Зразок заяви при експлуатації суб\

Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання агнксНазваЗразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання агнкс
Дата конвертації25.08.2014
Розмір78.23 Kb.
ТипДокументи
джерело

ЗРАЗОК ЗАЯВИ При експлуатації суб'єктом господарювання АГНКСВих. №___ «__» __________201__р.
Начальнику Державного

підприємства «Кримський експертно-технічний

центр Держгірпромнагляду України»

Чепурному В.С.
Заява.
Прошу провести експертизу та видати висновок експертизи про стан охорони праці та безпеки промислового виробництва на нашому підприємстві (організації) під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначених у Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.
Замовник:

1. Повне найменування суб'єкта господарювання.

2. Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання.

3. Індивідуальний податковий номер (І.п.н.)

4. Номер свідоцтва про право сплати єдиного податку юридичною особою

5. Зареєстровані види діяльності згідно КВЕД.

6. Юридична адреса підприємства.

7. Фактична адреса підприємства.

8. Адреса місця виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

9. Поточний рахунок, найменування банку, МФО.

10. Посада, прізвище, ім'я та батькові, номер телефону керівника.

11. Кількість працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки ____. Кількість працівників, що експлуатують устаткування підвищеної небезпеки _____.

Керівник _______________________ Ф.І.Б.
^ До заяви додається на окремому аркуші:

Додаток 1 до заяви №_________ від « » ______________ 20 р.
Перелік робіт підвищеної небезпеки та устаткування підвищеної небезпеки, що заявляється:


 1. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах (п.6 додаток 2 Порядку).

 2. Зберігання балонів із стисненим природним газом, їх заповнення, спорожнення (п.11 додаток 2 Порядку).


експлуатація устаткування підвищеної небезпеки:

1. Устатковання, пов’язане з використанням, зберіганням небезпечних речовин 4 класу за ГОСТ 12.1.007-76 - природний газ (п.1 додаток 3 Порядку):

– колонка для заправлення автомобілів стисненим природним газом КПГ-2, Україна, зав. №68, рік виготовлення 2005;

– компрессор ЗГШ1,6-2,4/1,5-230, Україна, зав. №29, рік виготовлення 2006.

2. Лінійні частини систем газопостачання природним газом тиском до 1,2 МПа (п.3 додаток 3 Порядку).

– газопровід високого тиску Ду-57, довжина 60 метрів.

3. Посудини, що працюють під тиском понад 0,05 МПа (п.17 додаток 3 Порядку):

– балони сталеві безшовні типу 400-200-19,6: – зав. №3683, реєстр. №9069, СРСР, рік виготовлення 1981; зав. №3880, реєстр. №9070, СРСР, рік виготовлення 1981; зав. №5956, реєстр. №9071, СРСР, рік виготовлення 1980; зав. №6022, реєстр. №9072, СРСР, рік виготовлення 1981; зав. №3211, реєстр. №9073, СРСР, рік виготовлення 1981; зав. №606, реєстр. №9074, СРСР, рік виготовлення 1966; зав. №5956, реєстр. №9075, СРСР, рік виготовлення 1980; зав. №5956, реєстр. №9075, СРСР, рік виготовлення 1981.
Посада _____________ Ф.І.Б.
^ Примітка: Види робіт та устаткування вказуються замовником.
Заяву й перелік видів робіт підвищеної небезпеки та устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатується необхідно надавати в 2-х екземплярах.
Орієнтовний перелік документів, необхідних для оформлення експертного висновку про дотримання вимог законодавства з питань охорони праці й промислової безпеки суб'єктом господарської діяльності під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування, пов’язане з використанням небезпечних речовин при експлуатації АГНКС в відповідності з п.1 додатку 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки й на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. №1107.

  1. Перелік робіт, що заявляються.

  2. Реєстр представленої на експертизу документації.

  3. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

  4. Довідка з єдиного державного реєстру підприємстві і організації України юридичної особи.

  5. Статут.

  6. Документ, що підтверджує право власності або договір оренди будівель, споруд, обладнання.

  7. Експертний висновок на відповідність нормативним актам з охорони праці робочого проекту «Автомобільна газонаповнювальна станція (АГНКС)». Надається у випадку уведення в експлуатацію нового об'єкту.

  8. Акт введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту. Надається у випадку уведення в експлуатацію нового об'єкту.

  9. Дозвіл Держгірпромнагляду України, як що підприємство раніше отримувало.

  10. Результати проведення атестації робочих місць за умовами праці.

  11. Витяг з штатного розкладу, затверджений керівником підприємства.

  12. Список робітників, що виконують роботи підвищеної небезпеки та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.

  13. Копії трудових книжок або документи, що підтверджують трудові відносини між працівником і власником.

  14. Посвідчення директора, інженера з охорони праці, та особи, відповідальної за експлуатацію АГНКС про навчання і перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів України з охорони праці, електро та пожежної безпеки.

  15. Посвідчення посадових осіб про навчання та перевірку знань Правил безпеки систем газопостачання України НПАОП 0.00-1.20-98, ДБН В 2.5-20-2001 «Газопостачан-ня», НПАОП 63.2-1.06-02 «Правила безпечної експлуатації та обслуговування обладнання автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (АГНКС)», НПАОП 0.00-1.07-94 «Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском».

  16. Кваліфікаційні посвідчення наповнювачів балонів, операторів АГНКС, машиніст компресорної установки АГНКС з правом виконання газонебезпечних робіт та обслуговування посудин, що працюють під тиском.

  17. Посвідчення особі, відповідальної за безпечну експлуатацію електро-господарство про навчання та перевірку знань ПБЕЕС та ПТЕЕС.

  18. Протокол засідання комісії про навчання та перевірку знань посадових осіб та працівників, згідно до замовлених робіт.

  19. Викопіровка з журналу перевірки знань засідання комісії за участю інспекцій Держгірпромнагляду та Держенергонагляду перевірки знань ПБЕЕС та ПТЕЕС у особі, відповідальної за безпечну експлуатацію електрогосподарства та інженера з охорони праці.

  20. Положення:

- Про службу охорони праці;

- Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці;

- Про організацію та проведення контролю за безпечну експлуатацію газового господарства.

  1. Перелік інструкції з охорони праці та Інструкція з охорони праці оператора автогазозаправної станції (АГНКС).

  2. Перелік засобів індивідуального захисту робітників АГНКС. Протоколи, акти випробувань.

  3. Протоколи вимірів опору заземлюючих пристроїв, випробувань опору ізоляції, перевірки повного опору петлі «фаза-нуль» на об'єктах підприємства (устаткування). Атестат акредитації електротехнічної лабораторії, що виконала виміри та Дозвіл Держгірпромнагляду цієї лабораторії.

  4. Паспорти на устатковання:

 • компресор;

 • колонку для заправлення автомобілів стисненим природним газом.

Паспорта (оригінали) і копії паспортів посудин, що працюють під тиском, які повинні містити відомості про виготовлювача, технічні характеристики, відомості про матеріали, відомості про експертні обстеження та технічні огляди. У випадку закінчення граничного строку експлуатації надати висновки за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) і регламент оглядів на продовження розрахункового строку експлуатації. Дозвіл Госгорпромнадзора видане підприємству, що проводило експертне обстеження (технічне діагностування) і технічний огляд.

Інструкції по експлуатації на нове обладнання.

Дозволи Держгірпромнагляду України:

- на застосування паливороздавальних колонок;

- на застосування резервуарів сталевих;

- на застосування резервуарів наземних для приймання та зберігання зрідженого газу.

Свідоцтво про вибухозахищеність електрообладнання (електротехнічного пристрою) устатковання.

  1. Перелік газонебезпечних робіт.

  2. Посадова інструкція начальника АГНКС.

  3. Накази:

 • про створення служби охорони праці;

 • про створення комісії по перевірки знань з питань охорони праці;

 • про затвердження Положень, інструкції з охорони праці;

 • про призначення особи, відповідальної за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки і безпечну експлуатацію устатковання підвищеної небезпеки на АГНКС;

 • про допуск до самостійного виконання робіт операторів АГНКС;

 • про призначення відповідального за газове господарство;

 • про призначення особи, відповідальної за видачу нарядів-допусків на виконання і керівництво газонебезпечних робіт;

 • про призначення особи, відповідальної з нагляду за технічно справним станом посудин, що працюють під тиском;

 • про призначення особи, відповідальної за безпечну експлуатацію посудин, що працюють під тиском;

 • про призначення відповідального за електрогосподарство.

  1. Представити копії титульних аркушів і сторінок, з останніми записами, з журналів:

- вступного інструктажу з охорони праці;

- реєстрації інструктажів з охорони праці;

 • обліку, випробувань та видачі засобів захисту.

  1. Список працівників, які підлягають періодичному медичному огляду.

  2. Медичні довідки працівників.

  3. Повідомлення про результати ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки.

  4. План локалізації, ліквідації аварійних ситуації та експертиза аналітичної частини ПЛАСу.

  5. Декларація промислової безпеки об’єкту підвищеної небезпеки та її експертиза. За необхідності.

  6. Договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру.


Надаються копії документів завірені підписом керівника та печаткою суб’єкта господарюванняСхожі:

Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання спиртосховища
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання електротехнічної лабораторії
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання гірничовидобувних об'єктів
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання нафтопереробних об'єктів
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання киснево-наповнювальних станцій
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання систем газопостачання, котлів та трубопроводів
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання газокористувального обладнання теплової потужністю до 100кВт
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання технологічного устатковання деревообробної промисловості
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання автозаправних станції, на яких не експлуатують газокористувальне обладнання
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання автозаправних станції, на яких експлуатують у тому числі газокористувальне обладнання
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи