Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 26 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 26 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України icon

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 26 Зареєстровано в Міністерстві юстиції УкраїниНазваРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 26 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Дата конвертації27.04.2013
Розмір61.55 Kb.
ТипРозпорядження
джерело


Про затвердження Порядку проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом


Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 5 серпня 2003 року N 26

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2003 р. за N 716/8037

Із змінами і доповненнями, внесеними
 розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 13 листопада 2003 року N 122,
 від 26 квітня 2005 року N 3980

(Через п'ять років після вступу України до Світової організації торгівлі до цього розпорядження будуть внесені зміни згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16 листопада 2006 року N 6426)Додатково див. лист
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 5 грудня 2003 року N 537/13-11,
лист Державного департаменту фінансового моніторингу
Міністерства фінансів України 
від 5 грудня 2003 року N 1877/30320-2-2

З метою забезпечення реалізації норм Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" та на виконання Указу Президента України від 22 липня 2003 року N 740/2003 "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансування тероризму" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - Порядок проведення перевірок), що додається.

2. Доручити заступнику Голови Комісії Головку А. Т. забезпечити подання Порядку проведення перевірок до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М. В.) забезпечити публікацію Порядку проведення перевірок у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням Порядку покласти на заступника Голови Комісії Головка А. Т.

 

^ Голова Комісії 

В. Суслов  


Протокол  засідання Комісії
від 5 серпня 2003 р. N 7   


ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 5 серпня 2003 р. N 26

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 серпня 2003 р. за N 716/8037  


^

Порядок
проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом


(У тексті Порядку слова "письмове доручення", "доручення" замінено на слова "посвідчення на перевірку" у відповідних відмінках згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 листопада 2003 року N 122)


^

1. Загальні положення


1.1. Цей порядок регулює проведення перевірок фінансових установ, за діяльністю яких здійснює нагляд Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг), а також юридичних осіб, які за своїм статусом не є фінансовими установами, але надають фінансові послуги (далі - установи) на предмет дотримання вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" (далі - Закон) та інших нормативно-правових актів.

1.2. Перевірки проводяться з метою контролю за діяльністю установ щодо виконання ними вимог законодавства, яке регулює діяльність установи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Питання програми перевірок визначаються у кожному окремому випадку з урахуванням специфіки діяльності установи. При цьому обов'язково перевіряється дотримання вимог законодавства щодо:

1) призначення працівника установи, відповідального за проведення фінансового моніторингу;

2) наявності правил проведення фінансового моніторингу їх поновлення, а також програм його здійснення;

3) забезпечення реєстрації фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

4) ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові операції;

5) своєчасності та повноти подання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

6) зберігання документів, пов'язаних із здійсненням установами заходів з фінансового моніторингу;

7) організації навчання персоналу установи щодо методів виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому внутрішньому фінансовому моніторингу.

1.3. Працівники Держфінпослуг у межах повноважень проводять перевірку дотримання установами вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму, вживаючи для цього всі передбачені законодавством заходи.
^

2. Підготовка до перевірки


2.1. Працівники Держфінпослуг проводять перевірки на підставі службового посвідчення та посвідчення на перевірку встановленої форми, які надаються працівникам Держфінпослуг Головою, першим заступником Голови, директором відповідного департаменту або головою територіального управління Держфінпослуг. У посвідченні на перевірку вказуються посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, якій доручено проведення перевірок, назва установи, ідентифікаційний код, що перевіряється, та перелік законодавчих та нормативно-правових актів, виконання вимог яких підлягають перевірці.

(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
 від 26.04.2005 р. N 3980)

2.2. Пункт 2.2 розділу 2 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 р. N 3980)

2.3. Пункт 2.3 розділу 2 виключено

(згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 26.04.2005 р. N 3980,
 у зв'язку з цим пункти 2.4, 2.5, 2.6 та 2.7
 вважати відповідно пунктами 2.2, 2.3, 2.4 та 2.5)

2.2. Посвідчення на перевірку на проведення перевірок надаються на терміни, які забезпечують своєчасне та якісне проведення перевірок, але, як правило, не мають перевищувати 30 календарних днів.

2.3. Як виняток, у зв'язку з особливістю діяльності учасника ринку фінансових послуг, що перевіряється, та великими обсягами робіт терміни перевірки можуть бути продовжені Головою Держфінпослуг, а за його відсутності - виконуючим обов'язки Голови Держфінпослуг.

2.4. При наявності в установи філій, представницьких відділень, відособлених підрозділів, розташованих в інших адміністративних одиницях, організується перевірка цих структурних підрозділів. Перед проведенням перевірки особи, яким доручено її здійснення, збирають загальну інформацію про діяльність установи, що буде перевірятись.

2.5. У разі відсутності установи за вказаною в реєстрі адресою про це складається акт, який подається на розгляд особі, яка доручила провести перевірку.
^

3. Проведення перевірки


3.1. Перед початком проведення перевірки особи, що її здійснюють, пред'являють керівнику установи, що перевіряється, або посадовій особі, яка його заміщає, посвідчення на перевірку, повідомляють про свої повноваження згідно зі статтею 17 Закону, знайомлять з підставами перевірки.

Зазначені особи мають право:

- здійснювати інспектування за місцезнаходженням юридичної особи, що перевіряється;

- запрошувати посадових осіб цієї юридичної особи для надання пояснень та вимагати надання необхідної інформації та документів.

3.2. Особи, які здійснюють перевірку, під час проведення перевірок зобов'язані:

- дотримуватися вимог законодавства України та цього порядку;

- не допускати дій та вчинків, які можуть негативно вплинути на репутацію їх та Держфінпослуг;

- не розголошувати інформацію, отриману під час перевірки, без згоди керівника установи, діяльність якої перевіряється, за винятком випадків, передбачених законодавством.

3.3. Особа, що здійснює перевірку, має право вимагати надання установами, що перевіряються, копій, виписок, витягів із відповідних документів, завірених підписом керівника установи або особи, яка його заміщає, та скріплених круглою печаткою, для приєднання їх до матеріалів перевірки.

3.4. За наслідками перевірки складається акт у трьох примірниках, який підписується особою, що проводила перевірку, керівником та працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу установи. У разі виявлення порушення до акта додають документи, які підтверджують факт порушення. Якщо керівник або працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу, відмовляються від підписання акта, про це робиться запис особою, що здійснювала перевірку. Акт перевірки фінансової установи, документи, які підтверджують факт порушення Закону та заперечення до акта перевірки (за наявності), та інші матеріали перевірки не пізніше наступного дня після їх складання реєструються і не пізніше п'яти днів з дня реєстрації подаються для розгляду директору департаменту, до наглядової компетенції якого відноситься фінансова установа.

(пункт 3.4 розділу 3 в редакції розпорядження Державної комісії з
 регулювання ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 р. N 122)

4. Розділ 4 виключено 


 (згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання
 ринків фінансових послуг України від 13.11.2003 р. N 122)

 

Голова Комісії 

В. Суслов  

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2009
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН», 2007 - 2009

Схожі:

Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 26 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року n...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 26 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12 серпня 2010 року n 652 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 26 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПоложення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 25 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Указу Президента України від 22 липня 2003 року n 740/2003 "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів,...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 26 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconПоложення про здійснення фінансового моніторингу фінансовими установами Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 25 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Указу Президента України від 22 липня 2003 року n 740/2003 "Про заходи щодо розвитку системи протидії легалізації (відмиванню) доходів,...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 26 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28 серпня 2003 року n 40
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року n...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 26 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13 липня 2004 року n 1590
Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року n...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 26 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 26
Через п'ять років після вступу України до Світової організації торгівлі до цього розпорядження будуть внесені зміни згідно з розпорядженням...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 26 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23 грудня 2004 року n 3178 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Затвердити Ліцензійні умови провадження обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 26 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
У тексті розпорядження слова "Комісії" замінено словами "Держфінпослуг" згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків...
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 5 серпня 2003 року n 26 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України iconРозпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації
У тексті розпорядження слова "Комісії" замінено словами "Держфінпослуг" згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи