Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» icon

Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування»НазваДодаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування»
Сторінка4/4
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4

1) у першу чергу сплачуються прострочені проценти за користування кредитом;

^ 2) у другу чергу сплачується прострочена до повернення сума кредиту;

3) у третю чергу сплачуються проценти за користування кредитом;

4) у четверту чергу сплачується сума основного боргу;

5) у п’яту чергу сплачується неустойка (штраф, пеня). (Bank1)
120.

121.1

121.2

121.3


121.4

121.5

122.


123.

Стаття 21. Договори про надання додаткових чи супутніх послуг

1. У випадках, визначених законодавством України, укладення договору про споживчий кредит може бути пов‘язано з необхідністю отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг кредитодавця чи третіх осіб.
2. До договорів про надання додаткових чи супутніх послуг відносяться:

1) договір оцінки майна споживача з метою визначення його кредитоспроможності;

2) договір оцінки майна споживача, яке використовується для забезпечення виконання ним зобов‘язань за договором про споживчий кредит;

3) договір страхування та інші договори, які укладаються для забезпечення виконання споживачем зобов‘язань за договором про споживчий кредит;

4) договір відкриття банківського рахунку, необхідного для отримання чи обслуговування наданого кредиту;

5) договори про надання нотаріальних та інших додаткових чи супутніх послуг у випадку, якщо вони необхідні для укладення договору про споживчий кредит.
3. Споживач має право укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним особою, включеною до переліку тих, що відповідають вимогам кредитодавця, за винятком випадків, коли відповідну послугу може надати лише кредитодавець. Перелік осіб, які відповідають вимогам кредитодавця, розміщується на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет та на інформаційних стендах, доступ до яких є вільним для споживачів, у всіх приміщеннях кредитодавця, включаючи філії та відділення, які здійснюють споживче кредитування.

Кредитодавець у встановленому ним порядку визначає перелік осіб, які відповідають його вимогам та можуть надавати споживачам додаткові чи супутні послуги, пов‘язані з укладенням договору про споживчий кредит. Кредитодавець на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет зобов’язаний забезпечити оприлюднення, вільний доступ та своєчасне оновлення інформації про вимоги до осіб, що надають додаткові та супутні послуги та до відповідних договорів, які приймаються кредитодавцем в якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту, а також правила співробітництва кредитодавця із такими особами.

Особи, включені до згаданого переліку, зобов‘язані повідомити кредитодавця про періодичність та вартість послуг, що ними надаються, яка враховується при визначенні кредитодавцем орієнтовної вартості послуг третіх осіб.
4. Кредитодавцю забороняється пов‘язувати укладення договору про споживчий кредит з вимогою укладення договорів про надання додаткових чи супутніх послуг із конкретною особою.

5. У випадку розірвання споживачем договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є обов‘язковим для укладення договору про споживчий кредит, кредитодавець має вимагати дострокового виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит.

Ч.1 Ст.21 викласти в редакції:

1. Укладення договору про споживчий кредит може бути пов‘язано з необхідністю отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг кредитодавця чи третіх осіб. (Bank1)


3. Споживач має право укласти договір про надання додаткових чи супутніх послуг з обраною ним особою, включеною до переліку тих, що відповідають вимогам кредитодавця, за винятком випадків, коли відповідну послугу може надати лише кредитодавець. Перелік осіб, які відповідають вимогам кредитодавця, розміщується на власному офіційному веб-сайті (BANK6) в мережі Інтернет та на інформаційних стендах, доступ до яких є вільним для споживачів, у всіх приміщеннях кредитодавця, включаючи філії та відділення, які здійснюють споживче кредитування. (BANK6, BANK3) Кредитодавець зобов’язаний повідомити за бажанням споживача про актуальний перелік осіб, що надають додаткові та супутні послуги. (BANK3)

Кредитодавець у встановленому ним порядку визначає перелік осіб, які відповідають його вимогам та можуть надавати споживачам додаткові чи супутні послуги, пов‘язані з укладенням договору про споживчий кредит. (BANK3)Кредитодавець на власному офіційному веб-сайті в мережі Інтернет зобов’язаний забезпечити оприлюднення, вільний доступ та своєчасне оновлення інформації про вимоги до осіб, що надають додаткові та супутні послуги та до відповідних договорів, які приймаються кредитодавцем в якості забезпечення за кредитом та/або укладення яких є умовою надання (подальшого обслуговування) кредиту, а також правила співробітництва кредитодавця із такими особами.

Особи, включені до згаданого переліку, зобов‘язані повідомити кредитодавця про періодичність та вартість послуг, що ними надаються, яка враховується при визначенні кредитодавцем орієнтовної вартості послуг третіх осіб. (BANK6, BANK3)

Ч.4 ст.21 видалити (BANK3)


Ч.5 ст.21 викласти у редакції:

5. У випадку розірвання споживачем договору про надання додаткових чи супутніх послуг, який є обов‘язковим для укладення договору про споживчий кредит, кредитодавець має право вимагати дострокового виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит. (BANK3, Bank1)

Вимога щодо необхідності отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг при наданні кредиту виключно у випадках, визначених законодавством України, обмежує банки у можливості застосування напрацьованих сучасних механізмів надання споживачам послуг, які є зручними не лише для банку, а й для клієнтів (наприклад умова банку щодо відкриття позичальником рахунку для обслуговування кредиту з наданням банку права договірного списання коштів в рахунок погашення кредиту надає клієнтові можливість у будь-який зручний для нього час вносити кошти в рахунок погашення кредиту, а не здійснювати платіж виключно в дату платежу згідно графіку). В окремих випадках, необхідність отримання споживачем додаткових чи супутніх послуг від третіх осіб є наслідком вимог не законодавства а вимог Національного банку України (зокрема необхідність оцінки майна, що надається в забезпечення, зумовлена необхідністю зменшення ризиків банку у разі невиконання споживачем зобов’язань за договором, та необхідна для розрахунку та формування банком резервів). (Bank1)

У п. 5 ч. 2 ст. 21 - необхідно розшифрувати, що означають договори про надання нотаріальних послуг: чи відносяться до цієї категорії договори, що посвідчуються нотаріально (такі, як договір застави транспортного засобу, договори іпотеки і т.п.) (Bank5)

Розміщення актуальної інформації на інформаційних стендах є досить складним для кредитодавців. Крім того, відповідно до вимог законодавства, перелік інформації, яка має бути розміщена на інформаційних стендах є досить обширним, що ускладнюватиме споживачу можливість пошуку необхідної інформації.

Дана інформація може бути конфіденційною. (BANK3)

Пропонуємо вилучити фразу «а також правила співробітництва кредитодавця із такими особами», оскільки не зовсім зрозуміло що саме слід розуміти під правилами співробітництва. Якщо мається на увазі договір про співробітництво, то умови таких договорів мають погоджуватись сторонами. (Bank1)

Чітку вартість послуг не завжди можна визначити без наявної інформації по конкретній ситуації (BANK3)

Обмежує права кредиторів і покладає на них обов‘язки, які неможливо виконати (BANK3)

124.

Стаття 22. Види відповідальності

1. Особи, винні у порушенні вимог законодавства про споживче кредитування несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом.

Ст.22 викласти у редакції:

1. Особи, винні у порушенні вимог законодавства про споживче кредитування несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом. (BANK3)


Метою закону є захист прав та інтересів не лише споживачів, а й кредитодавців. (BANK3)


125.

Стаття 23. Застосування заходів впливу

1. Органи, що здійснюють державне регулювання та нагляд у цій сфері, залежно природи, ступеня, тривалості та наслідків порушення вимог законодавства про споживче кредитування, можуть застосовувати до кредитодавців та кредитних посередників такі заходи пливу:

1) зобов'язати порушника вжити заходів для усунення порушення;

2) накладати штрафи в розмірах, передбачених законодавством;

3) обмежувати, зупиняти чи припиняти здійснення операцій споживчого кредитування.


П.3 ч.1 ст.23 видалити. (BANK6)

126.1
126.2

126.3

Стаття 24. Особливості відповідальності споживача за договором про споживчий кредит

1. Споживач, який порушив своє зобов‘язання щодо повернення кредиту та процентів за ним, має відшкодувати кредитодавцю завдані цим збитки з урахуванням особливостей, визначених у цій статті.

2. У договорах про споживчий кредит неустойка за невиконання зобов‘язання щодо повернення кредиту та процентів за ним може бути встановлена лише у вигляді пені, розмір якої обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Сукупна сума неустойки, що нарахована із порушенням зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором, і не може бути збільшена за домовленістю сторін.

3. Договором про споживчий кредит може бути передбачено обов‘язок споживача відшкодувати збитки лише у тій частині, в якій вони не покриті неустойкою.


Ч.2 ст.24 видалити (BANK3, Bank5, BANK8)

або

Абз.2 ч.2 ст.24 викласти у редакції:

2. У договорах про споживчий кредит неустойка за невиконання зобов‘язання щодо повернення кредиту та процентів за ним може бути встановлена лише у вигляді штрафу та пені, розмір якої обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня. (Bank4)

або

Абз.2 ч.2 ст.24 викласти у редакції:

Сукупна сума неустойки, що нарахована із порушенням зобов’язань споживачем на підставі договору про споживчий кредит, не може перевищувати половини суми, одержаної споживачем за таким договором але може бути збільшена за домовленістю сторін. (BANK6)


Протирічить принципу свободи договору та Цивільному Цодексу. (BANK3)

Дана умова також суперечить нормам цивільного законодавства та інтересам Кредитодавця, який за невиконання боржником зобов’язань може застосовувати у договорах сплату не тільки пені, але й штрафу. (Bank5)

Дискримінаційна вимога по відношенню до фінансової установи. В даному випадку фінансова установа не матиме жодних інструментів для того, щоб споживач виконував свої зобов’язання своєчасно та у обсягах, передбачених кредитним договором. Це призведе до збитків фінансової установи. (BANK8)127.

Розділ V. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня наступного за його опублікуванням.


Ч.2 Р.5 викласти в редакції:

1. Цей Закон набирає чинності 01.03.2015 р. (Bank1)

Законопроект містить ряд норм, які потребують доопрацювання як документів Національного банку України, так і внутрішньобанківських документів, розробку нових внутрішніх документів (наприклад порядків співробітництва кредитодавця із надавачами додаткових чи супутніх послуг тощо), доопрацювання автоматизованих систем банків.. Набрання чинності законом з дня наступного за днем його опублікування унеможливить роботу банків на певний час до приведення внутрішньобанківських документів та автоматизованих систем у відповідність до вимог даного законопроекту.

^ Проект Закону України «Про споживче кредитування» (зміни до супутніх законодавчих актів)
^ Зміст положення (норми) чинного законодавства

Запропоновані зміни

Проектом Закону України «Про споживче кредитування»

^ Позиція НАБУ

Цивільний кодекс України

(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356)

128.

Стаття 534. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням

1. У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості, якщо інше не встановлено договором:

1) у першу чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов'язані з одержанням виконання;

2) у другу чергу сплачуються проценти і неустойка;

3) у третю чергу сплачується основна сума боргу.

Стаття 534. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням

1. У разі недостатності суми проведеного платежу для виконання грошового зобов'язання у повному обсязі ця сума погашає вимоги кредитора у такій черговості, якщо інше не встановлено договором або законом:

1) у першу чергу відшкодовуються витрати кредитора, пов'язані з одержанням виконання;

2) у другу чергу сплачуються проценти і неустойка;

3) у третю чергу сплачується основна сума боргу.

Залишити чинну редакцію ЦКУ (BANK3)
1   2   3   4Схожі:

Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconДодаток до листа №609-16/11 від 16. 11. 2012р. Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків, що ліквідуються, та проблемних активів банків»
Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", з банків, на які поширюються норми розділу...
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconРедакція статей проекту Закону України «Про споживче кредитування» №9593
Споживчим кредитуванням є фінансова послуга щодо надання кредитодавцем споживачу грошових коштів на підставі договору про споживчий...
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconДодаток до листа №313-19/06 від 19. 06. 2012 Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15.
Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком...
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України
Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян"
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства"
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту»
...
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconДодаток до листа від 15. 06. 2012 №307-15/06 Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України,
Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, до Правил організації...
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconДодаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №304-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України
Затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28. 08. 2001 №368
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України Про фонди банківського управління
Народні депутати України члени Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconПро створення експертної робочої групи з метою доопрацювання проекту Закону України "Про вищу освіту" (нова редакція) наказую
Експертній робочій групі у двомісячний строк доопрацювати проект Закону України "Про вищу освіту" (нова редакція) з урахуванням зауважень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи