Правила технічного утримування установок пожежної автоматики icon

Правила технічного утримування установок пожежної автоматикиНазваПравила технічного утримування установок пожежної автоматики
Сторінка1/4
Дата конвертації26.08.2014
Розмір0.61 Mb.
ТипПравила
джерело
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖено

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

від 29 липня 2000 р. № 507

Зареєстровано в Міністерстві Юстиції України “28” вересня 2000р.

правила технічного утримування

установок пожежної автоматики

1. Галузь застосування
Ці Правила є обов’язковими для виконання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від виду їх діяльності та форм власності, приміщення та інші об’єкти яких відповідно до вимог нормативних документів обладнуються установками пожежної автоматики, а також посадовими особами та робітниками, які експлуатують і обслуговують вищевказані установки та здійснюють нагляд за їх утримуванням.

Вимоги Правил поширюються на всі типи установок пожежної автоматики зі складовими технічними засобами як вітчизняного, так і закордонного виробництва: автоматичні установки пожежної сигналізації, автоматичні установки пожежогасіння, системи оповіщення людей про пожежу і керування евакуацією, системи протидимного захисту (підпору повітря, димовидалення), системи централізованого спостереження за протипожежним станом об’єктів та технічним станом установок пожежної автоматики.

Ці Правила встановлюють загальні вимоги до технічного утримування діючих установок пожежної автоматики на підприємствах, у видовищних, культурно-просвітницьких установах і лікувальних закладах, об’єктах торгівлі та харчування, а також на об’єктах іншого призначення незалежно від виду їх діяльності та форм власності, за винятком підземних споруд, транспортних засобів, об’єктів спеціального призначення, об’єктів Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України та об’єктів з виготовлення і зберігання вибухових речовин, вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних актах, що затверджуються наказами відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади і які не повинні суперечити цим Правилам.

Під час утримування установок пожежної автоматики слід також керуватися Законом України «Про пожежну безпеку», нормативним актом з питань пожежної безпеки (далі - НАПБ) НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні, стандартами, будівельними нормами, Правилами влаштування електроустановок (далі - ПУЕ), Державним нормативним актом про охорону праці (далі - ДНАОП) ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила улаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском, та іншими нормативними актами, виходячи з галузі їх застосування, що регламентують вимоги до технічного утримування установок пожежної автоматики.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, виходячи із специфічних умов та особливостей утримування установок пожежної автоматики на виробництвах, можуть додатково розробляти свої галузеві правила технічного утримування установок пожежної автоматики, що затверджуються у встановленому порядку після узгодження з Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС України. Вимоги галузевих правил мають бути не нижчі від встановлених цими Правилами, а також не повинні суперечити викладеним у них положенням та дублювати їх.
2. Нормативні посилання
У Правилах є посилання на такі нормативні акти:

- Закон України «Про пожежну безпеку»;

- НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні ;

- ДСТУ 2272-93 Пожежна безпека. Терміни та визначення;

- ДСТУ 2273-93 Пожежна техніка. Терміни та визначення;

- ГОСТ 2.601-95 ЕСКД Эксплуатационные документы;

- ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці ;

- ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

- ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила улаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

- ГОСТ 18322-78 (Стандарт Совета Экономической Взаимопомощи (далі - Ст СЭВ) Ст СЭВ 5151-85) Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения;

- Державні будівельні норми (далі - ДБН) ДБН В.2.5-13-98 Пожежна автоматика будинків і споруд;

- ГОСТ 12.4.009-83 Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание;

- ГОСТ 12.04.026-76 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности;

- ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки;

- ПУЕ.
3. Визначення термінів
Терміни та визначення, що використовуються у цих Правилах, відповідають ДСТУ 2272-93, ДСТУ 2273-93, ГОСТ 18322-78, а також таблиці 1
Таблиця 1


ТермінВизначення

1

2

Система оповіщення людей про пожежу та керування евакуацією

Комплекс технічних засобів, за допомогою якого забезпечується відповідно до розроблених планів евакуації передавання сигналів оповіщення одночасно на всьому захищуваному об’єкті, а у разі необхідності - послідовно або вибірково до окремих його частин (поверхи, секції тощо)

Система протидим-ного захисту

Комплекс технічних засобів, призначений для захисту людей від впливу диму під час евакуації в разі пожежі за рахунок його видалення із захищуваних приміщень та/або за рахунок запобігання його поширенню шляхами евакуації

Система підпору повітря

Комплекс технічних засобів, призначений для запобігання поширенню диму інженерними комунікаціями за рахунок створення надлишкового тиску повітря (не менше як 20 кПа) на сходових клітках і в шахтах ліфтів
Продовження таблиці

1

1

2

Система димовидалення

Комплекс технічних засобів, призначений для примусового видалення диму з приміщень

Система централізо-ваного спостереження за протипожежним станом об’єктів та технічним станом установок пожежної автоматики.

Комплекс технічних засобів, призначений для отримання, оброблення, передавання та зберігання у заданому вигляді повідомлень про стан установок пожежної автоматики на захищуваному об’єкті та протипожежний стан об’єкта на момент опитування

Автоматична установка аерозольного пожежогасіння

Автоматична установка пожежогасіння, в якій за вогнегасну речовину використовується вогнегасний аерозоль

Генератор вогнегасного аерозолю

Пристрій, призначений для отримання вогнегасного аерозолю із заданими параметрами і подавання його до захищуваного приміщення

Установка пожежної автоматики

Комплекс технічних засобів, призначений для автоматичного протипожежного захисту об’єкта

Особа, відповідальна за експлуатацію установок пожежної автоматики на об’єкті

Керівник або працівник підприємства, який призначений наказом відповідати за утримування установок пожежної автоматики в працездатному стані

Обслуговуючий персонал

Працівники, які здійснюють технічне обслуговування та ремонт установок пожежної автоматики

Оперативний (черговий) персонал

Працівники, які перебувають на чергуванні в зміні і допущені до виконання робіт з контролю за технічним станом установок пожежної автоматики

Інформаційна ємність безадресного приймально-контрольного пожежного приладу

Кількість шлейфів пожежної сигналізації, що контролюються, інформацію про стан яких може передавати (приймати, відображати тощо) безадресний приймально-контрольний пожежний прилад


4. Загальні положення
4.1. Дотримання Правил сприяє забезпеченню працездатного стану установок пожежної автоматики та їх надійної і безпечної експлуатації.

4.2. Надійне технічне утримування установок пожежної автоматики повинне забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних та інших заходів, що спрямовані на попередження пошкоджень та несправностей установок пожежної автоматики, підтримування їх у постійному працездатному стані.

4.3. Згідно з вимогами чинного законодавства України забезпечення виконання вимог Правил покладається на керівників підприємств, установ та організацій (далі - підприємств) та уповноважених керівниками осіб.

4.4. Керівники підприємств та уповноважені ними особи (далі - власники), а також орендарі для забезпечення утримування установок пожежної автоматики в справному стані зобов’язані:

- розробляти комплексні заходи щодо забезпечення утримування установок пожежної автоматики відповідно до вимог Правил, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний досвід у цій галузі;

- відповідно до вимог нормативних актів з питань утримування пожежної автоматики розробляти і затверджувати положення, інструкції та інші документи, здійснювати постійний контроль за їх дотриманням;

- забезпечувати дотримання вимог даних Правил, стандартів, норм, інших відповідних нормативних актів, а також вимог приписів і постанов органів державного пожежного нагляду та державного нагляду за охороною праці;

- організовувати вивчання працівниками, які здійснюють контроль за експлуатацією установок пожежної автоматики, даних Правил, а також пропаганду заходів щодо забезпечення їх вимог;

- у разі відсутності в нормативних актах вимог, що необхідні для забезпечення технічного утримування установок пожежної автоматики, вживати відповідних заходів для підтримання їх працездатності, які необхідно погоджувати з організаціями, що розробляли проектну документацію на установки, чи заводами-виробниками установок, а також органами державного пожежного нагляду;

- не допускати використання засобів пожежної автоматики не за призначенням;

- надавати на вимогу Державної пожежної охорони проектну, технічну, експлуатаційну документацію на установки; відомості та документи щодо стану установок пожежної автоматики. Проектна документація має бути погоджена з відповідним органом державного пожежного нагляду та органом державного нагляду за охороною праці;

- своєчасно надсилати повідомлення про спрацювання установки пожежної автоматики або її вимкнення (додаток 1) у місцеві органи державного пожежного нагляду, а також про вжиті у зв’язку з цим заходи із забезпечення пожежної безпеки захищуваного об’єкта.

4.5. Експлуатація установок пожежної автоматики на підприємствах без призначення особи, яка відповідає за організацію цієї роботи, та інших осіб відповідно до вимог пункту 5.1 даних Правил не дозволяється.

4.6. Якщо роботи з технічного обслуговування установок пожежної автоматики проводяться власними силами, то на підприємстві наказом керівництва повинен бути створений спеціалізований підрозділ. У даному разі роботи можуть виконуватись за наявності спеціального дозволу, отриманого в територіальному органі державного пожежного нагляду та органі державного нагляду за охороною праці.

4.7. Сигнали від приймально-контрольних приладів установок пожежогасіння та пожежної сигналізації виводять на пульти централізованого спостереження Державної пожежної охорони.

4.8. Особи, які порушили дані Правила, залежно від характеру порушень та їх наслідків, несуть відповідальність, визначену чинним законодавством.
5. Обов’язки обслуговуючого і оперативного (чергового) персоналу
5.1. На кожному підприємстві для забезпечення надійної експлуатації установок пожежної автоматики наказом або розпорядженням адміністрації мають бути призначені:

- особа, яка відповідальна за експлуатацію установок пожежної автоматики;

- обслуговуючий персонал, що здійснює технічне обслуговування та ремонт установок пожежної автоматики;

- оперативний (черговий) персонал для контролю за працездатним станом установок пожежної автоматики (оперативний персонал - для щоденного контролю; черговий персонал - для цілодобового). Функції оперативного (чергового) персоналу можуть суміщатися.

5.2. Особа, відповідальна за експлуатацію установок пожежної автоматики, повинна мати відповідну групу з електробезпеки згідно з вимогами ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів, а також пройти навчання даним Правилам і отримати відповідний допуск після складання заліків в органах державного пожежного нагляду.

5.3. Підприємства, персонал якого здійснює технічне обслуговування та ремонт установок пожежної автоматики, повинно мати спеціальний дозвіл (ліцензію) на виконання цих робіт, що видається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3.07.98 № 1020 «Про порядок ліцензування підприємницької діяльності» (із змінами і доповненнями).

Підприємства, що не мають можливості самостійно здійснювати технічне обслуговування установок пожежної автоматики і утримувати обслуговуючий персонал, зобов’язані укласти договір на технічне обслуговування зі спеціалізованими організаціями або приватними особами, які отримали на це дозвіл (ліцензію) відповідно до вищевикладених вимог.

5.4. Контроль за якістю проведення робіт з технічного обслуговування та ремонту установок пожежної автоматики силами спеціалізованої організації здійснює особа, яка відповідає за їх експлуатацію на підприємстві.

5.5. Наявність договору на технічне обслуговування установок пожежної автоматики спеціалізованою організацією не знімає відповідальності з адміністрації підприємства за виконання вимог даних Правил.

5.6. Особа, відповідальна за експлуатацію установок пожежної автоматики, зобов’язана забезпечити:

- виконання вимог даних Правил;

- утримування установок пожежної автоматики в працездатному стані шляхом своєчасного проведення технічного обслуговування та планово-попереджувального ремонту;

- навчання оперативного (чергового) персоналу, а також інструктаж осіб, які працюють у захищуваних приміщеннях, про порядок дій та евакуації в разі надходження сигналу «Пожежа»;

- розробку необхідної експлуатаційної документації;

- контроль за систематичним веденням експлуатаційної документації;

- підготовку письмових повідомлень для інформування місцевого органу державного пожежного нагляду і керівника підприємства про всі випадки відмов та спрацювань установок пожежної автоматики за формою, що наведена у додатку 1;

- своєчасну підготовку та пред’явлення з підписом керівника підприємства рекламацій:

а) заводам-виробникам - у разі постачання некомплектних або неякісних приладів, устаткування та матеріалів;

б) монтажним організаціям - у разі виявлення неякісного монтажу або відхилень від проектної документації, не узгоджених з розробником проекту та органами державного пожежного нагляду;

в) спеціальним обслуговуючим організаціям - за неякісне і несвоєчасне технічне обслуговування та ремонт установок.

5.7. Обслуговуючий персонал зобов’язаний знати:

- улаштування та принцип дії установок пожежної автоматики, що обслуговуються;

- вимоги даних Правил;

- проектну та технічну документацію на установки пожежної автоматики, що обслуговуються;

- ПУЕ;

- ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

- ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила улаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском;

- інструкцію з охорони праці, що розроблена та затверджена згідно з ДНАОП 0.00-4.15-98 Положення про розробку інструкцій з охорони праці;

- інструкцію з експлуатації установок, що розроблена та затверджена згідно з ГОСТ 2.601-95 ЕСКД «Эксплуатационные документы»;

- інші нормативні документи, що регламентують вимоги до технічного утримування установок пожежної автоматики та технічних засобів, що входять до їх складу.

5.8. Обслуговуючий персонал зобов’язаний:

- утримувати установки пожежної автоматики в працездатному стані;

- якісно здійснювати регламентні роботи з технічного обслуговування, ремонту та ведення експлуатаційної документації на установки, що оформлюється відповідно у журналі обліку технічного обслуговування і ремонту (планового та позапланового) установки пожежної автоматики (додаток 2) та журналі обліку санкціонованих та несанкціонованих спрацьовувань (відмов, несправностей) установок пожежної автоматики (додаток 3);

- виконувати правила охорони праці.

5.9. Оперативний (черговий) персонал повинен знати:

- назву та місцезнаходження приміщень, що захищаються;

- та діяти в разі надходження сигналу про пожежу відповідно до посадової інструкції і положень пунктів 9.1 - 9.4 НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

- порядок виклику пожежної охорони в разі отримання сигналу про пожежу та взаємодії з пожежними підрозділами під час ліквідації пожежі та її наслідків;

- інструкції з експлуатації установок та з охорони праці;

- тактико-технічні характеристики установок і принцип їх дії;

- порядок ведення експлуатаційної документації;

- та здійснювати перевірку працездатності установок;

- порядок взаємодії в разі виникнення пожежі з іншими спеціальними службами (медичною допомогою, місцевими службами енергонагляду та газового господарства тощо).

5.10. Оперативний (черговий) персонал у разі виявлення порушень даних Правил, а також несправності установок пожежної автоматики зобов’язаний негайно повідомити про це особу, яка відповідає за експлуатацію вказаних установок, і вжити необхідних заходів для усунення виявлених недоліків.

5.11. У процесі експлуатації, а також під час проведення регламентних робіт з технічного обслуговування забороняється вживати заходів, що можуть перешкоджати нормальній роботі установок пожежної автоматики або погіршувати ефективність їх дії.

5.12. Протягом виконання робіт з технічного обслуговування або ремонту, проведення яких пов’язано з вимкненням установки пожежної автоматики, адміністрація підприємства зобов’язана вжити необхідних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки приміщень та технологічного устаткування, що захищаються, повідомивши про це пожежну охорону об’єкта або місцевий орган державного пожежного нагляду.
6. Підготовка обслуговуючого і оперативного (чергового) персоналу
6.1. Керівник підприємства, що обслуговує установки пожежної автоматики, та обслуговуючий персонал, повинні пройти попереднє спеціальне навчання та один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів з питань пожежної безпеки в навчальних центрах та інших установах, що мають програми навчання, які повинні бути узгоджені з Головним управлінням Державної пожежної охорони МВС України. Обслуговуючий персонал повинен мати відповідні допуски до виконання цих робіт.

6.2. Навчання має передбачати ознайомлення з обладнанням установок пожежної автоматики, придбання навичок роботи з ними та одночасне вивчення:

- Закону України «Про пожежну безпеку»;

- НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні;

- даних Правил;

- проектної та технічної документації до установки пожежної автоматики;

- порядку ведення експлуатаційної документації;

- інструкцій з експлуатації і вимог технічної документації, яка надається підприємствами-виробниками обладнання та вузлів установки;

- порядку проведення технічного обслуговування і планово-попереджувального ремонту;

- посадових інструкцій та інструкцій з охорони праці;

- ПУЕ;

- ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів;

- ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила улаштування і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

6.3. Після закінчення навчання в установах, які вказані в пункті 6.1 цих Правил, обслуговуючий персонал повинен пройти перевірку знань. Особам, які показали задовільні знання, видаються свідоцтва про проходження навчання за відповідною програмою.

6.4. Періодична перевірка обслуговуючого персоналу на знання документів, що наведені в пункті 6.2 цих Правил, повинна проводитися щорічно. Результати перевірки заносяться до журналу перевірки знань персоналу, який обслуговує установки пожежної автоматики (додаток 4).

6.5. Особи з числа обслуговуючого персоналу, які допустили порушення вимог цих Правил та інших документів, що наведені в пункті 6.2, до самостійної роботи не допускаються. У них вилучаються свідоцтва і видаються знов тільки після проходження навчання і складання заліків.

6.6. Оперативний (черговий) персонал повинен під час призначення на самостійну роботу і далі не менше одного разу на рік проходити перевірку знань посадових інструкцій, що регламентують функціональні обов’язки, інструкцій з експлуатації установок і з охорони праці та інших документів, які цей персонал повинен знати, а також вмінь виконувати свої обов’язки.

6.7. Протягом усього часу роботи оперативний (черговий) персонал повинен проходити підготовку до виконання своїх обов’язків у разі виникнення екстремальних ситуацій, у тому числі під час пожежі. Така підготовка здійснюється під керівництвом особи, відповідальної за експлуатацію установок пожежної автоматики, та повинна носити характер психологічних (емоційних) тренувань, під час проведення яких у чергового персоналу виробляються стійкі стереотипи дій на випадок пожежі, хибного спрацьовування установок тощо. Дії оператора з увімкнення установок пожежогасіння, систем протидимного захисту і систем оповіщення людей про пожежу за допомогою пристроїв ручного пуску необхідно довести до автоматизму. Під час відпрацювання дій оператора має бути унеможливлене помилкове спрацювання установок пожежної автоматики.
  1   2   3   4Схожі:

Правила технічного утримування установок пожежної автоматики iconДержавні будівельні норми україни
Ці норми поширюються на проектування та монтаж автоматичних установок пожежогасіння і пожежної сигналізації, а також неавтоматичних...
Правила технічного утримування установок пожежної автоматики iconПравила пожежної безпеки в Україні
Правила пожежної безпеки в Україні (далі Правила) є обов'язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами державної...
Правила технічного утримування установок пожежної автоматики iconІнструкція № з охорони праці І пожежної безпеки працівників пральні під час роботи на пральних машинах
Пте, правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, пожежної безпеки, виробничої санітарії; засвоїли правила електро-...
Правила технічного утримування установок пожежної автоматики iconПро затвердження Правил пожежної безпеки в Україні На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) наказу ю: Затвердити Правила пожежної безпеки в Україні (додаються)
Мнс україни, начальнику Вінницького училища професійної підготовки працівників Державної пожежної охорони мнс україни довести до...
Правила технічного утримування установок пожежної автоматики iconПравила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок
Эти Правила не распространяются на лифты (подъемники), устанав­ливаемые во взрывоопасных зонах, шахтах, на объектах горной промыш­ленности,...
Правила технічного утримування установок пожежної автоматики iconХхх 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 – шкаф релейной защиты и автоматики наружной установки; 2
Условное обозначение стандартного шкафа защиты и автоматики двух обмоточного трансформатора: рш – 13М – 21/дгм – 35/хх – 54ухл1 –...
Правила технічного утримування установок пожежної автоматики iconПро затвердження Правил пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України
Затвердити Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (далі Правила), що
Правила технічного утримування установок пожежної автоматики iconПро затвердження Правил пожежної безпеки в Україні На виконання Закону України "Про пожежну безпеку" ( 3745-12 ) наказу ю: Затвердити Правила пожежної безпеки в Україні (додаються)
Норматив™ pro пользователь: пп "Нугаєва О. А." ( для ``Миколаївкомундорпроект`` ват ``пві``укдп``) sn: 01999001 15. 05. 2009
Правила технічного утримування установок пожежної автоматики iconПравила проектування монтажу та експлуатації автоматичних установок аерозольного пожежогасіння напб 01. 038-2001
Ауап, що призначені для локалізації або ліквідації пожеж об’ємним способом у будівлях, спорудах та приміщеннях. Правила не розповсюджуються...
Правила технічного утримування установок пожежної автоматики iconГосударственные строительные нормы украины инженерное оборудование зданий и сооружений Пожарная автоматика зданий и сооружений дбн в 5-13-98
Нормы распространяются на проектирование и монтаж автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, а также неавтоматических...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи