Зразок заяви при експлуатації суб\

Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання спиртосховищаНазваЗразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання спиртосховища
Дата конвертації25.08.2014
Розмір72.64 Kb.
ТипДокументи
джерело

ЗРАЗОК ЗАЯВИ При експлуатації суб'єктом господарювання спиртосховищаВих. №___ «__» __________201__р.
Начальнику Державного

підприємства «Кримський експертно-технічний

центр Держгірпромнагляду України»

Чепурному В.С.
Заява.
Прошу провести експертизу та видати висновок експертизи про стан охорони праці та безпеки промислового виробництва на нашому підприємстві (організації) під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначених у Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.
Замовник:

1. Повне найменування суб'єкта господарювання.

2. Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання.

3. Індивідуальний податковий номер (І.п.н.)

4. Номер свідоцтва про право сплати єдиного податку юридичною особою

5. Зареєстровані види діяльності згідно КВЕД.

6. Юридична адреса підприємства.

7. Фактична адреса підприємства.

8. Адреса місця виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

9. Поточний рахунок, найменування банку, МФО.

10. Посада, прізвище, ім'я та батькові, номер телефону керівника.

11. Кількість працівників, що виконують роботи підвищеної небезпеки ____. Кількість працівників, що експлуатують устатковання підвищеної небезпеки.

Керівник _______________________ Ф.І.Б.
^ До заяви додається на окремому аркуші:

Додаток 1 до заяви №_________ від « » ______________ 20 р.
Перелік робіт підвищеної небезпеки та устаткування підвищеної небезпеки, що заявляється:

 1. Роботи у вибухопожежонебезпечних зонах (п.6 додаток 2 Порядку).


експлуатація устатковання підвищеної небезпеки:

 1. Устатковання, пов’язане з використанням, зберіганням небезпечних або шкідливих речовин IV класу за ГОСТ 12.1.007-76 - спирт етиловий (п.1 додаток 3 Порядку):

  • вимірник технічний типу К7-ВМА ємністю 0,75м3, СРСР, зав. №1584, рік виготовлення 1973;

  • вимірник технічний Г4-ВИЦ-250 ємністю 2,5м3, СРСР, зав. №576, рік виготовлення 1970;

  • вимірник технічний типу Г-4ВИЦ-1000 ємністю 10м3, СРСР, зав. №802, рік виготовлення 1970;

  • резервуар РГС-20, ємністю 20 м3, СРСР, зав. №18, рік виготовлення 1986;

  • самовсмоктуючий насос СВН-80, СРСР, зав. №54518, рік виготовлення 1966;

  • самовсмоктуючий насос СВН-80А, СРСР, зав. №10044, рік виготовлення 1985.Посада _____________ Ф.І.Б.
Примітка: Види робіт та устаткування вказуються замовником.
Заяву й перелік видів робіт підвищеної небезпеки та устаткування підвищеної небезпеки, що експлуатується необхідно надавати в 2-х екземплярах.
Орієнтовний перелік документів, необхідних для оформлення експертного висновку про дотримання вимог законодавства з питань охорони праці й промислової безпеки суб'єктом господарської діяльності під час виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатації устаткування, що пов’язане з використанням небезпечних речовин при експлуатації спиртосховища в відповідності з п.1 додатку 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки й на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011р. №1107.

  1. Перелік робіт, що заявляються.

  2. Реєстр представленої на експертизу документації.

  3. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.

  4. Довідка з єдиного державного реєстру підприємстві і організації України юридичної особи.

  5. Статут.

  6. Документ, що підтверджує право власності або договір оренди будівель, споруд, обладнання.

  7. Експертний висновок на відповідність нормативним актам з охорони праці робочого проекту «Спиртосховище». Надається у випадку введення в експлуатацію нового об'єкту.

  8. Акт введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту. Надається у випадку введення в експлуатацію нового об'єкту.

  9. Паспорта будинків і споруд. Акти обстеження будинків і споруд (весна-осінь), в тому числі орендованих.

  10. Дозвіл Держгірпромнагляду України, якщо підприємство раніше отримувало.

  11. Результати проведення атестації робочих місць за умовами праці.

  12. Витяг з штатного розкладу, затверджений керівником підприємства.

  13. Список робітників, що виконують роботи підвищеної небезпеки та експлуатують обладнання підвищеної небезпеки.

  14. Копії трудових книжок або документи, що підтверджують трудові відносини між працівником і власником.

  15. Посвідчення директора, інженера з охорони праці, та особи, відповідальної за експлуатацію спиртосховища про навчання і перевірку знань законодавчих та нормативно-правових актів України з охорони праці, електро та пожежної безпеки.

  16. Посвідчення посадової особі, за безпечну експлуатацію будівель, споруд про навчання та перевірку знань НПАОП 45.2-4.01-98 Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд.

  17. Посвідчення посадових осіб, що відповідають за безпечне виконання робіт в спиртосховищі, про навчання і перевірку знань Правил безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва НПАОП 15.9-1.11-97, Правил техніки безпеки та виробничої санітарії у виноробній промисловості НПАОП 15.9-1.20-80, законодавчих нормативно-правових актів.

  18. Посвідчення робітників спиртосховища про навчання і перевірку знань Правил безпеки для спиртового та лікеро-горілчаного виробництва НПАОП 15.9-1.11-97 та інструкцій з охорони праці.

  19. Посвідчення особи, відповідальної за безпечну експлуатацію електро-господарства про навчання та перевірку знань ПБЕЕС та ПТЕЕС.

  20. Протокол засідання комісії про навчання та перевірку знань посадових осіб та працівників, згідно до замовлених робіт.

  21. Викопіровка з журналу перевірки знань за участю інспекцій Держгірпромнагляду та Держенергонагляду перевірки знань ПБЕЕС та ПТЕЕС у особи, відповідальної за безпечну експлуатацію електрогосподарства та інженера з охорони праці.

  22. Положення:

- Про службу охорони праці;

- Про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

  1. Перелік інструкції з охорони праці.

  2. Інструкція з охорони праці для робітників з приймання, зберігання та відпуску спирту.

  3. Перелік засобів захисту робітників спиртосховища. Протоколі, акти випробувань.

  4. Протоколи вимірів опору заземлюючих пристроїв, випробувань опору ізоляції, перевірки повного опору петлі «фаза-нуль» на об'єктах підприємства (устаткування). Атестат акредитації електротехнічної лабораторії, що виконала виміри та Дозвіл Держгірпромнагляду цієї лабораторії.

  5. Паспорти на устатковання:

- вимірників;

- насосів.

Паспорта (оригінали) і копії паспортів резервуарів, які повинні містити відомості про виготовлювача, технічні характеристики, відомості про матеріали, відомості про експертні обстеження та технічні огляди. У випадку закінчення граничного строку експлуатації надати висновки за результатами експертного обстеження (технічного діагностування) і регламент оглядів на продовження розрахункового строку експлуатації. Дозвіл Держгірпромнагляду виданий підприємству, що проводило експертне обстеження (технічне діагностування) і технічний огляд.

Інструкції по експлуатації на нове обладнання.

Дозволи Держгірпромнагляду України:

- на застосування вимірніків;

- на застосування насосів;

- на застосування резервуарів.

Свідоцтво про вибухозахищеність електрообладнання (електротехнічного пристрою) устатковання.

  1. Посадова інструкція керівника спиртосховища.

  2. Накази:

 • про створення служби охорони праці;

 • про створення комісії по перевірки знань з питань охорони праці;

 • про затвердження Положень, інструкції з охорони праці;

 • про призначення особи відповідальної за безпечне виконання робіт підвищеної небезпеки і безпечну експлуатацію устатковання підвищеної небезпеки на спиртосховище;

 • про допуск до самостійного виконання робіт робітників спиртосховища;

 • про створення служби спостереження за безпечну та надійну експлуатацію будівель та споруд;

 • про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство.

  1. Представити копії титульних аркушів і сторінок, з останніми записами, з журналів:

- вступного інструктажу з питань охорони праці;

- реєстрації інструктажів з питань охорони праці;

 • обліку, випробувань та видачі засобів захисту.

  1. Список працівників, які підлягають періодичному медичному огляду.

  2. Картки працівників, які підлягають періодичному медичному огляду, у тому числі по суміжним спеціальностям.

  3. Повідомлення про результати ідентифікації об'єкту підвищеної небезпеки.

  4. План локалізації, ліквідації аварійних ситуації та експертиза аналітичної частини ПЛАСу.

  5. Декларація промислової безпеки об’єкту підвищеної небезпеки та її експертиза. За необхідності.

  6. Договір обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру.


Надаються копії документів завірені підписом керівника та печаткою суб’єкта господарюванняСхожі:

Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання агнкс
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання електротехнічної лабораторії
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання гірничовидобувних об'єктів
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання нафтопереробних об'єктів
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання киснево-наповнювальних станцій
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання систем газопостачання, котлів та трубопроводів
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання газокористувального обладнання теплової потужністю до 100кВт
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання технологічного устатковання деревообробної промисловості
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання автозаправних станції, на яких не експлуатують газокористувальне обладнання
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Зразок заяви при експлуатації суб\Зразок заяви при експлуатації суб'єктом господарювання автозаправних станції, на яких експлуатують у тому числі газокористувальне обладнання
Додатку 1 до заяви, складеної відповідно до додатку 2 та 3 «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи