Наказ Міністерства транспорту та зв\

Наказ Міністерства транспорту та зв'язку УкраїниНазваНаказ Міністерства транспорту та зв'язку України
Дата конвертації02.05.2013
Розмір43.24 Kb.
ТипДокументи
джерело


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства транспорту

та зв'язку України
_____________ № ____ 


Примірна форма договору

власника автостанції з Державтотрансадміністрацією, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, або облдержадміністраціями


Власник автостанції (далі – Власник )___________________________


(найменування Власника,

___________________________________________________, з однієї сторони,

його місцезнаходження)

та _______________________________________________________________

(Державтотрансадміністрація, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, або облдержадміністрація)

(далі – Організатор), з другої сторони (далі разом – Сторони, а кожна окремо - Сторона), на підставі пункту 113 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176, уклали цей Договір про таке:


1. Предмет Договору


1.1. Організатор зобов’язується:


1.1.1. Надавати Власникові не пізніше ніж за 10 діб до початку здійснення перевезень на маршруті (маршрутах), рейсі (рейсах) копії затверджених розкладів руху автобусів та інформацію про перевізників, які будуть виконувати заплановані рейси, термін дії договорів з ними (чи дозволів) та структуру рухомого складу, визначену для їх виконання.


1.1.2. Повідомляти Власника не пізніше ніж за п’ять діб про зміну в розкладах руху чи структурі рухомого складу.


1.1.3. Погоджувати або сповіщати про мотивовану відмову погодити розрахунки розміру автостанційного збору не пізніше ніж протягом 30 діб з дня подання їх Власником (цей пункт застосовується тільки для договору з місцевими органами виконавчої влади).


1.1.4. Сприяти забезпеченню Власника нормативно-правовою документацією з питань організації автобусних перевезень та автостанційного обслуговування пасажирів та перевізників.


1.1.5. У разі виявлення Організатором вчинення Власником порушень, здійснення контролю за якими належить до компетенції Держспоживстандарту та органів Антимонопольного комітету, сповістити зазначені органи про такі порушення.


1.2. Власник зобов’язується:


1.2.1. Укладати договори з перевізниками, які уклали з Організатором договір про обслуговування маршруту (рейсу) або отримали дозвіл на перевезення, розклад руху якого передбачає заїзд на автостанцію Власника.


1.2.2. Здійснювати обслуговування пасажирів та перевізників відповідно до вимог чинного законодавства України.


1.2.3. Забезпечувати умови обслуговування пасажирів та перевізників відповідно до норм, визначених класом автостанції.


1.2.4. Не залучати до виконання додаткових рейсів перевізників, з якими не укладено договорів, а також за відсутності офіційного повідомлення про неможливість виконати цей рейс перевізником (перевізниками), який обслуговує цей маршрут, а також без офіційного повідомлення Організатора.


1.2.5. Офіційно інформувати Організатора про відправлення додаткових та резервних рейсів згідно з пунктом 126 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 № 176.


1.2.6. Проводити розрахунки розміру автостанційного збору та вартості послуг перевізникам згідно з Порядком регулювання діяльності автостанцій, затвердженим наказом Мінтрансзв’язку
від 27.09.2010 № 700, зареєстрованим у Мін’юсті 10.11.2010 за № 1068/18363.


1.2.7. Надавати Організаторові або вказаній ним організації інформацію про фактичне виконання перевізниками рейсів, використання рухомого складу та кількість пасажирів, за визначеними Організатором формою та періодичністю.


1.2.8. Сповіщати Організатора про випадки недотримання перевізником вимог чинного законодавства.


1.2.9. За зверненням Організатора надавати йому або вказаній ним організації оперативну інформацію щодо виконання перевезень та надання послуг автостанцій.


1.2.10. Розглядати за дорученням Організатора звернення, які надійшли від громадян або автомобільних перевізників, стосовно автостанційного обслуговування.


2. Фінансові відносини


Цей Договір не встановлює фінансові відносини між Сторонами.


3. Відповідальність Сторін


Сторони за цим Договором несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.


4. Порядок розв’язання спорів


4.1. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами і з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються відповідно до законодавства України.


4.2. Сторони визнають, що всі ймовірні претензії за цим Договором повинні бути розглянуті Сторонами протягом 20 днів з моменту отримання претензій.


5. Зміна умов Договору


5.1. Умови цього Договору мають однакову зобов’язувальну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документа.


5.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за цим Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони.


6. Особливі умови Договору


6.1. У разі виникнення спорів між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору Сторони намагатимуться досягти згоди у прийнятний спосіб.


7. Інші умови


7.1. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.


7.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством.


7.3. Усі виправлення в тексті цього Договору мають юридичну силу лише за умови взаємного засвідчення представниками Сторін у кожному окремому випадку.


7.4. Сторони зобов’язуються негайно письмово повідомити одна одну у разі зміни відомостей, зазначених у пункті ____ цього Договору.


8. Термін дії Договору


Цей Договір набирає чинності з _______________ і діє до _______________.


9. Умови узгодження зв’язку між Сторонами


Повноважними представниками Сторін за цим Договором є:


Організатор _____________ _____________ _____________

(телефон) (посада) (прізвище)

Власник _____________ _____________ _____________

(телефон) (посада) (прізвище)


10. Юридичні адреси,

банківські реквізити й підписи Сторін


від Організатора
від ВласникаГолова Державної адміністрації

автомобільного транспорту С. Доброход

Схожі:

Наказ Міністерства транспорту та зв\Наказ №1095 Про затвердження складу Ліцензійної ради Мінтрансзв'язку України
У зв'язку зі змінами у штатному розкладі Міністерства транспорту та зв'язку України та Державної адміністрації залізничного транспорту...
Наказ Міністерства транспорту та зв\Наказ №954 Щодо створення державного підприємства „Розрахунковий центр Міністерства транспорту та зв'язку України
Положення про Міністерство транспорту та зв'язку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06. 06. 2006 №789
Наказ Міністерства транспорту та зв\Наказ №954 Щодо створення державного підприємства „Розрахунковий центр Міністерства транспорту та зв'язку України
Положення про Міністерство транспорту та зв'язку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06. 06. 2006 №789
Наказ Міністерства транспорту та зв\Про внесення змін до складу Комісії Міністерства транспорту та зв'язку України з питань безпеки транспорту
Міністра відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 15. 04. 2009 №410 „Про внесення змін до розподілу обов'язків...
Наказ Міністерства транспорту та зв\Про внесення змін до складу Комісії Міністерства транспорту та зв'язку України з питань безпеки транспорту
Міністра відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 15. 04. 2009 №410 „Про внесення змін до розподілу обов'язків...
Наказ Міністерства транспорту та зв\Наказ №498 Про створення Робочої групи з відпрацювання концептуальних засад політики Мінтрансзв'язку в сфері безпеки на транспорті На виконання рішення Колегії Міністерства транспорту та зв'язку України від 15. 04. 2008 №6 наказу ю
На виконання рішення Колегії Міністерства транспорту та зв'язку України від 15. 04. 2008 №6
Наказ Міністерства транспорту та зв\Наказ №850 Про затвердження складу Комісії Міністерства транспорту та зв’язку України з питань безпеки транспорту
У зв'язку із розподілом обов'язків між першим заступником та заступниками Міністра згідно з додатком 1 до наказу Міністерства транспорту...
Наказ Міністерства транспорту та зв\Наказ №1135 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2009 р за №1148/17164 Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства транспорту України, Міністерства транспорту та зв'язку України
Відповідно до пункту 4 Положення про Міністерство транспорту та зв'язку України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Наказ Міністерства транспорту та зв\Наказ №1550 Про внесення зміни до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 19. 12. 2008 №1528 наказую
Унести зміну до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 19. 12. 2008 №1528 «Про вдосконалення державного нагляду за...
Наказ Міністерства транспорту та зв\Наказ №463 Про внесення змін до переліків підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Міністерства транспорту та зв’язку України
Господарським кодексом України, Законом України «Про управління об'єктами державної власності», постановою Кабінету Міністрів України...
Наказ Міністерства транспорту та зв\Наказ №463 Про внесення змін до переліків підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Міністерства транспорту та зв’язку України
Господарським кодексом України, Законом України «Про управління об'єктами державної власності», постановою Кабінету Міністрів України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи