Порівняльна таблиця до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про акціонерні товариства\" icon

Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства"НазваПорівняльна таблиця до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства"
Сторінка1/6
Дата конвертації29.05.2013
Розмір1.05 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6

Порівняльна таблиця

до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства"

(щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств)Чинна редакція Закону

Редакція зі змінами

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

1) афілійовані одна щодо іншої особи (далі - афілійовані особи):

юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;

члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини), які спільно провадять господарську діяльність;

фізична особа та члени її сім'ї, які спільно провадять господарську діяльність, і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою;

1) афілійовані одна щодо іншої особи (далі - афілійовані особи):

юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;

члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);

фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою;

^ Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

6) контрольний пакет акцій – пакет із 50 і більше відсотків простих акцій товариства;

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

6) контрольний пакет акцій – пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій товариства;

Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

9) кумулятивне голосування – голосування під час обрання органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

^ Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

9) кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;

^ Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

13) офіційний друкований орган – одне з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

^ Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

13) офіційний друкований орган – офіційне друковане видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

^ Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

14) повідомлення акціонерам – повідомлення, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію і направляється адресату листом з описом вкладення та повідомленням про вручення;

^ Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

14) повідомлення акціонерам – повідомлення, що містить передбачену законом та статутом акціонерного товариства інформацію і направляється адресату письмово у спосіб, визначений статутом товариства;

^ Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

15) посадові особи органів акціонерного товариства – фізичні особи – голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізора акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства;

^ Стаття 2. Визначення термінів

1. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

15) посадові особи органів акціонерного товариства – голова та члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом товариства;

^ Стаття 3. Правовий статус акціонерного товариства

1. Акціонерне товариство – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

^ Стаття 3. Правовий статус акціонерного товариства

1. Акціонерне товариство – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

^ Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

1. Акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.

Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

1. Акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.

Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

2. Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено переважне право його акціонерів та самого товариства на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі. У разі, якщо статутом приватного акціонерного товариства передбачено таке переважне право, воно реалізовується відповідно до частини третьої – шостої цієї статті.

^ Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

2. Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено переважне право його акціонерів на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі. У разі якщо статутом приватного акціонерного товариства передбачено переважне право на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, таке переважне право реалізовується відповідно до частини третьої – шостої цієї статті. Порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій приватного акціонерного товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (крім продажу) третій особі, встановлюється статутом такого товариства.

^ Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

3. …

Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено переважне право придбання товариством акцій, що продаються його акціонерами, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій.

Переважне право товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами цього товариства, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами товариства, якщо коротший строк не передбачено статутом товариства.
^ Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

3. …

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства та самого товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

^ Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

3. …

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

^ Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

4. Акціонер приватного акціонерного товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов’язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства та саме товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

^ Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

4. Акціонер приватного акціонерного товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов’язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій.

^ Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

4. …

Якщо акціонери приватного акціонерного товариства та/або товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим законом або статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені товариству та його акціонерам.

^ Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

4. …

Якщо акціонери приватного акціонерного товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим законом або статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства.

^ Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

5. У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер товариства та/або саме товариство, якщо статутом товариства передбачено переважне право на придбання акцій товариством, має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов’язків покупця акцій.

^ Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

5. У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер товариства має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов’язків покупця акцій.

^ Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

8. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв’язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на такі акції.

Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

8. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв’язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

Норма відсутня.

^ Стаття 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства

9. Переважне право приватного акціонерного товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна

1. …

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається наглядовою радою товариства (у процесі створення товариства - установчими зборами).

Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна

1. …

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається наглядовою радою товариства (у процесі створення товариства – зборами засновників або засновником особисто у разі створення акціонерного товариства однією особою).


Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна

2. Ринкова вартість емісійних цінних паперів акціонерного товариства визначається:

Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна

2. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:

Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна

3. Наглядова рада акціонерного товариства (у процесі створення товариства - установчі збори) затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).

Стаття 8. Визначення ринкової вартості майна

3. Наглядова рада (або загальні збори акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, а у процесі створення товариства - установчі збори) затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до частин першої та другої цієї статті. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, наглядова рада (або загальні збори акціонерів, якщо утворення наглядової ради не передбачено статутом акціонерного товариства, а у процесі створення товариства - установчі збори) повинна мотивувати своє рішення.

^ Стаття 9. Створення акціонерного товариства

5. Створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами:

7) оплата засновниками повної номінальної вартості акцій;

Стаття 9. Створення акціонерного товариства

5. Створення акціонерного товариства здійснюється за такими етапами:

7) оплата засновниками повної вартості акцій;

Норма відсутня

Стаття 9. Створення акціонерного товариства

6. У разі заснування акціонерного товариства однією особою рішення, які повинні прийматися зборами засновників, приймаються цією особою одноосібно і оформляються рішенням про намір заснувати товариство. Якщо єдиним засновником товариства є фізична особа, її підпис на рішенні про намір заснувати товариство підлягає нотаріальному засвідченню.

Норма відсутня.

Стаття 10. Установчі збори акціонерного товариства

3. На установчих зборах акціонерного товариства вирішуються питання про:

8) обрання лічильної комісії;

Стаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товариства

1. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).

^ Стаття 11. Оплата вартості акцій засновниками акціонерного товариства

1. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними благами, що мають грошову оцінку.

^ Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, не може здійснюватися за ціною, нижчою від їх номінальної вартості.

Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, не може здійснюватися шляхом прийняття на себе зобов’язань по виконанню для товариства робіт або наданню послуг.

^ Стаття 13. Статут акціонерного товариства

2. Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про:

4) розмір резервного капіталу;

5) номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількість кожного класу привілейованих акцій, а також наслідки невиконання зобов’язань з викупу акцій;

6) умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу у випадках, якщо товариством передбачений випуск привілейованих акцій;

7) права акціонерів – власників привілейованих акцій кожного класу;

8) наявність переважного права акціонерів приватного товариства на придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації;

12) спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному загальних зборів;


^ Стаття 13. Статут акціонерного товариства

2. Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про:

4) розмір резервного капіталу, у випадку його формування;

5) номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного типу розміщених товариством акцій, у тому числі кількість кожного класу привілейованих акцій, у випадку розміщення привілейованих акцій, а також наслідки невиконання зобов’язань з викупу акцій;

6) умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції товариства чи у привілейовані акції іншого класу, у випадку розміщення привілейованих акцій;

7) права акціонерів – власників привілейованих акцій кожного класу, у випадку розміщення привілейованих акцій;

8) наявність переважного права акціонерів приватного товариства на придбання акцій цього товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі, та порядок його реалізації, або відсутність такого права;

12) спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та про зміни у порядку денному загальних зборів;

Норма відсутня.


^ Стаття 13. Статут акціонерного товариства

2. Статут акціонерного товариства повинен містити відомості про:

6) розмір дивідендів за привілейованими акціями кожного класу в разі їх розміщення товариством;
^

Стаття 14. Статутний і власний капітал акціонерного товариства


3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений цим Законом, товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.
^

Стаття 14. Статутний і власний капітал акціонерного товариства


3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою ніж розмір статутного капіталу, товариство зобов'язане прийняти рішення про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку протягом одного року після закінчення відповідного фінансового року.

Якщо за результатами фінансового року вартість чистих активів стане меншою ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений цим Законом, товариство зобов'язане протягом наступних дев’яти місяців усунути таку невідповідність. Якщо після спливу дев’яти місяців вартість чистих активів залишиться меншою ніж мінімальний розмір статутного капіталу, товариство зобов’язане протягом наступних трьох місяців прийняти рішення про ліквідацію та розпочати процедуру ліквідації в установленому законом порядку.

^ Стаття 17. Анулювання акцій

1. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.


^ Стаття 17. Анулювання акцій

1. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

  1   2   3   4   5   6Схожі:

Порівняльна таблиця до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про акціонерні товариства\" iconПорівняльна таблиця
Закону України “Про внесення змін до частини 1 пункту 1 статті 24, пункту 5 Прикінцевих та Перехідних положень Закону України “Про...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про акціонерні товариства\" iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України
Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян"
Порівняльна таблиця до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про акціонерні товариства\" iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту»
...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про акціонерні товариства\" iconПоложення (норми) проекту Закону України "Про внесення змін до Законів України "Про господарські товариства" та "Про цінні папери та фондовий ринок" (щодо розкриття інформації на фондовому ринку)
Порівняльна таблиця до проекту Закону України “Про внесення змін до Законів України “Про господарські товариства” та “Про цінні папери...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про акціонерні товариства\" iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань аудиторської діяльності
Назву законопроекту викласти в такій редакції: «Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів України»
Порівняльна таблиця до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про акціонерні товариства\" iconПлан роботи секції керуючих пенсійними активами на 2006 рік
Супроводження проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення” та проекту Закону...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про акціонерні товариства\" iconПорівняльна таблиця
Пропозиції щодо зміни редакції згідно проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань аудиторської...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про акціонерні товариства\" iconІ. Проекти законодавчих актів внесених на розгляд Верховної Ради України за звітний період
Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» (щодо зниження кворуму проведення загальних...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про акціонерні товариства\" iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"
За нотаріальні дії, вчинювані державними нотаріальними конторами і виконавчими комітетами сільських, селищних, міських Рад народних...
Порівняльна таблиця до проекту Закону України \"Про внесення змін до Закону України \"Про акціонерні товариства\" iconКабінет Міністрів України: Стаття 116. Кабінет Міністрів України: 1 приймає рішення
Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)"
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи