Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» icon

Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування»НазваДодаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування»
Сторінка2/4
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4

32.

Щодо статей 8, 9 та 10 в цілому
В законопроекті вживаються терміни, які не застосовуються та не визначені в існуючому банківському законодавстві. Визначення термінів, наведені в законопроекті, не дають можливості встановити їх значення, що призведе до неможливості застосування відповідний статей закону.

В тому числі, але не виключно, потребують визначення терміни «форма кредитування», «типовий спосіб надання кредиту», «тип кредиту», «поновлювальний споживчий кредит» тощо.

Частина 7 ст. 9 не може бути застосована на практиці кредитними посередниками. (Bank1)33.1

33.2

34.

35.

36.

37.

38.


39.


40.

41.

42.

Стаття 8. Ефективна річна процентна ставка та сукупна вартість кредиту

1. Ефективна річна процентна ставка, що дорівнює теперішній вартості всіх фінансових зобов’язань (отримання коштів, платежі за кредитом, платежі за послуги кредитодавця), майбутніх чи існуючих, повинна обчислюватися відповідно до нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

2. Для цілей обчислення ефективної річної процентної ставки повинна бути визначена сукупна вартість кредиту для споживача.

До сукупної вартості кредиту включаються платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця (у тому числі за ведення рахунків), пов’язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту, які є обов’язковими для укладення договору про споживчий кредит. У випадку, якщо вартість додаткових чи супутніх послуг кредитодавця, отримання яких є обов’язковим для укладення договору про споживчий кредит, не було включено до сукупної вартості кредиту, платежі за ці послуги виключаються із суми кредиту, яка підлягає поверненню споживачем.


Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, пов’язані з договором про споживчий кредит, не включаються до сукупної вартості кредиту. Якщо укладення договору про надання додаткових чи супутніх послуг третіми особами є обов’язковим для отримання кредиту або для отримання кредиту на умовах, що пропонуються кредитодавцем, то споживач повинен бути у чіткій формі письмово повідомлений, поряд із зазначенням ефективної річної процентної ставки, про необхідність їх отримання та орієнтовну вартість таких послуг. Для розрахунку орієнтованої вартості послуг третіх осіб кредитодавець використовує фактичні дані за аналогічними договорами, укладеними протягом останнього кварталу у відповідному регіоні (області).

Якщо отримання додаткових або супутніх послуг кредитодавця чи третіх осіб не є обов’язковим, однак вони пропонуються споживачу, платежі за такі послуги повинні бути чітко та окремо від інших платежів відображені у договорі про споживчий кредит чи іншому договорі, укладеному зі споживачем.
Крім того, до сукупної вартості кредиту не включаються:

1) платежі, які підлягають сплаті споживачем у результаті невиконання його обов’язків, передбачених договором про споживчий кредит;

2) платежі (крім купівельної ціни), спрямовані на оплату товарів (робіт, послуг), які споживач зобов’язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено при оплаті готівкою, чи за рахунок кредиту.

3. Обчислення ефективної річної процентної ставки повинне базуватися на припущенні, що договір про споживчий кредит залишається дійсним протягом погодженого строку, та що кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.

Якщо договір про споживчий кредит містить умови, що дозволяють зміну процентної ставки або інших платежів за послуги кредитодавця, включених до ефективної річної процентної ставки, і така зміна не може бути визначена на момент обчислення, ефективна річна процентна ставка повинна обчислюватися на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит.

4. Нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, затверджується методика розрахунку змінюваної процентної ставки за договором про споживчий кредит та сукупної вартості кредиту для споживача, у тому числі додаткові припущення, які можуть застосовуватися при обчисленні ефективної річної процентної ставки.

Стаття 8. Ефективна річна процентна ставка та сукупна вартість кредиту

1. Ефективна річна процентна ставка, що дорівнює теперішній вартості всіх фінансових зобов’язань (отримання коштів, платежі за кредитом, платежі за послуги кредитодавця), майбутніх чи існуючих, повинна обчислюватися відповідно до нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. (BANK3)

Частину 1 ст.8 викласти в редакції:

1. Ефективна річна процентна ставка, що дорівнює теперішній вартості всіх фінансових зобов’язань (отримання коштів, платежі за кредитом, платежі за послуги кредитодавця, платежі за послуги кредитного посередника), майбутніх чи існуючих, повинна обчислюватися відповідно до нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. (Bank4)
2. Для цілей обчислення ефективної річної процентної ставки повинна бути визначена сукупна вартість кредиту для споживача.

До сукупної вартості кредиту включаються платежі за додаткові та супутні послуги кредитодавця (у тому числі за ведення рахунків), пов’язані з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту, а також платежі за послуги кредитного посередника (якщо такий залучався) (Bank4), які є обов’язковими для укладення договору про споживчий кредит. У випадку, якщо вартість додаткових чи супутніх послуг кредитодавця, отримання яких є обов’язковим для укладення договору про споживчий кредит, не було включено до сукупної вартості кредиту, платежі за ці послуги виключаються із суми кредиту, яка підлягає поверненню споживачем. (BANK3, Bank5, BANK6, BANK8)
Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, крім кредитного посередника (Bank4), пов’язані з договором про споживчий кредит, не включаються до сукупної вартості кредиту.

Платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, пов’язані з договором про споживчий кредит, не включаються до сукупної вартості кредиту. (BANK8)

Якщо укладення договору про надання додаткових чи супутніх послуг третіми особами є обов’язковим для отримання кредиту або для отримання кредиту на умовах, що пропонуються кредитодавцем, то споживач повинен бути у чіткій формі письмово (BANK6) повідомлений, поряд із зазначенням ефективної річної процентної ставки, про необхідність їх отримання та орієнтовну вартість таких послуг. Для розрахунку орієнтованої вартості послуг третіх осіб кредитодавець використовує фактичні дані за аналогічними договорами, укладеними протягом останнього кварталу у відповідному регіоні (області).

Якщо отримання додаткових або супутніх послуг кредитодавця чи третіх осіб не є обов’язковим, однак вони пропонуються споживачу, платежі за такі послуги повинні бути чітко та окремо від інших платежів відображені у договорі про споживчий кредит чи іншому договорі, укладеному зі споживачем. (BANK3, BANK6)
2) платежі (крім купівельної ціни), спрямовані на оплату товарів (робіт, послуг), які споживач зобов’язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено при оплаті за власні кошти споживача, чи за рахунок кредиту. (експерт НАБУ)
3. Обчислення ефективної річної процентної ставки повинне базуватися на припущенні, що договір про споживчий кредит залишається дійсним протягом погодженого строку, та що кредитодавець і споживач виконають свої обов’язки на умовах та у строки, визначені в договорі.

Якщо договір про споживчий кредит містить умови, що дозволяють зміну процентної ставки або інших платежів за послуги кредитодавця, включених до ефективної річної процентної ставки, і така зміна не може бути визначена на момент обчислення, ефективна річна процентна ставка повинна обчислюватися на основі припущення, що процентна ставка та інші платежі за послуги кредитодавця залишатимуться незмінними та застосовуватимуться протягом строку дії договору про споживчий кредит. (BANK6)


Передбачене проектом визначення є нечітким. (BANK3)

Некоректне визначення в частині формулювання «теперішньої вартості» (Bank5)

Платежі за будь-які послуги, що є платними та які надаються споживачеві і про які він повідомлений, не можуть виключатись із суми кредиту, оскільки це вносить дисбаланс прав сторін договору.

Визначити вартість таких послуг часто неможливо, оскільки вона не контролюється державою (наприклад, послуги нотаріусів, реєстраторів тощо).

Надання таких послуг може бути здійснене на підставі інших договорів, що виключає необхідність відображення вартості супутніх послуг у договорі споживчого кредиту. (BANK3, BANK6)

Така умова, на нашу думку, є порушенням загальних принципів цивільного законодавства, а саме: розумність, справедливість, добросовісність (Bank5)

Неможливо передбачити усі можливі витрати, особливо для довгострокових кредитів. (BANK8)
Умова Законопроекту щодо того, що «платежі за додаткові та супутні послуги третіх осіб, пов’язані з договором про споживчий кредит, не включаються до сукупної вартості кредиту» - суперечить нормам Закону України «Про захист прав споживачів» в частині того, орієнтовна сукупна вартість кредиту включає в себе вартість послуг, пов’язаних з одержанням кредиту, а це в тому числі, послуги реєстратора, оцінювача та ін. (Bank5) Не відповідає вимогам Постанови Національного банку Україні від 10.05.2007 № 168 «Про затвердження Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту» (BANK8)

Некоректно застосовувати формулювання «кредитодавець використовує фактичні дані за аналогічними договорами». Необхідно деталізувати, які фактичні дані, що означає аналогічні договори і т.п. (Bank5)

Незрозуміла норма щодо платежів (крім купівельної ціни), спрямовані на оплату товарів (робіт, послуг), які споживач зобов’язаний здійснити незалежно від того, чи правочин укладено при оплаті готівкою, чи за рахунок кредиту. (Bank5)

Щодо ч. 3 ст. 8 Законопроекту, обчислення ефективної річної процентної ставки в жодному випадку не може базуватись на будь-якому припущенні.

Доцільно також визначити порядок визначення ефективної річної процентної ставки при умові, якщо тип процентної ставки по кредиту – змінювана. (Bank5)

Частину 3 Статті 8 Розділу ІІ необхідно доповнити припущеннями, які мають застосовуватись при розрахунку ефективної процентної ставки за кредитами, які надаються у вигляді відновлюваної кредитної лінії (якщо завчасно можуть бути невідомі ані дати, ані суми надання траншів по кредиту та позичальниками може самостійно визначатися кількість платежів в рахунок повернення кредиту, їх розмір та періодичність внесення в рамках строку, на який надається кредит). Пропонуємо в таких випадках припускати, що в день укладення кредитного договору позичальник отримує максимальну суму кредиту в рамках ліміту кредитування та повертає цю суму в день закінчення строку, на який відкривається відновлювана кредитна лінія. (Bank1)

Щодо припущення «повертає цю суму в день закінчення строку...»: Це викривить розрахункове значення ЕПС – потрібно враховувати виключно повернення максимальної суми у відповідності до умов договору. (Платінум)


43.

44.

45.

46.1

46.2


46.3

46.4

47.1


47.2

48.1

48.2


48.3

49.


50.

51.


52.

53.


54.


55.

56.

57.

58.1


58.2

58.3

58.4.
59.

60.
61.1
61.2

62.1
62.2

Стаття 9. Інформація, яка надається споживачу до укладення договору про споживчий кредит

1. До укладення договору про споживчий кредит кредитодавець зобов‘язаний надати споживачу інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту.


2. Інформація, яка надається споживачу, має визначати:

1) найменування та місцезнаходження кредитодавця та його структурного підрозділу, через який надається споживчий кредит; реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру банків чи Державного реєстру фінансових установ;
2) тип кредиту (звичайний, на умовах овердрафту тощо), у випадку, якщо споживач укладатиме договір про споживчий кредит в формі відстроченої оплати за товари або послуги, йому надається інформація про зазначені товари або послуги, їх ціну за умови сплати готівковими коштами;

3) суму, на яку кредит може бути виданий; строк, на який кредит може бути одержаний; мета отримання кредиту; наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, у тому числі між зобов'язаннями споживача; переваги та недоліки пропонованих схем кредитування;

4) тип процентної ставки (фіксована, змінювана), порядок її обчислення, в тому числі порядок її зміни, а також будь-які індекси, що застосовуються до основної процентної ставки. Індекс, що застосовується до основної процентної ставки, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 1056-1 Цивільного кодексу України;


5) види забезпечення наданого кредиту, що вимагаються кредитодавцем; необхідність проведення оцінки предмету забезпечення за кредитом;

6) ефективну річну процентну ставку та орієнтовну сукупну вартість кредиту на дату надання інформації, обчислені відповідно до статті 8 цього Закону.

Якщо договором про споживчий кредит передбачено різні способи надання кредиту, і кредитодавець застосовує припущення, згідно з яким застосовується та ефективна річна процентна ставка, що властива для найбільш типового способу надання кредиту, споживач повинен бути письмово повідомлений про те, що використання інших способів надання кредиту може мати наслідком застосування вищої ефективної процентної ставки.

Якщо платежі за послуги кредитодавця, пов’язаними з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту, є періодичними, споживач повинен бути письмово повідомлений про те, що вартість таких послуг може змінюватись протягом строку дії договору про споживчий кредит.

7) необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, перелік осіб, яких кредитодавець визначив в установленому цим Законом порядку для надання відповідних послуг, орієнтовну вартість таких послуг, обчислену відповідно до статті 8 цього Закону.

Якщо платежі за послуги третіх осіб є періодичними, споживач повинен бути письмово повідомлений про те, що вартість таких послуг може змінюватись протягом строку дії договору про споживчий кредит.

Якщо додаткові чи супутні послуги третіх осіб не є обов’язковими для отримання кредиту, інформація про це повинна бути чітко зазначена.

8) порядок повернення кредиту, включно із кількістю платежів, необхідних для цього, їх розмір та періодичність внесення у вигляді графіку платежів; попередження щодо наслідків пропущення платежів; розмір неустойки, що застосовується при невиконанні зобов‘язання щодо повернення кредиту; порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту; порядок дострокового повернення кредиту;

9) у випадку укладення договору про споживчий кредит на умовах овердрафт інформація, яка надається споживачу, має включати відомості про те, що від нього можуть вимагати повністю повернути суму кредиту в будь-який час та про строк його попередження про таку вимогу.
3. Інформація про платежі споживача, визначені у частині другій цієї статті, надається з обов'язковим зазначенням бази їх розрахунку (суми, на підставі якої робиться відповідний розрахунок, зокрема суми наданого кредиту, суми непогашеного кредиту, тощо).

4. У разі, якщо окремі умови надання споживчого кредиту, визначені у частині другій цієї статті, діятимуть протягом частини строку користування кредитом, кредитодавець зобов‘язаний ознайомити споживача з такими умовами, строком їх дії та з порядком інформування про їх зміну.

5. Споживач зобов’язаний надати кредитодавцю письмове підтвердження про ознайомлення з інформацією, надання якої передбачено у частині другій цієї статті.

6. Інформація, передбачена у частині другій цієї статті, надається споживачу у письмовому вигляді безкоштовно в ясній і зрозумілій формі. Відповідний текст повинен мати однаковий розмір, тип і формат друку. За бажанням споживача зазначена інформація може бути надана йому на належному йому електронному носії інформації.

7. Кредитодавець повинен розміщувати для зацікавлених осіб в приміщеннях, які передбачають обслуговування клієнтів, інформацію в письмовому вигляді про тарифи та умови, за якими він надає споживчі кредити.
8. На вимогу споживача кредитодавець зобов‘язаний безкоштовно надати йому копію проекту договору про споживчий кредит.
9. Кредитодавець до укладення договору про споживчий кредит зобов‘язаний надавати споживачу пояснення з метою забезпечення можливості оцінити, чи адаптовано договір до його потреб та фінансової ситуації, зокрема шляхом роз’яснення інформації, яка надається відповідно до частини другої цієї статті, суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для споживача, в тому числі у випадку невиконання ним зобов’язань за таким договором.

10. Вимоги, встановлені у частинах першій – дев’ятій цієї статті щодо надання інформації, поширюються також на кредитних посередників у випадку, якщо споживач звернувся до них.

11. У випадку ненадання визначеної у цій статті інформації або її надання у неповному розмірі, кредитодавець або кредитний посередник несуть відповідальність у порядку та розмірі, визначеному законом.

Споживач, який внаслідок ненадання йому визначеної у цій статті інформації або її надання у неповному розмірі уклав договір на менш сприятливих для себе умовах, ніж ті, що передбачені у цій інформації, має право вимагати приведення укладеного договору у відповідність із зазначеною інформацією шляхом направлення кредитодавцю відповідного письмового повідомлення. Кредитодавець зобов’язаний привести договір у відповідність до умов, зазначених у наданій інформації, протягом чотирнадцяти днів з дати отримання повідомлення.

1. До укладення договору про споживчий кредит кредитодавець зобов‘язаний надати споживачу інформацію, необхідну для порівняння різних пропозицій з метою прийняття ним обґрунтованого рішення про укладення відповідного договору, в тому числі з урахуванням обрання певного типу кредиту. (BANK3, Bank5)

Залишити вимоги до орієнтовної сукупної вартості кредиту на рівні вимог 168 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту. (Bank2)
1) найменування та місцезнаходження кредитодавця та його структурного підрозділу, через який надається споживчий кредит (BANK3); реквізити ліцензії та/або свідоцтва про внесення кредитодавця до Державного реєстру банків чи Державного реєстру фінансових установ; (Bank4)
Підпункт 2) частини 2 Статті 9 Розділу ІІ викласти у наступній редакції:

2) тип кредиту (кредит, кредитна лінія, овердрафт тощо); (Bank1)

або:

2) тип кредиту (кредит, кредитна лінія, овердрафт тощо), у випадку, якщо споживач укладатиме договір про споживчий кредит в формі відстроченої оплати за товари або послуги, йому надається інформація про зазначені товари або послуги, їх ціну за умови сплати за рахунок власних коштів споживача; (експерт НАБУ)

або:

2) тип кредиту (звичайний, на умовах овердрафту тощо); (BANK6)

або:

2) тип кредиту (звичайний, на умовах овердрафту тощо), у випадку, якщо споживач укладатиме договір про споживчий кредит в формі відстроченої оплати за товари або послуги, йому надається інформація про зазначені товари або послуги, їх ціну за умови сплати готівковими коштами;

3) суму, на яку кредит може бути виданий; строк, на який кредит може бути одержаний; мета отримання кредиту; (BANK6)

або:

3) суму кредиту; строк кредитування; мету отримання кредиту; наявні форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, у тому числі між зобов'язаннями споживача; переваги та недоліки пропонованих схем кредитування; (Bank4)
4) тип процентної ставки (фіксована, змінювана), порядок її обчислення, в тому числі порядок її зміни, а також будь-які індекси, що застосовуються до змінюваної процентної ставки. Індекс, що застосовується до змінюваної процентної ставки, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 1056-1 Цивільного кодексу України; (Bank5)

або:

4) тип процентної ставки (фіксована, змінювана), порядок її обчислення, в тому числі порядок її зміни (BANK6)

або:

4) тип процентної ставки (фіксована, змінювана), порядок обчислення розміру процентів за користування кредитом, в тому числі порядок зміни процентної ставки, а також будь-які індекси, що застосовуються до основної процентної ставки. Індекс, що застосовується до основної процентної ставки, повинен відповідати вимогам, передбаченим статтею 1056-1 Цивільного кодексу України; (Bank1)

5) види забезпечення за кредитом; необхідність проведення експертної оцінки предмету забезпечення за кредитом; (Bank4)
6) ефективну річну процентну ставку та орієнтовну сукупну вартість кредиту на дату надання інформації, обчислені відповідно до статті 8 цього Закону.

Якщо договором про споживчий кредит передбачено різні способи надання кредиту, і кредитодавець застосовує припущення, згідно з яким застосовується та ефективна річна процентна ставка, що властива для найбільш типового способу надання кредиту, споживач повинен бути письмово повідомлений про те, що використання інших способів надання кредиту може мати наслідком застосування вищої ефективної процентної ставки. (BANK3, BANK6)

Якщо платежі за послуги кредитодавця, пов’язаними з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту, є періодичними, споживач повинен бути письмово повідомлений про те, що вартість таких послуг може змінюватись протягом строку дії договору про споживчий кредит. (BANK6)
7) необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх осіб, які є обов’язковими для отримання кредиту, перелік осіб, яких кредитодавець визначив в договорі або в установленому цим Законом порядку для надання відповідних послуг, орієнтовну вартість таких послуг, обчислену відповідно до статті 8 цього Закону. (BANK6)

8) порядок повернення кредиту, включно із кількістю платежів, необхідних для цього, їх розмір та періодичність внесення у вигляді графіку платежів; попередження щодо наслідків прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів за договором про надання споживчого кредиту; розмір неустойки, що застосовується при невиконанні зобов‘язання щодо повернення кредиту; порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту; порядок дострокового повернення кредиту; (Bank5)

9) порядок повного дострокового погашення заборгованості за споживчим кредитом, у т.ч. строк попередження споживача про таку вимогу. (Bank4)


Частину 4 статті 9 виключити (BANK6)

5. Споживач зобов’язаний надати кредитодавцю письмове підтвердження про ознайомлення з інформацією, надання якої передбачено у частині другій цієї статті, шляхом проставлення на інформації, яка надається споживачу, та/або проекту кредитного договору про надання споживчого кредиту відмітки «ознайомлений» та зазначенням дати ознайомлення. (Bank4)

6. Інформація, передбачена у частині другій цієї статті, надається споживачу у письмовому вигляді безкоштовно в ясній і зрозумілій формі. Відповідний текст повинен мати однаковий розмір, тип і формат друку. За згодою споживача зазначена інформація може бути надана йому у будь-який інший доступний спосіб. (BANK3)

або:

6. Інформація, передбачена у частині другій цієї статті, надається споживачу у письмовому вигляді безкоштовно в ясній і зрозумілій формі. Відповідний текст повинен мати однаковий розмір, тип і формат друку. За бажанням споживача зазначена інформація може бути надана йому на належному йому електронному носії інформації. (BANK6)

або:

6. Інформація та/або проект кредитного договору про надання споживчого кредиту, передбачені у частині другій цієї статті, надаються споживачу у письмовому вигляді безкоштовно в ясній і зрозумілій формі. Відповідний текст повинен мати однаковий розмір, тип і формат друку. За бажанням споживача зазначена інформація може бути надана йому на належному йому електронному носії інформації. (Bank4)

У ч.6 ст.9 слова «належному йому» видалити (Bank11)

7. Кредитодавець повинен розміщувати для загального доступу в приміщеннях, які передбачають обслуговування клієнтів, інформацію в письмовому вигляді про тарифи та умови, за якими він надає споживчі кредити. (Bank1)
8. На вимогу споживача кредитодавець зобов‘язаний безкоштовно надати йому копію проекту договору про споживчий кредит (типової форми договору). (Bank1)
Частину 9 ст. 9 виключити (BANK6)

або викласти в редакції:

9. Кредитодавець до укладення договору про споживчий кредит зобов‘язаний надавати споживачу пояснення щодо змісту договору зокрема шляхом роз’яснення інформації, яка надається відповідно до частини другої цієї статті, суттєвих характеристик запропонованих послуг та певних наслідків, які вони можуть мати для споживача, в тому числі у випадку невиконання ним зобов’язань за таким договором.

За текстом ч.11 с.9. "у неповному розмірі" замінити на "у неповному обсязі" (Bank5)

Ч.11 с.9. викласти в редакції:

11. У випадку ненадання визначеної у цій статті інформації або її надання у неповному обсязі, кредитодавець або кредитний посередник несуть відповідальність у порядку та розмірі, визначеному законом.

Споживач, який внаслідок ненадання йому визначеної у цій статті інформації або її надання у неповному обсязі уклав договір на менш сприятливих для себе умовах, ніж ті, що передбачені у цій інформації, має право вимагати приведення укладеного договору у відповідність із зазначеною інформацією шляхом направлення кредитодавцю відповідного письмового повідомлення. Кредитодавець зобов’язаний привести договір у відповідність до умов, зазначених у наданій споживачеві інформації, протягом чотирнадцяти днів з дати отримання повідомлення. (експерт НАБУ)

Термін «обгрунтоване рішення» нечіткий, існуватиме можливість виникнення судових спорів. (BANK3)

Вказана інформація потрібна споживачу не тільки для порівняння різних пропозицій (Bank5)

Вимоги 168 Правил надання банками України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту до надання інформації позичальнику перед укладанням кредитного договору є достатньо суворими ( достатніми). Розширення (збільшення) вимог вважаємо недоцільним. (Bank2)

Відповідно до ст.2.1. Розділу 2 Правил 168 до укладення договору про споживчий кредит кредитодавець зобов‘язаний письмово повідомити позичальника про умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість кредиту. При цьому, частина 1 Статті 9 Розділу 1 не встановлює яким чином і у якій формі така інформаціє надається споживачу, а також не визначено які пропозиції (рівноправні чи ні для порівняння) будуть надаватись для порівняння. (Bank1)

Стороною договору виступає кредитодавець, а не структурний підрозділ (BANK3)

Щодо п. 2 ч. 2 ст. 9 Законопроекту, звичайного (рівно, як і незвичайного) типу кредиту чинне законодавство України не визначає. Крім того, необхідно конкретизувати, що за умови сплати готівковими коштами за такі товари або послуги. (Bank5)

Відстрочення або розстрочення оплати товарів/послуг є розповсюдженою діловою практикою в цивільному обігу при укладенні договорів купівлі-продажу тощо (ст. 694, 695 Цивільного кодексу України), які укладаються продавцями – фізичними та юридичними особами, що не є фінансовими установами.

Впровадження норми, згідно з якою продаж товару з відстроченням оплати є формою споживчого кредиту, призведе до необхідності застосування також норми п. 4 ч.1 ст.1 розглядуваного законопроекту, відповідно до якої кредитодавцем є банк або інша фінансова установа.

Таким чином, право продавати товари з відстроченням оплати належатиме лише банкам та іншим фінансовим установам. Це призведе до штучного ускладнення та обмеження цивільного обігу: правочини продажу товарів з відстроченням оплати не зможуть укладати не тільки продавці – суб’єкти господарювання, але й фізичні особи, що не є підприємцями.

Водночас необхідно враховувати, що надання банківських та інших фінансових послуг є виключним видом діяльності (п. 1 ч.1 ст. 1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»). Відповідно до ч.1 ст. 48 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банкам забороняється діяльність у сфері торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних і інвестиційних монет).

Отже, банківські та фінансові установи не мають права здійснювати систематичну господарську діяльність з продажу товарів споживача. (Bank1)


Щодо п. 4 ч. 2 ст. 9 Законопроекту, по-перше, не існує основних і додаткових процентних ставок. Існує поняття процентної ставки по кредиту.

По-друге, зазначені в цій статті індекси можуть застосовуватись виключно до змінюваної процентної ставки. (Bank5)

Виправлення унеможливлює зловживання споживачем нормами даної статті (BANK3)

Кредитодавець не застосовує жодних припущень при прийнятті рішень про надання кредиту. (Bank5)

Необхідно визначити, в якому документі ця інформація повинна бути "чітко зазначена". (Bank5)

По п. 9 – уточнити, хто може вимагати повернути суму кредиту в повному обсязі.

Крім того, на нашу думку, в будь-який час кредитодавець може вимагати не в усіх випадках, а лише у випадку невиконання зобов’язань за договором споживчого кредиту у випадках, передбачених законом та договором. (Bank5)


Дана інформація може бути надана споживачу у інший спосіб (наприклад на електронну адресу). Крім того, враховуючи обмеження у кредитодавців щодо використання працівниками електронних носіїв, дана норма може внести дисбаланс у роботу банків (в частині безпеки). (BANK3)

Інформація про яку йде мова в частині 6 Статті 9 Розділу ІІ перш за все має бути доступною і достовірною, а визначення її як ясної і зрозумілої не дає гарантій отримання споживачем необхідної і достовірної інформації для повного уявлення про витрати які у нього виникнуть у зв’язку з отриманням кредиту. Стаття потребує доопрацювання. (Bank1)

* умова про надання до-контрактнгої інформації на паперовому або іншому носії тривалого використання є вимогою Директиви 2008/48/ЄС. Також Директивою передбачено, що у випадках укладення угоди за запитом споживача через дистанційні канали комунікації, така інформація на паперовому чи іншому носії тривалого використання надається споживачу одразу після укладення угоди. (експерт НАБУ)

Банк не може визначати належність Споживачу електронного носія інформації (Bank11)

Інформація про тарифи і умови розміщується у приміщеннях установ банку, відведених для обслуговування клієнтів для загального використання з ціллю реклами і ознайомлення клієнтів з послугами, які надає банк, і їх вартістю (Bank1)


Щодо ч. 9 ст. 9 - необхідно зазначити, чим буде підтверджуватись факт надання кредитодавцем таких пояснень, що означає адаптація договору до потреб споживача та фінансової ситуації та ін. (Bank5)

Щодо ч. 9 ст. 9

Порівнюючи пропозиції різних фінансових установ та приймаючи рішення про отримання кредиту, споживач до отримання кредиту самостійно, особисто для себе вирішує чи адаптовано договір про споживчий кредит до його потреб та фінансової ситуації, та отримуючи перелічену інформацію, у тому числі копію проекту договору, усвідомлює настання певних наслідків, в тому числі у випадку невиконання ним зобов’язань за таким договором. (BANK6)

* редакція ч.9ст.9 Законопроекту майже дослівно повторює Директиву 2008/48/ЄС. (експерт НАБУ)
Інформація не може обчислюватись певним розміром. Пропонуємо замінити на «у неповному обсязі». Крім того, потрібно визначитись, яким чином визначається факт менш сприятливих умов для споживача, хто це має об’єктивно визначати. Крім того, якщо письмове повідомлення споживача міститиме умови, що суперечать діючому законодавству або внутрішнім документам чи інтересам кредитодавця, то зобов’язувати кредитодавця привести договір у відповідність до умов, зазначених у повідомленні споживача по меншій мірі незаконно. Така норма є дискримінаційною по відношенню до кредитодавців. (Bank5)

Норма ч. 11 ст. 9 несе негативні наслідки із яких можливе виникнення спірних ситуацій між фінансовими установами та споживачами. (BANK6)


63.1
63.2

64.


Стаття 10. Оцінка кредитоспроможності споживача
1. До укладення договору про споживчий кредит кредитодавець зобов‘язаний, використовуючи свої професійні можливості, оцінити кредитоспроможність споживача, враховуючи, зокрема, строк, на який надається споживчий кредит, суму кредиту, доходи споживача, та у випадку необхідності, мету отримання кредиту. Оцінка кредитоспроможності споживача здійснюється на підставі наданої ним інформації про себе та своє матеріальне та фінансове становище, відповідної інформації бюро кредитних історій та іншої законно отриманої інформації, в тому числі щодо оцінки майна, яке використовується для забезпечення виконання споживачем зобов‘язання щодо повернення кредиту.

Кредитодавець не має права вимагати від споживача надання відомостей, які не стосуються визначення його кредитоспроможності, та отримання яких кредитодавцем не вимагається законодавством України.

2. У разі ненадання споживачем необхідних документів чи відомостей про себе та своє матеріальне та фінансове становище кредитодавець зобов‘язаний відмовити йому в укладенні відповідного договору.

3. Інформація про споживача, отримана кредитодавцем або кредитним посередником у зв‘язку з укладенням, виконанням та припиненням договору про споживчий кредит, може використовуватися виключно для оцінки кредитоспроможності споживача та його здатності виконати зобов‘язання за цим договором і може бути передана третім особам, зокрема бюро кредитних історій, без згоди споживача лише у випадках і в порядку, передбачених законодавством.

4. Кредитодавець та кредитний посередник несуть відповідальність за порушення прав споживачів у сфері захисту персональних даних згідно з законом.


Абзац 2 ч.1 ст.10 видалити (BANK8)

або викласти у редакції:

Кредитодавець не має права вимагати від споживача надання відомостей, які не стосуються визначення його кредитоспроможності та не є необхідними для надання споживчого кредиту. (Bank1)

У ч.2 ст.10 "зобов’язаний" замінити на "має право" (BANK3, Bank5)


Щодо абз. 2 ч. 1 ст. 10 законопроекту, такі відомості можуть вимагатися внутрішніми положеннями кредитодавця, умови яких не суперечать законодавству України. (Bank5)

ПІБ, адреса, номер телефону, наприклад, не вимагаються законодавством, але й не стосуються визначення кредитоспроможності споживача, з цієї статті виходить, що банк не має вимагати цих відомостей. Зазначена норма є незрозумілою. (BANK8)

Для укладення кредитного договору банк має не тільки оцінити кредитоспроможність споживача-позичальника, але й оцінити та врахувати правові, репутаційні та інші ризики. Таким чином, процес кредитування не обмежується оцінкою кредитоспроможності. (Bank1)

Кредитодавець повинен на власний розсуд оцінювати ризики при наданні кредиту (окрім випадків, передбачених законодавством) (BANK3)

65.1

66.1
67.1


68.1


65-68.2

69.

70.

71.1

71.2

71.3

72.


73.1

73.2


74.1

74.2

74.3
74.4

74.5


74.6


75.1
75.2


75.3

75.4


75.5

Стаття 11. Надання інформації протягом строку дії договору про споживчий кредит
1. Після укладення договору про споживчий кредит кредитодавець за вимогою споживача зобов‘язаний безоплатно протягом трьох робочих днів, але не частіше одного разу на місяць, повідомляти йому інформацію про поточний розмір його заборгованості; розмір суми кредиту, яка повернута кредитодавцю; надавати виписку з рахунку (рахунків), в тому числі у вигляді таблиці погашення заборгованості, яка містить інформацію про платежі, які належить сплатити, та періоди часу та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію, надання якою передбачено цим Законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит.

2. У випадку укладення договору про споживчий кредит у формі овердрафту споживачу також у строк, визначений договором, надається виписка з рахунку (рахунків), у якій зазначається: період часу, до якого відноситься виписка з рахунку; суми та дати зняття коштів з рахунку; баланс попередньої виписки та її дата; новий баланс; дати і суми здійснення платежів споживачем; застосована процентна ставка; будь-які застосовані платежі; мінімальна сума, що підлягає оплаті.

3. У випадку, якщо сторони договору про споживчий кредит збільшують загальну суму кредиту, кредитодавець зобов‘язаний оновити наявну у нього інформацію про споживача та оцінити кредитоспроможність споживача відповідно до вимог статті 10 цього Закону.

4. Якщо договором про споживчий кредит передбачена змінювана процентна ставка, то кредитодавець зобов'язаний письмово повідомити споживача, поручителя та інших зобов'язаних за договором осіб про зміну такої ставки не пізніше як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка. Таке повідомлення повинне містити підставу зміни розміру процентної ставки, нову процентну ставку та вказівку на дату, з якої застосовуватиметься нова ставка.

Разом із повідомленням кредитодавець зобов‘язаний надати споживачеві новий графік платежів, який має визначати кількість платежів, що залишаються до сплати після вступу в дію нової ставки, та, у разі зміни кількості та періодичності платежів, - інформацію щодо їх нової кількості та періодичності. Якщо, виходячи із природи договору про споживчий кредит, визначити розмір майбутніх платежів неможливо, кредитодавець повинен повідомити споживача про те, що сума, яка залишилася до сплати, може змінюватися у результаті зміни процентної ставки залежно від поточного балансу поточного рахунку споживача на дату вступу в дію відповідної зміни. Якщо в результаті зміни процентної ставки змінюється розмір мінімального платежу, вираженого в абсолютній сумі чи як відсоток від поточного балансу, про це повинно бути чітко зазначено у повідомленні.


Попереднє повідомлення споживача про зміну змінюваної процентної ставки не вимагається, якщо дотримано усіх нижчезазначених умов:

договором про споживчий кредит передбачено, що інформація про зміну змінюваної процентної ставки повинна надаватися споживачеві періодично у письмовій формі, і строки такого повідомлення визначені договором;
договором передбачено, що процентна ставка може змінюватися залежно від зміни погодженого сторонами індексу, що відповідає вимогам статті 1056-1 Цивільного кодексу України;

інформація щодо індексу оприлюднюється у приміщенні кредитодавця, у якому надаються послуги споживачам;


зміна змінюваної процентної ставки відбувається виключно в результаті зміни погодженого сторонами індексу.

5. У разі невиконання кредитодавцем вимог, передбачених частиною четвертою цієї статті, при збільшенні процентної ставки кредитодавець не має права вимагати від споживача сплати платежів згідно з новим графіком платежів, розрахованим на підставі збільшеної процентної ставки. До моменту відповідного повідомлення споживача платежі, що залишаються до сплати, розраховуються за процентною ставкою, що діяла до дати збільшення.


У разі невиконання кредитодавцем вимог, передбачених частиною четвертою цієї статті, при зменшенні процентної ставки, що призвело до сплати споживачем зайвих грошових коштів згідно з графіком платежів, чинним до дати такого зменшення, кредитодавець сплачує споживачу проценти за користування чужими грошовими коштами в розмірі, визначеному законом, та здійснює зарахування надмірно сплачених споживачем коштів до суми основного боргу.

6. Будь-які повідомлення кредитодавцем про зміну умов договору про споживчий кредит, визначених частиною першою статті 12 цього Закону (окрім зміни змінюваної процентної ставки), повинні здійснюватися шляхом направлення фінансовою установою споживачеві повідомлення таким способом, який дає можливість встановити дату відправлення та отримання повідомлення споживачем. Умова договору про повідомлення споживача про зміну істотних умов договору іншим чином, ніж таким, що дає можливість встановити дату відправлення та отримання повідомлення споживачем, є нікчемною.

Повідомлення споживача про зміни інші, ніж зміна умов договору про споживчий кредит, визначених частиною першою статті 12 цього Закону, повинні здійснюватися у спосіб та у строки, передбачені договором про споживчий кредит.

1. Після укладення договору про споживчий кредит кредитодавець за вимогою споживача зобов‘язаний безоплатно (BANK6, Bank4) протягом трьох робочих днів, але не частіше одного разу на місяць, (Bank4) повідомляти йому у спосіб, погоджений зі споживачем, (BANK3) інформацію про поточний розмір його заборгованості; розмір суми кредиту, яка повернута кредитодавцю; надавати виписку з рахунку (рахунків), в тому числі у вигляді таблиці погашення заборгованості, яка містить інформацію про платежі, які належить сплатити, та періоди часу та умови сплати таких сум, (BANK3) а також іншу інформацію, надання якою передбачено цим Законом, іншими актами законодавства, а також договором про споживчий кредит.

Частину 1 статті 11 Розділу ІІ вилучити (Bank1)

Ч.2 ст.11 виключити (Bank4)

Ч.4 ст.11 викласти в редакції:

4. Якщо договором про споживчий кредит передбачена змінювана процентна ставка, то кредитодавець зобов'язаний не пізніше як за 15 календарних днів до дати, з якої застосовуватиметься нова ставка, розмістити інформацію у приміщенні кредитодавця щодо зміни індексу, погодженого сторонами. (Bank9)

Разом із повідомленням кредитодавець зобов‘язаний надати споживачеві новий графік платежів, який має визначати кількість платежів, що залишаються до сплати після вступу в дію нової ставки, та, у разі зміни кількості та періодичності платежів, - інформацію щодо їх нової кількості та періодичності. Якщо, виходячи із природи договору про споживчий кредит, визначити розмір майбутніх платежів неможливо, кредитодавець повинен повідомити споживача про те, що сума, яка залишилася до сплати, може змінюватися у результаті зміни процентної ставки залежно від поточного балансу поточного рахунку споживача на дату вступу в дію відповідної зміни. Якщо в результаті зміни процентної ставки змінюється розмір мінімального платежу, вираженого в абсолютній сумі чи як відсоток від залишку заборгованості по кредиту, про це повинно бути чітко зазначено у повідомленні. (Bank5)

абз.2 ч.4 ст.11 викласти у редакції:

У разі, якщо сторони дійшли згоди щодо зміни відсоткової ставки, між ними укладається договір про зміни до договору про споживчий кредит” (BANK6)

абз.4 ч.4 ст.11 викласти у редакції:

договором про споживчий кредит передбачено, що інформація про зміну змінюваної процентної ставки повинна надаватися споживачеві періодично у письмовій формі і строки такого повідомлення, визначені договором та погоджені зі споживачем; (BANK3)
абз.6 ч.4 ст.11 викласти у редакції:

інформація щодо індексу оприлюднюється у приміщенні кредитодавця, у якому надаються послуги споживачам чи на інтернет-сайті кредитодавця; (BANK3)

абз.6 ч.4 ст.11 видалити (BANK6)

абз.7 ч.4 ст.11 видалити (BANK6)

ч.5 ст.11 видалити (BANK6, Bank9)

Абз.1 ч.5 ст.11 видалити (Bank2)

Абз.1 ч.5 ст.11 викласти у редакції:

5. У разі невиконання кредитодавцем вимог, передбачених частиною четвертою цієї статті, при збільшенні змінюваної (Bank5) процентної ставки кредитодавець не має права вимагати від споживача сплати платежів згідно з новим графіком платежів, розрахованим на підставі збільшеної процентної ставки. До моменту відповідного повідомлення споживача у спосіб, визначений нормами цього закону, (BANK3) платежі, що залишаються до сплати, розраховуються за процентною ставкою, що діяла до дати збільшення.


Абз.2 ч.5 ст.11 викласти у редакції:

У разі невиконання кредитодавцем вимог, передбачених частиною четвертою цієї статті, при зменшенні змінюваної (Bank5) процентної ставки, що призвело до сплати споживачем зайвих грошових коштів згідно з графіком платежів, чинним до дати такого зменшення, кредитодавець здійснює зарахування надмірно сплачених споживачем коштів у рахунок дострокового погашення основного боргу. (експерт НАБУ, Bank2)

Ч.6 ст.11 видалити (Bank2)

Ч.6 ст.11 викласти у редакції:

6. Будь-які повідомлення кредитодавцем про зміну умов договору про споживчий кредит, визначених частиною першою статті 12 цього Закону (окрім зміни змінюваної процентної ставки), повинні здійснюватися у спосіб, визначений договором про споживчий кредит та погоджений зі споживачем. (BANK3, Bank5, BANK6, Bank9)

у абз.1 ч.6 ст.11 слова "фінансовою установою" замінити на "кредитодавцем" (Bank5)
у абз.1 ч.6 ст.11 за текстом видалити слова "та отримання" (Bank1)

Абз.2 ч.6 ст.11 викласти у редакції:

Повідомлення споживача про зміни інші, ніж зміна умов договору про споживчий кредит, визначених підпунктами 1-14 частини першої статті 12 цього Закону, повинні здійснюватися у спосіб та у строки, передбачені договором про споживчий кредит. (експерт НАБУ)

Щодо ч. 1 ст. 11 Законопроекту, такі дії в значній мірі ускладнять документооборот кредитодавця. (Bank5)

Зазначена норма спричинить додаткові витрати кредитодавця, що вплинуть на вартість кредиту.

У споживача після підписання кредитного договору буде підписаний графік, як невід’ємна частина до договору, який містить інформацію про платежі, які належить сплатити, та періоди часу та умови сплати таких сум. (BANK8)

Виправлене дає можливість у зручний для споживача спосіб отримувати відповідну інформацію.

Форма виписки встановлена в тому числі іншими нормативними актами. (BANK3)

Надання інформації банком щодо кредиту споживачу протягом дії договору про споживчий кредит визначається умовами такого договору. При цьому, враховуючи, що банк для надання такої інформації споживачу залучає трудові ресурси, то в результаті здійснення банком таких дій може бути стягнено окрема плата і кількість надання такої інформації не обмежується. (Bank1)

банк може безоплатно (на вимогу позичальника), але не частіше одного разу на рік надавати виписку з рахунків в тому числі у вигляді таблиці погашення заборгованості, яка містить інформацію про платежі, які належить сплатити, та періоди часу та умови сплати таких сум, а також іншу інформацію. Позичальник має графік погашення заборгованості, який є додатком до кредитного договору у відповідності до якого здійснює погашення кредиту. Послуга Банку, яка полягає у підготовці виписки з рахунку у табличному вигляді (тим більш щомісяця), на думку Банку, не може бути безоплатною. (Bank4)

По ч. 2 даної статті, (1) коректним буде зазначити «строк, за який надається виписка по рахунку».

(2) Потрібно роз’яснити, що означає баланс виписки.

(3) Потрібно визначити, чого саме стосується мінімальна сума. (Bank5)

По ч. 3 даної статті, потрібно роз’яснити процедуру «оновлення інформації про споживача». (Bank5)
Запропонований варіант оповіщення клієнтів робить застосування змінюваної процентної ставки неможливим. Через кількість клієнтів кредитодавець буде не в змозі належним чином виконати умови цієї статті. (Bank9)


По абз.2 ч. 4 даної статті, некоректно зазначати «поточний баланс». Це не поточний баланс, це залишок заборгованості по кредиту (Bank5)

Це дасть можливість у зручний для споживача спосіб отримувати відповідну інформацію. (BANK3)


На таких умовах змінювана процентна ставка несе для кредитодавця значні ризики. У зв’язку з цим, вважаємо, що при умові встановлення правила, що належним повідомленням є інформація, розміщена у приміщені кредитодавця (Bank9)

Частково втрачається суть змінної ставки. Банк немає впливу на змінну частину плаваючої ставки, не встановлює її, тому повинен мати право вимагати оплати за кредитом з урахуванням нового розміру ставки, навіть за умови її збільшення.

Також, згідно вказаної норми банки мають повідомити всіх зобов’язаних за кредитним договором осіб для набуття права вимагати сплати за збільшеною змінною процентною ставкою. Вважаємо недоцільним покладати на банк ризики неотримання повідомлення всіма зазначеними особами.

Крім того, у банків можуть виникнути проблеми (в т.ч. технічного характеру) при застосовуванні різних процентних ставок залежно від повідомлення позичальника/поручителя.

Додаткові вимоги до повідомлення зобов’язаних за кредитним договором осіб значно збільшать витрати банків, що в поточній економічній ситуації не є доцільним. (Bank2)

Абзац другий ч. 5 даної статті - дана норма є дискримінаційною для кредитодавця та суттєвим чином порушує його права. (Bank5)

Норма про те, що умова договору про повідомлення споживача про зміну істотних умов договору іншим чином, ніж таким, що дає можливість встановити дату відправлення та отримання повідомлення споживачем, є нікчемною - також порушує права кредитодавця. Споживач може навмисно не отримувати письмових повідомлень кредитодавця. Крім того, сторони можуть домовитись у договорі про те, що про будь-які зміни кредитодавець повідомлятиме споживача засобами електронної пошти, або шляхом розміщення інформації на сайті та ін. (Bank5)

Отримання повідомлення споживачем може не відбутись з причин, які не залежать від фінансової установи, в тому числі: неповідомлення або несвоєчасне повідомлення споживачем про зміну своєї адреси для листування, недобросовісне ухилення споживача від отримання кореспонденції тощо.

Таким чином, підтвердження отримання споживачем повідомлення про зміну істотних умов договору порушує баланс інтересів сторін та дає підстави створювати фінансовим установам неправомірні перешкоди в реалізації їх прав. (Bank1)

Частина 1 статті 12 містить підпункт «15) інші умови, визначені законодавством та домовленістю сторін.» Тобто БУДЬ-ЯКІ (АБСОЛЮТНО ВСІ) умови договору визначені у цій частині. (експерт НАБУ)


76.


77.1

77.2

78.

79.1

79.2

80.

81.

82.


83.1


83.2

83.3
84.

85.
86.

87.

88.

89.

90.

91.

Розділ ІІІ. Договір про споживчий кредит

Стаття 12. Умови договору про споживчий кредит

1. У договорі про споживчий кредит зазначається:

1) найменування та місцезнаходження кредитодавця та кредитного посередника; прізвище, ім’я, по батькові та місце проживання споживача (позичальника);

2) тип кредиту; у випадку укладення договору про споживчий кредит у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу за товари або послуги, визначення цих товарів або послуг та їх ціну; мета отримання кредиту;

3) сума, на яку видається кредит. Розмір грошових коштів, які передаються споживачу за договором про споживчий кредит може визначатися конкретною сумою чи лімітом кредитування (кредитна лінія);

4) порядок видачі кредиту або у випадку, якщо кредит видаватиметься частинами, дати і суми надання таких частин кредиту та інші умови надання кредиту;

5) строк дії договору;

6) необхідність укладення договорів щодо додаткових чи супутніх послуг третіх, пов’язаних з отриманням, обслуговуванням та погашенням кредиту;

7) види забезпечення наданого кредиту (якщо кредит надається за умови отримання забезпечення);
8) процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана) порядок обчислення, в тому числі порядок зміни, а також будь-які індекси, що застосовуються до основної процентної ставки;

9) ефективна річна процентна ставка та сукупна вартість кредиту для споживача, обчислені відповідно до статті 8 цього Закону на дату укладення договору про споживчий кредит. Усі припущення, використані для обчислення такої ставки, повинні бути зазначені.

10) порядок повернення кредиту, включно із кількістю платежів, необхідних для цього, їх розмір та періодичність внесення в тому числі у вигляді графіку платежів; попередження щодо наслідків пропущення платежів; розмір неустойки, що застосовується при невиконанні зобов‘язання щодо повернення кредиту;


11) порядок та умови відмови від надання та одержання кредиту;

12) порядок дострокового повернення кредиту;

13) відповідальність сторін за порушення умов договору;

14) назву та адресу органу державного нагляду за дотриманням законодавства про споживче кредитування;


15) інші умови, визначені законодавством та домовленістю сторін.

Забороняється у будь-який спосіб ускладнювати прочитання споживачем ефективної річної процентної ставки та сукупної вартості кредиту, зазначених у договорі про споживчий кредит або у додатку до такого договору, у тому числі шляхом друкування його кеглем, меншим за кегль шрифту основного тексту, злиття кольору шрифту з кольором фону. Договір, який суперечить зазначеній вимозі, може бути визнано недійсним.

2. У випадку укладення договору про споживчий кредит на умовах овердрафту в ньому має бути передбачено, що кредитодавець має право вимагати повністю повернути суму кредиту в будь-який час із визначенням строку попередження про таку вимогу.

3. Умови договору про споживчий кредит, що обмежують права споживача у порівнянні з правами, встановленими законом, є нікчемними.

4. Споживач не зобов'язаний сплачувати кредитодавцю будь-які збори, відсотки комісії або інші вартісні елементи кредиту, що не були зазначені у договорі.


У п.1 ч.1 ст.12 слова "та кредитного посередника" видалити (BANK3)

П.2 ч.1 ст.12 викласти у редакції:

2) тип кредиту; (BANK3)

або:

2) тип кредиту; у випадку укладення договору про споживчий кредит, відповідно до якого кредит надається для оплати товарів або послуг, придбаних з відстроченням або розстроченням платежу - визначення цих товарів або послуг та їх ціну; мета отримання кредиту; (Bank1)

3) сума кредиту. Розмір грошових коштів, які передаються споживачу за договором про споживчий кредит може визначатися конкретною сумою чи лімітом кредитування (кредитна лінія);
П.4 ч.1 ст.12 викласти у редакції:

4) порядок видачі кредиту; (BANK3)

або:

4) порядок видачі кредиту. ^ У випадку, якщо кредит видаватиметься частинами, дати і суми надання таких частин кредиту (у разі якщо умовами кредитування передбачаються конкретні дати і суми); (Bank1)

5) строк, на який надається кредит; (Bank9)


П.6 ч.1 ст.12 видалити (BANK3, Bank1)

П.7 ч.1 ст.12 викласти в редакції:

7) види забезпечення наданого кредиту (якщо кредит надається за умови отримання забезпечення (окрім страхування банком ризику невиконання зобов’язань позичальником за договором про споживчий кредит)) (Bank1)
П.8 ч.1 ст.12 викласти в редакції:

8) процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана) порядок обчислення, в тому числі порядок зміни, а також будь-які індекси, що застосовуються до основної процентної ставки при розрахунку змінної процентної ставки; (Bank5)

або:

8) процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана), порядок обчислення розміру процентів за користування кредитом, в тому числі порядок зміни, а також будь-які індекси, що застосовуються до основної процентної ставки;

або:

видалити слова ", що застосовуються до основної процентної ставки" (BANK6)

П.9 ч.1 ст.12, видалити речення:

"Усі припущення, використані для обчислення такої ставки, повинні бути зазначені." (BANK3, Bank5, BANK6)


П.10 ч.1 ст.12 викласти в редакції:

10) порядок повернення кредиту (кількість платежів, їх розмір та періодичність внесення, якщо це передбачено умовами кредитування, в тому числі у вигляді графіку платежів) (Bank1); попередження щодо наслідків прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів за договором про надання споживчого кредиту; розмір неустойки, що застосовується при невиконанні зобов‘язання (Bank5)

П.14 ч.1 ст.12 видалити (BANK3, Bank4)

Доповнити ст.12 пунктом 15 такого змісту (п 15 ст.12 Законопроекту стає п.16 ст.12):
1   2   3   4Схожі:

Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconДодаток до листа №609-16/11 від 16. 11. 2012р. Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків, що ліквідуються, та проблемних активів банків»
Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", з банків, на які поширюються норми розділу...
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconРедакція статей проекту Закону України «Про споживче кредитування» №9593
Споживчим кредитуванням є фінансова послуга щодо надання кредитодавцем споживачу грошових коштів на підставі договору про споживчий...
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconДодаток до листа №313-19/06 від 19. 06. 2012 Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15.
Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком...
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України
Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян"
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства"
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту»
...
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconДодаток до листа від 15. 06. 2012 №307-15/06 Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України,
Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, до Правил організації...
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconДодаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №304-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України
Затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28. 08. 2001 №368
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України Про фонди банківського управління
Народні депутати України члени Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconПро створення експертної робочої групи з метою доопрацювання проекту Закону України "Про вищу освіту" (нова редакція) наказую
Експертній робочій групі у двомісячний строк доопрацювати проект Закону України "Про вищу освіту" (нова редакція) з урахуванням зауважень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи