Положення про орган сон а також обранню керівників та членів органу сон протокол №2 загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання 20 р м. Одеса icon

Положення про орган сон а також обранню керівників та членів органу сон протокол №2 загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання 20 р м. ОдесаНазваПоложення про орган сон а також обранню керівників та членів органу сон протокол №2 загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання 20 р м. Одеса
Дата конвертації28.04.2013
Розмір139.31 Kb.
ТипПоложення
джерело

Зразок протоколу загальних зборів (конференції)

ПО ЗАтвердженнЮ Положення про орган СОН

а також обранню керівників ТА членів органу СОН

ПРОТОКОЛ № 2


загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання


«___»____________ 20__ р. м. Одеса


Присутні: ______ (___________________________) членів територіальної громади

цифрою прописом

м. Одеси (список додається).

_________________ – _________________________ (від Одеської міської ради);

П.І.Б. посада

_________________ – ______________________ (від __________________ райадміністрації

П.І.Б. посада назва райадміністрації

Одеської міської ради).


Відповідно до ст. 8 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ч. 1 ст. 8 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, п. 2.1.2 Положення про органи самоорганізації населення в місті Одесі, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 14.01.2002 р. № 3374–ХХIII “Про органи самоорганізації населення в місті Одесі”, загальні збори (конференція) частини членів територіальної громади міста Одеси правомочні (-на) розпочати свою роботу.


1. Слухали: Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів (конференції).


Виступили: __________________ запропонував (-ла) обрати головуючим на загальних

П.І.Б.

зборах (конференції) ________________________, а секретарем – ________________________.

П.І.Б. П.І.Б.

Вирішили: 1. Обрати головуючим на загальних зборах (конференції) _______________________.

П.І.Б.

2. Обрати секретарем загальних зборів (конференції) _________________.

П.І.Б.

^ Результати голосування:

«за» – _______ (___________________________);

цифрою прописом

«проти» – _______ (___________________________);

цифрою прописом

«утрималось» – _______ (___________________________).

цифрою прописом

2. Слухали: Про затвердження Положення Органу самоорганізації населення комітету _______________________ в місті Одесі

повна назва органу СОН

Виступили: __________________________ запропонував (-ла) затвердити Положення

П.І.Б.

Органу самоорганізації населення комітету ____________________ в місті Одесі

повна назва органу СОН

Вирішили: Затвердити Положення Орган самоорганізації населення комітету _______________________ в місті Одесі (додається).

повна назва органу СОН


^ Результати голосування:

«за» – _______ (___________________________);

цифрою прописом

«проти» – _______ (___________________________);

цифрою прописом

«утрималось» – _______ (___________________________).

цифрою прописом


3. Слухали: Про визначення кількісного складу органу самоорганізації населення комітету _______________________ в місті Одесі та його ревізійної комісії.

повна назва органу СОН


Виступили: ___________________ запропонував (-ла) обрати орган самоорганізації

П.І.Б.

населення комітет ____________________ в місті Одесі у кількісному складі -

повна назва органу СОН

_____ (___________________) осіб (особи), в тому числі _____________________,

цифрою прописом назва посади керівника органу СОН

заступник (____ заступників) _____________________, секретар та _____ членів комітету.

цифрою назва посади керівника органу СОН цифрою


___________________ запропонував (-ла) обрати ревізійну комісію органу самоорганізації

П.І.Б.

населення комітету _____________________ в місті Одесі в кількості ____ (____________) осіб

повна назва органу СОН цифрою прописом

(особи).


Вирішили: 1. Обрати орган самоорганізації населення комітет __________________ в місті

повна назва органу СОН

Одесі у кількісному складі ____ (_______________) осіб (особи), в тому числі

цифрою прописом

_____________________, заступник (____ заступників) _____________________, секретар та

назва посади керівника органу СОН цифрою назва посади керівника органу СОН

_____ членів комітету.

цифрою


2. Обрати ревізійну комісію органу самоорганізації населення комітету

_____________________ в місті Одесі в кількості ____ (____________) осіб (особи).

повна назва органу СОН цифрою прописом


^ Результати голосування:

«за» – _______ (___________________________);

цифрою прописом

«проти» – _______ (___________________________);

цифрою прописом

«утрималось» – _______ (___________________________).

цифрою прописом


4. Слухали: Про визначення терміну повноважень органу самоорганізації населення комітету _______________________ в місті Одесі та його ревізійної комісії.

повна назва органу СОН


Виступили: ________________________ запропонував (-ла) обрати орган

П.І.Б.

самоорганізації населення комітет __________________________ в місті Одесі

повна назва органу СОН

та його ревізійну комісію терміном на ____ (___________________) роки (рік).

цифрою прописом

Вирішили: Обрати орган самоорганізації населення комітет _________________________ в

повна назва органу СОН

місті Одесі та його ревізійну комісію терміном на ____ (___________________) роки (рік).

цифрою прописом

^ Результати голосування:

«за» – _______ (___________________________);

цифрою прописом

«проти» – _______ (___________________________);

цифрою прописом

«утрималось» – _______ (___________________________).

цифрою прописом


5. Слухали: Про обрання складу виборчої комісії по виборах ______________________,

назва посади керівника органу СОН

заступника (заступників) _______________________,

назва посади керівника органу СОН

секретаря та членів органу самоорганізації населення комітету _____________________ в місті

повна назва органу СОН

Одесі, визначення місця для проведення голосування, а також часу відведеного на видачу бюлетенів та голосування.


Виступили: ______________________ запропонував (-ла) обрати виборчу комісію по

П.І.Б.

виборах

__________________________, заступника (заступників)

назва посади керівника органу СОН

___________________________, секретаря та членів органу самоорганізації населення комітету

назва посади керівника органу СОН

________________________ в місті Одесі, в такому складі:

повна назва органу СОН

а) ___________________________ – голова комісії;

П.І.Б.

б) ___________________________ – секретар комісії;

П.І.Б.

в) ___________________________ – член комісії.

П.І.Б.

__________________ запропонував (-ла) визначити, що видача бюлетенів

П.І.Б.

та голосування повинні бути проведені в період з ________ годин до ________

час час

годин в день проведення цих загальних зборів (цієї конференції) в приміщенні їх (її) проведення.


Вирішили: 1. Обрати виборчу комісію по виборах ______________________,

. назва посади керівника органу СОН

заступника (заступників) _______________________, секретаря та членів органу

назва посади керівника органу СОН

самоорганізації населення комітету ________________________ в місті Одесі, в

повна назва органу СОН

такому складі:

а) ___________________________ – голова комісії;

П.І.Б.

б) ___________________________ – секретар комісії;

П.І.Б.

в) ___________________________ – член комісії.

П.І.Б.

2. Визначити, що видача бюлетенів та голосування повинні бути проведені в період з ________ годин до ________ годин в день проведення цих

час час

загальних зборів (цієї конференції) в приміщенні їх (її) проведення.

^ Результати голосування:

«за» – _______ (___________________________);

цифрою прописом

«проти» – _______ (___________________________);

цифрою прописом

«утрималось» – _______ (___________________________).

цифрою прописом


6. Слухали: Про висунення кандидатів на посади ______________________,

. назва посади керівника органу СОН

заступника (заступників) _______________________, секретаря та членів органу

назва посади керівника органу СОН

самоорганізації населення комітету __________________________ в місті Одесі.

повна назва органу СОН

Виступили: _________________ запропонував (-ла) внести в бюлетені для

П.І.Б.

голосування по виборах _________________________, заступника (заступників)

назва посади керівника органу СОН

______________________, секретаря та членів органу самоорганізації населення

назва посади керівника органу СОН

комітету __________________________ в місті Одесі таких осіб:

повна назва органу СОН

а) ____________________ – в бюлетень по виборах ______________________

П.І.Б. назва посади керівника органу СОН

органу самоорганізації населення комітету ___________________ в місті Одесі;

повна назва органу СОН

б) __________________________ – в бюлетень по виборах заступника (-ів)

П.І.Б.

____________________________ органу самоорганізації населення комітету

назва посади керівника органу СОН

___________________________ в місті Одесі;

повна назва органу СОН

в) __________________________ – в бюлетень по виборах заступника (-ів)

П.І.Б.

____________________________ органу самоорганізації населення комітету

назва посади керівника органу СОН

___________________________ в місті Одесі;

повна назва органу СОН

г) _________________________ – в бюлетень по виборах секретаря органу

П.І.Б.

самоорганізації населення комітету ________________________ в місті Одесі;

повна назва органу СОН

д) _________________________ – в бюлетень по виборах членів органу

П.І.Б.

самоорганізації населення комітету ________________________ в місті Одесі;

повна назва органу СОН

е) _________________________ – в бюлетень по виборах членів органу

П.І.Б.

самоорганізації населення комітету ________________________ в місті Одесі.

повна назва органу СОН


Вирішили: Внести в бюлетені для голосування по виборах

_______________________, заступника (заступників) _______________________,

назва посади керівника органу СОН назва посади керівника органу СОН

секретаря та членів органу самоорганізації населення комітету __________________________ в

повна назва органу СОН

місті Одесі таких осіб:

а) ____________________ – в бюлетень по виборах ______________________

П.І.Б. назва посади керівника органу СОН

органу самоорганізації населення комітету ___________________ в місті Одесі;

повна назва органу СОН

б) __________________________ – в бюлетень по виборах заступника (-ів)

П.І.Б.

____________________________ органу самоорганізації населення комітету

назва посади керівника органу СОН

___________________________ в місті Одесі;

повна назва органу СОН

в) __________________________ – в бюлетень по виборах заступника (-ів)

П.І.Б.

____________________________ органу самоорганізації населення комітету

назва посади керівника органу СОН

___________________________ в місті Одесі;

повна назва органу СОН

г) _________________________ – в бюлетень по виборах секретаря органу

П.І.Б.

самоорганізації населення комітету ________________________ в місті Одесі;

повна назва органу СОН

д) ________________________ – в бюлетень по виборах членів органу

П.І.Б.

самоорганізації населення комітету ________________________ в місті Одесі;

повна назва органу СОН

е) ________________________ – в бюлетень по виборах членів органу

П.І.Б.

самоорганізації населення комітету ________________________ в місті Одесі.

повна назва органу СОН

^ Результати голосування:

«за» – _______ (___________________________);

цифрою прописом

«проти» – _______ (___________________________);

цифрою прописом

«утрималось» – _______ (___________________________).

цифрою прописом


7. Слухали: Про затвердження протоколу виборчої комісії по виборах _______________________, заступника (заступників) _______________________,

назва посади керівника органу СОН назва посади керівника органу СОН

секретаря та членів органу самоорганізації населення комітету ____________________________ в

повна назва органу СОН

місті Одесі, а також результатів голосування.


Виступили: Голова виборчої комісії ______________________ повідомив

П.І.Б.

про результати голосування по виборах ________________________, заступника

назва посади керівника органу СОН

(заступників) ________________________, секретаря та членів органу самоорганізації -

назва посади керівника органу СОН

населення комітету ________________________ в місті Одесі.

повна назва органу СОН


Вирішили: 1. Затвердити протокол виборчої комісії по виборах _______________________,

назва посади керівника органу СОН заступника (заступників) _______________________, секретаря та членів органу самоорганізації

назва посади керівника органу СОН

населення комітету ____________________________ в місті Одесі.

повна назва органу СОН

2. Вважати обраними до складу органу самоорганізації населення комітету ____________________________ в місті Одесі наступних осіб:

повна назва органу СОН

а) ________________________, членом комітету – _____________________;

назва посади керівника органу СОН П.І.Б.

б) Заступником (-ами) _______________________, членом (-ами) комітету –

назва посади керівника органу СОН

_________________________________________;

П.І.Б.

в) Секретарем, членом комітету – ___________________________;

П.І.Б.

г) Членами комітету:

– ___________________________;

П.І.Б.

– ___________________________.

П.І.Б.


^ Результати голосування:

«за» – _______ (___________________________);

цифрою прописом

«проти» – _______ (___________________________);

цифрою прописом

«утрималось» – _______ (___________________________).

цифрою прописом


8. Слухали: Про обрання ревізійної комісії органу самоорганізації населення комітету ____________________________ в місті Одесі.

повна назва органу СОН


Виступили: _____________________ запропонував (-ла) обрати ревізійну комісію

П.І.Б.

органу самоорганізації населення комітету _______________________

повна назва органу СОН

в місті Одесі, в такому складі:

а) ___________________ – голова ревізійної комісії, член комісії;

П.І.Б.

б) ____________________ – заступник голови ревізійної комісії, член комісії;

П.І.Б.

в) ___________________ – член ревізійної комісії.

П.І.Б.


Вирішили: Обрати ревізійну комісію органу самоорганізації населення комітету _______________________ в місті Одесі, в такому складі:

повна назва органу СОН

а) ___________________ – голова ревізійної комісії, член комісії;

П.І.Б.

б) ____________________ – заступник голови ревізійної комісії, член комісії;

П.І.Б.

в) ___________________ – член ревізійної комісії.

П.І.Б.


^ Результати голосування:

«за» – _______ (___________________________);

цифрою прописом

«проти» – _______ (___________________________);

цифрою прописом

«утрималось» – _______ (___________________________).

цифрою прописом


9. Слухали: Про обрання уповноважених представників для проведення легалізації органу самоорганізації населення комітету ______________________ в місті Одесі шляхом

повна назва органу СОН

реєстрації (повідомлення) у виконавчому комітеті Одеської міської ради.


Виступили: ____________________ запропонував (-ла) обрати наступних

П.І.Б.

уповноважених представників учасників загальних зборів (конференції) для проведення легалізації органу самоорганізації населення комітету ____________________________ в місті Одесі шляхом

повна назва органу СОН

реєстрації (повідомлення) у виконавчому комітеті Одеської міської ради:


а) ___________________________;

П.І.Б.

б) ___________________________;

П.І.Б.

в) ___________________________.

П.І.Б.


Вирішили: Обрати наступних уповноважених представників учасників загальних зборів (конференції) для проведення легалізації органу самоорганізації населення комітету ___________________________ в місті Одесі шляхом реєстрації (повідомлення) у виконавчому

повна назва органу СОН

комітеті Одеської міської ради:

а) ___________________________;

П.І.Б.

б) ___________________________;

П.І.Б.

в) ___________________________.

П.І.Б.


Результати голосування:

«за» – _______ (___________________________);

цифрою прописом

«проти» – _______ (___________________________);

цифрою прописом

«утрималось» – _______ (___________________________).

цифрою прописом


Головуючий ______________ _______________________

підпис П.І.Б.


Секретар ______________ _______________________

підпис П.І.Б.Схожі:

Положення про орган сон а також обранню керівників та членів органу сон протокол №2 загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання 20 р м. Одеса iconПротокол №1 загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста за місцем проживання
Зразок протоколу засновницьких загальних зборів (конференції) по створенню органу сон
Положення про орган сон а також обранню керівників та членів органу сон протокол №2 загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання 20 р м. Одеса iconЗразок заяви у виконавЧИй комітет Одеської міської ради про легалізацію органу сон шляхом реєстрації
Уповноважені представники учасників загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання,...
Положення про орган сон а також обранню керівників та членів органу сон протокол №2 загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання 20 р м. Одеса iconПовідомлення виконавчий комітет Одеської міської ради
Уповноважені представники учасників загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання,...
Положення про орган сон а також обранню керівників та членів органу сон протокол №2 загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання 20 р м. Одеса iconПоложення органу сон затверджено загальними зборами (Конференцією) частини членів територіальної громади міста Одеси 20 р. Зареєстровано виконавчим комітетом
Це Положення визначає загальні принципи самоорганізації населення на території в районі міста Одеси, діяльності
Положення про орган сон а також обранню керівників та членів органу сон протокол №2 загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання 20 р м. Одеса iconРішення " " 201 р м. Одеса № VІ про забезпечення участі членів територіальної громади міста Одеси у здійснені громадського
Одеси, підвищення ефективності використання бюджетних коштів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій,...
Положення про орган сон а також обранню керівників та членів органу сон протокол №2 загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання 20 р м. Одеса iconПро затвердження Порядку передачі майна територіальної громади міста Києва в оренду, Методики розрахунку орендної плати за користування майном територіальної громади міста Києва, Типового договору про оренду майна територіальної громади міста Києва
України "Про столицю України місто-герой Київ", статей 2, 4, 5, 6, частини другої статті 19 Закону України "Про оренду державного...
Положення про орган сон а також обранню керівників та членів органу сон протокол №2 загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання 20 р м. Одеса iconРішення Одеської міської ради про надання згоди на створення органу сон проект одеська міська рада одесский городской совет
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 9 Закону України “Про органи самоорганізації населення”, на підставі заяви...
Положення про орган сон а також обранню керівників та членів органу сон протокол №2 загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання 20 р м. Одеса iconЗразок списку персонального складу органу сон, що подається при реєстрації органу сон у виконавчий комітет Одеської міської ради список персонального складу органу самоорганізації населення комітету
Зразок списку персонального складу органу сон, що подається при реєстрації органу сон у виконавчий комітет
Положення про орган сон а також обранню керівників та членів органу сон протокол №2 загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання 20 р м. Одеса iconПротокол №1 від «04» листопада 2011 року статут асоціаці
Затверджено рішенням Загальних зборів засновників (членів) Асоціації «Незалежна асоціація банків України»
Положення про орган сон а також обранню керівників та членів органу сон протокол №2 загальних зборів (конференції) частини членів територіальної громади міста Одеси за місцем проживання 20 р м. Одеса iconДодаток до рішення Южноукраїнської міської ради від 2008 № Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Южноукраїнська в новій редакції 1
Методика визначає механізм нарахування орендної плати, інших платежів, пов’язаних з орендою майна спільної власності територіальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи