Правила фонду фінансування будівництва виду а «Парковий» №1/201 2 icon

Правила фонду фінансування будівництва виду а «Парковий» №1/201 2НазваПравила фонду фінансування будівництва виду а «Парковий» №1/201 2
Сторінка1/3
Дата конвертації13.09.2014
Розмір430.37 Kb.
ТипПравила
джерело
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ТОВ «ФК Прайм»

(наказ № 1 від 10 травня 2012 року)
_____________________ Копистира А.М.

М.П.


ПРАВИЛА

фонду фінансування будівництва виду - А «Парковий» № 1/2012
Управитель: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Прайм»
Об’єкт будівництва: частина комплексу «Житлове та культурно-побутове будівництво на вул. Метрологічній у Голосіївському районі м. Києва» (житлові будинки та інші об’єкти нерухомості)
^ Адреса: вул. Метрологічна, 109, 110, 111, 112, Голосіївський район міста Києва
Забудовник: Товариство з обмеженою відповідальністю “ГІДРОІНЖ-БУД”
Дозвіл на виконання будівельних робіт: від 25.06.2009 № 1447-Гл/С, виданий Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у місті Києві

м. Київ - 2012 р.

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила фонду фінансування будівництва (далі – Правила ФФБ) розроблені у відповідності з вимогами Закону України „Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю” № 978-IV від 19.06.2003 р. (далі – Закон України № 978-ІV) та з урахуванням вимог Цивільного кодексу України та інших законодавчих актів України.

1.2. Правила регламентують порядок взаємодії управителя, забудовника, та довірителів і встановлюють порядок, умови, особливості та обмеження управління фондом фінансування будівництва (далі – ФФБ), та регулюють інші умови функціонування ФФБ.

1.3. Правила є публічною пропозицією (офертою) для вступу до ФФБ та участі у ньому довірителів на підставі визнання цих Правил.

1.4. Правила є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами системи фінансово – кредитних механізмів будівництва житла та інших об’єктів нерухомості, спорудження яких здійснюється за рахунок ФФБ.

^ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. У відповідності до Закону України № 978-IV у цих Правилах вживаються терміни в такому значенні:

2.1.1. ФФБ виду А - кошти, отримані управителем від фізичних та юридичних осіб у довірчу власність відповідно цих Правил та договорів про участь у ФФБ, які використані чи будуть використані управителем в майбутньому на фінансування об’єктів будівництва.

2.1.2. Правила ФФБ - система норм, затверджена та оприлюднена управителем цього ФФБ, якої мають дотримуватися всі суб’єкти системи фінансово-кредитних механізмів будівництва житла для досягнення мети управління майном, визначеної установником управління, що повинні відповідати вимогам Закону України № 978-ІV.

2.1.3. Управитель – товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія ПРАЙМ»- що є управителем ФФБ відповідно до абзацу третього статті 2 Закону України № 978-ІV та довірчим власником коштів, внесених довірителями до ФФБ, і здійснює довірче управління коштами довірителів згідно із законодавством, Правилами ФФБ, та отримав в установленому порядку ліцензію Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

2.1.4. Забудовник – товариство з обмеженою відповідальністю “ГІДРОІНЖ-БУД” що згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження об’єктів будівництва та уклав договір з управителем.

2.1.5. Довіритель ФФБ – фізична або юридична особа, яка відповідно до пункту 14 статті 2 Закону України № 978-ІV є установником управління майном та учасником ФФБ, передає майно управителю у довірчу власність на підставі договору про участь у ФФБ та визнання і дотримання цих Правил.

2.1.6. Договір управління майном (Договір про участь у ФФБ) – договір між управителем та довірителем ФФБ (установником управління майном), за яким довіритель ФФБ передає управителю у довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей (отримання у власність відповідного об’єкта інвестування) та встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим майном.

2.1.7. Фінансування будівництва - використання управителем отриманих в управління коштів ФФБ на проведення проектно-вишукувальних робіт та спорудження об’єктів будівництва за умовами договору про організацію спорудження об’єкту будівництва.

2.1.8. Об’єкт будівництва – частина комплексу «Житлове та культурно-побутове будівництво на вул. Метрологічній у Голосіївському районі м. Києва» (житлові будинки та інші об’єкти), за адресою, відповідно до Генерального плану забудови: вул. Метрологічна, 109, 110, 111, 112, будівництво яких організує Забудовник, згідно Договору Управителя Фонду Фінансування будівництва з Забудовником, та фінансування будівництва якого здійснює Управитель за рахунок отриманих від Довірителів в управління грошових коштів, відповідно до умов Договору про участь у ФФБ.

2.1.9. Об’єкт інвестування – квартира або окремий житловий будинок або приміщення соціально-побутового призначення (вбудовані в житлові будинки або окремо розташовані нежитлові приміщення тощо) в об'єкті будівництва, яке після завершення будівництва стає окремим майном. Майнові права на об’єкти інвестування забудовник передає управителю для подальшої передачі довірителям на умовах цих Правил.

2.1.10. Вимірна одиниця об’єкта будівництва за цими Правилами ФФБ, для об’єктів житлового та нежитлового будівництва складає - 1,00 кв.м.

2.1.11. Вимірна одиниця об’єкта інвестування – встановлена цими Правилами ФФБ одиниця виміру об’єкта інвестування, яка визначається в метричних одиницях або в частках (відсотках) цього об’єкта інвестування як єдиного цілого для об’єктів житлового та нежитлового будівництва – 1,00 кв.м.

2.1.12. Договір про спорудження об’єкта будівництва з використанням отриманих в управління коштів ФФБ – договір, який регулює правовідносини управителя і забудовника щодо організації та фінансування спорудження об’єктів будівництва з використанням отриманих в управління управителем коштів та подальшої передачі забудовником об’єктів інвестування довірителям.

2.1.13. Закріплення об’єкта інвестування за довірителем - встановлення правовідносин між довірителем та управителем на підставі договору про участь у ФФБ, за яких у довірителя виникає право вимоги на цей об'єкт інвестування в майбутньому.

2.1.14. Відкріплення об’єкта інвестування від довірителя - припинення правовідносин, встановлених між управителем ФФБ та довірителем стосовно закріпленого за довірителем об’єкта інвестування, в результаті чого довіритель втрачає право вимоги на цей об’єкт інвестування з поверненням йому внесених коштів у порядку, встановленому Законом України № 978-ІV та Розділом 13 цих Правил.

2.1.15. Поточна ціна вимірної одиниці об’єкта інвестування - встановлена на момент розрахунків ціна права вимоги на одну вимірну одиницю цього об’єкта інвестування.

2.1.16. Облік прав вимоги довірителів ФФБ - облік вимірних одиниць об’єктів інвестування, права вимоги на які (вимірні одиниці) належать довірителям.

2.1.17. Система обліку прав вимоги довірителів ФФБ - складений управителем на відповідну дату перелік довірителів та належних їм прав вимоги на закріплені за ними вимірні одиниці об’єктів інвестування.

2.1.18. Перелік об’єктів інвестування - документ за конкретним об’єктом будівництва, підписаний забудовником та управителем ФФБ, що підтверджує право управителя на здійснення операцій з вимірними одиницями об’єктів інвестування, що містяться в цьому документі.

2.1.19. Проектна декларація - документ, який має містити:

інформацію про забудовника: найменування, місцезнаходження та фактична адреса, реквізити ліцензії, інформація про керівників, досвід роботи, відомості про представників забудовника (у тому числі телефон), до яких, у разі необхідності, можуть звернутися довірителі ФФБ;

інформацію про підрядну організацію: найменування, місцезнаходження та фактична адреса, дані та реквізити ліцензій, необхідних для виконання всіх робіт, пов’язаних з будівництвом, інформація про керівників, досвід роботи;

інформацію про управителя ФФБ: найменування, місцезнаходження та фактична адреса, дані та реквізити ліцензії, необхідної для управління коштами та іншим майном, інформація про керівників, досвід роботи;

інформацію про об’єкт будівництва та об’єкти інвестування:

стислий опис об’єкта будівництва (кількість під’їздів, кількість поверхів, для житлового будинку - наявність вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень, наявність паркінгу тощо);

стисла технічна характеристика об’єкта будівництва та об’єктів інвестування, стислий перелік обладнання, що буде встановлено на об’єктах інвестування; строки початку та закінчення будівництва.

2.1.20. Спільний інвестор Фонду операцій з нерухомістю (далі – ФОН) - цілісна спільність довірителів ФОН, від імені яких виступає управитель ФОН. Довірителі, які складають спільного інвестора ФОН, не мають права власності на наперед визначені частки активів ФОН і не можуть самостійно розпоряджатися цими активами;

2.1.21. Система ФОН-ФФБ - врегульовані Законом України № 978-ІV та договорами дії довірителів та управителя системи ФОН-ФФБ при організації будівництва. Довірителями системи ФОН-ФФБ є власники сертифікатів ФОН (установники управління ФОН), від імені яких виступає управитель системи ФОН-ФФБ. Правовідносини ФОН-ФФБ виникають за умови, що ФОН та ФФБ мають одного управителя, і кошти ФОН мають спрямовуватися до ФФБ. На інших довірителів ФФБ правовідносини системи ФОН-ФФБ не поширюються;

2.1.22. Винагорода управителя ФФБ - грошові кошти, які відповідно до Закону України № 978-ІV та Розділу 17 цих Правил установники управління (довірителі ФФБ) сплачують управителю для відшкодування необхідних витрат, зроблених управителем у зв’язку з управлінням майном (коштами), переданим йому в управління за договорами про управління майном (договорами про участь у ФФБ), а також для забезпечення його діяльності з управління майном. Довірителі ФФБ сплачують управителю таку винагороду у строки, розмірі та в порядку, визначені договором про участь у ФФБ;

2.1.23. Вартість будівництва - погоджена управителем і забудовником у договорі вартість будівництва всіх об'єктів інвестування як складової частини об'єкта будівництва, фінансування якої здійснюватиметься за рахунок коштів ФФБ відповідно до графіка фінансування і розраховується виходячи з поточної ціни вимірної одиниці об'єкта будівництва та кількості вимірних одиниць усіх об'єктів інвестування за попереднім обсягом замовлення на будівництво;

2.1.24. Пов'язана особа юридичної особи (далі - пов'язана особа) - юридична особа, що здійснює контроль за відповідною юридичною особою, або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;

2.1.25. Фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою (членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік (дружина), діти або батьки фізичної особи і її чоловіка (дружини), а також чоловіка (дружини) будь-кого з дітей або батьків фізичної особи);

2.1.26. Посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена виконувати від імені такої юридичної особи юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени сім'ї цієї посадової особи;

2.1.27. Здійснення контролю за юридичною особою - володіння безпосередньо або через пов'язаних осіб часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків статутного капіталу юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів в органі управління юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного капіталу юридичної особи (голосів в органі управління) визначається як загальний обсяг корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, що контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.

^ 3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ФФБ

3.1. Управитель за власною ініціативою створив ФФБ. ФФБ не є юридичною особою.

3.2. Метою створення ФФБ є отримання довірителями у власність об’єктів інвестування.

3.3. ФФБ створений відповідно до цих Правил згідно із Законом України № 978-ІV є ФФБ виду А.

3.4. ФФБ вважається створеним після затвердження управителем Правил ФФБ, укладання договору із забудовником та відкриття рахунків ФФБ. Для кожного ФФБ відкриваються окремі рахунки. Будь-які обмеження щодо кількості об'єктів будівництва, що можуть споруджуватися в рамках кожного ФФБ, а також щодо обсягів залучених управителем ФФБ в управління коштів не встановлюються.

3.5. Довірителями ФФБ можуть бути фізичні і юридичні особи, як резиденти України, так і нерезиденти, та спільний інвестор ФОН.

3.6. Після визнання довірителями Правил ФФБ та внесення до ФФБ коштів управитель ФФБ не має права вносити зміни та доповнення до таких Правил без письмової згоди всіх довірителів. У разі необхідності внесення змін та доповнень до Правил ФФБ управитель ФФБ зобов’язаний надіслати у письмовій формі пропозиції із зазначенням змісту правил, які пропонується змінити, кожному довірителю. Згода довірителя вважається отриманою, якщо протягом 30 днів з дня надходження повідомлення від управителя з пропозицією про внесення змін і доповнень до Правил ФФБ на зазначену у договорі адресу довірителя управитель не отримав письмової відповіді довірителя.

Довіритель отримує копію цих затверджених, в установленому порядку Правил ФФБ і при цьому на зворотній стороні кожної сторінки оригінального примірника цих Правил ФФБ ставить свій підпис із розшифруванням прізвища, ім’я та по-батькові.

3.7. Зміни до Правил ФФБ не можуть погіршувати умови, що забезпечують права довірителів.

3.8. Відносини між забудовником, управителем, довірителями ФФБ та іншими суб’єктами підприємницької діяльності, які будуть приймати участь в спорудженні об’єкта будівництва, а також функціонування ФФБ припиняються після виконання усіх зобов’язань перед довірителями ФФБ.

3.9. Управителю ФФБ забороняється укладати договори управління майном з установниками та залучати кошти установників для фінансування спорудження об'єкта будівництва до отримання забудовником у встановленому законодавством порядку дозволу на виконання будівельних робіт для спорудження об'єкта будівництва.

^ 4. УПРАВЛІННЯ ФФБ

4.1. Управитель на праві довірчої власності здійснює управління ФФБ відповідно до цих Правил та договорів про участь у ФФБ для досягнення мети, визначеної довірителями ФФБ.

4.2. Вигодонабувачами від здійснення управління є довірителі ФФБ. Довіритель при укладанні договору про участь у ФФБ може визначити особу, яка має право набувати вигоди від майна, переданого в управління (вигодонабувача).

4.3. Управитель, вчиняючи фактичні та/або юридичні дії, пов’язані з управлінням майном ФФБ, зобов’язаний повідомляти осіб, з якими він вчиняє правочини, про те, що він є управителем, а не власником майна.

4.4. Управитель при здійсненні управління:

- несе відповідальність за дотримання обмежень довірчої власності управителя, визначених цими Правилами та визнаних довірителями;

- несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань перед довірителями ФФБ у межах Закону України № 978-ІV та Договору про участь у ФФБ;

- не несе відповідальності власним майном за виплату коштів довірителю ФФБ в разі його відмови від участі у ФФБ, якщо управитель ФФБ дотримався встановлених Правилами ФФБ процедур щодо забезпечення можливості отримання довірителем коштів з ФФБ на вимогу довірителя;

- за дорученням довірителів виступає в інтересах довірителів позивачем у разі невиконання забудовником своїх зобов’язань щодо строків спорудження і якості об’єктів будівництва та передачі об’єктів інвестування довірителям у власність.

4.5. З урахуванням обмеження права довірчої власності, управитель має здійснювати на свій розсуд в рамках чинного законодавства визначені цими Правилами заходи для:

- передачі довірителю, який здійснив у повному обсязі фінансування закріпленого за ним об’єкту інвестування, майнових прав на цей об’єкт інвестування для подальшого отримання його у власність від забудовника;

- отримання довірителем, на умовах Правил ФФБ та договору про участь у ФФБ, коштів з ФФБ на вимогу довірителя в разі його відмови від участі у ФФБ.

4.6. Управитель для досягнення мети управління ФФБ, перераховує частину отриманих в довірчу власність коштів на фінансування будівництва. Решта коштів складає оперативний резерв, який залишається в управлінні управителя, та використовується для цілей передбачених чинним законодавством України та цими Правилами.

Розмір оперативного резерву визначається нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.

Оперативний резерв, сформований управителем за конкретним об'єктом будівництва, на окремих рахунках ФФБ, є строковими коштами, які після введення цього об'єкта будівництва в експлуатацію управитель перераховує забудовнику у порядку, визначеному договором між управителем та забудовником. Для цього ФФБ виду А оперативний резерв перераховується забудовнику у повному обсязі.

4.7. Кошти оперативного резерву, сформованого управителем відповідно до встановлених обмежень за рахунок отриманих в управління коштів, управитель використовує для виконання таких операцій:

- виплати коштів довірителям з ФФБ на їх вимогу на умовах цих Правил;

- перерозподіл отриманих в довірчу власність коштів між об’єктами будівництва внаслідок здійснення довірителями операції зміни об’єкта інвестування.

4.8. Суб’єкти системи фінансово-кредитних механізмів не мають права втручатися в дії управителя щодо здійснення управління майном, окрім довірителів у разі виявлення ними фактів нецільового управління майном, переданим управителю за договором управління майном, шляхом подання йому відповідного письмового звернення.

4.9. Управитель має право одночасно здійснювати управління кількома різними фондами (ФФБ та/або ФОН).

4.10. Облік довірителів та належних їм прав вимоги управитель веде у системі обліку прав вимоги довірителів відповідного ФФБ.

4.11. Облік коштів, внесених довірителями до ФФБ, а також облік коштів, спрямованих управителем з ФФБ на фінансування будівництва, управитель здійснює відокремлено від іншого майна управителя, а також від інших ФФБ. Облік спрямованих на фінансування будівництва коштів управитель веде за об'єктами будівництва;

4.12 Управитель несе відповідальність за дотримання вимог Закону України № 978-ІV, цих Правил ФФБ та договору про участь у ФФБ.

^ 5. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ОКРЕМИХ ДІЙ УПРАВИТЕЛЯ З УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

5.1. Для управителя встановлюються такі обмеження права довірчої власності:

5.1.1. Управитель не має права доручати здійснення управління грошовими коштами, переданими управителю в довірчу власність, іншим особам та зобов’язаний здійснювати управління особисто.

5.1.2. Управитель не може використовувати отримане в управління майно не за цільовим призначенням, визначеним цими Правилами.

5.1.3. Управитель не може на свій розсуд припиняти управління майном або в односторонньому порядку розривати договір управління майном, крім випадків невиконання довірителями своїх зобов’язань, передбачених договором про участь у ФФБ;

5.1.4. Управитель не може вимагати від довірителів виконання всіх своїх зобов’язань у разі, якщо управитель не виконує свої зобов’язання за договором управління майном.

5.1.5. Управитель не може встановлювати обов’язкові для довірителів умови, з якими останній не мав можливості ознайомитися перед укладенням договору управління майном, за винятком норм, встановлених чинним законодавством.

5.1.6. Управитель на підставі довірчої власності здійснює управління ФФБ та для досягнення мети управління ФФБ спрямовує кошти довірителів, залучені до ФФБ, на фінансування спорудження об’єктів будівництва.

Фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду А управитель здійснює в межах отриманих в управління коштів та перераховує частину отриманих в довірчу власність грошових коштів на фінансування будівництва, за винятком коштів оперативного резерву, що залишається в управлінні управителя відповідно до пунктів 4.6, 4.7 цих Правил.

5.1.7. Управитель не може відповідати за своїми боргами активами ФФБ, а у разі ліквідації управителя активи ФФБ не включаються до ліквідаційної маси.

5.1.8. Управителю фонду забороняється укладати договори управління майном з установниками та залучати кошти установників для фінансування спорудження об'єкта будівництва до отримання забудовником у встановленому законодавством порядку дозволу на виконання будівельних робіт для спорудження об'єкта будівництва.

^ 6. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ УПРАВИТЕЛЯ, ЗАБУДОВНИКА ТА ДОВІРИТЕЛІВ

6.1. Управитель укладає з забудовником Договір, за яким замовляє забудовнику організувати спорудження об’єкта будівництва, ввести його в експлуатацію та передати об’єкт інвестування довірителям ФФБ у власність в установлені строки. В цьому Договорі має бути передбачене зобов'язання забудовника уступити управителю майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, у разі виникнення обумовленого цим Договором ризику невиконання забудовником своїх зобов'язань перед управителем.

6.2. На кожен об’єкт будівництва забудовник узгоджує з управителем проектну і технічну документацію. Щодо кожного об’єкту будівництва забудовник передає управителю перелік об’єктів інвестування, для закріплення об’єктів інвестування за довірителями на умовах правил ФФБ, технічні характеристики кожного об’єкта будівництва з основними даними щодо споживчих якостей об’єкта будівництва і об’єктів інвестування, та майнові права на ці об’єкти інвестування для подальшої передачі довірителям.

6.3. Управитель, на умовах цих Правил:

- укладає з фізичними та юридичними особами та спільним інвестором ФОН договори про участь у ФФБ;

- залучає кошти Довірителів в управління та зараховує їх на рахунок ФФБ;

- на умовах цих Правил закріплює за довірителем обраний ним об’єкт інвестування.

6.4. Одночасно з укладанням Договору забудовник та управитель укладають:

- договір іпотеки, яким забезпечується виконання зобов'язань забудовника за Договором, укладеним між ним та управителем ФФБ. Предметом іпотеки за іпотечним договором можуть бути майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва, або, за згодою управителя, об'єкт незавершеного будівництва, або інше нерухоме майно, яке належить забудовникові на праві власності. Іпотечний договір має бути укладений у письмовій формі та нотаріально посвідчений відповідно до закону;

- договір уступки майнових прав на нерухомість, яка є об’єктом будівництва, з відкладальними умовами;

- договір доручення з відкладальними умовами, за яким Управителю у разі порушення забудовником умов договору доручається виконувати функції забудовника, у тому числі шляхом передоручення цих функцій третім особам. При цьому забудовник на час дії договору має право надавати безвідкличну довіреність управителю на право делегування третім особам функцій забудовника у разі порушення останнім умов договору з управителем.

6.5. Протягом періоду будівництва управитель відповідно до умов Договору управителя з забудовником підтверджує забудовнику обсяг замовлення на будівництво шляхом надання даних про об’єкти інвестування, майнові права на які передані довірителям на умовах, встановлених цими Правилами, та укладених з цими довірителями Договорів про участь у ФФБ.

6.6. Забудовник зобов'язаний забезпечувати цільове використання отриманих від управителя коштів. В інтересах довірителів управитель здійснює контроль цільового використання забудовником коштів, спрямованих на фінансування будівництва. Наступне перерахування коштів забудовнику управитель здійснює відповідно до графіка фінансування, погодженого управителем і забудовником, після надання забудовником звіту управителю ФФБ за формою, встановленою згідно із законодавством.

6.7. Управитель здійснює контроль за дотриманням забудовником виконання умов та зобов’язань за договором, укладеним між управителем і забудовником, шляхом проведення нагляду за будівництвом та перевірки цільового використання коштів, спрямованих на фінансування будівництва, з метою своєчасного запобігання виникненню ризикових ситуацій у процесі будівництва внаслідок дій чи бездіяльності забудовника, що можуть призвести до:

- змін технічних характеристик об’єктів будівництва та/або об'єктів інвестування;

- погіршення споживчих властивостей об'єктів будівництва та/або об’єктів інвестування;

- зростання вартості будівництва більш ніж на 20 відсотків;

- збільшення строків будівництва більш ніж на 90 днів.

6.8. У разі порушення забудовником строків спорудження об'єкта будівництва або у разі неналежного виконання управителем своїх обов'язків, передбачених пунктом 6.7. Правил, довіритель має право вимагати від управителя дострокового розірвання договору та виплати йому коштів. Управитель зобов'язаний виплатити довірителю кошти у сумі, що визначається відповідно до розділу 13 цих Правил при відмові довірителя від участі у ФФБ і не може бути меншою за суму, внесену довірителем до ФФБ. Довіритель не сплачує управителю винагороду за виплату йому коштів у разі, якщо довіритель відмовляється від участі у ФФБ з підстав, визначених цим пунктом Правил.

6.9. Управитель має право залучати до проведення нагляду відповідних технічних спеціалістів як шляхом укладання відповідного договору з такою особою, так і організації нагляду відповідною юридичною особою, з якою управителем укладений договір.

6.10. В інтересах довірителів управитель здійснює контроль цільового використання коштів, спрямованих на фінансування будівництва, шляхом аналізу звітності, яку Забудовник зобов'язаний вести за кожним об'єктом будівництва, за встановленою законодавством формою, та регулярно надавати її управителю.

6.11. У разі встановлення фактів нецільового використання забудовником коштів, отриманих від управителя, спорудження об'єкта будівництва та/або об'єктів інвестування з порушенням технічних характеристик, зазначених у проектній декларації, управитель зобов'язаний звернутися до забудовника з вимогою вжити всіх необхідних заходів для усунення виявлених порушень.

6.12. У разі зменшення обсягу підтвердженого замовлення на будівництво забудовник зобов'язаний на вимогу управителя ФФБ виду А повернути кошти на рахунок цього ФФБ для розрахунку з довірителями ФФБ виду А. За невиконання зобов'язання щодо перерахування коштів на рахунок ФФБ для проведення управителем розрахунків з довірителями ФФБ виду А забудовник несе відповідальність своїм майном.

6.13. Управитель в інтересах довірителів може, а на письмову вимогу довірителя - зобов'язаний перевіряти фінансовий стан забудовника, вимагати від нього надання фінансових та аудиторських звітів та надавати заявникові інформацію про результати проведеної перевірки.

6.14. У разі виявлення управителем ризику порушень умов Договору управителя з забудовником, управитель має право припинити фінансування будівництва, вимагати розірвання Договору управителя з забудовником, повернення забудовником усіх спрямованих на фінансування будівництва цього об'єкта коштів, перерахування на рахунок ФФБ коштів, необхідних для розрахунків з довірителями, що виходять з ФФБ у зв’язку із розірванням Договору управителя з забудовником, а також здійснювати інші заходи щодо виконання забудовником своїх зобов'язань за Договором, визначені Законом та договором управителя із забудовником.

У зв’язку з цим забудовник зобов'язаний на вимогу управителя протягом 30 (тридцять) календарних днів повернути грошові кошти на рахунок ФФБ або уступити майнові права на нерухомість, яка є об’єктом будівництва, управителю, чи на інші предмети іпотеки управителю з додержанням вимог статті 10 Закону України № 978-IV, якщо інше не передбачено Договором управителя з забудовником.

6.15. Після введення, або дострокового введення об’єкта будівництва в експлуатацію:

- протягом 30 (тридцять) календарних днів забудовник письмово повідомляє про це управителя та надає йому дані бюро технічної інвентаризації щодо фактичної загальної площі кожного конкретного об’єкта інвестування в цьому об’єкті будівництва для проведення остаточних розрахунків з довірителями;

- управитель надає забудовнику перелік довірителів ФФБ, які мають право отримати закріплені за ними об’єкти інвестування.

6.16. Забудовник організує спорудження об’єкта будівництва та передає довірителям об’єкти інвестування з урахуванням комплексу робіт, передбачених проектною та технічною документацією на цей об’єкт будівництва. Весь комплекс будівельних робіт, які не вказані в проектній і технічній документації і в тому числі пов’язані з пристосуванням та переобладнанням нежитлових приміщень за їх функціональним призначенням, виконується довірителем за його власний рахунок після введення об’єкта будівництва в експлуатацію.

6.17. Довіритель ФФБ до введення об’єкта будівництва в експлуатацію та оформлення права власності на об’єкт інвестування має право після сплати ним 100 % (сто відсотків) вартості об’єкта інвестування, за письмовим погодженням з забудовником, здійснювати індивідуальне переобладнання (перепланування) закріпленого за довірителем ФФБ об’єкта інвестування.

6.18. Всі зміни технічних характеристик об’єкта інвестування (перепланування, зміна інженерних комунікацій та інше в закріпленому за ним об’єкті інвестування) довіритель ФФБ погоджує з забудовником та, при необхідності, з відповідними державними службами, та укладає Договір на проведення перепланування з забудовником, з визначенням вартості даних робіт. Для виконання таких робіт до оформлення права власності на об’єкт інвестування довіритель ФФБ не має права залучати інші підрядні організації або самостійно виконувати будь-які роботи на об’єкті інвестування щодо переобладнання (перепланування) закріпленого за довірителем ФФБ об’єкта інвестування.

6.19. У разі відмови від участі у ФФБ довіритель, який самостійно виконав роботи з перепланування закріпленого за ним об’єкта інвестування, зобов’язаний компенсувати витрати забудовника, пов'язані з наданням об'єкту інвестування відповідного стану за проектом.

6.20. Довіритель має право на отримання страхового відшкодування у разі несвоєчасного введення об’єкта будівництва в експлуатацію, невиконання робіт, передбачених договором між управителем і забудовником та договором між управителем і установником ФФБ, у випадку вчинення відповідного правочину. Порядок отримання такого відшкодування визначається чинним законодавством України про страхування.
  1   2   3Схожі:

Правила фонду фінансування будівництва виду а «Парковий» №1/201 2 iconЗвіт про фінансові результати за 200 8 рік: Баланс Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу атвт "Прикарпатська інвестиційна компанія "прінком" станом на 31. 12. 2008р
Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального...
Правила фонду фінансування будівництва виду а «Парковий» №1/201 2 iconЗвіт про результати діяльності Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу Прат "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"
Проспекту емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального...
Правила фонду фінансування будівництва виду а «Парковий» №1/201 2 iconЗвіт про фінансові результати за 2007 рік: Баланс Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Фонд" диверсифікованого виду інтервального типу атвт "Прикарпатська інвестиційна компанія "прінком" станом на 31. 12. 2007р. Одиниця виміру: тис грн
...
Правила фонду фінансування будівництва виду а «Парковий» №1/201 2 iconПравила пожежної безпеки в Україні
Правила пожежної безпеки в Україні (далі Правила) є обов'язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами державної...
Правила фонду фінансування будівництва виду а «Парковий» №1/201 2 iconНазва робочого органу Фонду виконавчої дирекції відділення
Просимо здійснити фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду. Повідомляємо...
Правила фонду фінансування будівництва виду а «Парковий» №1/201 2 iconПросимо здійснити фінансування для надання матеріального забезпечення застрахованим особам за рахунок коштів Фонду
Порядку фінансування страхувальників для надання застрахованим особам матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального...
Правила фонду фінансування будівництва виду а «Парковий» №1/201 2 iconЗвіт за 2010 рік про результати діяльності Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу Прат "Прикарпатська інвестиційна компанія "Прінком"
Баланс Пайового інвестиційного фонду "Прінком-Збалансований" диверсифікованого виду інтервального типу Прат "Прикарпатська інвестиційна...
Правила фонду фінансування будівництва виду а «Парковий» №1/201 2 iconАндрій єщенко керівник юридичного відділу Юридично-видавничого приватного підприємства „Страйд”, м. Харків Новий порядок сплати внесків до Пенсійного фонду України
Пенсійного фонду України підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності і господарювання...
Правила фонду фінансування будівництва виду а «Парковий» №1/201 2 iconПоложення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва
Це Положення регламентує порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у державній власності і не можуть...
Правила фонду фінансування будівництва виду а «Парковий» №1/201 2 iconПротокол №24 від " 21 " квітня 2006року
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи