Зразок заяви при експлуатації суб\

Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання гірничовидобувних об'єктівНазваЗразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання гірничовидобувних об'єктів
Дата конвертації25.08.2014
Розмір67.81 Kb.
ТипДокументи
джерело

ЗРАЗОК ЗАЯВИ При експлуатації суб'єктом господарювання гірничовидобувних об'єктівВих. №___ «__» __________201__р.
Начальнику Державного

підприємства «Кримський експертно-технічний

центр Держгірпромнагляду України»

Чепурному В.С.
Заява.
Прошу провести експертизу та видати висновок експертизи про стан охорони праці та безпеки промислового виробництва на нашому підприємстві (організації) під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначених у Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.
Замовник:

1. Повне найменування суб'єкта господарювання.

2. Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання.

3. Індивідуальний податковий номер (І.п.н.)

4. Номер свідоцтва про право сплати єдиного податку юридичною особою

5. Зареєстровані види діяльності згідно КВЕД.

6. Юридична адреса підприємства.

7. Фактична адреса підприємства.

8. Адреса місця виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

9. Поточний рахунок, найменування банку, МФО.

10. Посада, прізвище, ім'я та батькові, номер телефону керівника.

11. Кількість працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки _______. Кількість працівників, що експлуатують устаткування підвищеної небезпеки ______.

Керівник _______________________ Ф.І.Б.
^ До заяви додається на окремому аркуші:

Додаток 1 до заяви №_________ від « » ______________ 20 р.
Перелік видів робіт підвищеної небезпеки та устаткування підвищеної небезпеки, що заявляються:

  1. Відкриті гірничі роботи (п. 13 додаток 2 Порядку);

  2. Маркшейдерські роботи (п. 14 додаток 2 Порядку),


експлуатація устаткування підвищеної небезпеки:

  1. Обладнання для видобування корисних копалин відкритим способом (п. 8 додаток 3 Порядку):

 • землерийно-фрезерна машина Vermeer T1255, США, реєстраційний №Т00895АК, рік виготовлення 2011;

 • каменерізна машина КМ-3АМ2, СРСР, зав. №1525, рік виготовлення 1989.

  1. Технологічні транспортні засоби, що підлягають реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду (п. 20 додаток 3 Порядку):

 • навантажувач фронтальний LIUGONG CLG856, Китай, реєстраційний №Т00894АК, рік виготовлення 2011;

 • бульдозер SD-23, Китай, реєстраційний №Т00917АК, рік виготовлення 2008,


Посада _____________ Ф.І.Б.

^ Примітка: Види робіт та устаткування вказуються замовником.
Заяву й перелік видів робіт підвищеної небезпеки та устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатується необхідно надавати в 2-х екземплярах.
Орієнтовний перелік документів, необхідних для оформлення експертного висновку про дотримання вимог законодавства з питань охорони праці й промислової безпеки суб'єктом господарської діяльності під час виконання гірничих, маркшейдерських робіт в відповідності з п.13, 14 додатку 2 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки й на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. №1107.

  1. Перелік робіт, що заявляються.

  2. Реєстр представленої на експертизу документації.

  3. Характеристика підприємства (зробити опис), у якій указати:

- місце розташування підприємства й виробничої бази;

- місце виконання заявлених видів робіт;

- загальна характеристика виробничої діяльності підприємства;

- короткий опис виробничої бази (які ділянки розташовані на території підприємства, стан виробничих приміщень, площа);

- короткий опис технологічних процесів (по профілі заявлених видів робіт);

- опис взаємозв'язків структурних підрозділів (структура підприємства).

  1. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

  2. Довідка з єдиного державного реєстру підприємстві і організації України юридичної особи.

  3. Документ, що підтверджує право власності або договір оренди будівель, споруд, обладнання.

  4. Акти уведення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта. Надається у випадку уведення в експлуатацію нового об'єкту.

  5. Паспорти будинків і споруд. Акти обстеження будинків і споруд (весна-осінь), у тому числі орендованих. Надається при наявності виробничих будівель.

  6. Спеціальний дозвіл на користування надрами родовища.

  7. Акт Держгірпромнагляду про надання гірничого відводу, з метою розробки родовища вапняків.

  8. Державний акт на право власності на земельну ділянку.

  9. Робочий проект «Розробка родовища».

  10. Висновок експертизи, щодо відповідності робочого проекту «Розробка родовища» вимогам нормативно-правових актів з питань охорони праці.

  11. Дозволи Держгірпромнагляду України, які підприємство раніше отримувало.

  12. Затверджений штатний розклад, з переліком служб, відповідальних посадових осіб та робітників, задіяних на виконанні робіт підвищеної небезпеки.

  13. Результати проведення атестації робочих місць за умовами праці.

  14. Копії трудових книжок або документи, що підтверджують трудові відносини між працівником і власником.

  15. Посвідчення керівника підприємства, інженера з охорони праці, особи, відповідальної за виконання відкритих гірничих робіт про навчання і перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів України з охорони праці, електро та пожежної безпеки.

  16. Посвідчення посадової особи про навчання та перевірку знань НПАОП 45.2-4.01-98 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд. Надається при наявності виробничих будівель.

  17. Посвідчення посадової особі відповідальної за електрогосподарство про навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів». За необхідності.

  18. Посвідчення посадових осіб про навчання і перевірку знань НПАОП-0.00-1.24-10 Правила охорони праці при розробці родовищ корисних копалин відкритим способом.

  19. Посвідчення За необхідності:

 • трактористів-машиністів;

 • машиністів гірничовидобувних машин.

  1. Протоколи засідання комісій з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та робітників, що виконують відкриті гірничі роботи.

  2. Дипломи посадових осіб за фахом.

  3. Положення:

- Про службу охорони праці;

- Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

  1. Посадова інструкція:

 • маркшейдера;

 • гірничого майстра.

  1. Перелік інструкцій з охорони праці.

  2. Інструкції з охорони праці:

- для маркшейдера;

- для машиністів гірничовидобувних машин.

  1. Протоколи вимірів опору заземлюючих пристроїв, випробувань опору ізоляції, перевірки повного опору петлі «фаза-нуль» на об'єктах підприємства (устаткування). Атестат акредитації електротехнічної лабораторії, що виконала виміри та Дозвіл Держгірпромнагляду цієї лабораторії. Надається при наявності виробничих будівель та добувного обладнання.

  2. Паспорта гірничовидобувних машин. За необхідності.

  3. Накази:

 • «Про створення служби охорони праці»;

 • «Про затвердження та введення в дію Положень, інструкції з охорони праці»;

 • «Про створення комісії для перевірки знань працівників з питань охорони праці»;

  • «Про призначення відповідальної особи за технічне керівництво гірничими роботами»;

  • «Про призначення відповідального за ведення маркшейдерських робіт»;

  • «Про призначення відповідальної особи за справний стан, випуск на лінію, реєстрацію та проведення технічних оглядів технологічних транспортних засобів. Про закріплення технологічних транспортних засобів за машиністами»; За необхідності.

- «Про призначення особи відповідальної за електрогосподарство»;

- про створення служби спостереження за безпечну та надійну експлуатацію будівель та споруд.^ Надається при наявності виробничих будівель.

  1. Свідоцтва про реєстрацію технологічних транспортних засобів. За необхідності.

  2. Талони про проходження техогляду технологічних транспортних засобів. За необхідності.

  3. Перелік геодезичних та маркшейдерських інструментів.

  4. Свідоцтво про повірку робочих засобів вимірювальної техніки.

  5. Представити копії титульних аркушів і сторінок, з останніми записами, з журналів:

  • реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

  • реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці;

  • протоколів перевірки знань ПТЕ і ПБЕЕС. За необхідності.

  1. Відомості об проходження працівниками медичного огляду.


Надаються копії документів завірені підписом керівника та печаткою суб’єкта господарюванняСхожі:

Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання нафтопереробних об'єктів
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання агнкс
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання спиртосховища
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання електротехнічної лабораторії
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання киснево-наповнювальних станцій
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання систем газопостачання, котлів та трубопроводів
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання газокористувального обладнання теплової потужністю до 100кВт
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання технологічного устатковання деревообробної промисловості
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання автозаправних станції, на яких не експлуатують газокористувальне обладнання
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання автозаправних станції, на яких експлуатують у тому числі газокористувальне обладнання
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи