Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України icon

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції УкраїниНазваРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Сторінка1/8
Дата конвертації27.04.2013
Розмір412.96 Kb.
ТипРозпорядження
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8


Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності


Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 28 серпня 2003 року N 40

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2003 р. за N 805/8126

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 11 грудня 2003 року N 160,
 від 18 січня 2005 року N 3329,
 від 25 січня 2005 року N 3433,
 від 7 червня 2005 року N 4125,
 від 14 лютого 2006 року N 5377,
 від 17 січня 2008 року N 71

Додатково див. розпорядження
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 9 жовтня 2003 року N 74

Відповідно до вимог статті 34 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та вимог пп. 8 пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, та з метою удосконалення державного регулювання діяльності з надання страхових послуг Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження страхової діяльності (додаються).

2. До 07.11.2004 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України з урахуванням вимог Ліцензійних умов видає ліцензії на здійснення страхової діяльності страховикам, створеним до набрання чинності Законом України від 04.10.2001 N 2745-III "Про внесення змін до Закону України "Про страхування", які на дату подання заяви про отримання ліцензії сформували свої статутні фонди у розмірі, не меншому ніж 500 тис. євро для страховиків, які займаються видами страхування, іншими, ніж страхування життя, і 750 тис. євро для страховиків, які займаються страхуванням життя.

(розпорядження доповнено новим пунктом 2 згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 11.12.2003 р. N 160,
 у зв'язку з цим пункти 2 - 5 вважати відповідно пунктами 3 - 6)

3. Звернутись до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва й Міністерства фінансів України з пропозицією визнати таким, що втратив чинність, наказ від 16.07.2001 N 98/343 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 3 серпня 2001 р. за N 663/5854.

4. Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Хоружий С. Г.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

5. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

6. Контроль за виконанням розпорядження залишити за Головою Комісії.

 

^ Голова Комісії 

В. Суслов  


Протокол засідання Комісії
від 28 серпня 2003 р. N 12   


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 28 серпня 2003 р. N 40

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 вересня 2003 р. за N 805/8126 


^

Ліцензійні умови
провадження страхової діяльності


(У тексті Ліцензійних умов слово "Комісія" у всіх відмінках замінено словом "Держфінпослуг" згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 25 січня 2005 року N 3433)Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування", "Про господарські товариства", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", Указів Президента України від 4 квітня 2003 року N 292 "Про Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України", від 22 липня 2003 року N 740 "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму" та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення страхової діяльності.

Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання під час провадження страхової діяльності та на день отримання ліцензії.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України своїми нормативно-правовими актами може встановлювати додаткові вимоги до умов провадження окремих видів страхування
^

Розділ 1. Загальні положення


1.1. У цих Ліцензійних умовах наведені нижче поняття вживаються в такому значенні:

ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ;

ліцензія - документ державного зразка, який засвідчує право фінансової установи здійснювати страхову діяльність з конкретного виду страхування протягом визначеного строку за умови виконання ліцензійних умов;

відокремлений підрозділ юридичної особи (надалі - відокремлений підрозділ) - це підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та надає послуги в єдиному замкнутому технологічному процесі з юридичною особою і не є юридичною особою;

заявник - фінансова установа, яка подає документи для одержання ліцензії, переоформлення ліцензії, дубліката ліцензії, або для внесення інформації про відокремлений підрозділ страховика;

звітна дата - дата, на яку подаються звітні дані страховиків;

(пункт 1.1 доповнено новим абзацом шостим згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 25.01.2005 р. N 3433)

статутний фонд - грошові кошти та/або державні цінні папери, внесені учасниками, засновниками страховика шляхом придбання його акцій, часток.

(пункт 1.1 доповнено новим абзацом сьомим згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 25.01.2005 р. N 3433)

Статутний фонд вважається сформованим та сплаченим за офіційним курсом гривні до іноземних валют на дату подання заяви про внесення інформації про заявника до Державного реєстру фінансових установ.

(пункт 1.1 доповнено новим абзацом восьмим згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 25.01.2005 р. N 3433,
у зв'язку з цим абзац шостий уважати абзацом дев'ятим)

Інші поняття вживаються у цих Ліцензійних умовах відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292.

1.2. Ліцензування страхової діяльності здійснюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг).

1.3. Відповідно до вимог нормативно-правових актів України щодо страхування Держфінпослуг видає фінансовим установам ліцензію на проведення певного виду страхування, визначеного статтями 6, 7 Закону України "Про страхування".

До прийняття закону з урегулювання питань заміни обов'язкового державного страхування на безпосереднє здійснення компенсаційної виплати з державного бюджету головними розпорядниками бюджетних коштів за цільовими платежами за місцем роботи потерпілих Держфінпослуг видає ліцензії на проведення видів обов'язкового державного страхування, зазначених у пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2007 N 1372 "Питання проведення обов'язкового державного страхування за деякими видами".

(пункт 1.3 доповнено абзацом другим згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 17.01.2008 р. N 71)

1.4. Для отримання ліцензії на право проведення конкретних видів страхування фінансова установа зобов'язана виконати всі вимоги нормативно-правових актів України, які регулюють страхову діяльність.

1.5. Після отримання відповідної ліцензії в Держфінпослуг страховик має право здійснювати страхову діяльність на всій території України.

1.6. Страховик має право здійснювати страхування через свій відокремлений підрозділ за умови внесення інформації про відокремлений підрозділ до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр).

1.7. Дія ліцензії може бути зупинена або анульована відповідно до цих Ліцензійних умов.

(пункт 1.7 в редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 25.01.2005 р. N 3433)

1.8. Здійснення страхової діяльності після закінчення строку дії ліцензії або її анулювання не допускається.

1.9. Якщо страховик має намір провадити зазначені в ліцензії види страхування після закінчення строку її дії або в разі його реорганізації, то страховик зобов'язаний отримати нову ліцензію. Нова ліцензія видається не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.

1.10. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії, видачі копії або дубліката ліцензії страховик зобов'язаний виконати дії відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.

1.11. Строк дії переоформленої ліцензії або дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, який був зазначений в цій ліцензії.

1.12. Ліцензія, видана страховику Держфінпослуг, не підлягає передачі для використання іншими юридичними або фізичними особами для здійснення страхової діяльності.

1.13. Вимоги, установлені законодавством України у сфері регулювання страхової діяльності, повинні виконуватись страховиками протягом дії ліцензії.

(пункт 1.13 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 25.01.2005 р. N 3433)

1.14. Кабінет Міністрів України встановлює розмір плати за видачу ліцензій на провадження конкретних видів страхування.

(пункт 1.14 в редакції розпоряджень Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 25.01.2005 р. N 3433,
 від 07.06.2005 р. N 4125)

1.15. Ліцензії на здійснення страхової діяльності є безстроковими.

(пункт 1.15 в редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 25.01.2005 р. N 3433)

1.16. Ліцензія на кожен вид страхування оформлюється на окремому бланку.

1.17. Страховик повинен розмістити отриману ліцензію в доступному для огляду місці за своїм місцезнаходженням.
  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 26 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Через п'ять років після вступу України до Світової організації торгівлі до цього розпорядження будуть внесені зміни згідно з розпорядженням...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 серпня 2010 року n 652 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПоложення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 25 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Указу Президента України від 22 липня 2003 року n 740/2003 "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів,...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПоложення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 25 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Указу Президента України від 22 липня 2003 року n 740/2003 "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів,...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року n...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року n 1590
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року n...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 26
Через п'ять років після вступу України до Світової організації торгівлі до цього розпорядження будуть внесені зміни згідно з розпорядженням...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року n 3178 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Затвердити Ліцензійні умови провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
У тексті розпорядження слова "Комісії" замінено словами "Держфінпослуг" згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
У тексті розпорядження слова "Комісії" замінено словами "Держфінпослуг" згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи