Розпорядження від 21. 08. 2003 р. N 37 Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередників
Розпорядження від 21. 08. 2003 р. N 37 Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередників icon

Розпорядження від 21. 08. 2003 р. N 37 Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередниківНазваРозпорядження від 21. 08. 2003 р. N 37 Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередників
Дата конвертації27.04.2013
Розмір73.78 Kb.
ТипРозпорядження
джерелоДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 21.08.2003 р. N 37

Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередників


Відповідно до ст. 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", ст. 35 Закону України "Про страхування", з метою удосконалення державного нагляду за діяльністю страховиків та інших професійних учасників страхового ринку щодо дотримання вимог законодавства України про страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Затвердити Типову програму перевірок страховиків та страхових посередників (надалі - Типова програма), що додається.

2. Департаменту страхового нагляду забезпечити проведення перевірок страховиків та складання актів перевірок відповідно до Типової програми.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на Голову Комісії.

 

^ Голова Комісії 

В. Суслов  


Протокол засідання Комісії
від 21 серпня 2003 р. N 11  


Додаток
до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 21 серпня 2003 р. N 37 


^

ТИПОВА ПРОГРАМА
перевірок страховиків та страхових посередників


Відповідно до цієї Типової програми проведення перевірок страховиків та страхових посередників (далі - програма) України при проведенні перевірок мають бути висвітлені наступні питання роботи страховиків та страхових посередників (далі - страховики):

Розділ I. Загальна характеристика страховика. Наявність документів, які регулюють процес організації страхової діяльності, та їх відповідність чинному законодавству


1. Загальна характеристика страховика: повне найменування, дата утворення, прізвище, ім'я, по батькові відповідальних посадових осіб, інформація про державну реєстрацію (перереєстрацію), юридична та фактична адреси, інформація про учасників страховика. Відповідність зазначеної інформації документам, що подавались для отримання ліцензій органу нагляду за страховою діяльністю.

2. Наявність документів, що регулюють процес організації страхової діяльності, та їх відповідність документам, які подавались: для отримання ліцензій, правила страхування, страхові тарифи, договори страхування та перестрахування, статутні документи, протоколи, довідки, витяги з документів державних установ, банків, наявності методик актуарних розрахунків, інші локальні нормативні документи, оригінали дипломів керівника та головного бухгалтера.

3. Дотримання вимог статей 2 і 38 Закону України "Про страхування", в тому числі щодо створення та участі в інших суб'єктах підприємницької діяльності і повідомлення в десятиденний термін про внесення змін в документи, що подавались для одержання ліцензій. Наявність відповідних сертифікатів у випадках, передбачених органами нагляду за страховою діяльністю.

4. Наявність і кількість відокремлених структурних підрозділів, дотримання страховиком законодавства про порядок здійснення страхової діяльності відокремленими підрозділами страховиків.

5. Виконання вимог статті 15 Закону України "Про страхування" та Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1996 року N 1523. Здійснення страхової діяльності через страхових брокерів, діяльність яких відповідає вимогам Положення про особливі умови діяльності страхових брокерів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 року N 747 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 9 вересня 1999 року N 1662).
^

Розділ II. Відповідність видів фактичної діяльності страховика виданим ліцензіям. Економічний аналіз діяльності страховика


6. Наявність ліцензій на право здійснення страхової діяльності з повним переліком дозволених видів страхування, відповідність видів фактичної діяльності страховика виданим ліцензіям (статті 6, 7 Закону України "Про страхування" (перевіряється шляхом перевірки первинних документів бухгалтерського обліку)).

7. Аналіз економічних показників діяльності страховика. Місце у структурі страхового ринку. Порядок здійснення добровільних та обов'язкових видів страхування. Економічна ефективність проведення зазначених видів страхування, їхня прибутковість.
^

Розділ III. Укладення договорів по добровільних і обов'язкових видах страхування


8. Укладення договорів страхування щодо надходження страхових платежів та виплат страхового відшкодування і страхових сум (проводиться шляхом звірки укладених договорів страхування і розпоряджень на виплату з первинними бухгалтерськими документами: платіжними дорученнями, виписками банків, чеками, касовими ордерами, платіжно-розрахунковими відомостями, розрахунками на виплату, страховими актами тощо).

9. Порядок ведення обліку реєстрації договорів страхування та страхових полісів і його відповідність чинним нормативним актам. Наявність журналів обліку договорів страхування по об'єктах та видах страхування.

10. Дотримання вимог статті 16 Закону України "Про страхування" та актів Кабінету Міністрів України щодо правильності оформлення і укладення договорів добровільного і обов'язкового страхування (полісів, сертифікатів). Відповідність назви виду страхування і його умов, зазначених у договорі або полісі, документам, які були подані в орган нагляду за страховою діяльністю для затвердження при ліцензуванні.

11. Дотримання вимог Правил виготовлення бланків цінних паперів та документів суворого обліку, розроблених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку" і затверджених наказом Міністерства фінансів України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України від 25, 15, 24 листопада 1993 року N 98/118/740 (зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 14 січня 1994 року за N 8/217).
^

Розділ IV. Виконання зобов'язань згідно з укладеними договорами страхування


12. Порядок та форма ведення обліку вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування і його відповідність вимогам статті 31 Закону України "Про страхування" та іншим чинним нормативним актам (проводиться шляхом перевірки журналів обліку вимог (заяв) страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування по видах страхування).

13. Дотримання умов укладених договорів страхування при розгляді документів на виплату страхових сум та страхових відшкодувань відповідно до статей 3, 25, 26 і 28 Закону України "Про страхування", актів Кабінету Міністрів України по обов'язкових видах страхування та затверджених при ліцензуванні правил (умов) страхування.

14. Дотримання вимог статей 18, 38, 19 і 20 Закону України "Про страхування" та актів Кабінету Міністрів України щодо розрахунків з страхувальниками та виконання обов'язків згідно з укладеними договорами страхування.
^

Розділ V. Перестрахування


15. Дотримання вимог статті 30 Закону України "Про страхування" щодо укладення договорів перестрахування із перестраховиками, якщо страхова сума за окремим об'єктом страхування перевищує 10 відсотків сплаченого статутного фонду і сформованих страхових резервів.

16. Виконання вимог статей 11 і 12 Закону України "Про страхування" та Положення про порядок здійснення операцій з перестрахування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 1996 року N 1290 (із зазначенням перестраховиків і страхових платежів по перестрахуванню).

Розділ VI. Забезпечення платоспроможності страховика. Формування та облік страхових резервів. Безпечність, прибутковість, ліквідність та диверсифікованість їх розміщення


17. Дотримання вимог статті 30 Закону України "Про страхування" щодо забезпечення платоспроможності. Фінансовий стан страховика. Наявність коштів, які забезпечують його платоспроможність. Розмір сплаченого статутного та гарантійного фондів.

18. Виконання вимог статті 31 Закону України "Про страхування" та Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових резервів з видів страхування, інших, ніж страхування життя, затвердженого наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 26 травня 1997 року N 41 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 1997 року за N 221/2025, щодо порядку формування та обліку резервів незароблених премій та резервів збитків (із зазначенням загальної суми сформованих страхових резервів та її відповідність розрахунку, що вимагається зазначеними актами законодавства).

19. Виконання вимог актів чинного законодавства щодо розміщення страхових резервів (із зазначенням категорій активів). Аналіз безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості розміщених страхових резервів. Вплив на розміщення страхових резервів позичкових коштів. Структура фінансових вкладень, їхня ефективність. Наявність дочірніх структур і економічна ефективність їхнього утворення.
^

Розділ VII. Достовірність встановлених форм звітності та їх відповідність актам чинного законодавства


20. Достовірність та відповідність нормативним актам встановлених форм звітності, що подаються Комісії, в тому числі достовірність розрахунку величини резерву незароблених премій на будь-яку звітну дату в періоді, що перевіряється (встановлюється шляхом звірки показників відповідних форм звітності з первинними бухгалтерськими документами страховика).

21. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та інших нормативно-правових документів з питань бухгалтерського обліку.

22. Виконання вимог статті 34 Закону України "Про страхування" та статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" і інших нормативних документів щодо публікації річного балансу та підтвердження достовірності та повноти річного балансу аудитором (аудиторською фірмою).
^

Розділ VIII. Дотримання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом"


23. Питання програми перевірок визначаються у кожному окремому випадку з урахуванням специфіки діяльності установи. При цьому обов'язково перевіряється дотримання вимог законодавства щодо:

1) призначення працівника установи, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

2) наявності правил проведення фінансового моніторингу їх поновлення, а також програм його здійснення;

3) забезпечення реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

4) ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції;

5) своєчасності та повноти подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

6) зберігання документів, пов'язаних із здійсненням установами заходів з фінансового моніторингу;

7) організації навчання персоналу установи щодо методів виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому внутрішньому фінансовому моніторингу.
^

Розділ IX. Порядок оформлення документа перевірки


24. За результатами проведеної перевірки складається акт про перевірку. Акт про перевірку підписується працівниками Держфінпослуг, які здійснювали перевірку з однієї сторони, та керівником (або виконуючим обов'язки керівника) організації, що перевірялась, і головним бухгалтером з другої сторони.

 

Голова Комісії 

В. І. Суслов  

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009

Схожі:

Розпорядження від 21. 08. 2003 р. N 37 Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередників iconРозпорядження від 21. 08. 2003 р. N 37 Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередників
Закону України "Про страхування", з метою удосконалення державного нагляду за діяльністю страховиків та інших професійних учасників...
Розпорядження від 21. 08. 2003 р. N 37 Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередників iconЛист від 05. 12. 2003 р. N 537/13-11
Про затвердження Положення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами" та розпорядження Комісії від 05. 08. 2003...
Розпорядження від 21. 08. 2003 р. N 37 Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередників iconУкраїнське агентство фінансового розвитку
Рекомендації Асоціації Британських страховиків щодо інвестиційно- страхових фондів
Розпорядження від 21. 08. 2003 р. N 37 Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередників iconПро затвердження програми розвитку корпоративного управління в акціонерних товариствах сфери освіти І науки на 2003-2008 роки На виконання пункту 19 розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р.
...
Розпорядження від 21. 08. 2003 р. N 37 Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередників iconПро затвердження Порядку застосування підпунктів 32 та 33 пункту 3 статті 4 Закону України
Про податок з доходів фізичних осіб щодо страхових виплат, страхових відшкодувань, викупних сум та
Розпорядження від 21. 08. 2003 р. N 37 Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередників iconРозпорядження 05. 08. 2003 n 26
Затвердити Порядок проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів
Розпорядження від 21. 08. 2003 р. N 37 Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередників iconПерший проректор Ф. Б. Рогальський
Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...
Розпорядження від 21. 08. 2003 р. N 37 Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередників iconПерший проректор Ф. Б. Рогальський
Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...
Розпорядження від 21. 08. 2003 р. N 37 Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередників iconПерший проректор Ф. Б. Рогальський
Робоча програма складена на базі освітньо-професійної програми, типової навчальної програми, нормативних документів з впровадження...
Розпорядження від 21. 08. 2003 р. N 37 Про затвердження Типової програми перевірок страховиків та страхових посередників iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року n...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи