Положення про здійснення банками фінансового моніторингу Постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року n 189 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 р за n 381/7702 icon

Положення про здійснення банками фінансового моніторингу Постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року n 189 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 р за n 381/7702НазваПоложення про здійснення банками фінансового моніторингу Постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року n 189 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 р за n 381/7702
Сторінка1/9
Дата конвертації30.04.2013
Розмір0.55 Mb.
ТипПоложення
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу


Постанова Правління Національного банку України
від 14 травня 2003 року N 189

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 травня 2003 р. за N 381/7702


Із змінами і доповненнями, внесеними
 постановами Правління Національного банку України
 від 14 жовтня 2003 року N 446,
 від 20 вересня 2005 року N 341,
 від 23 березня 2006 року N 104,
 від 20 листопада 2007 року N 418

(Зміни, передбачені підпунктом 5.4 пункту 5 Змін, затверджених постановою Правління Національного банку України від 20 вересня 2005 року N 341, до пунктів 5.9, 5.10 і 5.12 цієї постанови, будуть внесені одночасно з набранням чинності відповідними змінами до Складу реквізитів та структури файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань фінансового моніторингу та банками (філіями), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 4 червня 2003 року N 233 згідно з постановою Правління Національного банку України від 20 вересня 2005 року N 341)

З метою забезпечення реалізації норм Законів України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (додається).

2. Постанова набирає чинності одночасно з набранням чинності Законами України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом".

3. Банкам привести у відповідність до вимог чинного законодавства України ідентифікацію наявних клієнтів, ризик здійснення якими операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінюється як великий - до 01.09.2003, інших клієнтів - до 01.01.2004. Приведення у відповідність до вимог чинного законодавства ідентифікації клієнтів, які не підтримують ділові відносини з банком і ризик проведення якими операцій з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінюється банком як низький, може здійснюватися і понад установлені терміни в разі звернення такого клієнта до банку або проведення ним операції.

(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.10.2003 р. N 446)

4. Управлінню методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу (Бережний О. М.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Шлапака О. В. і Управління методологічного та нормативно-організаційного забезпечення фінансового моніторингу (Бережний О. М.).

 

Голова 

С. Л. Тігіпко 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Правління Національного банку України
від 14 травня 2003 р. N 189 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
20 травня 2003 р. за N 381/7702 ^

Положення
про здійснення банками фінансового моніторингу


(У тексті Положення слово "нотаріально" замінено словами "належним чином" згідно з постановою Правління Національного банку України від 14 жовтня 2003 року N 446)


Це Положення розроблене на виконання Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", з метою запобігання використанню банківської системи для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
^

1. Загальні положення


1.1. Цим Положенням встановлюються загальні вимоги Національного банку України щодо:

виявлення та реєстрації банками фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

ідентифікації клієнтів;

надання банками спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу (далі - Уповноважений орган) інформації відповідно до вимог законів України з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

1.2. Вимоги цього Положення поширюються на банки та їх структурні підрозділи.

1.3. Відповідальним за організацію виконання вимог законодавства України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та організацію внутрішньобанківської системи запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, є керівник виконавчого органу банку (далі - керівник банку).

1.4. Підрозділ внутрішнього аудиту банку періодично, але не рідше одного разу на рік здійснює перевірку дотримання банком вимог законодавства України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. За результатами таких перевірок він готує висновки та пропозиції, які розглядаються спостережною радою банку.

(пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 14.10.2003 р. N 446)

1.5. Банки зобов'язані зберігати всі документи, які стосуються фінансової операції, що підлягає фінансовому моніторингу, та ідентифікації осіб, які брали участь в її здійсненні, протягом п'яти років після проведення такої операції.

1.6. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

пов'язана особа - член господарського об'єднання (асоціація, корпорація, концерн, консорціум, холдинг, інше об'єднання підприємств, передбачене законом), до складу якого входить клієнт - юридична особа, а також незалежно від формального членства в будь-якому господарському об'єднанні юридична особа, що здійснює контроль юридичної особи - клієнта чи контролюється нею, або перебуває з нею під спільним контролем;

(абзац другий пункту 1.6 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 20.09.2005 р. N 341)

засоби захисту інформації - програмно-технічні засоби, які забезпечують захист електронних документів від несанкціонованих дій щодо ознайомлення з їх змістом, модифікації або викривлення на етапі їх передавання електронною поштою Національного банку України;

файл-повідомлення - електронний документ, що формується банком (філією), надсилається на адресу Уповноваженого органу та містить дані про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу або іншу інформацію, повідомлення якої вимагається законами України з питань запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;

файл-квитанція - електронний документ, що формується та надсилається банком (філією) на адресу Уповноваженого органу у зв'язку з отриманням файла-запиту, файла-рішення або Уповноваженим органом на адресу банку (філії), який надіслав файл-відповідь, і свідчить про приймання або відмову в прийманні відповідного файла;

(абзац п'ятий пункту 1.6 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 20.09.2005 р. N 341,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 104)

файл-повідомлення про взяття (відмову від взяття) фінансової операції (фінансових операцій) на облік - електронний документ, що формується Уповноваженим органом, надсилається на адресу банку (філії) і свідчить про взяття (відмову від взяття) Уповноваженим органом на облік операції (операцій), інформація щодо якої (яких) надавалася банком (філією) у відповідному файлі-повідомленні;

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Правління Національного банку України від 20.09.2005 р. N 341)

файл-рішення - електронний документ, що формується Уповноваженим органом, надсилається на адресу банку (філії) і містить відомості про прийняте Уповноваженим органом рішення щодо подальшого зупинення фінансової операції, інформація щодо якої надавалася банком (філією) у відповідному файлі-повідомленні;

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом сьомим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 23.03.2006 р. N 104,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - одинадцятий
 уважати відповідно абзацами восьмим - дванадцятим)

фінансова операція, що стала об'єктом фінансового моніторингу, - для банку (філії) - фінансова операція, інформація щодо якої внесена до реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; для Уповноваженого органу - фінансова операція, що підлягає фінансовому моніторингу, яка взята Уповноваженим органом у встановленому порядку на облік та стосовно якої ним вживаються заходи щодо її аналізу;

(пункт 1.6 доповнено новим абзацом восьмим згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.09.2005 р. N 341,
 у зв'язку з цим абзаци сьомий - десятий
 уважати відповідно абзацами дев'ятим - дванадцятим)

файл-запит - електронний документ, який формується Уповноваженим органом, надсилається на адресу банку (філії) та містить вимогу щодо надання додаткової інформації про фінансову операцію, що стала об'єктом фінансового моніторингу;

(абзац дев'ятий пункту 1.6 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.09.2005 р. N 341)

файл-відповідь - електронний документ, який формується банком (філією), надсилається на адресу Уповноваженого органу та містить відповідь на файл-запит;

файл-додаток - електронний документ, що формується банком (філією), надсилається на адресу Уповноваженого органу і містить дані та/або копії документів, які стосуються фінансової операції, що стала об'єктом фінансового моніторингу1.

(абзац одинадцятий пункту 1.6 в редакції постанови
 Правління Національного банку України від 20.09.2005 р. N 341)

____________
1Усі електронні документи формуються програмно-апаратними засобами банку (філії) або Уповноваженого органу і надсилаються адресату з використанням електронної пошти та засобів захисту інформації Національного баку України. Структура та реквізити електронних документів визначаються Національним банком України за погодженням з Уповноваженим органом і доводяться до відома банків окремо.

Інші терміни та поняття, які вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених Законами України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", "Про банки і банківську діяльність", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" і нормативно-правовими актами Національного банку України.

1.7. Якщо структура банку не передбачає наявності філій, то здійснення заходів з фінансового моніторингу (ведення реєстру фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, формування файлів-повідомлень тощо) забезпечується банком на рівні територіальних підрозділів банку, які здійснюють нагляд та/або забезпечення діяльності відокремлених підрозділів, що надають послуги клієнтам.

(главу 1 доповнено пунктом 1.7 згідно з постановою
 Правління Національного банку України від 20.09.2005 р. N 341)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Схожі:

Положення про здійснення банками фінансового моніторингу Постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року n 189 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 р за n 381/7702 iconПоложення про здійснення банками фінансового моніторингу Постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року n 189 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 р за n 381/7702
Правління Національного банку України від 4 червня 2003 року n 233 згідно з постановою Правління Національного банку України від...
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу Постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року n 189 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 р за n 381/7702 iconПостанова Правління Національного банку України від 4 червня 2003 року n 233 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14....
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу Постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року n 189 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 р за n 381/7702 iconПоложення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14. 05. 2003 n 189 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20. 05. 2003 за n 381/7702, наказую

Положення про здійснення банками фінансового моніторингу Постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року n 189 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 р за n 381/7702 iconПро визначення адрес подання інформації з питань фінансового моніторингу
Правління Національного банку України від 14. 05. 2003 n 189, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20. 05. 2003 за n 381/7702,...
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу Постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року n 189 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 р за n 381/7702 iconНаказ Державного департаменту фінансового моніторингу Міністерства фінансів України від 12 травня 2003 року n 46 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Програми протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2003 рік, затвердженої постановою Кабінету Міністрів...
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу Постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року n 189 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 р за n 381/7702 iconНаказ Державного комітету фінансового моніторингу України від 19 грудня 2006 року n 259 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Державного департаменту фінансового моніторингу від 24. 04. 2003 n 40, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29. 04. 2003...
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу Постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року n 189 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 р за n 381/7702 iconПоложення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківських металів Постанова Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року n 496 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 7, 15 та 36 Закону України "Про Національний банк України" та з метою вдосконалення нормативно-правових актів...
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу Постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року n 189 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 р за n 381/7702 iconПостанова Правління Національного банку України від 21 квітня 2004 року n 177 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Правління Національного банку України від 18. 06. 2003 n 261, а також з метою забезпечення складання Національним банком України...
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу Постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року n 189 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 р за n 381/7702 iconПостанова Правління Національного банку України від 5 березня 2008 року n 53 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з метою впорядкування здійснення банками, платіжними організаціями...
Положення про здійснення банками фінансового моніторингу Постанова Правління Національного банку України від 14 травня 2003 року n 189 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 травня 2003 р за n 381/7702 iconДодаток до листа №794-15/02 від15. 02. 2013р. Порівняльна таблиця до проекту постанови Правління Національного банку України «Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»
Правління Національного банку України «Про внесення зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи