Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації icon

Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстраціїНазваРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Дата конвертації27.04.2013
Розмір98.97 Kb.
ТипРозпорядження
джерело


Про затвердження Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"


Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 13 листопада 2003 року N 120

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2003 р. за N 1087/8408

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 19 лютого 2004 року N 85

(У тексті розпорядження слова "Комісії" замінено словами "Держфінпослуг" згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19 лютого 2004 року N 85)З метою забезпечення реалізації норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", відповідно до статті 17 цього Закону Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (додається).

2. Начальнику Юридичного управління Ткаченку Д. В. забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю Нагорняк М. В. забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Держфінпослуг Оперенка Г. М.

(пункт 4 в редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2004 р. N 85)

 

^ Голова Комісії 

В. Суслов  


Протокол засідання Комісії
від 13 листопада 2003 р. N 27  


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 13 листопада 2003 р. N 120

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
27 листопада 2003 р. за N 1087/8408 


ПОРЯДОК
застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"


1. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 644, Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 N 292/2003, та інших нормативно-правових актів.

Дія цього Порядку поширюється на фінансові установи, нагляд за діяльністю яких здійснює Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), і юридичних осіб, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги (далі - установи).

(абзац другий пункту 1 в редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2004 р. N 85)

2. У цьому Порядку терміни "фінансова операція", "фінансова установа", "внутрішній фінансовий моніторинг" уживаються в значенні, наведеному в Законах України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (далі - Закону) та "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".

3. Факти невиконання (неналежного виконання) вимог Закону виявляються службовими особами Держфінпослуг:

3.1. При проведенні перевірки стану організації професійної підготовки працівників та керівників підрозділів, відповідальних за проведення внутрішнього фінансового моніторингу.

3.2. При здійсненні нагляду за діяльністю установ.

(підпункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2004 р. N 85)

4. Підставою для застосування штрафу є невиконання (неналежне виконання) установою встановлених Законом обов'язків щодо:

(пункт 4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2004 р. N 85)

4.1. Проведення ідентифікації особи, яка здійснює фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу відповідно до Закону, або відкриває рахунок (в тому числі депозитний), на підставі наданих в установленому порядку документів або за наявності підстав вважати, що інформація щодо ідентифікації особи потребує уточнення.

4.2. Виявлення і реєстрації фінансових операцій, що відповідно до Закону підлягають фінансовому моніторингу.

4.3. Надання Держфінмоніторингу інформації про фінансову операцію, що підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту її реєстрації.

4.4. Надання відповідно до законодавства додаткової інформації на запит Держфінмоніторингу, пов'язаної з фінансовими операціями, що стали об'єктом фінансового моніторингу, у тому числі такої, що становить банківську та комерційну таємницю, не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту отримання запиту.

4.5. Сприяння Держфінпослуг з питань проведення аналізу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

4.6. Запобігання розголошенню (у тому числі особам, стосовно фінансових операцій яких проводиться перевірка) інформації, яка надається Держфінмоніторингу, та іншої інформації з питань фінансового моніторингу (у тому числі про факт подання такої інформації).

4.7. Зберігання документів, які стосуються ідентифікації осіб, якими здійснено фінансову операцію, що згідно із Законом підлягає фінансовому моніторингу, та всю документацію про здійснення фінансової операції протягом п'яти років після проведення такої фінансової операції.

4.8. Установлення з урахуванням вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів Держфінмоніторингу правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу і програм його здійснення та призначення працівника, відповідального за його проведення.

5. Виявлені Держфінпослуг факти невиконання (неналежного виконання) вимог Закону чітко викладаються в акті перевірки із зазначенням доказів, що підтверджують наявність порушення, та з посиланням на відповідну частину та статтю Закону.

6. Дата складання акта перевірки, висновком якого є невиконання (неналежне виконання) установою вимог Закону, є датою порушення провадження справи про невиконання (неналежне виконання) Закону.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2004 р. N 85)

7. У разі незгоди з висновками, викладеними в акті перевірки, у триденний термін з дати порушення провадження справи про невиконання (неналежне виконання) Закону посадові особи установи або працівник, який відповідає за проведення фінансового моніторингу, мають право подати письмові заперечення (пояснення) разом із доказами, на яких вони ґрунтуються.

(пункт 7 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2004 р. N 85)

8. Акт перевірки установи, документи, які підтверджують факт порушення Закону, заперечення до акта перевірки (за наявності) та інші матеріали перевірки не пізніше наступного дня після їх складання (надходження) реєструються в Держфінпослуг.

(пункт 8 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2004 р. N 85)

9. Не пізніше п'яти днів з дня реєстрації матеріали перевірки подаються для розгляду директору департаменту, до наглядової компетенції якого належить установа.

(пункт 9 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2004 р. N 85)

10. За результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) Закону директор відповідного департаменту протягом 30 днів після порушення провадження справи приймає рішення про накладення штрафу на установу або про закриття провадження у справі, яке оформлюється постановою за встановленою формою (додатки 1, 2).

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2004 р. N 85)

11. Штраф за невиконання (неналежне виконання) установою вимог Закону може застосовуватись у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При визначенні розміру штрафу враховуються обставини вчинення порушення та його наслідки.

(пункт 11 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2004 р. N 85)

12. Постанова про застосування штрафу або про закриття провадження у справі вручається посадовій особі установи або надсилається за місцезнаходженням установи рекомендованим листом з повідомленням про вручення не пізніше п'яти днів з дня її винесення.

(пункт 12 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2004 р. N 85)

13. У разі, якщо установа не сплачує штраф протягом 10 днів з дня отримання постанови про накладення штрафу, Держфінпослуг звертається до суду з позовною заявою про стягнення з установи відповідної суми штрафу.

(пункт 13 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2004 р. N 85)

14. Рішення про накладення штрафу може бути оскаржене установами в установленому законодавством порядку.

(пункт 14 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2004 р. N 85)

 

Начальник
Юридичного управління 

 
^ Д. Ткаченко  


Додаток 1
до Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" 


^ ПОСТАНОВА N
про застосування штрафу за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом""___" ____________ 200_ р. 

________________________
(місце винесення) 


Я, ________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
                         (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає постанову) 

від імені Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" установою

__________________________________________________________________,
                                                                    (назва установи)
__________________________________________________________________,
                                                             (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)
__________________________________________________________________

(акт перевірки від _____________________ N __),
                          (дата складання, номер) 

__________________________________________________________________,
                                           (додатки до акта, що підтверджують висновки акта) 

УСТАНОВИВ:

__________________________________________________________________,
     (Формулювання суті порушення (порушень) Закону, обставин та наслідків його вчинення)
__________________________________________________________________,

що є порушенням частини __ статті __ Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".

На підставі частини третьої статті 17 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"

ПОСТАНОВИВ:

застосувати до ____________________________________________________
                                                                              (назва установи) 

штраф у сумі _____________________________________________________
                                                               (указати цифрами та словами суму штрафу) 

^ Сума штрафу підлягає перерахуванню

_________________________________________________________________
                                            (найменування і номер розрахункового рахунку) 


______________________
(посада особи, яка прийняла постанову) 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) Місце для печатки

^ Примірник постанови отримано:


______________________
(посада особи, яка отримала постанову) 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) "___" ____________ 200_ року
      (дата отримання постанови)

(додаток 1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2004 р. N 85)

 


Додаток 2
до Порядку застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України штрафів за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" 


^ ПОСТАНОВА N
про закриття провадження справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом""___" ____________ 200_ р. 

________________________
(місце винесення) 


Я, ________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
                     (посада, прізвище, ініціали посадової особи, яка приймає постанову) 

від імені Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, розглянувши матеріали перевірки дотримання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" установою

__________________________________________________________________,
                                                                 (назва установи)
__________________________________________________________________,
                                                           (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) 
__________________________________________________________________

(акт перевірки від _____________________ N __),
                           (дата складання, номер) 

__________________________________________________________________,
                                          (додатки до акта, що підтверджують висновки акта) 

ВСТАНОВИВ:

__________________________________________________________________
       Формулювання висновку про відсутність порушень Закону та обставин, на яких такий 
                                                                  висновок грунтується 
__________________________________________________________________

ПОСТАНОВИВ:

Закрити провадження справи про невиконання (неналежне виконання)
_________________________________________ вимог Закону України "Про
                              (назва установи) 
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом".


______________________
(посада особи, яка прийняла постанову) 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) Місце для печатки

^ Примірник постанови отримано:


______________________
(посада особи, яка отримала постанову) 

____________
(підпис) 

___________________
(прізвище, ініціали) "___" ____________ 200_ року
       (дата отримання постанови)

(додаток 2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2004 р. N 85)

____________

 

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009

Схожі:

Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Абзац п'ятий пункту 4 розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17. 12. 2004 n 3104
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Затвердити Зміни до Правил розміщення страхових резервів із страхування життя, затверджених розпорядженням Державної
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
У тексті розпорядження слова "Комісії" замінено словами "Держфінпослуг" згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків...
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А. А.) та юридичному управлінню (Ткаченко Д. В.)
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для його державної реєстрації
України щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Україні ( 996-14 ), а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для його державної реєстрації
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
Затвердити Положення про делегування саморегулівній організації адміністраторів недержавних пенсійних фондів окремих повноважень,...
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
Затвердити Порядок обчислення та обліку прибутку (збитку) від інвестування активів недержавного пенсійного фонду (додається)
Розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року n 292, та з урахуванням Закону України "Про запобігання та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи