтереси Кабінету Міністрів України у судах загальної юрисдикції представляє Міністерство юстиції України, якщо інше не передбачено законами або актами Кабінету Міністрів України.

Органи виконавчої влади, державні підприємства, установи і організації зобов’язані на вимогу Кабінету Міністрів України або Міністерства юстиції України в установлений ними строк подати матеріали, необхідні для розгляду справ у судах.


^ Стаття 40. Відносини Кабінету Міністрів України з Національним банком України, іншими державними органами


Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України взаємодіє з Національним банком України, іншими державними органами з питань, що належать до його компетенції.


^ Стаття 41. Відносини Кабінету Міністрів України з органами місцевого самоврядування


Кабінет Міністрів України спрямовує діяльність органів виконавчої влади на сприяння ефективному функціонуванню та розвитку місцевого самоврядування, додержання визначених законом прав органів місцевого самоврядування, забезпечує взаємодію центральних і місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування у вирішенні питань місцевого значення, зокрема економічного, соціального та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць.

Проекти актів Кабінету Міністрів України, що безпосередньо стосуються питань функціонування місцевого самоврядування чи інтересів територіальних громад, попередньо надсилаються відповідним органам місцевого самоврядування для розгляду.

Кабінет Міністрів України в порядку, визначеному законом, компенсує за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України, витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України може вносити на розгляд Верховної Ради України проекти законів щодо надання органам місцевого самоврядування окремих повноважень органів виконавчої влади. Одночасно Кабінет Міністрів України подає пропозиції про фінансування здійснення таких повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету окремих загальнодержавних податків, а також передачі у комунальну власність чи в користування органів місцевого самоврядування відповідних об'єктів державної власності.

Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції та законів України забезпечує здійснення контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади.


^ Стаття 42. Відносини Кабінету Міністрів України з об'єднаннями громадян


Кабінет Міністрів України безпосередньо або через органи виконавчої влади забезпечує реалізацію передбачених законом прав об'єднань громадян.

Кабінет Міністрів України розглядає пропозиції об'єднань громадян з питань, що належать до його компетенції.


^ Розділ IX. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

1   2   3   4Схожі:

Закон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України iconЗакон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон
Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України
Закон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України iconЗакон відповідно до Конституції України ( 254к/96-вр ) визначає правові основи організації та діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-вр ) визначає правові основи організації та діяльності Державної служби
Закон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України iconЗакон України «Про освіту». Закон України «Про загальну середню освіту». Закон України «Про громадянство України». Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір проживання в Україні»
Постанова Кабінету міністрів України від 26. 02. 1993 №136 «Про навчання іноземних громадян в Україні»
Закон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України iconЗакон україни про пенсійне забезпечення Із змінами І доповненнями, внесеними Законом України
Цей Закон відповідно до Конституції України гарантує всім непрацездатним громадянам України право на матеріальне забезпечення за...
Закон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України iconПоложення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778
Цей Порядок визначає організацію інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах...
Закон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України iconЗакон україни про пенсійне забезпечення ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1992, n 3, ст. 10 ) ( Вводиться в дію Постановою вр
Цей Закон відповідно до Конституції України гарантує всім непрацездатним громадянам України право на матеріальне забезпечення за...
Закон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України iconКабінет Міністрів України: Стаття 116. Кабінет Міністрів України: 1 приймає рішення
Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)"
Закон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України iconПро затвердження Порядку митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України та підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, і визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
...
Закон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України iconПоложення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
З метою забезпечення ефективного використання державних коштів, відповідно до пункту 6 статті 116 Конституції України ( 254к/96-вр...
Закон україни про Кабінет Міністрів України Цей Закон відповідно до Конституції України визначає організацію, повноваження І порядок діяльності Кабінету Міністрів України iconПоложення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти
З метою забезпечення ефективного використання державних коштів, відповідно до пункту 6 статті 116 Конституції України ( 254к/96-вр...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи