Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення» icon

Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення»НазваЧетверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення»
Дата конвертації19.05.2013
Розмір50.29 Kb.
ТипДокументи
джерело


Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція

«Удосконалення нормативно-правового забезпечення

діяльності органів самоорганізації населення»

20-21 грудня 2008 року, м. Одеса


Р Е З О Л Ю Ц І Я

Учасники Четвертої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення», розглянувши сучасний стан самоорганізації населення в Україні, вивчивши позитивний досвід участі органів самоорганізації населення в управлінні місцевими справами, їхньої співпраці між собою та з органами місцевого самоврядування, вважають, що подальший розвиток самоорганізації в України гальмують такі основні проблеми:

 • Залишається недосконалим та суперечливим чинне законодавство, що регламентує створення та діяльність органів самоорганізації населення, а нормативні акти локального рівня з питань розвитку самоорганізації, навіть якщо їх ухвалюють органи місцевого самоврядування, є зазвичай фрагментарними і не забезпечують належних організаційно-правових умов для цього розвитку.

 • У місцевої влади відсутній системний, комплексний підхід у залученні органів самоорганізації населення до розв'язання проблем жителів за місцем їхнього проживання, а регламенти та інші організаційні документи, за якими діють органи місцевого самоврядування, не передбачають практичної участі органів самоорганізації у спільному вирішенні питань місцевого значення.

 • Залишається вкрай недостатньою ресурсна та матеріально-технічна база більшості органів самоорганізації населення, бракує науково-методичного забезпечення їхньої діяльності та розвитку, має місце кадрова та організаційна слабкість, а через усе це для більшості органів самоорганізації населення характерна недостатня готовність для виконання сучасних складних завдань місцевого розвитку.

Враховуючи викладене, з метою створення сприятливих умов для подальшого розвитку в Україні руху самоорганізації населення та знаходження адекватних відповідей на виклики економічної кризи учасники Конференції приймають наступні РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 1. Ухвалити розроблений експертами Всеукраїнської Асоціації сприяння самоорганізації населення проект змін до закону України «Про органи самоорганізації населення» з урахуванням прийнятих зауважень та пропозицій (додаток 1). Доручити керівництву Асоціації подати цей проект у Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики і місцевого самоврядування та забезпечити його належне авторське супровод-ження при розгляді у Верховній Раді.

 2. Науково-експертній групі Асоціації, враховуючи місцевий досвід в регіо-нах, розробити на єдиній нормативно-методичній основі комплекс модельних нормативних та організаційно-правових актів локального рівня, які мають забезпечити практичну реалізацію законодавчих норм і створити належні організаційно-правові умови для утворення, діяльності та розвитку органів самоорганізації населення (додаток 2).

 3. Сприяти розробці та ухваленню органами місцевого самоврядування цільових програм підтримки розвитку органів самоорганізації населення та інших форм локальної демократії із розширенням участі цих органів у прийнятті управлінських рішень та розв’язанні завдань соціально-економічного розвитку населених пунктів.

 4. Розвивати на базі Асоціації та її партнерських організацій мережу тренінгових центрів для навчання лідерів та активістів органів самоорганізації населення, членів ініціативних груп з їхнього створення, а також представників громадських організацій та органів місцевого самоврядування, які працюють с органами самоорганізації населення. Розробити комплекс програм семінарів-тренінгів для навчання усіх вказаних категорій осіб та самих тренерів.

 5. Видавати у вигляді брошур, публікувати у ЗМІ, у тому числі як соціальну рекламу, та розміщати на сайті Асоціації www.samoorg.com.ua матеріали про позитивний досвід діяльності органів самоорганізації населення в Україні та за кордоном, про їхню співпрацю з органами місцевої влади та іншими суб'єктами суспільного розвитку. Забезпечити оперативну розсилку інформації усім членам Асоціації про загальнозначущі події, які готуються або вже відбулись.

 6. Сприяти бюджетному фінансуванню виконання органами самоорганізації населення власних та делегованих повноважень, зокрема матеріального заохочення тих керівників органів самоорганізації населення, які працюють на постійній основі. Органам самоорганізації населення та їх асоціаціям брати активну участь у конкурсах грантів та соціальних замовлень на місцевому рівні, а також разом із органами місцевого самоврядування брати участь у Всеукраїнських конкурсах розвитку місцевого самоврядування.

 7. Керівництву Всеукраїнської Асоціації з метою врахування інтересів територіальних громад і мікрогромад звернутись до Верховної Ради України з пропозицією внести зміни до виборчого законодавства України, передбачивши вибори усіх місцевих рад на мажоритарній основі, що дозволить додати територіальний компонент у систему представницьких органів місцевого рівня.

 8. Спираючись на Постанову Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади», утворити в межах органів самоорганізації населення та їхніх асоціацій інститут громадських експертів з числа найбільш підготовлених фахівців за основними напрямами діяльності та співпраці органів самоорганізації населення із органами влади, організувати активний обмін досвідом у цій сфері.

 9. Резолюцію Конференції передати у відповідні органі публічної влади, засоби масової інформації, розмістити на сайті Всеукраїнської Асоціації та сайтах партнерських організацій. Рекомендувати учасникам Конференції поширити її напрацювання серед усіх зацікавлених осіб на місцях.

Учасники Конференції пропонують органам самоорганізації населення, а також органам державної влади та місцевого самоврядування, громадським організаціям, діяльність яких спрямована на розвиток самоорганізації населення в Україні, враховувати ці рекомендації у своїй практичній діяльності.

Прийнято учасниками Конференції

21 грудня 2008 року
Схожі:

Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення» iconВосьма Всеукраїнська науково-практична конференція «посилення соціальної функції органів самоорганізації населення»
Горлівці Донецької області, відмічають, що за період, який минув з попередньої Всеукраїнської конференції (вересень 2012 року), рух...
Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення» iconСьома Всеукраїнська науково-практична конференція «Громадський контроль в житлово-комунальній сфері: роль органів самоорганізації населення»
Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення» iconУчасники Восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань самоорганізації населення "Посилення соціальної функції органів самоорганізації населення", підтверджуючи рішення
Підтверджуючи рішення попередніх всеукраїнських науково-практичних конференцій, підтримують проект Закону України "Про органи самоорганізації...
Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення» icon27-2 9 травня 2010 року у Херсонському національному технічному університеті відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісний вимір Політичної діяльності: теорія і практика розвитку сучасного українського суспільства»
Вас про те, що 27-29 травня 2010 року у Херсонському національному технічному університеті відбудеться Всеукраїнська науково-практична...
Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення» iconВсеукраїнська громадська організація «асоціація сприяння самоорганізації населення»
Закону України «Про органи самоорганізації населення», підготовлену Всеукраїнською Асоціацією сприяння самоорганізації населення»...
Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення» iconПлан проведення науково-практичних конференцій у мду на 2010-2011 навчальний рік
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні технології управління туристичним та...
Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення» iconУкраїнська асоціація інвестиційного бізнесу науково – практична конференція «управління активами: стратегії та ризики»
За підсумками обговорення результатів діяльності інститутів спільного інвестування, розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення,...
Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення» iconПлан заходів Харківської міської організації учнівського самоврядування на квітень 2014 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти виховання студентської молоді»
Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення» iconМетодичні рекомендації щодо порядку створення та здійснення легалізації органів самоорганізації населення у Миколаївському районі
Миколаївському районі (далі – Методичні рекомендації) розроблені відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування...
Четверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення» iconМіжнародного фонду «Відродження»
Львівський регіональний ресурсний центр для органів самоорганізації населення, який діє на базі Фонду розвитку громадських організацій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи