Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» icon

Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування»НазваДодаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування»
Сторінка1/4
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.35 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4

Додаток до листа_____________________
Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій

до проекту Закону України «Про споживче кредитування»з/п

Положення Законопроекту

Положення Законопроекту із запропонованими змінами (редакція НАБУ)

Обґрунтування позиції НАБУ
1.1

1.2
2.

3.

4.

5.


6.

7.
8.
9.

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

1) споживчий кредит - грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення особистих, сімейних, домашніх та інших потреб, не пов‘язаних з його професійною діяльністю, в тому числі з виконанням обов'язків працівника у трудових відносинах, та/або здійсненням підприємницької діяльності;


2) споживче кредитування - фінансова послуга щодо надання кредитодавцем споживчого кредиту на підставі договору про споживчий кредит;
3) споживач за договором про споживчий кредит (далі - споживач) - фізична особа, яка уклала або має намір укласти договір про споживчий кредит для задоволення особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних із підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків працівника у трудових відносинах;

4) кредитодавець - банк або інша фінансова установа (кредитна установа), які відповідно до закону мають право надавати фінансові послуги;
5) договір про споживчий кредит - вид кредитного договору, за яким кредитодавець зобов'язується або бере зобов‘язання надати споживчий кредит у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти;

6) кредитний посередник - фізична особа-підприємець або юридична особа, що здійснює підприємницьку діяльність та не виступає кредитодавцем, яка уклала договір про кредитне посередництво з відповідним кредитодавцем, надає послуги від імені та за дорученням кредитодавця, та інформацію про яку подано кредитодавцем до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;

7) сукупна вартість кредиту для споживача - фінансові зобов’язання споживача, включаючи проценти, комісії та інші платежі за послуги кредитодавця, пов’язані з отриманням, обслуговуванням і погашенням кредиту;

8) ефективна річна процентна ставка - сукупна вартість кредиту для споживача, виражена у процентах річних від чистої суми виданого кредиту.

2. Інші терміни, які вживаються в цьому Законі, вживаються у значенні закону України про захист прав споживачів та законів України з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг.

1) споживчий кредит - кошти, що надаються кредитодавцем споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення особистих, сімейних, домашніх та інших потреб, не пов‘язаних з його професійною діяльністю, в тому числі з виконанням обов'язків працівника у трудових відносинах, та/або здійсненням підприємницької діяльності (Bank1);

або:

1) споживчий кредит - грошові кошти, що надаються споживачу (позичальникові) на придбання товарів (робіт, послуг) для задоволення особистих, сімейних, домашніх потреб; (Bank2)
2) споживче кредитування – банківська або фінансова послуга щодо надання кредитодавцем споживчого кредиту на підставі договору про споживчий кредит; (BANK3)
3) споживач за договором про споживчий кредит (далі - споживач) - фізична особа, яка уклала або має намір укласти договір про споживчий кредит для задоволення особистих, сімейних, домашніх та інших потреб, безпосередньо не пов‘язаних з його професійною діяльністю, в тому числі з виконанням обов'язків працівника у трудових відносинах, та/або здійсненням підприємницької діяльності; (Bank4, BANK3)

4) кредитодавець - банк або інша фінансова установа (кредитна установа), які відповідно до закону мають право надавати банківські та/чи фінансові послуги відповідно; (BANK3)
5) договір про споживчий кредит - вид кредитного договору, за яким кредитодавець зобов'язується або бере зобов‘язання надати споживчий кредит у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит, та сплатити проценти та інші платежі, встановлені договором; (Bank1, Bank4)

6) кредитний посередник - фізична особа-підприємець або юридична особа, що здійснює підприємницьку діяльність та не виступає кредитодавцем, яка уклала договір про кредитне посередництво з відповідним кредитодавцем та надає послуги від імені та за дорученням кредитодавця, та інформацію про яку подано кредитодавцем до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; (BANK3, Bank2)
7) сукупна вартість кредиту для споживача- фінансові зобов’язання споживача, що враховують відсоткову ставку за кредитом, комісії та інші платежі за послуги кредитодавця та орієнтовну вартість всіх послуг третіх осіб (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов'язаних з одержанням, обслуговуванням, погашенням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту; (Bank1)
Додати визначення терміну "овердрафт":

9) овердрафт - ясно викладена кредитна угода, за якою кредитор надає у розпорядження споживача грошові кошти в сумі, яка перевищує поточний баланс поточного рахунку споживача; (відповідно до Директиви 2008/48/ЄС, експерт НАБУ)

У запропонованій редакції цим пунктом не встановлено сторони, яка надає такий споживчий кредит споживачу (позичальнику). (Bank1)


Визначені цілі надання кредиту дають підстави недобросовісним позичальникам оспорювати кредитні договори на підставах, які не були (і не могли були бути) відомі банку.

Незрозумілим є умова зв’язку кредиту та виконання працівником трудових обов’язків. (Bank2)

Приведено у відповідність до терміну «споживчий кредит» (BANK3)

Усунення тавтології (Bank1)

Надання послуг передбачає необхідність здійснення усіх передбачених законодавством дій з метою надання відповідної послуги. (BANK3)

Вважаємо за необхідно визначити правовий статус кредитного посередника, чи є він учасником ринків фінансових послуг, в якому порядку і яким нормативним документом врегульований порядок подання інформації про кредитного посередника, правові підстави взаємодії банку з кредитним посередником, в тому числі в частині розкриття банківської таємниці.. (Bank5, Bank1)

Згідно Закону України «Про захист прав споживачів» сукупна вартість кредиту включає в себе не тільки проценти, комісії та інші платежі за послуги кредитодавця, але й вартість всіх послуг (реєстратора, нотаріуса, страховика, оцінювача тощо), пов'язаних з одержанням кредиту та укладенням договору про надання споживчого кредиту. Необхідно привести термін «сукупна вартість кредиту для споживача» у відповідність до вимог вказаного Закону. (Bank5)

Додаткова звітність перед контролюючими органами означає додаткові витрати та збільшення вартості кредитів. Незрозуміла мета надання такої інформації саме комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. (Bank2)


Щодо визначення терміну «ефективна річна процентна ставка» - необхідно визначити, чи включає в себе поняття ефективної річної процентної ставки також супутні послуги (реєстратора, нотаріуса, оцінювача і т.п.). (Bank5)

Потребує визначення, що таке «чиста сума виданого кредиту» (Bank1)


10.

11.

Стаття 2. Мета закону

Метою цього Закону є захист прав та законних інтересів споживачів та кредитодавців, створення належного конкурентного середовища на ринках фінансових послуг та підвищення довіри до нього, забезпечення сприятливих умов для розвитку економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника, гармонізації законодавства України з законодавством Європейського Союзу та міжнародними стандартами.

Частину 1 Статті 2 викласти в новій редакції:

Метою цього Закону є захист прав та законних інтересів споживачів та кредитодавців, створення належного конкурентного середовища на ринках фінансових послуг та підвищення довіри до нього, забезпечення сприятливих умов для розвитку економіки України та підтримки вітчизняного товаровиробника, гармонізації законодавства України з законодавством Європейського Союзу та міжнародними стандартами. (Bank1)


Закон регулює відносини між кредитодавцями, кредитними посередниками та споживачами під час надання послуг споживчого кредитування і жодним чином не впливає на діяльність вітчизняних товаровиробників. (Bank1)


12.

13.

14.
15.


16.

17.
18.1

18.2

19.


20.


21.1
21.2


22.


23.

Стаття 3. Сфера дії закону
1. Цей Закон регулює відносини між кредитолавцями, кредитними посередниками та споживачами під час надання послуг споживчого кредитування.

2. Цей Закон не поширюється на:

1) договори, за якими кредити перевищують суму, еквівалентну 75 тисяч мінімальних заробітних плат;

2) кредитні договори з умовою про овердрафт зі строком погашення кредиту до одного місяця;


3) договори позики, які не передбачають сплати процентів чи будь-яких інших платежів за користування наданими за цим договором грошовими коштами;

4) кредитні договори, метою яких є надання споживачеві права вчиняти правочини з фінансовими інструментами, коли такі правочини вчиняються за участю чи за посередництвом кредитодавця чи іншого професійного учасника ринку цінних паперів;

5) кредити, які надаються за договорами, що є результатом врегулювання спору шляхом укладання мирової угоди, що визнана судом;

6) кредитні договори, які укладаються для відстрочки сплати існуючої заборгованості споживача;
7) кредити, які надаються у рамках відповідних державних програм обмеженому колу споживачів і які передбачають виплату відсотків за їх надання (користування ними) в розмірі, нижчому від середньої відсоткової ставки на ринку таких послуг, або без сплати відсотків за надання (користування) кредитом; або на інших більш сприятливих для такого споживача умовах.

До кредитів з умовою про овердрафт зі строком погашення кредиту на вимогу або до трьох місяців, застосовуються лише вимоги частин першої, підпунктів 1, 2 частини другої статті 7, статей 8-10, частини першої та другої статті 12, статті 14, частини шостої статті 16, статті 19 цього Закону.

3. Надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України забороняється.1. Цей Закон регулює відносини між кредитолавцями кредитодавцями, кредитними посередниками, в разі їх наявності, та споживачами під час надання послуг споживчого кредитування. (BANK3)

2. Цей Закон не поширюється на:

1) договори, за якими кредити перевищують суму, еквівалентну 75 20 тисяч мінімальних заробітних плат;

2) кредитні договори з умовою про овердрафт зі строком погашення кредиту до одного місяця; (BANK3)
Пункт 2 частини 2 Статті 3 Розділу 1 викласти у редакції:

2) кредитні договори у формі з умовою про овердрафту, кредитної лінії за картковим рахунком з кінцевим строком погашення кредиту до одного місяця (Bank4)


Пункт 4 частини 2 Статті 3 Розділу 1 пропонуємо вилучити (Bank1)

Пункт 4 частини 2 Статті 3 Розділу 1 викласти в редакції:

4) кредитні договори, метою яких є надання споживачеві права вчиняти правочини з фінансовими інструментами, коли такі правочини вчиняються за участю чи за посередництвом кредитодавця чи іншого професійного учасника ринку цінних паперів, крім фінансування інвестування житла шляхом випуску цінних паперів (облігацій); (Bank4)

* фінансування інвестування житла не повинно регулюватись цим законом (Директива 2008/48/ЄС) (експерт НАБУ)
* Пункт 4 частини 2 Статті 3 Розділу 1 викласти в редакції:

4) кредитні договори, метою яких є надання споживачеві права вчиняти правочини з фінансовими інструментами на ринку цінних паперів, коли такі правочини вчиняються за участю чи за посередництвом кредитодавця чи іншого професійного учасника ринку цінних паперів; (експерт НАБУ)

Пункт 6 частини 2 статті 3 Розділ 1

пропонуємо вилучити (Bank1, Bank4)

Пункт 7 частини 2 статті 3 Розділу 1

пропонуємо вилучити (Bank1)

Пункт 7 частини 2 статті 3 Розділу 1 викласти у редакції:

7) кредити, які надаються у рамках відповідних державних програм визначеному колу споживачів і які передбачають умови кредитування, у т.ч. виплату процентів за користування кредитом в розмірі, визначеному відповідною державною програмою; (Bank4)
* Доповнити частинами 8 та 9 статті 3 розділу 1 в такій редакції:

^ 8) кредити, метою яких є фінансування придбання або збереження прав власності на землю або на об’єкт нерухомості, що будується або збудований;

9) кредити, не залежно від мети, забезпечені іпотекою (експерт НАБУ)
Кредитні посередники можуть бути відсутні при кредитуванні. (BANK3)

Сума споживчого кредиту у розмірі 75 тисяч мінімальних зарплат є надто великою. (BANK3)

Також потребує уточнення, йде мова про основну суму (тіло) кредиту, чи його сукупну вартість? (Bank5)

Щодо п. 2 ч. 2 ст. 3 Законопроекту необхідно внести поняття овердрафту, оскільки чинне законодавство не містить тлумачення цього поняття. (Bank5)

Щодо п. 4 ч. 2 ст. 3 Законопроекту, то по-перше, некоректно визначати таку умову як мету кредитного договору, це є цільове призначення кредиту.

Також необхідно деталізувати, про які правочини з фінансовими інструментами йде мова. (Bank5)

Відповідно до норм чинного законодавства основними фінансовими інструментами є: податки та збори, види цін, грошовий капітал,фінансові ресурси, стимули, санкції, цінні папери, валюта, грошові зобов’язання, страхові поліси, кредитні договори та інші види ринкового фінансового ресурсу. Таким чином, усі кредити отримані для взаєморозрахунків за об’єкти нерухомого майна, що будується з прийняттям цього Закону не будуть відноситися до категорії споживчих кредитів, оскільки програмами кредитування на придбання майнових прав на об’єкти будівництва, реалізуються в тому числі з використанням облігацій та за умов залученням інших фінансових інструментів. (Bank1)

* Розширення сфери застосування Закону призведе до збільшення витрат банків на приведення діяльності у відповідність до нього, а також до більш масштабного обмеження прав банків.

Крім того, Закон має на меті імплементацію Директиви 2008/48/ЄС щодо договорів споживчого кредитування, відповідно до якої:

"14) Кредитні угоди, які стосуються надання кредиту, забезпеченого нерухомим майном, повинні бути виключені зі сфери застосування цієї Директиви. Цей тип кредитів має дуже специфічний характер. Також, кредитні угоди, метою яких є фінансування придбання або утримання права власності на землю або існуючі або спроектовані споруди, повинні бути виключені зі сфери застосування цієї Директиви. Водночас, кредитні угоди не повинні виключатися зі сфери застосування цієї Директиви лише з причини того, що їх метою є ремонт або збільшення вартості існуючої споруди." (експерт НАБУ)
Щодо п. 5 ч. 2 ст. 3 Законопроекту – незрозуміле визначення. (Bank5)

* вилучення обмеження сфери застосування закону не відповідає інтересам банків (експерт НАБУ)

п.7 ч.2 статті 3 Розділу 1 Законопроекту визначає, що дія цього закону не поширюється на кредитні договори, які укладаються в рамках державних програм,що зумовлює втрату своїх споживчих прав певним колом споживачів, які потребують покращення соціальних стандартів життя, шляхом залучення кредиту з використанням державних програм. На нашу думку така норма закону є не досить зрозумілою , враховуючи що такі кредити надаються споживачам, які надають підтверджуючі документи, що вони дійсно потребують державної допомоги. (Bank1)

* Кредити на умовах, ліпших за ринкові, не мають регулюватись цим законом. (експерт НАБУ)
Щодо умови статті стосовно кредитів з умовою про овердрафт зі строком погашення кредиту на вимогу, то маємо підкреслити, що кредитний договір має містити строк погашення кредиту, на вимогу – такого строку погашення кредиту законодавством не передбачено. (Bank5)

Незрозумілі посилання наприкінці частини 2 статті 3 (Bank4)
24.

25.

Стаття 4. Законодавство про споживче кредитування
1. Законодавство про споживче кредитування базується на Конституції України і складається з цього Закону та відповідних положень Цивільного кодексу України, закону України про захист прав споживачів, законів України з питань регулювання ринків фінансових послуг, а також прийнятими згідно з цими законами нормативно-правовими актами.

2. У випадку, якщо міжнародним договором, згода на обов‘язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж встановлені законодавством України, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 4. Законодавство про споживче кредитування
1. Законодавство про споживче кредитування базується на Конституції України і складається з цього Закону та відповідних положень Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», законів України з питань регулювання ринків фінансових послуг, а також прийнятими згідно з цими законами нормативно-правовими актами.

2. У випадку, якщо міжнародним договором, згода на обов‘язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж встановлені законодавством України, застосовуються правила міжнародного договору.
26.


27.

Стаття 5. Державне регулювання та нагляд у сфері споживчого кредитування


Частина 2, п.2

2) встановлюють додаткові до визначених цим Законом вимоги до змісту та форми інформації, що має бути надана кредитодавцем до укладення договору про споживчий кредит;

Видалити комісію, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг з органів що здійсню регулювання з визначених у статті питань. Залишити державне регулювання виключно у компетенції НБУ (Bank2)
2) встановлюють додаткові до визначених цим Законом вимоги до змісту та форми інформації, що має бути надана кредитодавцем споживачу до укладення договору про споживчий кредит; (Bank4)

На даний час цю функцію здійснює НБУ. Додавання ще одного контролюючого органу збільшить навантаження на банки, в т.ч. щодо звітності, можливих перевірок, тощо. (Bank2)


28.1

28.2

Стаття 6. Кредитний посередник

Частина 3

3. Інформація про комісійний збір чи іншу плату, що сплачується споживачем кредитному посереднику за його послуги, враховується кредитодавцем під час розрахунку сукупної вартості кредиту.

Ч.3 ст.6 видалити (Bank2)

Щодо ч. 3 ст. 6 Законопроекту - в даному випадку необхідно уточнити, хто саме оплачує послуги кредитного посередника - споживач чи все ж таки кредитодавець, з яким у нього укладено договір. (Bank5)

Наскільки нам відомого, практики, коли позичальник платить комісійний збір посереднику на ринку немає. Банки самостійно сплачують комісію посередникам і навряд будуть перекладати такі витрати на позичальників. (Bank2)

29.1

29.2
29.3

30.1
30.2

31.

Стаття 7. Реклама споживчого кредиту
1. Якщо у рекламі, що стосується надання споживчого кредиту, зазначається процентна ставка чи будь-які дані, що стосуються загальних витрат, пов’язаних із одержанням, обслуговуванням та погашенням кредиту, то така реклама повинна, додатково до вимог, встановлених законодавством про рекламу, містити стандартну інформацію.

2. У стандартній інформації визначається:

1) процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана), максимальна сума, на яку кредит може бути виданий;

2) ефективна річна процентна ставка;

3) максимальний строк, на який видається кредит;

4) у разі надання кредиту для купівлі товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу - ціна купівлі таких товарів (послуг) та розмір першого внеску.

Зазначена вище інформація повинна бути зрозумілою і точною. Якщо зазначена вище інформація викладається у письмовому вигляді, вона повинна бути однакового шрифту та відображатися в основному тексті реклами.

3. У випадку, якщо для укладення договору про споживчий кредит є обов‘язковим укладення договору про страхування чи надання інших додаткових чи супутніх послуг споживачу, однак витрати на такі послуги не можуть бути визначені заздалегідь, у стандартній інформації повинно бути вказано про необхідність укладення зазначених договорів.

4. У рекламі, що стосується надання споживчого кредиту, забороняється вказувати, що споживчий кредит може бути надано без документального підтвердження фінансового стану споживача (позичальника), або що кредит є безпроцентним, або надається під нуль процентів чи іншу еквівалентну інформацію.
5. Збитки, завдані споживачеві недобросовісною рекламою, підлягають відшкодуванню винною особою у повному розмірі.

Щодо всієї ст. 7.

Не вносити зміни, запропоновані законопроектом та користуватися чинним ЗУ «Про рекламу», статтю 7 вилучити (BANK6, Bank1, Bank7)

Частину 2 ст.7 видалити (BANK8)
Частину 2 ст.7 викласти в редакції:

2. У стандартній інформації визначається:

1) процентна ставка за кредитом, її тип (фіксована чи змінювана), максимальна сума кредиту на яку кредит може бути виданий;

2) ефективна річна процентна ставка;

3) максимальний строк, на який видається кредит;

4) у разі надання кредиту для купівлі товарів (послуг) у формі оплати з відстроченням або з розстроченням платежу - ціна купівлі таких товарів (послуг) та розмір першого внеску.

Зазначена вище інформація повинна бути зрозумілою і точною. Якщо зазначена вище інформація викладається у письмовому вигляді, вона повинна бути однакового шрифту та відображатися в основному тексті реклами. (BANK3)

3. У випадку, якщо для укладення договору про споживчий кредит є обов‘язковим укладення договору про страхування чи надання інших додаткових чи супутніх послуг споживачу, однак витрати на такі послуги не можуть бути визначені заздалегідь, у стандартній інформації повинно бути вказано про необхідність укладення зазначених договорів.
Частину 4 ст.7 видалити (BANK3, BANK8)
У ч.4 ст.7 слово "еквівалентну" замінити на "аналогічну за змістом та сутністю"(Bank4)


Необхідно конкретизувати ч.5 статті (BANK8)

За вказаних вимог рекламування програм банку стає неможливим. Загальновідомо, що в умовах ринкової економіки це негативно позначиться на вчасному інформуванні клієнтів, яким буде необхідна інформація щодо кредитування; (BANK6)

Відповідно до ст.54 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» Банкам забороняється поширення реклами у будь-якій формі, що містить неправдиву інформацію про їх діяльність у сфері банківських послуг. НБУ має право застосувати заходи впливу до банків та інших осіб, які порушують вимоги цієї статті. Крім того, Частиною 1 статті 7 ЗУ «Про рекламу» встановлено, що основними принципами реклами є: законність, точність, достовірність, використання форм та засобів, які не завдають споживачеві реклами шкоди. При цьому, перед укладенням кредитного договору відповідно до ст. 11 ЗУ «Про захист прав споживачів» та ст.2.1. Розділу 2 Правил надання банкам України інформації споживачу про умови кредитування та сукупну вартість кредиту, затверджених постановою НБУ від 10.05.2007 № 168(далі - Правила 168), банк зобов’язаний письмово повідомити позичальника, зокрема , але не виключно про умови кредитування та сукупну вартість кредиту. На виконання вимог п.2.5. Правил 168 банки розробляють форму (бюлетень, довідка, повідомлення тощо) надання споживачу достовірної інформації про умови кредитування та орієнтовну сукупну вартість кредиту, яка повинна бути затверджена рішенням уповноваженого органу банку та доведена до відома його відповідних структурних підрозділів. Таким чином, враховуючи що банк не порушує вимог законодавства і надає споживачу повну і достовірну інформацію, то визначення стандартної інформації з урахування різновидностей реклами (реклама на транспорті,на телебаченні та радіо, тощо) є не зрозумілим в частині його необхідності та подальшої реалізації. (Bank1)

Вимоги до стандартної інформації, що повинна міститись у рекламі, роблять саму рекламу неефективною та такою, що не має сенсу.

Реклама може акцентувати увагу споживача на якійсь перевазі продукту/ послуги. В цьому й полягає суть реклами. В даному випадку вказана інформація є не рекламою, а інформацією про кредит (аналогічно вмісту товару харчування, де вказується набір інгредієнтів).

Це стосується й розміру шрифту. Однаковий шрифт не дозолить матеріал фінансової установи тлумачити як рекламу.

Вказані вимоги до реклами роблять рекламу продуктів/ послуг фінансової установи обмеженою у порівнянні з рекламою, наприклад, харчових продуктів.

Розмір ефективної ставки залежить не тільки від фінансової установи, а й від вимог законодавства. Наприклад, страхування предмету застави. На тривалий строк кредитування щорічний розмір страхової премії робить ефективну ставку занадто великою, а реклама, в якій ця інформація повинна бути, не дозволить розповісти споживачу, що саме робить ефективну ставку такою великою, тому реклама заставних кредитів з вказаними вимогами заздалегідь буде неефективною. (BANK8)

Вимоги до реклами помічені до видалення у разі прийняття призведуть до неможливості проведення реклами чи значного підвищення ціни реклами, що призведе до удорожчання кредитів. (BANK3)
Діюче законодавство достатньо регулює питання надання інформації споживачу відносно всіх витрат на обслуговування кредиту (Bank7)
Поняття надання реклами про споживче кредитування та надання інформації позичальнику щодо споживчого кредиту є принципово різними поняттями. Є недоцільним включення в рекламну продукцію всіх перерахованих в Статті 7 норм (такі норми включаються в інформацію, яка надається безпосередньо позичальнику та який засвідчує своїм підписом, що ознайомлений з зазначеною інформацію, та закріплюються в кредитному договорі позичальника), а також обмежувати банки щодо форми та зовнішнього вигляду такої реклами. (Bank4)
* Вимоги щодо стандартної інформації не стосуються реклами, що не містить інформації про процентну ставку чи загальні витрати позичальника у зв’язку з отриманням споживчого кредиту. При цьому зміст та умови застосування стандартної інформації в рекламі споживчих кредитів у цілому відповідають Директиві 2008/48/ЄС (експерт НАБУ)


Не зрозумілим є, що мають на увазі законотворці під «еквівалентною інформацією»

Постанова Національного банку України від 25.01.2012 № 23 «Про затвердження Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями» передбачає поняття «портфель однорідних позик». В даному випадку резервування відбувається за портфелем в незалежності від наявності документального підтвердження фінансового стану, тобто постанова дозволяє Банку не мати такого документального підтвердження. (Bank5, BANK8)

Не зрозуміло, яким чином визначатимуться збитки (BANK8)
  1   2   3   4Схожі:

Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconДодаток до листа №609-16/11 від 16. 11. 2012р. Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків, що ліквідуються, та проблемних активів банків»
Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", з банків, на які поширюються норми розділу...
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconРедакція статей проекту Закону України «Про споживче кредитування» №9593
Споживчим кредитуванням є фінансова послуга щодо надання кредитодавцем споживачу грошових коштів на підставі договору про споживчий...
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconДодаток до листа №313-19/06 від 19. 06. 2012 Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15.
Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком...
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України
Про судоустрій і статус суддів" та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян"
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства"
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про позашкільну освіту»
...
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconДодаток до листа від 15. 06. 2012 №307-15/06 Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України,
Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, до Правил організації...
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconДодаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №304-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України
Затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28. 08. 2001 №368
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України Про фонди банківського управління
Народні депутати України члени Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
Додаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування» iconПро створення експертної робочої групи з метою доопрацювання проекту Закону України "Про вищу освіту" (нова редакція) наказую
Експертній робочій групі у двомісячний строк доопрацювати проект Закону України "Про вищу освіту" (нова редакція) з урахуванням зауважень...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи