11 клас (17 год.) icon

11 клас (17 год.)



Назва11 клас (17 год.)
Дата конвертації06.05.2013
Розмір99.83 Kb.
ТипДокументи
джерело

11 клас

(17 год.)

№ уроку

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка




Екологія як наука про довкілля

(2 год.)







1

Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля







2

Структура сучасної екології та її місце в системі наук










^ Природа і людина: системний підхід (2 год.)







3

Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В.Вернадського про біосферу. Еволюція уявлень про місце і роль природи у житті людини. Ноосфера







4

Еволюція уявлень про місце людини у природі. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їх екологічні особливості. Масштаби і наслідки антропогенного впливу на природне середовище на сучасному етапі.




П.Р. «Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства і природи»




^ Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень

(2 год.)







5

Категорія «забруднення». Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища. Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми.




П.Р. «Порівняння обсягів і структури забруднення міст України»

6

Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень. Форми стійкості геосистем. Стійкість природних і антропогенізованих геосистем.










^ Проблема деградації природних компонентів

(2 год.)







7

Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів. Типологія компонентів природи за ступенем стійкості до антропогенних факторів.







8

Поняття стійкого «консервативного» і нестійкого «прогресивного» компонента природи. Наслідки деградації природних компонентів. Категорія деградована геосистема.




П.Р. «Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан грунтового покриву»




^ Проблема зміни ланок коло обігу речовин та енергії

(2 год.)







9

Колообіг речовин та енергії як основний системоутворюючий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем.







10

Колообіги речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю.




П.Р. «Аналіз схем коло обігу основних речовин у природі на предмет зміненості їх ланок антропогенною діяльністю»




^ Проблема збалансованого природокористування

(2 год.)







11

Категорія «збалансований розвиток», її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування. Досягнення пропорцій між природо-ресурсним потенціалом і особливостями його використання. Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біологічної продукції.







12

Поняття «невиснаженого природокористування». Досягнення балансу між основними сферами господарської діяльності.




П.Р. «Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні»




^ Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть

(2 год.)







13

Категорія «біорізноманіття». Генетичне видове і екосистемне біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття.







14

Природо заповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття. Основні категорії заповідних об’єктів. Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття.




П.Р «Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України»






^ Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території (3 год.)







15

Категорія «оптимізація». Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території. ієрархія цілей організації. найвищий пріоритет природоохоронної та антропоекологічної функцій.







16

Оптимізація «природного каркасу» території. Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь.




П.Р. «Аналіз співвідношень природних і антропогенних угідь своєї області, адміністративного району і порівняння їх з оптимальними показниками»

17

Обґрунтування територіальної структури природних угідь. Нормування антропогенних навантажень.













^ Екологія як наука про довкілля

(2 год.)







1

Предмет, об’єкт, завдання і методи науки про довкілля







2

Структура сучасної екології та її місце в системі наук










^ Природа і людина: системний підхід (2 год.)







3

Властивості складних систем. Біосфера, основні положення вчення В.Вернадського про біосферу. Еволюція уявлень про місце і роль природи у житті людини. Ноосфера







4

Еволюція уявлень про місце людини у природі. Історичні етапи взаємодії суспільства і природи та їх екологічні особливості. Масштаби і наслідки антропогенного впливу на природне середовище на сучасному етапі.

П.Р. «Аналіз особливостей історичних етапів взаємодії суспільства і природи»










^ Проблема забруднення природного середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень

(2 год.)







5

Категорія «забруднення». Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища. Види забруднень та їх вплив на компоненти природи, живі організми.

П.Р. «Порівняння обсягів і структури забруднення міст України»







6

Стійкість природних компонентів, геосистем до антропогенних забруднень. Форми стійкості геосистем. Стійкість природних і антропогенізованих геосистем.










^ Проблема деградації природних компонентів

(2 год.)







7

Поняття «деградація природи». Основні причини деградації природних компонентів. Типологія компонентів природи за ступенем стійкості до антропогенних факторів.







8

Поняття стійкого «консервативного» і нестійкого «прогресивного» компонента природи. Наслідки деградації природних компонентів. Категорія деградована геосистема.

П.Р. «Вплив інтенсивності ерозійних процесів на стан грунтового покриву»










^ Проблема зміни ланок коло обігу речовин та енергії

(2 год.)







9

Колообіг речовин та енергії як основний системоутворюючий фактор. Поняття біогеохімічного циклу та його ролі у функціонуванні та розвитку геосистем.







10

Колообіги речовин, енергії, інформації та їх зміни антропогенною діяльністю.

П.Р. «Аналіз схем коло обігу основних речовин у природі на предмет зміненості їх ланок антропогенною діяльністю»










^ Проблема збалансованого природокористування

(2 год.)







11

Категорія «збалансований розвиток», її еволюція. Найважливіші баланси у сфері природокористування. Досягнення пропорцій між природо-ресурсним потенціалом і особливостями його використання. Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біологічної продукції.







12

Поняття «невиснаженого природокористування». Досягнення балансу між основними сферами господарської діяльності.

П.Р. «Існуюча і оптимальна структура природокористування в Україні»










^ Проблема збереження біотичного і ландшафтного різноманіть

(2 год.)







13

Категорія «біорізноманіття». Генетичне видове і екосистемне біорізноманіття. Причини і наслідки деградації біорізноманіття.







14

Природо заповідання як одна з ефективних форм збереження біорізноманіття. Основні категорії заповідних об’єктів. Уявлення про екомережі. Міжнародні та національні програми збереження біорізноманіття.

П.Р «Аналіз особливостей розвитку заповідної мережі України»











^ Проблема оптимальної ландшафтно-екологічної організації території (3 год.)







15

Категорія «оптимізація». Критерії та пріоритети ландшафтно-екологічної оптимізації території. ієрархія цілей організації. найвищий пріоритет природоохоронної та антропоекологічної функцій.







16

Оптимізація «природного каркасу» території. Оптимальне співвідношення природних і господарських угідь.

П.Р. «Аналіз співвідношень природних і антропогенних угідь своєї області, адміністративного району і порівняння їх з оптимальними показниками»







17

Обґрунтування територіальної структури природних угідь. Нормування антропогенних навантажень.









Схожі:

11 клас (17 год.) icon9 клас ( 87 год., 2,5 год на тиждень, 6 год резервних)
Біологічні науки, що вивчають орга-нізм людини. Значення знань про лю-дину для збереження її здоров’я
11 клас (17 год.) icon9 клас ( 105 год., 3 год на тиждень, 8 год резервних)
Біологічні науки, що вивчають орга-нізм людини. Значення знань про лю-дину для збереження її здоров’я
11 клас (17 год.) icon11 клас Рівень академічний (52 год., 1,5 на тиждень, із них 4 год резервні)
Л. Р.№3 Вивчення мінли-вості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої
11 клас (17 год.) icon11 клас Рівень стандарту (52 год., 1,5 на тиждень, із них 4 год резервні)
Л. Р.№3 Вивчення мінли-вості у рослин. Побудова варіаційного ряду і варіаційної кривої
11 клас (17 год.) icon10 клас Рівень стандарту (52 год., 1,5 на тиждень, із них 5 год резервні)
Система біологічних наук. Зв'язок біологічних наук з іншими науками. Завдання сучасної біології
11 клас (17 год.) iconЗакінчення – 13: 00 год. Детальний опис туру: Майстер-клас із виготовлення шоколадних левенят
Майстер-клас із виготовлення шоколадних левенят. Унікальна можливість для діток самостійно вилити плитку шоколадного лева
11 клас (17 год.) iconПерелік робіт провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури
Вишукування для будівель, споруд та інженерних мереж відповідно до класів наслідків (відповідальності): клас сс3 – значні наслідки,...
11 клас (17 год.) iconДодаток 14 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України
Оператор зміна з год " " 20 р до год " " 20 р
11 клас (17 год.) iconДодаток 16 до Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України
Азс n зміна з год. " " 20 р до год. " " 20 р
11 клас (17 год.) iconКінематика варіант
Автомобіль рухався з одного пункту в інший з постійною швидкістю 50 км / год., а назад зі швидкістю 70 км /год. Визначте середню...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи