Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року n 3178 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року n 3178 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України icon

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року n 3178 Зареєстровано в Міністерстві юстиції УкраїниНазваРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року n 3178 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Дата конвертації27.04.2013
Розмір309.31 Kb.
ТипРозпорядження
джерело


Про затвердження Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів


Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 23 грудня 2004 року N 3178

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2004 р. за N 1654/10253

На виконання пункту 49.2 статті 49 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", пункту 9 частини першої статті 7 Закону України "Про страхування", статті 34 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та вимог підпункту 8 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, та з метою удосконалення державного регулювання діяльності з надання страхових послуг з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (додаються).

2. Підставою для провадження діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є наявність ліцензії на право провадження вказаного виду страхування, виданої відповідно до цих Ліцензійних умов.

3. Пункт 2.1.2 Ліцензійних умов в частині перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним не менш ніж на 25 відсотків набирає чинності з 1 січня 2006 року.

На дату подання заяви на отримання ліцензії заявник зобов'язаний мати перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності відповідно до вимог статті 30 Закону України "Про страхування".

4. Вимога пункту 2.1.3 в частині беззбитковості за фінансовий рік, який передує даті подання документів на видачу ліцензії, набирає чинності з 1 січня 2006 року.

5. Департаменту страхового нагляду (Парнюк В. О.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

6. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т. М.) забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на Голову Комісії.

 

^ Голова Комісії 

В. Суслов  


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 23 грудня 2004 р. N 3178

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2004 р. за N 1654/10253 


^

Ліцензійні умови
провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів


Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування", "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", Указу Президента України від 22 липня 2003 року N 740 "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму", Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, та інших нормативно-правових актів, які регулюють відносини, що виникають у сфері здійснення страхової діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Ці Ліцензійні умови встановлюють обов'язкові до виконання страховиками вимоги для отримання ліцензії на право провадження страхової діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.
^

1. Загальні положення


1.1. У цих Ліцензійних умовах наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право страховика на провадження діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за умови виконання вимог, установлених цими Ліцензійними умовами;

відокремлений підрозділ - це розташований поза місцезнаходженням страховика відокремлений підрозділ, який не є юридичною особою та здійснює всі або частину функцій страховика щодо врегулювання претензій страхувальників за договорами з цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, інформація про який внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр);

заявник - страховик, який подає документи для одержання ліцензії на право провадження діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії.

Інші поняття вживаються в цих Ліцензійних умовах відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування", "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" та "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

1.2. Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) видає страховикам ліцензію відповідно до пункту 9 статті 7 Закону України "Про страхування" та Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

1.3. Для отримання ліцензії заявник зобов'язаний виконати всі вимоги, зазначені в цих Ліцензійних умовах.

1.4. Ліцензія видається строком на три роки. При повторній видачі ліцензії на даний вид страхування, якщо до страховика протягом попереднього строку користування ліцензією не застосовувались заходи впливу, - п'ять років. Дія ліцензії може бути зупинена або анульована відповідно до цих Ліцензійних умов.
^

2. Вимоги до провадження діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів


2.1. Заявник, який звернувся до Держфінпослуг за отриманням ліцензії, має відповідати таким вимогам:

2.1.1. Провадити страхову діяльність не менше двох років з добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту та/або страхування наземних транспортних засобів або на ринку обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

Страховики - члени Моторного (транспортного) бюро України (далі - МТСБУ) зобов'язані надати підтверджену МТСБУ довідку про відсутність заборгованості перед МТСБУ.

2.1.2. Заявник зобов'язаний дотримуватись умов забезпечення платоспроможності відповідно до вимог статті 30 Закону України "Про страхування", Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", а також на будь-яку дату мати перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків.

2.1.3. Вартість нетто-активів заявника на будь-яку дату має бути не меншою встановленого мінімального розміру статутного фонду відповідно до вимог, визначених Ліцензійними умовами провадження страхової діяльності, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 28 серпня 2003 року N 40, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15 вересня 2003 року за N 805/8126, та повинна бути підтверджена висновком аудитора на дату подання документів для отримання ліцензії. Заявник не повинен мати збитків за фінансовий звітний рік, який передує даті подання документів на видачу ліцензії.

2.1.4. Заявник зобов'язаний забезпечити можливість опрацювання претензій на всій території України, для чого:

1) створює в Автономній Республіці Крим, областях, у містах Києві та Севастополі відокремлені підрозділи, які зобов'язані здійснювати функції з урегулювання претензій за договорами цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, та/або

2) укладає з іншими страховиками, які є членами МТСБУ, договір (договори) про врегулювання збитків, у тому числі за участю осіб, уповноважених проводити розслідування страхових випадків (аварійних комісарів). Форму цього договору може встановлювати МТСБУ. Страховик, який реалізував поліс з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, несе відповідальність перед страхувальником за забезпечення можливості опрацювання претензій на всій території України.

2.1.5. Страховик має право здійснювати страхування через свій відокремлений підрозділ за умови внесення інформації про відокремлений підрозділ до Реєстру.

2.1.6. Страховик не може мати більше одного порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" протягом року, який передує даті подання документів для отримання ліцензії.

2.2. Керівники та головний бухгалтер заявника мають відповідати Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 13 липня 2004 року N 1590, зареєстрованим у Мін'юсті України 2 серпня 2004 року за N 955/9554.

2.3. Страховик зобов'язаний здійснити фінансове забезпечення виконання своїх зобов'язань перед МТСБУ у порядку, який визначено статутом МТСБУ України (гарантією банку або іншої фінансової установи), на весь період свого членства в МТСБУ та до закінчення зобов'язань після припинення такого членства. Розмір фінансового забезпечення має становити суму, установлену та затверджену МТСБУ. Умови договору фінансового забезпечення встановлюються Президією МТСБУ.

2.4. Страховик зобов'язаний сплатити до фонду захисту потерпілих гарантійний внесок у розмірі, визначеному положенням про цей фонд, у сумі, яку встановлює та затверджує МТСБУ, не менше 100000 євро.
^

3. Документи, які подаються для отримання ліцензії


3.1. Для отримання ліцензії заявник подає до Держфінпослуг такі документи:

3.1.1. заяву про видачу ліцензії (додаток 1);

3.1.2. копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, засвідчену нотаріально або державним реєстратором;

3.1.3. копію свідоцтва про внесення заявника до Державного реєстру фінансових установ;

3.1.4. копії установчих документів заявника, засвідчені нотаріально;

3.1.5. висновок аудитора (унесеного до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудит фінансових установ) на останню звітну дату, який підтверджує перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів), їх вартості відповідно до пунктів 2.1.2, 2.1.3 цих Ліцензійних умов;

3.1.6. економічне обґрунтування запланованої страхової діяльності заявника з провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземного транспорту на строк не менше трьох років, що відповідає вимогам, указаним у додатку 2;

3.1.7. інформацію про засновників та/або учасників заявника (додаток 3);

3.1.8. інформацію про керівника та головного бухгалтера заявника відповідно до вимог, визначених Професійними вимогами до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг від 13 липня 2004 року N 1590, зареєстрованими в Мін'юсті України 2 серпня 2004 року за N 955/9554;

3.1.9. затверджені в установленому порядку правила внутрішнього фінансового моніторингу і програму його здійснення;

3.1.10. завірену заявником копію розпорядчого документа про призначення працівника, відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу, з інформацією про керівників або фахівців, які є відповідальними за проведення фінансового моніторингу (додаток 4);

3.1.11. копії договорів, передбачених пунктом 2.1.4 цих Ліцензійних умов (за наявності).

З метою перевірки достовірності інформації, наданої для отримання ліцензії, Держфінпослуг має право здійснити перевірку страховика.
^

4. Порядок подання та розгляду документів для отримання ліцензії


4.1. Усі документи, що подаються для отримання ліцензії, належать до категорії документів довгострокового зберігання. Документи мають подаватися в паперовій формі у швидкозшивачі, за внутрішнім описом та пронумерованими аркушами.

4.2. Заяву про видачу ліцензії (дубліката ліцензії) разом з усіма необхідними документами заявники направляють поштою, подають особисто або через уповноважену особу до Держфінпослуг.

4.3. Заявник несе відповідальність згідно з чинним законодавством за достовірність інформації, указаної в заяві та документах, поданих для отримання ліцензії (дубліката ліцензії).

4.4. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом.

4.5. Не приймаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та цифрами, іншими не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, а також із пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.

4.6. Заява про видачу ліцензії (дубліката ліцензії) залишається без розгляду, якщо:

4.6.1. заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

4.6.2. документи оформлені та подані до Держфінпослуг із порушенням цих Ліцензійних умов;

4.6.3. в описі відсутні всі необхідні для отримання ліцензії документи або опис подано з порушенням пункту 4.1 цих Ліцензійних умов.

4.7. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється у письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду і в строк, передбачений для видачі ліцензії (не більше 30 календарних днів з дати одержання передбачених цими Ліцензійними умовами документів).

4.8. Не пізніше 30 днів з дня надходження заяви та всіх необхідних документів від заявника Держфінпослуг приймає рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії.

Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі не пізніше третього робочого дня з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

4.9. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

4.9.1. невідповідність заявника згідно з поданими документами вимогам цих Ліцензійних умов;

4.9.2. недостовірність інформації у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

4.9.3. наявність порушень, які не було усунено, у зв'язку з попереднім залишенням заяви про видачу ліцензії без розгляду.

4.10. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення завідомо недостовірних даних у документах, поданих для отримання ліцензії, заявник може подати до Держфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

В інших випадках заявник може подати до Держфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

4.11. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржене в суді.

4.12. У разі прийняття Держфінпослуг рішення про видачу ліцензії її оформлення здійснюється не пізніше п'ятого робочого дня з дати надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

4.13. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся для отримання оформленої ліцензії, директор департаменту страхового нагляду має право скасувати рішення про видачу такої ліцензії з подальшим схваленням такого рішення Держфінпослуг як колегіальним органом.
^

5. Переоформлення ліцензії


5.1. Підставами для переоформлення ліцензії є:

5.1.1. зміна найменування страховика, якщо ця зміна не пов'язана з реорганізацією страховика;

5.1.2. зміна місцезнаходження страховика.

5.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії страховик зобов'язаний не пізніше десятого робочого дня з дати виникнення підстави для переоформлення ліцензії подати до Держфінпослуг заяву про переоформлення ліцензії (додаток 5) разом із ліцензією, що підлягає переоформленню, засвідчені в установленому порядку копії відповідних документів, що засвідчують зазначені зміни, та копію повідомлення в засобах масової інформації (за місцезнаходженням страховика) про зазначені зміни.

5.3. Директор департаменту страхового нагляду не пізніше десятого робочого дня з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, приймає рішення про переоформлення ліцензії та визнання недійсною ліцензії, що переоформлюється.

Держфінпослуг не пізніше двадцятого робочого дня з дати прийняття рішення директором департаменту про переоформлення ліцензії, за умови подання страховиком до Держфінпослуг документа про внесення плати за переоформлення ліцензії, видає переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

Після прийняття рішення про переоформлення ліцензії або рішення про відмову Держфінпослуг не пізніше третього робочого дня з дати прийняття такого рішення надсилає повідомлення страховику. У рішенні про відмову в переоформленні ліцензії зазначаються підстави відмови.

5.4. У разі переоформлення ліцензії Держфінпослуг уносить відповідні зміни до Державного реєстру фінансових установ України не пізніше третього робочого дня з дати прийняття рішення про переоформлення ліцензії.

5.5. Держфінпослуг має право відмовити в переоформленні ліцензії у разі неподання страховиком оригіналу бланка ліцензії, оформлених належним чином копій документів, що засвідчують відповідні зміни.
^

6. Видача дубліката ліцензії


6.1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є:

6.1.1. втрата ліцензії;

6.1.2. пошкодження ліцензії.

6.2. У разі втрати ліцензії страховик зобов'язаний звернутися до Держфінпослуг та подати:

6.2.1. заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 6);

6.2.2. інформацію про публікацію оголошення в засобах масової інформації про втрату чи пошкодження ліцензії;

6.2.3. документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

6.3. Якщо бланк ліцензії не придатний для використання внаслідок його пошкодження, страховик подає до Держфінпослуг:

6.3.1. заяву про видачу дубліката ліцензії (додаток 6);

6.3.2. не придатну для користування ліцензію;

6.3.3. документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.

6.4. Директор департаменту страхового нагляду не пізніше десятого робочого дня з дати надходження заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що додаються до неї, приймає рішення про видачу дубліката ліцензії.

Держфінпослуг (за умови подання заявником до Держфінпослуг документа про внесення плати за видачу дубліката ліцензії) видає не пізніше десятого робочого дня з дати прийняття рішення директором департаменту про видачу дубліката ліцензії заявникові дублікат ліцензії замість втраченої або пошкодженої.

6.5. У разі видачі дубліката ліцензії замість втраченої або пошкодженої Держфінпослуг приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з унесенням відповідних змін до Державного реєстру фінансових установ України не пізніше наступного робочого дня.
^

7. Зупинення дії та анулювання ліцензії


7.1. Зупиненням дії ліцензії є тимчасове позбавлення страховика права на провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Зупинення дії ліцензії передбачає можливість відновлення права на провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у разі усунення причин, які стали підставою для зупинення дії ліцензії, без отримання нової ліцензії.

У разі невідповідності страховика цим Ліцензійним умовам Держфінпослуг має право своїм рішенням тимчасово зупинити дію ліцензії до усунення порушень, виявлених за результатами перевірки.

7.2. Анулюванням ліцензії є позбавлення страховика права на провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

У разі анулювання ліцензії страховик має право отримати нову ліцензію на загальних підставах, але не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення Держфінпослуг про анулювання попередньої ліцензії.

7.3. Зупинення дії або анулювання ліцензії не звільняє страховика від обов'язку виконання укладених договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

7.4. Підстави для анулювання ліцензії

7.4.1. Заява страховика про анулювання ліцензії (додаток 7).

7.4.2. Рішення про скасування державної реєстрації страховика як суб'єкта підприємницької діяльності.

7.4.3. Виявлення недостовірної інформації в документах, поданих страховиком для одержання ліцензії, якщо така інформація вплинула на прийняття рішення про видачу ліцензії.

7.4.4. Неукладення договорів з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до виданої ліцензії протягом 12 місяців з дати її видачі.

7.4.5. Рішення про застосування заходу впливу, у зв'язку з:

1) виявленням, що вартість чистих активів заявника після закінчення фінансового року є меншою від мінімального розміру статутного фонду, установленого Законом України "Про страхування";

2) виявленням більш як одного порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" протягом року;

3) невиконанням страховиком раніше наданого припису (розпорядження) про усунення порушень;

4) відмовою страховиком будь-якому страхувальнику в укладанні договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах, визначених у пункті 15.3 статті 15 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";

5) виявленням фактів нав'язування послуг страховика органами державної влади та управління при укладанні договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

6) укладенням договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів у місцях контролю наявності страхових полісів, у місцях проведення порядку реєстрації (перереєстрації) та оформлення дозвільних документів у зонах пропуску через державний кордон України;

7) укладанням договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на умовах, що передбачають сплату страхових платежів у розмірі, меншому або більшому, ніж такий платіж має бути розрахований з використанням базового страхового платежу та коригувальних коефіцієнтів, затверджених Держфінпослуг;

8) укладанням інших, ніж визначені в статті 15 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", типів договорів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів;

9) несвоєчасною та неповною сплатою внесків до централізованих страхових резервних фондів, визначених відповідно до вимог статей 43 та 51 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";

10) ненаданням інформації, необхідної для формування єдиної централізованої бази даних щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності, у порядку, затвердженому Держфінпослуг за поданням МТСБУ;

11) ненаданням на запити Державтоінспекції МВС України відомостей про укладені, недійсні та ті, що припинили свою дію, договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності;

12) ненаданням в десятиденний строк (ураховується дата штемпеля поштового відділення відправника або дата реєстрації у Держфінпослуг) документів, необхідних для переоформлення ліцензії, після виявлення документально підтверджених підстав для переоформлення ліцензії;

13) установленням розміру франшизи більшої, ніж передбачено статтею 12 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";

14) установленням страхових сум та страхових лімітів нижчих, ніж передбачено статтею 9 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів";

15) ненаданням на вимогу страхувальника інформації про всі відокремлені підрозділи страховика відповідно до статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг";

16) невиконанням зобов'язань щодо формування централізованих страхових резервних фондів у розмірах, визначених МТСБУ відповідно до статті 43 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" (за поданням МТСБУ);

17) невиконанням вимог щодо перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) відповідно до підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу 2 цих Ліцензійних умов;

18) незабезпеченням можливості опрацювання претензій на всій території України відповідно до підпункту 2.1.4 пункту 2.1 розділу 2 цих Ліцензійних умов;

19) невиконанням рішення суду, яке набрало законної сили, або припису Держфінпослуг про виплату страхового відшкодування протягом строку, установленого в цьому рішенні чи приписі;

20) іншими випадками, передбаченими Законом України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

7.5. У разі анулювання ліцензії за заявою страховика (додаток 7) до неї необхідно додати:

7.5.1. Копію документа (рішення, протокол тощо) відповідного органу управління фінансової установи, що підтверджує факт прийняття рішення про звернення до Держфінпослуг щодо анулювання ліцензії.

7.5.2. Копію повідомлення в засобах масової інформації про прийняття рішення про звернення до Держфінпослуг щодо анулювання ліцензії.

7.5.3. Висновок аудитора щодо фінансової звітності страховика за останній звітний період.

7.5.4. Підписані керівником і головним бухгалтером та засвідчені печаткою страховика баланс за останній звітний період та довідку про виконання всіх зобов'язань перед клієнтами при провадженні страхової діяльності.

7.5.5. Оригінал ліцензії, яка підлягає анулюванню.

Держфінпослуг має право провести перевірку страховика щодо виконання його зобов'язань перед страхувальниками за укладеними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

7.6. Держфінпослуг у разі отримання в установленому порядку заяви страховика (з доданням відповідних документів) про анулювання ліцензії або рішення про скасування державної реєстрації страховика як суб'єкта підприємницької діяльності протягом тридцяти днів з дати надходження вказаних документів приймає рішення про анулювання ліцензії.

7.7. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в суді.
^

8. Порядок контролю за дотриманням Ліцензійних умов


8.1. Контроль за дотриманням Ліцензійних умов є складовою частиною здійснення Держфінпослуг державного регулювання ринку страхових послуг та нагляду за страховою діяльністю.

8.2. Контроль за дотриманням Ліцензійних умов здійснюється Держфінпослуг шляхом проведення виїзних перевірок (інспекцій) та/або та безвиїзних перевірок.

8.3. Про внесення змін та (або) доповнень до документів, поданих для одержання ліцензії, страховик зобов'язаний письмово повідомити Держфінпослуг не пізніше десятого робочого дня з дати реєстрації цих змін у встановленому порядку, а також надати відповідні підтверджувальні документи.

8.4. Страховик зобов'язаний не пізніше десятого робочого дня після застосування іншими органами державної влади санкцій, пов'язаних із провадженням страхової діяльності, письмово повідомити про це Держфінпослуг та надати відповідні підтверджувальні документи.

8.5. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням цих Ліцензійних умов застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

 

^ Директор Департаменту
страхового нагляду 

 
В. О. Парнюк  


Додаток 1
до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів  


Заява
про видачу ліцензії на провадження страхової діяльності з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів


Заявник ______________________________________________________________________________
                                                                                      (повне найменування страховика)
_____________________________________________________________________________________
                                                                      (скорочене найменування страховика /за наявності/)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                 (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (банківські реквізити)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                   (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (телефон, факс)
просить видати ліцензію на провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

Місце провадження страхової діяльності
_____________________________________________________________________________________

Найменування страховика (страховиків), з яким укладено договір (договори) (копія додається) з урегулювання претензій страхувальників за договорами цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (за наявності)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Два примірники опису (переліку) документів додаються. "___" ____________ 200_ р.  

Керівник страховика _____________________
                                                     (підпис, ініціали, прізвище) 

М. П.  


Додаток 2
до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів  


^

Вимоги до економічного обґрунтування провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів


1. Загальна характеристика страховика - повне та скорочене (за наявності) найменування, дата та місце проведення реєстрації і перереєстрації, місцезнаходження, інформація про забезпечення приміщеннями, оргтехнікою, зв'язком та персоналом, у тому числі кваліфікованим персоналом, напрямки (форма, види, місце) його діяльності.

2. Огляд стану страхового ринку щодо провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (з оцінкою загальної кількості об'єктів страхування, конкурентності страхового середовища, сегментів ринку, що планує охопити страховик, інших характеристик стану і перспектив страхового ринку, які зумовлюють вибір видів діяльності страхової компанії).

3. Стратегія маркетингу (визначення кількості об'єктів, що підлягають страхуванню поквартально, і заходи просування на ринок страхового продукту страховика).

4. Організаційна структура страховика та її розвиток.

Юридичне та аудиторське забезпечення діяльності страховика, що передбачає наявність відповідних структур у складі страховика, або укладені відповідні угоди про юридичне та аудиторське обслуговування.

5. План функціонування страховика, де складено прогноз розвитку страхових операцій на 3 або більше років.

6. Оцінка платоспроможності та ризиків страховика на кінець кожного календарного року і підходи до перестрахування (з розрахунком нормативного запасу платоспроможності і коефіцієнта платоспроможності, коефіцієнта ризику і коефіцієнта ступеня ймовірності дефіциту коштів страховика).

7. Фінансовий план не менше ніж на 3 роки, де поквартально на перший рік і далі на кожний рік вказано:

- розмір власних грошових коштів;

- кількість договорів;

- суму страхових внесків;

- суму страхових виплат;

- розмір створюваних технічних (математичних) резервів (технічні резерви приймаються рівними обсягами незароблених страхових премій);

- витрати на проведення страхової діяльності, у тому числі комісійна винагорода агентам і за перестрахування - брокерам;

- розмір прибутку, що очікується, у тому числі:

- розмір вільних резервів;

- чистий прибуток.

8. Баланс доходів і витрат страховика (не менше ніж 3 роки) за формою, наведеною в таблиці:

Таблиця

  

1 кв. 

2 кв. 

3 кв. 

4 кв. 

За рік 

За рік 

Сукупна сума страхових платежів  

  

  

  

  

  

  

Новий капітал  

  

  

  

  

  

  

Кредити  

  

  

  

  

  

  

Доходи від розміщення активів  

  

  

  

  

  

  

Продаж активів  

  

  

  

  

  

  

Інші доходи  

  

  

  

  

  

  

Усього доходів  

  

  

  

  

  

  

Витрати (платежі)  

  

  

  

  

  

  

Страхові виплати  

  

  

  

  

  

  

Страхові резерви, у т. ч. технічні резерви  

  

  

  

  

  

  

Комісійна винагорода за продаж страхових полісів  

  

  

  

  

  

  

Оренда чи утримання будівель  

  

  

  

  

  

  

Транспорт і зв'язок  

  

  

  

  

  

  

Сервіс (послуги)  

  

  

  

  

  

  

Розрахунки з банками та іншими фінансовими установами  

  

  

  

  

  

  

Реклама  

  

  

  

  

  

  

Зарплата  

  

  

  

  

  

  

Нарахування на зарплату  

  

  

  

  

  

  

Податки 

  

  

  

  

  

  

Дивіденди  

  

  

  

  

  

  

Придбання чи оренда обладнання  

  

  

  

  

  

  

Усього витрат  

  

  

  

  

  

  

Баланс (+/-)  

  

  

  

  

  

  9. Стратегія залучення фінансових ресурсів (нового капіталу і кредитів).

"___" ____________ 200_ р.  

Керівник страховика _____________________
                                                    (підпис, ініціали, прізвище) 

М. П.  


Додаток 3
до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів  


^

Інформація про учасників та/або засновників страховика


за станом на ________________________

Найменування юридичної особи чи П. І. Б. фізичної особи, яка є засновником та/або учасником страховика 

Місцезнаходження юридичної особи чи місце проживання фізичної особи, яка є засновником та/або учасником 

Частка в статутному фонді 

Заборгованість засновника та/або учасника страховика за внесками до статутного фонду страховика, грн. 

Заборгованість засновника та/або учасника страховика за внесками до статутного фонду страховика, % 

у грн. 

у відсотках Розмір заявленого статутного фонду _______________________ грн.

Розмір сплаченого статутного фонду _______________________ грн.

"___" ____________ 200_ р.  

Керівник страховика _____________________
                                                     (підпис, ініціали, прізвище) 

М. П.  


Додаток 4
до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів  


^

Інформація
про керівників або фахівців, які є відповідальними за проведення фінансового моніторингу страховика та його відокремлених підрозділів


Дата складення довідки:

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Працює в страховику чи у відокремленому підрозділі 

Дата призначення 

Посада 

Освіта 

Стаж роботи 

Телефони 
"___" ____________ 200_ р.  

Керівник страховика _____________________
                                                    (підпис, ініціали, прізвище) 

М. П.  


Додаток 5
до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів  


^

Заява
про переоформлення ліцензії на провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів


Страховик ____________________________________________________________________________,
                                                                                                           (найменування)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                      (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                           (банківські реквізити: назва банку)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                 (місцезнаходження банку)
МФО, поточний рахунок _____________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _______________________,
серія та номер ліцензії ___________________________________,
дата видачі ліцензії ________________________________,
строк дії ліцензії з ____________ до ____________
_____________________________________________________________________________________,
просить переоформити ліцензію у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
                                                                                                (зазначити причину) 

Два примірники опису (переліку) документів додаються.  "___" ____________ 200_ р.  

Керівник страховика _____________________
                                                    (підпис, ініціали, прізвище) 

М. П.  


Додаток 6
до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів  


^

Заява
про видачу дубліката ліцензії на провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів


Страховик ____________________________________________________________________________,
                                                                                                        (найменування)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                  (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                         (банківські реквізити: назва банку)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                               (місцезнаходження банку)
МФО, поточний рахунок ____________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії ____________________________,
серія та номер ліцензії _____________________________________,
дата видачі ліцензії ________________________________________,
термін дії ліцензії з ____________ до ____________
перелік відокремлених підрозділів заявника, які мають повноваження щодо здійснення страхової діяльності, із зазначенням їх місцезнаходження
_____________________________________________________________________________________,
просить видати дублікат ліцензії у зв'язку з
_____________________________________________________________________________________
                                                                                              (зазначити причину) 

Два примірники опису (переліку) документів додаються. "___" ____________ 200_ р.  

Керівник страховика _____________________
                                                   (підпис, ініціали, прізвище) 

М. П.  


Додаток 7
до Ліцензійних умов провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів  


^

Заява
про анулювання ліцензії на провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів


Страховик ____________________________________________________________________________,
                                                                                                        (найменування)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                                    (місцезнаходження)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (банківські реквізити: назва банку)
_____________________________________________________________________________________,
                                                                                             (місцезнаходження банку)
_____________________________________________________________________________________,
серія та номер ліцензії ______________________________________,
дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії
_____________________________________________________________________________________,
дата видачі ліцензії ____________________________________________________________________,
термін дії ліцензії з ____________ до ____________,
просить анулювати ліцензію у зв'язку з
______________________________________________________________________________________
                                                                                            (зазначити причину) 

Два примірники опису (переліку) документів додаються. "___" ____________ 200_ р.  

Керівник страховика _____________________
                                                    (підпис, ініціали, прізвище) 

М. П. ____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009

Схожі:

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року n 3178 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року n...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року n 3178 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 серпня 2010 року n 652 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року n 3178 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 26 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Через п'ять років після вступу України до Світової організації торгівлі до цього розпорядження будуть внесені зміни згідно з розпорядженням...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року n 3178 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року n 1590
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року n...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року n 3178 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року n 3178
Затвердити Ліцензійні умови провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року n 3178 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПоложення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 25 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Указу Президента України від 22 липня 2003 року n 740/2003 "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів,...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року n 3178 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПоложення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 25 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Указу Президента України від 22 липня 2003 року n 740/2003 "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів,...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року n 3178 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року n...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року n 3178 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
У тексті розпорядження слова "Комісії" замінено словами "Держфінпослуг" згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року n 3178 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
У тексті розпорядження слова "Комісії" замінено словами "Держфінпослуг" згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи