Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція «посилення соціальної функції органів самоорганізації населення» icon

Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція «посилення соціальної функції органів самоорганізації населення»НазваВосьма Всеукраїнська науково-практична конференція «посилення соціальної функції органів самоорганізації населення»
Дата конвертації19.02.2016
Розмір85.88 Kb.
ТипДокументи
джерело

Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція

«ПОСИЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ
ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ»

15-16 листопада 2013 року, м. Горлівка (Донецька обл.)

резолюція


Учасники Восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Посилення соціальної функції органів самоорганізації населення», що відбулася 15-16 листопада 2013 року у місті Горлівці Донецької області, відмічають, що за період, який минув з попередньої Всеукраїнської конференції (вересень 2012 року), рух самоорганізації населення в Україні продовжував розвиватися.

Так, за даними статистики, на 1 жовтня 2013 року в Україні було зареєстровано 1 483 органів самоорганізації населення (далі − ОСНів). За звітний період їх склад поповнився майже 100 новими, а темпи зростання їх загальної кількості залишаються одними з найвищих серед більше ніж 50 видів суб'єктів господарювання в Україні. При цьому, за неофіційними даними, кількість в країні незареєстрованих ОСНів і тих, що перебувають на стадії утворення, мінімум вдесятеро перевищує згадане вище число.

За підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та організаційно-методичного супроводу ВГО "Асоціація сприяння самоорганізації населення" (далі − Асоціації) в Україні створена та діє мережа з восьми регіональних та одного всеукраїнського ресурсних центрів, завдяки чому істотно активізувався розвиток руху самоорганізації в Нижньогірському, Кіровському та Совєтському районах АРК, а також у Дніпропетровській, Луганській, Львівській, Миколаївській, Херсонській, областях та у містах Луцьку і Києві.

Продовжують активно розвиватися на основі співпраці місцевої влади і громадськості системи самоорганізації населення у Вінниці, Бердянську, Макєєвці та ін.

Розвиток самоорганізації населення як форми реалізації громадянами свого конституційного права на участь в управлінні місцевими справами залишається одним із ключових пріоритетів сучасної державної політики. Про це свідчать, зокрема, завдання Плану заходів щодо реалізації у 2013 році Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженого указом Президента від 25 червня 2013 року № 342/2013.

Разом із тим учасники Конференції констатують, що попри наполегливі зусилля керівництва та експертів Асоціації, а також активну підтримку Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України, досі так і не вдалося забезпечити ухвалення нового закону «Про органи самоорганізації населення».

Навпаки, на думку громадських експертів, законопроект, який Кабінет Міністрів України «з подачі» Мінрегіону планує внести найближчим часом на розгляд Верховної Ради України, містить положення, які обмежують права мешканців на створення ОСНів, ускладнюють цю процедуру, позбавляють їх статусу інститутів громадянського суспільства, «вбудовуючи» ці громадські формування в жорстку систему місцевої влади. Усе це свідчить, що згаданий законопроект прямо суперечить державній політиці сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні і не може бути погоджений громадськістю.

Всеукраїнська асоціація продовжує налагоджувати стосунки з партнерськими організаціями в самих різних регіонах України. Зокрема, Асоціація разом із Українським незалежним центром політичних досліджень за підтримки програми розвитку ООН в Україні реалізує проект, спрямований на створення в усіх регіонах України умов для розвитку громадянського суспільства через ухвалення та належне виконання регіональних програм сприяння розвитку громадянського суспільства та впровадження нового Закону України "Про громадські об'єднання".

Важливим засобом оприлюднення корисної інформації у сфері самоорганізації населення залишається і набуває дедалі більшої популярності в Україні оновлений сайт Всеукраїнської асоціації http://samoorg.com.ua, який є найбільш відвідуваним за тематичною спрямованістю.

Разом із тим учасники конференції усвідомлюють, що в умовах триваючого погіршення економічного та соціального стану українського суспільства, швидкого матеріального та духовного зубожіння значної частини населення порятунку чекати нізвідки. Цей процес не зупиниться, доки люди самі не усвідомлять свою роль і свою відповідальність за стан свого соціального благополуччя.

За цих умов ані держава в особі вищих органів законодавчої та виконавчої влади, ані місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, як і самі соціальні служби, що надають людям соціальні послуги, самотужки впоратись із численними проблемами у цій сфері не можуть.

Конституція та деякі інші акти законодавства декларують участь громадськості у питаннях формування та реалізації соціальної політики. Але вони практично не містять механізмів цієї участі. Місцеві же нормативно-правові акти, хоча більш орієнтовані на розширення участі організованої громадськості у процесах планування, надання та оцінки ефективності соціальної допомоги, не забезпечують належного рівня партнерства між органами публічної влади та інститутами громадянського суспільства у спільному вирішенні місцевих проблем.

Отже, загальною проблемою у досліджуваній сфері є недостатня ефективність існуючої у країні системи соціальної допомоги населенню, яка не забезпечує максимально обґрунтоване, справедливе та адресне використання наявних бюджетних ресурсів, слабо стимулює залучення громадських інституцій та додаткових ресурсів, а також майже не враховує нематеріальні, соціально-психологічні потреби людей похилого віку та інвалідів.

^ Основними причинами вказаної проблеми експерти вважають:

  • рішення щодо надання соціальної допомоги соціально уразливим категоріям населення приймаються переважно на основі формальних ознак за соціальним статусом цих осіб з урахуванням наявності родичів, зобов’язаних їх утримувати, нерідко без ретельного врахування фактичного соціального та сімейного стану вказаних осіб та їх реальних потреб у тих чи інших видах соціальної допомоги;

  • наявний обсяг бюджетних ресурсів, які виділяються у вигляді одноразової цільової матеріальної допомоги через відповідні соціальні служби, часто розподіляється серед невеликого кола осіб – без обмеження суми індивідуальної допомоги і без врахування загальної кількості потребуючих цю допомогу; в результаті значні обсяги допомоги отримує досить обмежене коло осіб у той час, коли значна кількість потребуючих її залишається взагалі без допомоги;

  • існуюча система соціального захисту і соціальної допомоги, крім фізіологічних, майже не враховує, інших потреб та інтересів населення, зокрема, потреб людей похилого віку, інвалідів у спілкуванні, духовній підтримці, професійній, творчій самореалізації тощо;

  • до виявлення соціальних потреб та інтересів населення і надання людям соціальної допомоги мало залучаються громадські та благодійні організації, ОСНи, не використовується повною мірою їхній ресурсний та людський потенціал;

  • зовсім недостатнім є рівень ресурсного, зокрема, бюджетного забезпечення діяльності інститутів громадянського суспільства, які діють у сфері соціальної допомоги та соціального захисту населення, залишається низьким організаційний та фаховий рівень значної частини цих інститутів;

  • у сфері соціальної допомоги відсутня єдина інформаційна база та належна координація діяльності органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади та неурядових організацій, що не дає можливості максимально ефективно й адресно використати наявні бюджетні ресурси разом із ресурсами, залученими з небюджетних джерел;

  • майже відсутній на усіх управлінських рівнях системний громадський контроль за наданням соціальних послуг та у цілому – за ефективністю формування та реалізації політики у цій сфері з боку споживачів соціальної допомоги та громадських утворень, які представляють їх інтереси;

  • дається взнаки і недостатній професійний рівень частини працівників соціальної сфери, від яких залежить ефективність формування та реалізації політики у сфері соціальної допомоги населенню, а іноді – їхню професійну непридатність.

^ Учасники Конференції, розглянувши кращі практики залучення громадськості до вирішення питань соціального захисту та соціальної допомоги населенню, механізми співпраці органів самоорганізації населення з місцевими соціальними службами, шляхи нала-годження системи само- та взаємодопомоги в територіальних громадах, РЕКОМЕНДУЮТЬ:

1. Підтримати підготовлені експертами Асоціації за участю регіональних організацій пропозиції щодо внесення змін до актів законодавства, підзаконних та місцевих нормативно-правових актів України на предмет розширення організаційно-правових умов залучення ОСНів та інших об'єднань громадськості до формування та реалізації місцевої соціальної політики.

2. Рекомендувати керівництву Асоціації надати Міністерству соціальної політики України, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування напрацьовані пропозиції, спрямовані на підвищення ефективності системи соціальної допомоги на основі залучення громадськості на усіх стадіях виявлення нужденних, призначення допомоги та її адресного надання.

3. Звернутись до Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України з пропозицією підтримати підготовлені за участю експертів Асоціації та схвалені попередніми конференціями Концепцію модернізації системи організаційно-правового забезпечення місцевої демократії в Україні, а також законопроекти «Про органи самоорганізації населення» і «Про загальні збори (конференції) членів територіальних громад», організувати лобіювання прийняття цих законопроектів Верховною Радою України.

4. Схвалити звернення від імені учасників Конференції до Прем'єр-міністра України (додається) про необхідність перегляду позиції КМУ відносно підтримки підготовленого Мінрегіоном в обхід громадськості нового законопроекту «Про органи самоорганізації населення», який суперечить державній політиці сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні.

5. Асоціації разом з її регіональними партнерами провести цілеспрямовану інформаційну кампанію з метою широкого висвітлення результатів аналізу сучасного стану місцевих систем соціальної допомоги для стимулювання співпраці професійних і суспільно орієнтованих представників органів публічної влади та активних і належним чином підготовлених лідерів органів самоорганізації населення.

6. Продовжити розбудову всеукраїнської мережі інформаційно-ресурсних центрів сприяння розвитку самоорганізації населення як основи для подальшого розвитку і посилення консолідації громадянського суспільства, організації спільного вирішення на місцях соціальних проблем мешканців.

7. Підтримати включення ОСНів до складу учасників конкурсу проектів, що проводиться Державним Фондом сприяння місцевому самоврядуванню в Україні. Запропонувати ініціатору цієї інновації директору ГО «Інститут місцевої демократії» В.П. Рубцову організувати роботу у напрямку виділення ОСНів додатково в окрему категорію учасників конкурсу, які можуть подавати проекти самостійно − без участі органів місцевого самоврядування.

8. Підтримати діяльність Інформаційно-правового центру «Наше право» (м. Львів) у сфері дослідження та використання судової практики для захисту прав і законних інтересів ОСНів, а також прав громадян України на участь в управлінні через створення та діяльність ОСНів. Рекомендувати ІПЦ «Наше право» надати інформаційно-методичної допомоги членам мережі ресурсних центрів через консультації, видання методичних матеріалів, спільне проведення навчально-комунікаційних заходів.

9. На наступній дев'ятій Всеукраїнській конференції з питань самоорганізації населення розглянути питання фінансово-економічного забезпечення діяльності ОСНів, їхню роль у підвищенні економічної активності населення, формуванні та реалізації місцевої політики щодо соціально-економічного розвитку громад. Асоціації з метою підготовки до Конференції сформувати програмний комітет за участі регіональних експертів та інших активних учасників руху самоорганізації. При підготовці Конференції передбачити презентацію авторських видань і корисного досвіду у сфері самоорганізації населення та місцевої демократії.

Прийнято 16 листопада 2013 року,

м. Горлівка Донецької областіСхожі:

Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція «посилення соціальної функції органів самоорганізації населення» iconУчасники Восьмої Всеукраїнської науково-практичної конференції з питань самоорганізації населення "Посилення соціальної функції органів самоорганізації населення", підтверджуючи рішення
Підтверджуючи рішення попередніх всеукраїнських науково-практичних конференцій, підтримують проект Закону України "Про органи самоорганізації...
Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція «посилення соціальної функції органів самоорганізації населення» iconЧетверта Всеукраїнська науково-практична конференція «Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності органів самоорганізації населення»
Україні, вивчивши позитивний досвід участі органів самоорганізації населення в управлінні місцевими справами, їхньої співпраці між...
Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція «посилення соціальної функції органів самоорганізації населення» iconСьома Всеукраїнська науково-практична конференція «Громадський контроль в житлово-комунальній сфері: роль органів самоорганізації населення»
Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція «посилення соціальної функції органів самоорганізації населення» iconВсеукраїнська громадська організація «асоціація сприяння самоорганізації населення»
Закону України «Про органи самоорганізації населення», підготовлену Всеукраїнською Асоціацією сприяння самоорганізації населення»...
Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція «посилення соціальної функції органів самоорганізації населення» iconПлан проведення науково-практичних конференцій у мду на 2010-2011 навчальний рік
Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Сучасні технології управління туристичним та...
Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція «посилення соціальної функції органів самоорганізації населення» iconПлан заходів Харківської міської організації учнівського самоврядування на квітень 2014 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти виховання студентської молоді»
Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція «посилення соціальної функції органів самоорганізації населення» icon27-2 9 травня 2010 року у Херсонському національному технічному університеті відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісний вимір Політичної діяльності: теорія і практика розвитку сучасного українського суспільства»
Вас про те, що 27-29 травня 2010 року у Херсонському національному технічному університеті відбудеться Всеукраїнська науково-практична...
Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція «посилення соціальної функції органів самоорганізації населення» iconМіжнародного фонду «Відродження»
Львівський регіональний ресурсний центр для органів самоорганізації населення, який діє на базі Фонду розвитку громадських організацій...
Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція «посилення соціальної функції органів самоорганізації населення» iconСтатут територіальної громади міста Рава-Руська Львівської області м. Рава-Руська 2013 р. Додаток 1 до рішення ххivсесії Рава-Руської міської ради № від 2013р.
Рава-Руська, приймає цей Статут, який закріплює в місті Рава-Руська систему місцевого самоврядування, форми та порядок здійснення...
Восьма Всеукраїнська науково-практична конференція «посилення соціальної функції органів самоорганізації населення» iconМ. Ялта Науково-практична конференція “Управління активами: нові стратегії в нових умовах”
Ялта Науково-практична конференція "Управління активами: нові стратегії в нових умовах"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи