Зразок заяви при застосуванні суб\

Зразок заяви при застосуванні суб'єктом господарювання небезпечних речовинНазваЗразок заяви при застосуванні суб'єктом господарювання небезпечних речовин
Дата конвертації25.08.2014
Розмір77.8 Kb.
ТипДокументи
джерело

ЗРАЗОК ЗАЯВИ При застосуванні суб'єктом господарювання небезпечних речовинВих. №___ «__» __________201__р.
Начальнику Державного

підприємства «Кримський експертно-технічний

центр Держгірпромнагляду України»

Чепурному В.С.
Заява.
Прошу провести експертизу та видати висновок експертизи про стан охорони праці та безпеки промислового виробництва на нашому підприємстві (організації) під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.
Замовник:

1. Повне найменування суб'єкта господарювання.

2. Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання.

3. Індивідуальний податковий номер (І.п.н.)

4. Номер свідоцтва про право сплати єдиного податку юридичною особою

5. Зареєстровані види діяльності згідно КВЕД.

6. Юридична адреса підприємства.

7. Фактична адреса підприємства.

8. Адреса місця виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

9. Поточний рахунок, найменування банку, МФО.

10. Посада, прізвище, ім'я та батькові, номер телефону керівника.

11. Кількість працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки ____, Кількість працівників, що експлуатують устаткування підвищеної небезпеки _______.

Керівник _______________________ П.І.Б.
^ До заяви додається на окремому аркуші:

Додаток 1 до заяви №_________ від « » ______________ 20 р.
Перелік видів робіт підвищеної небезпеки та устатковання підвищеної небезпеки, що заявляються:

 1. Застосування шкідливих небезпечних речовин згідно з ГОСТ 12.1.007-76 (п. 3 додаток 2 Порядку):

   • ІІІ класу небезпеки – метанол (спирт метиловий);

   • ІІ класу небезпеки – хлороформ (трихлорметан), соляна та сірчиста кислоти


експлуатація устатковання підвищеної небезпеки:

    1. Устатковання, пов’язане із зберіганням небезпечних або шкідливих речовин IІ класу згідно з ГОСТ 12.1.007-76 – кислота соляна (п.1 додаток 3 Порядку):

 • ємність для зберігання соляної кислоти №1 об'ємом 35м3 (пластикова), Україна, інв. №624429, рік виготовлення 2010;

 • ємність для зберігання соляної кислоти №4 об'ємом 35м3 (пластикова), Україна, інв. №624403, рік виготовлення 2009;

 • резервуар вертикальний сталевий футерований для зберігання кислоти ємністю 48м3 №2, Україна, інв. №425004, рік виготовлення 1996;

 • насос відцентровий керамічний Х20/31ф для зливу кислоти із залізничної цистерни, СРСР, зав. №6258, рік виготовлення 1987;

 • насос відцентровий керамічний Х20/31ф для зливу кислоти із залізничної цистерни, Україна, зав. №9079, рік виготовлення 1991;

 • резервуар вертикальний с конічним днищем з пристроєм, що перемішує (для нейтралізації кислотних стоків) об'ємом 12м3, СРСР, інв. №№422277, 422278, рік виготовлення 1974;


Посада _____________ П.І.Б.
^ Примітка: Види робіт та устаткування вказуються замовником.
Заяву й перелік видів робіт підвищеної небезпеки та устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатується необхідно надавати в 2-х екземплярах.
Орієнтовний перелік документів, необхідних для оформлення експертного висновку про дотримання вимог законодавства з питань охорони праці й промислової безпеки суб'єктом господарської діяльності під час виконання робіт підвищеної небезпеки при застосуванні шкідливих небезпечних речовин у відповідності з п.3 додатку 2 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. №1107.

  1. Перелік робіт, що заявляються.

  2. Реєстр представленої на експертизу документації.

  3. Характеристика підприємства (зробити опис), у якій указати:

- місце розташування підприємства та його виробничої бази;

- місце виконання заявлених видів робіт;

- загальна характеристика виробничої діяльності підприємства;

- короткий опис виробничої бази (які ділянки розташовані на території підприємства, стан виробничих приміщень, площа;

- короткий опис технологічних процесів (за профілем заявлених видів робіт).

  1. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

  2. Довідка з єдиного державного реєстру підприємстві і організації України юридичної особи.

  3. Статут.

  4. Документ, що підтверджує право власності або договір оренди будівель, споруд, обладнання.

  5. Акт про введення до експлуатації закінченого будівництвом об'єкту. Надається у випадку уведення в експлуатацію нового об'єкту.

  6. Паспорти будинків і споруд. Акти обстеження будинків і споруд (весна-осінь), у тому числі орендованих. Надається при наявності виробничих будівель.

  7. Ліцензія (за наявності).

  8. Дозволи Держгірпромнагляду України, які підприємство отримало раніше.

  9. Витяг з штатного розкладу, затверджений керівником підприємства.

  10. Список робітників, що виконують роботи підвищеної небезпеки (та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки - за наявності такого устатковання.).

  11. Результати проведення атестації робочих місць за умовами праці.

  12. Копії трудових книжок або документи, що підтверджують трудові відносини між працівником і власником.

  13. Посвідчення директора, інженера з охорони праці, посадовий особи, яка організує роботи зі шкідливими небезпечними речовинами про навчання і перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів України з охорони праці, електро та пожежної безпеки.

  14. Посвідчення посадової особі про навчання та перевірку знань НПАОП 45.2-4.01-98 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд. Надається при наявності виробничих будівель.

  15. Посвідчення посадової особи, що відповідальна за електрогосподарство, та інженера з охорони праці про навчання та перевірку знань НПАОП 40.1-1.21-98 «Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів», «Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів».

  16. Посвідчення про навчання та перевірку знань Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» (від 15.02.95, із змінами і доповненнями), Постанови «Про затвердження переліку психотропних речовин і прекурсорів» (від 06.05.2000р. №770 із змінами і доповненнями), Інструкції «Про порядок виробництва, зберігання, перевезення і реалізацію прекурсорів»(від 19.06.1997р. №104 із змінами і доповненнями) в обсязі виконуваних робіт (для роботи з прекурсорами) для всіх інших – за програмою «Виконання робіт з небезпечними речовинами»).

  17. Диплом відповідального за виконання робіт зі шкідливими небезпечними речовинами, за відповідним фахом.

  18. Кваліфікаційні посвідчення робітників, що виконують роботи зі шкідливими небезпечними речовинами.

  19. Протоколи засідання комісії з перевірки знань з питань охорони праці посадових осіб та виконавців, згідно замовленим роботам.

  20. Положення:

- Про службу охорони праці;

- Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці Положення про службу охорони праці.

  1. Перелік інструкцій з охорони праці, що діють на підприємстві.

  2. Інструкції з охорони праці при роботі зі шкідливими небезпечними речовинами.

  3. Технічний регламент на виробництво де використовують небезпечні речовини.

  4. Перелік засобів індивідуального і колективного захисту, що використовуються при виконанні робіт підвищеної небезпеки. Протоколи (акти) випробування засобів індивідуального захисту .

  5. Карта даних небезпечного фактора шкідливих небезпечних речовин, які використовуються.

  6. Договір на надання послуг з перевезення шкідливих небезпечних речовин, які використовуються та Ліцензія підприємства, що здійснює перевезення цих речовин.

  7. Накази:

 • про створення служби охорони праці;

 • про створення комісії з перевірки знань робітників;

 • про затвердження Положень, інструкцій з охорони праці;

 • про призначення відповідального за виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію устатковання підвищеної небезпеки та допуск виконавців до самостійного виконання робіт зі шкідливими небезпечними речовинами;

 • про призначення особи відповідальної за електрогосподарство;^ За необхідності.

- «Про створення служби спостереження за безпечну та надійну експлуатацію будівель та споруд»; Надається при наявності виробничих будівель.

  1. Паспорти на устаткування.

  2. Дозвіл Держгірпромнагляду України на застосування устаткування на території України.

  3. Протоколи вимірів опору заземлюючих пристроїв, випробувань опору ізоляції, перевірки повного опору петлі «фаза-нуль» на об'єктах підприємства (устаткування). Атестат акредитації електротехнічної лабораторії, що виконала виміри та Дозвіл Держгірпромнагляду цієї лабораторії. За необхідності.

  4. Посадова інструкція відповідального за виконання робіт зі шкідливими небезпечними речовинами.

  5. Представити копії титульних аркушів і сторінок, з останніми записами, з журналів:

 • реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

 • реєстрації інструктажів з питань охорони праці;

 • перевірки знань ПТЕЕС і ПБЕЕС.

  1. Список працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, узгоджений СЕС.

  2. Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду робітників, що виконують роботи зі шкідливими небезпечними речовинами, або іхні індивідуальні медичні книжки робітників.

  3. Повідомлення про результати ідентифікації об'єкту підвищеної небезпеки.

  4. План локалізації, ліквідації аварійних ситуації та експертиза аналітичної частини ПЛАСу.

  5. Декларація промислової безпеки об’єкту підвищеної небезпеки та її експертиза. За необхідністі.

  6. Договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру.


Надаються копії документів завірені підписом керівника та печаткою суб’єкта господарювання
Схожі:

Зразок заяви при застосуванні суб\Зразок заяви при виконанні суб'єктом господарювання робіт при будівництві будинків
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію...
Зразок заяви при застосуванні суб\Зразок заяви при виконанні суб'єктом господарювання робіт при обстеженні димвентканалів
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію...
Зразок заяви при застосуванні суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання спиртосховища
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при застосуванні суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання агнкс
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при застосуванні суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання електротехнічної лабораторії
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при застосуванні суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання гірничовидобувних об'єктів
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при застосуванні суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання нафтопереробних об'єктів
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при застосуванні суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання киснево-наповнювальних станцій
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при застосуванні суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання систем газопостачання, котлів та трубопроводів
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при застосуванні суб\Зразок заяви при виконанні суб'єктом господарювання робіт з фумігації
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи