Агентська угода № м. Київ “ ” 20 11 р icon

Агентська угода № м. Київ “ ” 20 11 рНазваАгентська угода № м. Київ “ ” 20 11 р
Дата конвертації01.09.2014
Розмір104.87 Kb.
ТипДокументи
джерело

АГЕНТСЬКА УГОДА № _________
м. Київ “___” ______________ 2011 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Балкан Тревел ЛТД", надалі по тексту - Довіритель, що діє на підставі ліцензії на здійснення туроператорської діяльності, виданої Держтурадміністрацією України АВ № 349823 від 29 листопада 2007 р., в особі директора Босенко Вікторії Михайлівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та ________________________________________________, надалі по тексту - Повірений, ліцензія від ___________ _р., в особі , що діє на підставі ____________________, уклали Угоду про наступне:

Цю угоду складено з метою надання туристичних послуг та реалізації туристичного продукту, (надалі по тексту -Туристичні послуги), туристичним фірмам та третім особам .
1. Предмет Угоди.
1.1. Повірений діє від імені, за дорученням, в інтересах та під контролем Довірителя.

1.2. Довіритель надає Повіреному права на посередництво з продажу Туристичних послуг.

1.3. Довіритель доручає, а Повірений за винагороду бере на себе права та обов'язки агента з реалізації третім особам (туристам, а також юридичним особам) Туристичних послуг.

1.4. Повірений проводить комерційну діяльність по продажу Туристичних послуг Довірителя на умовах повної фінансової самостійності. Повірений сплачує всі свої витрати по здійсненню вказаної діяльності, включаючи вартість телефонного, факсимільного зв'язку та інших накладних витрат, а також власної рекламної діяльності.

1.5. Повірений не має права виступати від імені Довірителя поза рамками, встановленими даною Угодою для діяльності, що пов'язана з продажем Повіреним Туристичних послуг Довірителя.
^ 2. Обов'язки сторін.
2.1. Довіритель зобов'язаний:

2.1.1. Своєчасно повідомляти Повіреного про правила продажу Туристичних послуг та про їх зміни, забезпечити Повіреного необхідними інформаційними матеріалами щодо Туристичних послуг при потребі здійснювати інформування та інструктаж працівників Повіреного.

2.1.2. Приймати від Повіреного заявку на продаж Туристичних послуг.

2.1.3. Інформувати Повіреного про всі права, вимоги, умови та обмеження, що пред'являються туристам під час подорожі та відпочинку.

2.1.4. Інформувати Повіреного протягом 3-х робочих днів з моменту отримання замовлення про можливість продажу Туристичних послуг в обумовлений термін та надати рахунок на оплату Туристичних послуг.

2.1.5. Всі необхідні документи, що стосуються Туристичних послуг передавати Повіреному до початку відпочинку або подорожі.
^ 2.2. Повірений зобов'язаний:

2.2.1. Здійснювати посередницьку діяльність з продажу Туристичних послуг Довірителя згідно встановлених правил.

2.2.2. Проводити рекламну та іншу діяльність, що направлена на розповсюдження Туристичних послуг Довірителя.

2.2.3. Направляти Довірителю замовлення на бронювання Туристичних послуг з зазначенням всіх необхідних та обов'язкових даних, не пізніше строків, встановлених Довірителем. Зміни у замовленнях, що направлені пізніше вказаного строку, дозволені тільки зі згоди Довірителя.

2.2.4. Сплачувати рахунки, які пред'являються Довірителем, в строки, вказані Довірителем.

2.2.5. Інформувати туристів та треті особи про права, вимоги, умови та обмеження, що пред'являються туристам під час відпочинку, подорожі, а також надавати іншу обов'язкову інформацію, передбачену Законом України «Про туризм» та іншими нормативно-правовими актами.

2.2.6. Забезпечити отримання Повіреним документів, щодо одержання третіми особами та туристами Туристичних послуг, згідно заявки.

2.2.7. Часткові зміни у замовленні Туристичних послуг можуть бути проведені протягом чотирнадцяти робочих днів з моменту відправлення замовлення у письмовій формі. У разі надходження змін пізніше вказаного строку, Повірений зобов'язаний сплатити штрафні санкції, як при ануляції замовлення, та відшкодувати фактичні витрати Довірителя.

2.2.8. У випадку звернення третьої особи до Повіреного з претензіями, у письмовій формі проінформувати про це Довірителя протягом одного робочого дня, вжити усіх можливих заходів до врегулювання суперечки, отримання та передачі Довірителю всіх документів, що стосуються суперечки для її врегулювання з Третьою особою. На рівні договору про туристичне обслуговування Повірений зобов’язується в обов’язковому порядку встановити умови для Третьої особи про те, що її претензії після закінчення двотижневого строку з моменту закінчення подорожі, а також без копії акту, складеного Третьою особою та уповноваженим працівником приймаючої сторони (що надавала послуги Третій особі в країні/місцевості тимчасового перебування) та/або завіреного підписом представника Довірителя в країні перебування, до розгляду Довірителем не приймаються. В разі порушення вимог цього пункту Повірений відповідає перед Довірителем за завдані цим останньому збитки у повному обсязі.

2.2.9. Сплатити Довірителю штрафні санкції за відмову від замовленого та/чи придбаного у Довірителя Туристичного Продукту або його частини.
^ 3. Порядок розрахунків.
3.1. Вартість Туристичних послуг розраховується згідно калькуляції Довірителя або інших розрахункових документів, погоджених сторонами.

3.2. Повірений сплачує Довірителю вартість проданих Туристичних послуг згідно виставленому рахунку–фактурі протягом трьох банківських днів з моменту пред'явлення Довірителем такого рахунку.

3.3. Розмір агентської винагороди, яку одержує Повірений за продаж Туристичних послуг становить різниця між ціною продажу Повіреним Туристичних послуг третім особам та мінімальною ціною реалізації Туристичних послуг, встановлених Довірителем.

3.4. Грошові кошти, отримані Повіреним, є транзитними і Повірений не має права власності на них, окрім суми агентської винагороди за виконання доручення, яку отримує Повірений.

3.5. Несвоєчасна чи неповна сплата Повіреним виставленого Довірителем рахунку знімає з Довірителя всю відповідальність, пов'язану з виконанням зобов'язань за цією Угодою. У цьому випадку Довіритель залишає за собою право анулювати Замовлення Повіреного із застосуванням штрафних санкцій відповідно до умов цієї Угоди.
^ 4. Відповідальність сторін.
4.1. Повірений несе відповідальність за правильність всіх даних, що вказані у замовленні на Туристичні послуги. Повірений несе відповідальність за достовірність інформації, яку надає туристам. Повірений зобов'язаний надавати інформацію згідно рекламних та інформаційних матеріалів Довірителя.

4.2. Повірений несе відповідальність у повному обсязі за ті збитки, які він спричинив Довірителю невиконанням чи неналежним виконанням своїх агентських зобов'язань.

4.3. Повірений несе відповідальність за правдивість інформації, яка міститься у рекламі лише у межах агентського договору.

4.4. В разі несвоєчасної оплати та/або несвоєчасності подачі документів Довіритель не гарантує своєчасного оформлення Путівок, а також не несе відповідальності за таку затримку.

4.5. У випадку несвоєчасної відмови Повіреного від замовлених Туристичних послуг, Повірений відшкодовує Довірителю їх вартість в таких розмірах:

  • від 25 до 18 діб до початку поїздки – 25 % від вартості замовлених Туристичних послуг, але не включаючи вартості квитків і також в сумі не меншій від фактично понесених Довірителем витрат;

  • від 17 до 14 діб – 50 % вартості замовлених Туристичних послуг, але не включаючи вартості квитків і також в сумі не меншій від фактично понесених Довірителем витрат;

  • при відмовленні менше ніж 14 діб та при неявці відбувається утримання штрафу у розмірі 100% вартості замовлених Туристичних послуг, у випадку надання документа, що підтверджує поважну причину, випадок буде розглядатися індивідуально.

4.6. Якщо це передбачено спеціальними тарифами авіаквитків на регулярні авіарейси або спеціальними умовами турів, про що буде попереджений Повірений, то Повірений зобов’язаний відшкодувати збитки, які перевищують штрафні санкції, вказані вище. При цьому слід мати на увазі, що тариф авіаквитків на чартерні авіарейси є таким, що не повертається. Штрафні санкції сплачуються на підставі рахунку виставленого Довірителем.

4.7. У випадку одночасного настання таких обставин: відсутність ануляції Повіреного; відсутність оплати Повіреним Туристичного Продукту; неявка Третьої особи на рейс, на Повіреного накладається штраф у розмірі 100% (сто відсотків) від загальної вартості Туристичного Продукту.

4.8. При анулюванні Турів у період Новорічних, Різдвяних свят, виставок, ярмарків і т.д. строки відмов та розмірів штрафних санкцій визначаються відповідно до договорів Довірителя з партнерами по організації Туристичного Продукту, за умови повідомлення Повіреного Довірителем в письмовій формі про такі строки відмов та розміри штрафних санкцій до подання Повіреним Замовлення Довірителем.

4.9. У випадку внесення змін до прізвищ в оформлені документів Третьої особи, за виключенням авіаквитків, виправлення неточностей в записах з вини Повреного, він сплачує Довірителю штраф в розмірі 5 (п’яти) доларів США за кожну особу. За перевидрук авіаквитків, з вини Повіреного на чартерні рейси: Повірений сплачує Довірителю штраф в розмірі 10 (десяти) доларів США за кожну особу.

4.10. У випадку порушення Третіми особами, що використовують туристичні послуги Довірителя, діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з винної особи в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. Довіритель та Повірений в даному випадку відповідальності не несуть.

4.11. У випадку прострочення Повіреним платежу за пред'явленим Довірителем рахунком, Повірений сплачує, за кожен день прострочення, пеню в розмірі 0,5 % від суми належної до сплати, але не більше подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення.

4.12. Довіритель не несе відповідальності за скасування чи зміну часу відправлення та прибуття транспортних засобів та пов'язані із цим зміни обсягів і строків Туристичного Продукту. У цих випадках відповідальність перед Повіреним і Третіми особами відповідно до правил пасажирських перевезень несуть авіакомпанії й інші транспортні компанії, а також інші особи відповідно до законодавства.

4.13. Довіритель не несе відповідальності за невиконання умов цьієї Угоди внаслідок відмови конкретного консульства/дипломатичної установи іноземної держави в оформленні Третій особі візи/дозволу на в'їзд або збільшення строків оформлення зазначених документів.

4.14. Сторони не несуть відповідальності і не компенсують збитки при виникненні форс-мажорних обставин (непередбачених, неконтрольованих явищ та подій: стихійні лиха, військові події і т.п.). Факт настання та дії форс-мажорних обставин повинен бути документально підтверджений компетентним державним органом, або визнаний Сторонами фактичними обставинами, про що одна Сторона, на яку поширюються дії форс-мажорних обставин, має повідомити другу Сторону не пізніше трьох календарних днів з моменту виникнення або настання таких обставин.

4.15. Форс-мажорними обставинами не вважаються політичні події, виборчі процеси, банкрутства держав, тощо, якщо вони не спричинили припинення роботи державних органів, значної кількості підприємств, установ та організацій будь-якої форми господарювання.
^ 5. Додаткові умови.
5.1. Дана Угода підписана у двох примірниках по одному кожній стороні. Угода вступає в дію з моменту її підписання обома сторонами та діє до «_____» _________________ 200____ р.

5.2. Всі зміни та доповнення до даної Угоди оформлюються у письмовій формі.

5.3. При виникненні суперечок, що пов'язані з виконанням зобов'язань по даній Угоді, сторони прикладуть усі зусилля для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості досягти згоди, усі суперечки вирішуються у Господарському суді м. Києва.

5.4. Сторона, що прагне розірвати дану Угоду, повинна попередити партнера не пізніше, як за місяць до бажаємої дати розривання та у зазначений термін погасити всі заборгованості.

5.5. В частині виконання грошових зобов'язань ця угода діє до моменту виконання усіх зазначених зобов'язань сторонами.

5.6. ТОВ “Балкан Тревел” є платником податку на прибуток на загальних підставах.

5.7. _______________________________________________________________________

^

6. Юридичні адреси сторін.

Довіритель Повірений

ТОВ «Балкан Тревел ЛТД»

Адреса:

01034 Київ, вул. Рейтарська, 31/16,
Тел./факс: (044) 279-20-72, 502-21-31, 332-65-57

E-mail: balkan@ balkantravel.com.ua , www.balkantravel.com.ua
Код ЄДРПОУ 35391537

р/р 26005300004758

в ПКФ АКБ Форум в м. Київ

МФО 300948
Директор ___________________Босенко В.М.

М.П.


____________________________________
____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
____________________________________________

М.П.Схожі:

Агентська угода № м. Київ “ ” 20 11 р iconАгентська угода № м. Київ 201 р. Туристична фірма «Руада»
Сторони, керуючись ст ст. 295-305 гк україни, Законом України «Про туризм», іншими нормативно-правовими актами, що регулюють відносини...
Агентська угода № м. Київ “ ” 20 11 р iconАгентська угода № м. Київ 201 року Приватне підприємство «сонячні канікули»
Туроператора за винагороду здійснює посередницьку діяльність з реалізації туристичного продукту Туроператора, а саме: укладає договори...
Агентська угода № м. Київ “ ” 20 11 р iconУгода про зарахування зустрічних однорідних вимог
Угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог (надалі іменується "Угода") про наступне
Агентська угода № м. Київ “ ” 20 11 р iconУгода № на туристичне обслуговування м. Київ
Державної служби туризму І курортів України на туроператорську діяльність ав №566646 від 04 лютого 2011 року, тел. (044) 461-90-11),...
Агентська угода № м. Київ “ ” 20 11 р iconДля керівництва в роботі надсилаємо Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про умови постачання в Україну шин пневматичних гумових нових для легкових автомобілів (112 152) (далі Угода)
Для керівництва в роботі надсилаємо Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про умови постачання в Україну...
Агентська угода № м. Київ “ ” 20 11 р iconТретейська угода м. Київ 01 лютого 2009 року Іванов Іван Іванович, названий в подальшому «Сторона-1»
«Сторона-1», з однієї сторони, та Петров Петро Петрович, названий в подальшому «Сторона-2», з іншої сторони, а разом названі в подальшому...
Агентська угода № м. Київ “ ” 20 11 р iconДодат к ова угода до агентського договору№ від 201 р м. Київ 201 р. Тов «Туристичний клуб»
Ват втб банк, мфо 321767, зкпо 23720145, ліцензія аг №580973 від 30. 03. 2012 р платник податку на прибуток підприємств на загальних,...
Агентська угода № м. Київ “ ” 20 11 р iconУгода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами
Угода про партнерство та співробітництво, яка започатковує партнерство між Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами...
Агентська угода № м. Київ “ ” 20 11 р iconДодаткова угода про делькредере до договору комісії n від " " 200 р

Агентська угода № м. Київ “ ” 20 11 р iconРозпорядження від 17 вересня 2008 р. №1250-р Київ Про затвердження плану заходів щодо реалізації положень Генеральної угоди
Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи