Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. №320 icon

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. №320НазваЗміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. №320
Дата конвертації02.05.2013
Розмір62.9 Kb.
ТипДокументи
джерело


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від ________2010 р. №________


ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 2 квітня 2009 р. № 320


1. Назву постанови викласти у такій редакції:


«Деякі питання переміщення транспортних засобів та вантажів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України».


2. У Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні, затвердженого зазначеною постановою:


пункт 1 викласти у такій редакції:


«1. Цей Порядок визначає деякі питання переміщення транспортних засобів та вантажів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських торговельних портів України.

Медичний (санітарний) огляд судна, товарів передує іншим видам огляду і здійснюється відповідно до вимог міжнародного та національного законодавства.»;


у пункті 2:

абзаци другий та третій викласти у такій редакції:

«Інформація доводиться до відома підрозділів охорони державного кордону, митних органів та інших контролюючих органів. Попередній аналіз, передача, а також обмін інформацією та документами, необхідними для надання судну вільної практики, між контролюючими органами, адміністрацією порту, агентською організацією (морським агентом) можуть проводитися за допомогою засобів електронного зв’язку. У таких випадках паперовий документообіг не здійснюється. За рішенням зазначених контролюючих органів до судна застосовується вільна практика. Перелік документів, що подаються контролюючим органам в електронному вигляді, визначається відповідно до Конвенції про полегшення міжнародного морського судноплавства 1965 року та технологічної схеми, розробленої для конкретного пункту пропуску через державний кордон України.

У разі наявності в одного з контролюючих органів зауважень щодо застосування до судна вільної практики контролюючий орган, який ініціював перевірку судна, здійснює контроль судна самостійно з дозволу прикордонної служби у загальному порядку. При цьому така перевірка не повинна перешкоджати вантажним операціям. Крім того, за спільним рішенням усіх контролюючих органів контроль судна може здійснюватися відповідною комісією у загальному порядку.»;


доповнити абзацом четвертим такого змісту:

«Також, для проведення попереднього контролю, аналізу ризиків та визначення форм контролю, агентська організація (морський агент) не пізніше ніж за одну добу (або з моменту виходу з найближчого порту, якщо морський перехід становить менше однієї доби) до прибуття судна в порт призначення на митній території України надає митному органу та іншим контролюючим органам відповідну інформацію в електронному вигляді про товари, прийняті до перевезення.»;


доповнити пунктом 4 такого змісту:


«4. На етапі вивантаження товарів з судна та розміщення їх у зоні митного контролю чи пункту пропуску в морському торговельному порту оригінали дозвільних документів на товари (дозволи, свідоцтва, сертифікати тощо) контролюючим органам не надаються.

Оригінали дозвільних документів на товари (свідоцтва, сертифікати тощо) надаються контролюючим органам перевізником (експедитором) у разі їх вивезення з території пункту пропуску в морському торговельному порту на територію України.

Навантаження та розвантаження суден з товарами, що переміщуються морським і річковим транспортом у контейнерах та під час зберігання залишаються в межах одного пункту пропуску чи зони митного контролю морського торговельного порту, дозволяється без надання контролюючим органам дозвільних документів на такі товари (дозволи, свідоцтва, сертифікати тощо). У разі негативного результату контролю товару морський порт та перевізник (або його представник – агент, експедитор тощо) забезпечує на вимогу контролюючого органу завантаження такого товару (контейнера) на судно.

Під час зберігання товарів у пункті пропуску морського торговельного порту відкриття контейнера до завершення контролю контролюючими органами не здійснюється без представника відповідного контролюючого органу.»;


У зв’язку з цим пункти 4-18 вважати відповідно пунктами 5-19.


пункт 4 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Загальна тривалість оформлення імпортного, транзитного вантажу в контейнері та транзитного вантажу, що переміщуються між митницями в межах митної території України на умовах Митної конвенції про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП всіма контролюючими органами не повинна перевищувати 4 годин з моменту початку оформлення до його завершення або прийняття письмового рішення щодо його затримки. До цього часу не включається час, витрачений на проведення огляду, відбору зразків та проб, проведення їх аналізу, експертизи.»;


У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.


пункт 5 доповнити абзацами такого змісту:


«Якщо огляд вантажу на території порту не проводився, відправлення контейнерів здійснюється за пломбами відправника без додаткового забезпечення. При цьому в документах контролю за доставкою вантажів до митниці призначення вчинюється запис «Без огляду», який завіряється відбитком штампу «Під митним контролем» та підписом посадової особи митниці, яка здійснила пропуск таких товарів на митну територію України.

Зміни у митних перевізних документах щодо терміну доставки вантажу до внутрішньої митниці, ваги та кількості вантажу, номерів пломб, транспортних засобів та причепів здійснюються за погодженням з керівником митного посту.»;


пункт 7 викласти у такій редакції:


«7. У пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території морських торговельних портів, установлюється цілодобовий режим роботи контролюючих органів, що беруть участь в оформленні товарів і транспортних засобів. Відповідальність за створення належних санітарно-гігієнічних, технічних умов для виконання контролюючими органами своїх функцій, проведення ними процедур у строк, передбачений пунктом 5 цього Порядку, а також прискорення пропуску через державний кордон транспортних засобів та товарів покладається на морський торговельний порт, на території якого відкрито пункт пропуску для міжнародного сполучення»;


пункт 10 доповнити абзацами такого змісту:


«Митний огляд транзитних вантажів у контейнерах (у тому числі тих, що прямують для оформлення у внутрішні митниці (ПП/ПД) в пунктах пропуску в морських торговельних портах не здійснюється, за винятком таких випадків:

наявність у правоохоронних органів оперативної інформації про можливе порушення законодавства;

виявлення за допомогою службового собаки чи приладів контролю ознак правопорушення;

порушення цілісності контейнера, упаковки чи пломби;

отримання відомостей про загрозу, потенційний чи прямий ризик для здоров’я людини або небезпеки для навколишнього середовища.

Митний огляд транзитних вантажів, у тому числі контейнерних і таких, що переміщуються між митницями в межах митної території України на умовах Митної конвенції про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП, в пунктах пропуску та пунктах контролю на території морських торговельних портів не здійснюється, за винятком таких випадків:

наявність у правоохоронних органів оперативної інформації про можливе порушення законодавства;

виявлення за допомогою службового собаки чи приладів контролю ознак правопорушення;

порушення цілісності контейнера, упаковки чи пломби.»;

пункт 12 викласти у такій редакції:


«12. Проведення процедур контролю щодо товарів (огляд, зважування тощо) за ініціативою контролюючого органу здійснюється одноразово за заявою органу-ініціатора, яка надається до адміністрації порту.»;


у пункті 14:

абзац другий викласти у такій редакції:


«наявності у правоохоронних органів оперативної інформації про можливе порушення законодавства;»;


абзац п’ятий виключити;


доповнити підпунктом 14.1. такого змісту:


«14.1 Не підлягають митному огляду в пунктах пропуску товари, що переміщуються в контейнерах та направляються в інші митні органи для здійснення їх митного оформлення відповідно до обраного митного режиму, крім випадків, передбачених законодавством.

У разі переміщення товарів через територію України транзитом, митний огляд проводиться виключно на підставі аналізу інформації, наявної в правоохоронних органах або іноземних держав.»;


пункт 17 викласти у такій редакції:

«17. Охорона порту (контейнерного терміналу) надає дозвіл на вивезення з території порту завантажених контейнерів за умови наявності у документах відповідних відміток підрозділу органу охорони державного кордону.»;


доповнити новим пунктом 20 такого змісту:

«20. У разі відвантаження порожніх контейнерів на судно їх номери вказуються у додатку до вантажного доручення після фактичного завантаження таких контейнерів, але до моменту оформлення відходу судна».Схожі:

Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. №320 iconЗміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. №320
«Деякі питання переміщення транспортних засобів та вантажів у пунктах пропуску через державний кордон, що розташовані на території...
Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. №320 iconПостанова від 15 квітня 2013 р. №290
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2009 р. №88 “Деякі питання реалізації військового майна” (Офіційний...
Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. №320 iconПостанова від 7 грудня 2011 р. №1258 Київ Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. №268
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. №268 “Про затвердження Технічного регламенту безпеки простих...
Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. №320 iconНаказ №965 Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 26. 09. 2005 №557
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22. 09. 2010 №863 “Про внесення зміни в додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів...
Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. №320 iconЩодо постанови кму від 08. 12. 2009 №1335
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08. 12. 2009 р. №1335 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів...
Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. №320 iconПостанова від 12 жовтня 2010 р. №914
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 січня 2009 р. №34 «Про залучення Державною службою автомобільних доріг іноземного...
Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. №320 iconПостанова від 15 квітня 2009 р. №350 Київ
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1999 р. №236 ( 236-99-п ) "Про затвердження розмірів плати за проходження...
Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. №320 iconПро виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462
Відповідно до статті 31 Закону України «Про загальну середню освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня...
Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. №320 iconПро виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. №462
Відповідно до статті 31 Закону України «Про загальну середню освіту», на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня...
Зміни, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2009 р. №320 iconЩодо постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 р. №23
Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 р. №23 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи