Посадова інструкція секретаря-друкарки icon

Посадова інструкція секретаря-друкаркиНазваПосадова інструкція секретаря-друкарки
Дата конвертації30.04.2013
Розмір49.44 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /??. ???????? 1.doc
2. /??????? ? ??.doc
3. /???????? ? ????????. ??????.doc
4. /???????? ??????.doc
5. /???????????.doc
6. /Посадова директора С.Ю..doc
7. /вихователь ГПД.doc
8. /заступ дир з ГР.doc
9. /кухар.doc
10. /лаборант.doc
11. /медсестра.doc
12. /мийник посуду doc.doc
13. /педагог- орган.doc
14. /прибиральниця.doc
15. /секретар.doc
16. /сторож.doc
Посадова інструкція вчителя біології
Посадова інструкція інженера з охорони праці
Робоча інструкція робітника з обслуговування будівель
Посадова інструкція керівника гуртка
Посадова інструкція бібліотекаря
Посадова інструкція директора Запорізької гімназії №11 Запорізької міської ради Запорізької області
Посадова інструкція вихователя гпд
Посадова інструкція заступника директора
Кухаря Запорізької гімназії №11
Посадова інструкція лаборанта
Посадова інструкція медичної сестри
Мийника посуду Запорізької гімназії №11
Посадова інструкція педагога-організатора
Робоча інструкція прибиральниці службових приміщень
Посадова інструкція секретаря-друкарки
Робоча інструкція сторожа

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


Запорізька гімназія № 11

Запорізької міської ради

Запорізької області


«Узгоджено» «Затверджую»

___________________ ______________________

Голова ПК гімназії № 11 Директор гімназії № 11

І.В. Топчій С.Ю. Непрядкіна

протокол № 26 від 8.11.2011 р. наказ № 141 від 8.11.2011 р.


Посадова інструкція

секретаря-друкарки

Запорізької гімназії № 11 1. Загальні положення 1. Завдання та обов’язки 1. Права 1. Відповідальність 1. Повинен знати 1. Кваліфікаційні вимоги 1. ВзаємовідносиниПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ


СЕКРЕТАРЯ-ДРУКАРКИ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційної характеристики.

1.2. Секретар-друкарка призначається на посаду і звільняється з неї директором Запорізької гімназії № 11.

1.3. Секретар-друкарка підпорядковується безпосередньо директору гімназії.

1.4. Під час виконання посадових обов'язків секретар-друкарка керується постановами, розпорядженнями, наказами, іншими керівними і нормативними документами, які стосуються ведення діловодства; стандартами уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації; законодавством про працю та інструкцією про порядок ведення трудових книжок; правилами орфографії і пунктуації; правилами роботи з оргтехнікою; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку гімназії і цією Інструкцією.

1.5. Секретар-друкарка повинна виконувати тільки роботу, згідно її функціональних обов’язків; бережно відноситись до свого здоров’я і берегти його.


2. ЗАВДАННЯ ТА ОБОВ’ЯЗКИ


Секретар-друкарка виконує такі посадові обов'язки:

2.1. Виконує технічні функції, що охоплюють забезпечення та обслуговування роботи директора гімназії.

2.2. Одержує необхідні директору відомості від підрозділів або виконавців, викликає за його дорученням працівників.

2.3. Організовує телефонні переговори директора, приймає і передає телефонограми, записує за відсутності директора гімназії прийняті повідомлення і доводить до його відома їх зміст.

2.4. Здійснює роботи щодо підготовки засідань і нарад, які проводить директор гімназії (збирання необхідних матеріалів, повідомлення учасників про час, місце і порядок денний засідання або наради, ведення реєстрації), веде і оформлює протоколи.

2.5. Забезпечує робоче місце директора канцелярським приладдям, засобами організаційної техніки, створює сприятливі умови для його ефективної роботи.

2.6. Передає та приймає інформацію за допомогою приймально-передавальних пристроїв (телекс, факс, телефакс тощо).

2.7. Друкує за вказівкою директора різні матеріали.

2.8. Веде діловодство, приймає кореспонденцію, яка надходить на ім’я директора гімназії, здійснює її систематизацію, відповідно до прийнятого в гімназії порядку і передає після її розгляду директором до підрозділів або конкретним виконавцям для використання в процесі їх роботи або підготовки відповіді.

2.9. Стежить за строками виконання доручень директора, взятих на контроль.

2.10. Приймає документи на підпис директора.

2.11. Організовує приймання відвідувачів, сприяє оперативності розгляду заяв і пропозицій працівників.

2.12. Формує справи відповідно до затвердженої номенклатури, забезпечує їх зберігання і у встановлені строки здає до архіву.

2.13. Готує документи для тиражування на розмножувальній техніці, а також робить копії документів на персональному ксероксі.


3. ПРАВА


Секретар-друкарка має право:

3.1. Вимагати від працівників гімназії, а в разі необхідності й від адміністрації гімназії, необхідну інформацію і матеріали, а також пояснення щодо причин затримки виконання доручень, які взяті на контроль.

3.2. Вимагати від виконавців доопрацювання документів, підготовлених з порушенням встановлених правил складання й оформлення документів.

3.3. Візувати проекти документів, пов'язаних з управлінською діяльністю гімназії.

3.4. Вносити на розгляд адміністрації гімназії пропозиції щодо покращення роботи з документами, удосконалення форм і методів управлінської діяльності з урахуванням застосування організаційної і обчислювальної техніки.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ


4.1. За невиконання або неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку гімназії, інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених цією Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, секретар-друкарка несе дисциплінарну відповідальність у порядку, встановленому трудовим законодавством.

4.2. За завдані гімназії чи учасникам навчального процесу у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки секретар-друкарка несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених трудовим і/чи цивільним законодавством.


5. СЕКРЕТАР-ДРУКАРКА ПОВИННА ЗНАТИ


5.1. Положення, інструкції, інші керівні матеріали і нормативні документи щодо ведення діловодства.

5.2. Структуру і керівний склад гімназії та її підрозділів.

5.3. Машинопис.

5.4. Правила орфографії та пунктуації.

5.5. Порядок розміщення матеріалу під час друкування різних документів.

5.6. Правила друкування ділових листів з використанням типових форм.

5.7. Правила експлуатації комп’ютера, ксерокса, принтера.

5.8. Правила користування приймально-передавальними пристроями.

5.9. Стандарти уніфікованої системи організаційно-розпорядчої документації.

5.10. Основи організації праці, основи законодавства про працю.


6. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ


Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.


7. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ, ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ПОСАДАМИ


Секретар-друкарка взаємодіє з:

 • з педагогічним, адміністративним і обслуговуючим персоналом з питань підготовки і подання необхідної інформації та матеріалів на засідання ради школи;

 • з педагогічною і учнівською радами з питань перевірки виконання доручень, наказів і розпоряджень адміністрації гімназії;

 • з директором гімназії з питань кадрової, фінансово-господарської діяльності гімназії;

 • з органами управління освітою;Директор

Запорізької гімназії № 11 С.Ю. Непрядкіна


З інструкцією ознайомлена


«___»___________ 20___ р.Схожі:

Посадова інструкція секретаря-друкарки iconПосадова інструкція помічника нотаріуса
Посадова інструкція визначає посадові обов'язки, повноваження та відповідальність, а також умови праці Помічника
Посадова інструкція секретаря-друкарки iconПосадова інструкція вчителя початкових класів
Під час розробки інструкції враховані рекомендації з організації служби охорони праці в освітніх закладах системи Міністерства освіти...
Посадова інструкція секретаря-друкарки iconПосадова інструкція юрисконсульта
Юрисконсульт призначається і звільняється з займаної посади наказом Голови правління
Посадова інструкція секретаря-друкарки iconПосадова інструкція
Директор дюсш організовує навчання І виховання громадян у позаурочний та позанавчальний час
Посадова інструкція секретаря-друкарки iconПосадова інструкція інспектора з кадрів
Призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства за поданням начальника відділу
Посадова інструкція секретаря-друкарки iconПосадова інструкція
Директор районного Будинку дитячої та юнацької творчості організовує навчання і виховання громадян у позаурочний та позанавчальний...
Посадова інструкція секретаря-друкарки iconПосадова інструкція
Заступник начальника відділу освіти районної державної адміністрації здійснює контроль за організацією роботи загальноосвітніх навчальних...
Посадова інструкція секретаря-друкарки iconПосадова інструкція
Начальник відділу освіти райдержадміністрації здійснює керівництво роботою навчальних закладів району, що належать до сфери управління...
Посадова інструкція секретаря-друкарки iconПосадова інструкція
Секретар-друкарка відділу освіти приймається на роботу та звільняється з неї начальником відділу освіти
Посадова інструкція секретаря-друкарки iconПосадова інструкція
...
Посадова інструкція секретаря-друкарки iconПосадова інструкція геодезиста
Провідний геодезист Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи