Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку icon

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податкуНазваПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку
Сторінка1/3
Дата конвертації02.07.2013
Розмір434.87 Kb.
ТипПоложення
джерело
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

07.11.2011 № 1394


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 листопада 2011 р.

за № 1369/20107


Додаток 1

до Положення про реєстрацію платників податку

на додану вартість

Номер реєстрації

в органі ДПС


Дата взяття на

облік в органі ДПС


/


/

^ РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку

на додану вартість


Форма № 1-ПДВ


Юридична особа 
РЕЄСТРАЦІЯ
Фізична особа


Представництво нерезидента
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ у зв'язку із _______________________________
Інвестор угоди про розподіл продукції
(указати)
Учасник договору про спільну діяльність
^ ЗМІНА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
Управитель майнаНеобхідне позначити знаком “” або “”

^ 1
Найменування податкового органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація

платника


^ 2
Індивідуальний податковий номер / податковий номер /номер та серія паспорта* (необхідне підкреслити)

 
3


Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію)

^ 4
Місцезнаходження (місце проживання) платника

П

оштовий індекс Країна

О

бласть

Район

Місто

Вулиця

Б

удинок / Корпус Офіс/Квартира

К


онтактний телефон Факс

^ 5
Відомості про відповідальних осіб платника (фізичні особи не заповнюють)КЕРІВНИК: прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки

платника податків / номер та серія паспорта*


Попереднє місце роботи за останні 3 роки (найменування / П.І.Б. роботодавця, податковий номер / серія та номер паспорта*):
Додаткове місце роботи за останні 3 роки (найменування / П.І.Б. роботодавця, податковий номер / серія та номер паспорта*):


Адреса фактичного місця проживання:
Телефони:

службові факс додаткові факс
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті. Аркуш 1

Продовження додатка 1

^ ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР АБО ОСОБА, НА ЯКУ ПОКЛАДЕНО ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:

п


різвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки

платника податків / номер та серія паспорта*


Попереднє місце роботи за останні 3 роки (найменування / П.І.Б. роботодавця, податковий номер / серія та номер паспорта*):

Додаткове місце роботи за останні 3 роки (найменування / П.І.Б. роботодавця, податковий номер / серія та номер паспорта*):Адреса фактичного місця проживання:
Телефони:

службові факс додаткові факс
О


^ СОБА, ЯКА ПОДАЄ ЗАЯВУ (ПРЕДСТАВНИК ПЛАТНИКА):

прізвище, ім'я, по батькові та податковий номер / номер та серія паспорта*
Телефони:

6
Дата закінчення строку, на який створено особу, укладено договір про спільну діяльність, договір управління майном чи угоду про розподіл продукції, “___”___________ 20___ року.


7^ Розмір статутного капіталу (грн.)

,
^ 8
Кількість працюючих (осіб)
^ 9


Перелік видів діяльності

Код КВЕД

Назва КВЕД


^ 10


Дані про рахунки, відкриті у фінансових установах

^ Найменування банку або фінансової установи

МФО

Рахунок №
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті. Аркуш 2

П
^ 11
родовження додатка 1

Перелік приміщень платника, його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів*


№ з/п

Код ЄДРПОУ (для відокремлених підрозділів)

Найменування приміщення (об'єкта, підрозділу, відділення, цеху тощо) або відокремленого підрозділу

Місцезнаходження приміщення або відокремленого підрозділу

Основні види товарів (послуг), що поставляються, та товарні позиції згідно з УКТЗЕД

Якщо приміщення орендується

Якщо приміщення є власністю суб’єкта господарювання

найменування (П.І.Б.) орендодавця

для юридичної особи –

код ЄДРПОУ,

для фізичної особи – зазначити “Ф/О”

витрати виробничого характеру**

витрати невиробничого характеру**


* Цей аркуш реєстраційної заяви подається у кількості, яка є достатньою для надання відомостей про всі приміщення платника, його філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

** За останні дванадцять місяців.

Аркуш 3

Продовження додатка 1


125
Відомості про фізичних осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі підписувати договори (згідно з відомостями, що містяться в установчих або у розпорядчих документах) (фізичні особи - підприємці не заповнюють)


Прізвище, ім'я, по батькові

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

або серія та номер паспорта*
135
  1   2   3Схожі:

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію)
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника...
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Дрпоу / реєстраційний (обліковий) номер із трдпау / номер дрфо (необхідне підкреслити)
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку
Дрпоу / реєстраційний (обліковий) номер із трдпау / номер дрфо (необхідне підкреслити)
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
Причини анулювання реєстрації (відповідні пункти відмітити знаками "" або "+" згідно із Законом)
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява
Податковий номер / номер та серія паспорта Індивідуальний податковий номер платника
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-рс заява сільськогосподарського підприємства про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість
Причини зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або реєстрації як платника податку на додану вартість...
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №2-рк заява про засвідчення копій свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість
Прошу засвідчити копії Свідоцтва / Спеціального свідоцтва у кількості шт для розміщення їх в доступних для огляду місцях
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма n 2-рк заява про засвідчення копій свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість 1
Прошу засвідчити копії Свідоцтва / Спеціального свідоцтва у кількості шт для розміщення їх в доступних для огляду місцях
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Відповідно до статей 180-184, 209 Податкового кодексу України ( 2755-17 ), Положення про Міністерство фінансів України
Затвердити Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, що додається
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи