11 клас (17 год.) icon

11 клас (17 год.)Назва11 клас (17 год.)
Дата конвертації06.05.2013
Розмір99.83 Kb.
ТипДокументи
джерело

11 клас

(17 год.)

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка
Екологія як наука про довкілля

(2 год.)1

Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля2

Структура сучасної екології та її місце в системі наук


^ Природа і людина: системний підхід (2 год.)3

Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В.Вернадського про біосферу. Еволюція уявлень про місце і роль природи у житті людини. Ноосфера4

Еволюція уявлень про місце людини у природі. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їх екологічні особливості. Масштаби і наслідки антропогенного впливу на природне середовище на сучасному етапі.
П.Р. «Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства і природи»
^ Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень

(2 год.)5

Категорія «забруднення». Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища. Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми.
П.Р. «Порівняння обсягів і структури забруднення міст України»

6

Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень. Форми стійкості геосистем. Стійкість природних і антропогенізованих геосистем.


^ Проблема деградації природних компонентів

(2 год.)7

Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів. Типологія компонентів природи за ступенем стійкості до антропогенних факторів.8

Поняття стійкого «консервативного» і нестійкого «прогресивного» компонента природи. Наслідки деградації природних компонентів. Категорія деградована геосистема.
П.Р. «Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан грунтового покриву»
^ Проблема зміни ланок коло обігу речовин та енергії

(2 год.)9

Колообіг речовин та енергії як основний системоутворюючий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем.10

Колообіги речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю.
П.Р. «Аналіз схем коло обігу основних речовин у природі на предмет зміненості їх ланок антропогенною діяльністю»
^ Проблема збалансованого природокористування

(2 год.)11

Категорія «збалансований розвиток», її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування. Досягнення пропорцій між природо-ресурсним потенціалом і особливостями його використання. Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біологічної продукції.12

Поняття «невиснаженого природокористування». Досягнення балансу між основними сферами господарської діяльності.
П.Р. «Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні»
^ Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть

(2 год.)13

Категорія «біорізноманіття». Генетичне видове і екосистемне біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття.14

Природо заповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття. Основні категорії заповідних об’єктів. Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття.
П.Р «Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України»


^ Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території (3 год.)15

Категорія «оптимізація». Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території. ієрархія цілей організації. найвищий пріоритет природоохоронної та антропоекологічної функцій.16

Оптимізація «природного каркасу» території. Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь.
П.Р. «Аналіз співвідношень природних і антропогенних угідь своєї області, адміністративного району і порівняння їх з оптимальними показниками»

17

Обґрунтування територіальної структури природних угідь. Нормування антропогенних навантажень.

^ Екологія як наука про довкілля

(2 год.)1

Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля2

Структура сучасної екології та її місце в системі наук


^ Природа і людина: системний підхід (2 год.)3

Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В.Вернадського про біосферу. Еволюція уявлень про місце і роль природи у житті людини. Ноосфера4

Еволюція уявлень про місце людини у природі. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їх екологічні особливості. Масштаби і наслідки антропогенного впливу на природне середовище на сучасному етапі.

П.Р. «Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства і природи»


^ Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень

(2 год.)5

Категорія «забруднення». Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища. Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми.

П.Р. «Порівняння обсягів і структури забруднення міст України»6

Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень. Форми стійкості геосистем. Стійкість природних і антропогенізованих геосистем.


^ Проблема деградації природних компонентів

(2 год.)7

Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів. Типологія компонентів природи за ступенем стійкості до антропогенних факторів.8

Поняття стійкого «консервативного» і нестійкого «прогресивного» компонента природи. Наслідки деградації природних компонентів. Категорія деградована геосистема.

П.Р. «Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан грунтового покриву»


^ Проблема зміни ланок коло обігу речовин та енергії

(2 год.)9

Колообіг речовин та енергії як основний системоутворюючий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем.10

Колообіги речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю.

П.Р. «Аналіз схем коло обігу основних речовин у природі на предмет зміненості їх ланок антропогенною діяльністю»


^ Проблема збалансованого природокористування

(2 год.)11

Категорія «збалансований розвиток», її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування. Досягнення пропорцій між природо-ресурсним потенціалом і особливостями його використання. Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біологічної продукції.12

Поняття «невиснаженого природокористування». Досягнення балансу між основними сферами господарської діяльності.

П.Р. «Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні»


^ Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть

(2 год.)13

Категорія «біорізноманіття». Генетичне видове і екосистемне біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття.14

Природо заповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття. Основні категорії заповідних об’єктів. Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття.

П.Р «Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України»^ Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території (3 год.)15

Категорія «оптимізація». Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території. ієрархія цілей організації. найвищий пріоритет природоохоронної та антропоекологічної функцій.16

Оптимізація «природного каркасу» території. Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь.

П.Р. «Аналіз співвідношень природних і антропогенних угідь своєї області, адміністративного району і порівняння їх з оптимальними показниками»17

Обґрунтування територіальної структури природних угідь. Нормування антропогенних навантажень.

Схожі:

11 клас (17 год.) icon9 клас ( 87 год., 2,5 год на тиждень, 6 год резервних)
Біологічні науки, що вивчають орга-нізм людини. Значення знань про лю-дину для збереження її здоров’я
11 клас (17 год.) icon9 клас ( 105 год., 3 год на тиждень, 8 год резервних)
Біологічні науки, що вивчають орга-нізм людини. Значення знань про лю-дину для збереження її здоров’я
11 клас (17 год.) icon11 клас Рівень академічний (52 год., 1,5 на тиждень, із них 4 год резервні)
Л. Р.№3 Вивчення мінли-вості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої
11 клас (17 год.) icon11 клас Рівень стандарту (52 год., 1,5 на тиждень, із них 4 год резервні)
Л. Р.№3 Вивчення мінли-вості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої
11 клас (17 год.) icon10 клас Рівень стандарту (52 год., 1,5 на тиждень, із них 5 год резервні)
Система біологічних наук. Зв'язок біологічних наук з іншими науками. Завдання сучасної біології
11 клас (17 год.) iconЗакінчення – 13: 00 год. Детальний опис туру: Майстер-клас із виготовлення шоколадних левенят
Майстер-клас із виготовлення шоколадних левенят. Унікальна можливість для діток самостійно вилити плитку шоколадного лева
11 клас (17 год.) iconПерелік робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури
Вишукування для будівель, споруд та інженерних мереж відповідно до класів наслідків (відповідальності): клас сс3 – значні наслідки,...
11 клас (17 год.) iconДодаток 14 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України
Оператор зміна з год " " 20 р до год " " 20 р
11 клас (17 год.) iconДодаток 16 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України
Азс n зміна з год. " " 20 р до год. " " 20 р
11 клас (17 год.) iconКінематика варіант
Автомобіль рухався з одного пункту в інший з постійною швидкістю 50 км / год., а назад зі швидкістю 70 км /год. Визначте середню...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи