Національний банк України Голові Гонтаревій В. О icon

Національний банк України Голові Гонтаревій В. ОНазваНаціональний банк України Голові Гонтаревій В. О
Дата конвертації13.09.2014
Розмір61.16 Kb.
ТипДокументи
джерело

ЕЛЕКТРОННА ПОШТАНезалежна асоціація банків України
Вих. № 1937-09/07

від 09.07.2014 р.
Щодо нормативного врегулювання

проведення арбітражних операцій

з банківськими металами


Національний банк України
Голові
Гонтаревій В.О.

Шановна Валеріє Олексіївно!

Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у Вашій професійній діяльності.

Незалежна асоціація банків України звертається до Вас з проханням про сприяння у вирішені проблеми щодо відсутності в уповноважених банків права на проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі з банківськими металами.

Відповідно до пункту 34 розділу І «Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою», затвердженого постановою Правління НБУ від 10.08.2005 № 281 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 за № 950/11230 (зі змінами), (далі – Положення № 281) уповноважені банки мають право здійснювати арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі (далі – арбітражні операції) з іноземними валютами виключно в межах 1-ї групи «Класифікатора іноземних валют та банківських металів», затвердженого постановою Правління НБУ від 04.02.1998 № 34 (у редакції постанови Правління НБУ від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129 [зі змінами]), (далі – Класифікатор).

Проведення ж арбітражних операцій з банківськими металами Положення № 281 не передбачає, тому що це положення встановлює порядок та умови торгівлі лише іноземною валютою.

При цьому світова банківська практика передбачає здійснення банками за дорученням клієнтів арбітражних операцій не тільки з іноземними валютами, а також і з банківськими металами, які відіграють важливу роль «тихої гавані» в моменти кризових коливань на міжнародних валютних ринках. Відсутність же у вітчизняних банків такої можливості робить їх неконкурентними у цій галузі по відношенню до банків-нерезидентів, що підштовхує фізичних осіб – резидентів віддавати перевагу проведенню арбітражних операцій саме через банки-нерезиденти, знаходячи шляхи співпраці з ними.

З метою розвитку національної банківської системи та підвищення її конкурентоспроможності просимо Вас розглянути можливість надання банкам права проведення арбітражних операцій з банківськими металами, задля чого:

1. Унести до «Положення про здійснення операцій з банківськими металами», затвердженого постановою Правління НБУ від 06.08.2003 № 325 (у редакції постанови Правління НБУ від 30.12.2011 № 497), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за № 749/8070 (зі змінами), (далі – Положення № 325) зміни відносно запровадження арбітражних операцій, аналогічні тим, які свого часу були внесені до Положення № 281 постановою Правління НБУ 03.08.2012 № 327, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27.08.2012 за № 1434/21746, (далі – Постанова № 327), а саме:

1.1. У розділі I:

у пункті 1.2:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

"арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі (далі - арбітражні операції) - безготівкові операції, які передбачають виконання двох зустрічних зобов'язань з купівлі та продажу банківського металу за іноземну валюту та здійснюються без реальної поставки банківського металу та іноземної валюти на міжнародних ринках на умовах "тод", "том" або "спот" з метою отримання прибутку від зміни курсу банківського металу або хеджування курсового ризику щодо банківського металу".

У зв'язку з цим абзаци другий - двадцять перший уважати відповідно абзацами третім - двадцять другим;

доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

"гарантійний внесок - кошти клієнта в іноземній валюті, за рахунок яких компенсуються збитки, що виникають під час здійснення арбітражних операцій".

У зв'язку з цим абзаци шостий - двадцять другий уважати відповідно абзацами сьомим - двадцять третім;

1.2. У розділі IІ:

у пункті 2.2:

доповнити пункт після підпункту е) новим підпунктом такого змісту:

"є) арбітражні операції".

1.3. У розділі IІІ:

доповнити розділ після пункту 3.10 новим пунктом такого змісту:

"3.11. Уповноважені банки мають право здійснювати з іноземними банками власні арбітражні операції та арбітражні операції за дорученням клієнтів – фізичних осіб - резидентів, які не є суб'єктами підприємницької діяльності.

Уповноважені банки мають право здійснювати арбітражні операції з банківськими металами та іноземними валютами виключно в межах 1-ї групи Класифікатора.

Порядок розміщення гарантійного внеску на відповідному рахунку клієнта (розмір внеску, вид іноземної валюти, строк тощо) визначається в договорі між уповноваженим банком та клієнтом, який передбачає умови проведення арбітражних операцій.

Порядок розрахунків між банком та клієнтом за результатами проведення арбітражних операцій (відшкодування збитків за рахунок гарантійного внеску, порядок зарахування прибутку тощо) визначається відповідно до укладених договорів про здійснення арбітражних операцій.

Уповноважені банки мають право здійснювати арбітражні операції виключно після реєстрації в Національному банку правил проведення цих операцій в порядку, що визначений Національним банком.

Юридичні особи (крім уповноважених банків) та фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності не мають права здійснювати арбітражні операції.

Відображення арбітражних операцій проводиться за окремими рахунками".

2. Унести до «Інструкції з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті та банківських металах у банках України», затвердженої постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 № 555, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.11.2004 за № 1511/10110 (зі змінами), до якої майже всі зміни, необхідні для здійснення уповноваженими банками арбітражних операцій як з іноземними валютами так і з банківськими металами, вже внесені постановою Правління НБУ 05.11.2013 № 437, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 26.11.2013 за № 2008/24540, такі зміни:

2.1. У розділі VIІ:

пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Банк відображає в бухгалтерському обліку власні арбітражні операції на умовах маржинальної торгівлі (далі - арбітражні операції) з іноземними банками, у сумі отриманого або перерахованого результату від здійснення арбітражних операцій".

3. Унести до «Порядку реєстрації уповноваженими банками в Національному банку України правил проведення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі», затвердженого постановою Правління НБУ від 05.11.2012 № 461, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.2012 за № 1976/22288, такі зміни:

3.1. Пункт 1 викласти у такій редакції:

"1. Цей Порядок розроблено відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статті 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 року № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", та Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 281, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 950/11230 (зі змінами) (далі – Положення № 281), та Положення про здійснення операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 6 серпня 2003 року № 325 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 30 грудня 2011 року № 497), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2003 року за № 749/8070 (зі змінами), (далі – Положення № 325)".

3.2. Пункт 14 викласти у такій редакції:

"14. У разі здійснення арбітражних операцій на умовах маржинальної торгівлі з порушенням вимог абзацу п'ятого пункту 34 розділу I Положення № 281 або абзацу п'ятого пункту 3.11 розділу IІІ Положення № 325 банк несе відповідальність згідно зі статтею 16 Декрету Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".

Окремо звертаємо увагу на те, що впровадження арбітражних операцій з банківськими металами не потребує внесення додаткових змін до «Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17.12.2003 за № 1172/8493 (зі змінами), до якої всі зміни, необхідні для здійснення уповноваженими банками арбітражних операцій як з іноземними валютами так і з банківськими металами, вже внесені Постановою № 327.

Сподіваємось на прийняття наших пропозицій та подальшу плідну співпрацю.
З повагою,

В. о. виконавчого директора О.А. Коробкова

Вик. Литвин Г.В.

тел.(044) 300-10-15

/ 4Схожі:

Національний банк України Голові Гонтаревій В. О iconНаціональний банк України Голові Гонтаревій В. О
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у професійній діяльності
Національний банк України Голові Гонтаревій В. О iconНаціональний банк України Голові Кубіву С.І
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у Вашій професійній діяльності
Національний банк України Голові Гонтаревій В. О iconЕлектронна пошта національний банк України
Національний банк України у відповідь на звернення Незалежної асоціації банків України із пропозиціями щодо внесення змін до деяких...
Національний банк України Голові Гонтаревій В. О iconПовідомлення національний банк України Незалежна асоціація банків України Генеральний департамент грошово-кредитної політики 01. 02. 2013 №29-113/1299
Національний банк України розглянув листа Незалежної асоціації банків України від 22. 11. 2012 №617-22/11 щодо деяких питань проведення...
Національний банк України Голові Гонтаревій В. О iconПовідомлення національний банк України Юридичний департамент 01. 02. 2013 №18-112/596/1209 Незалежна асоціація банків України Про розгляд листа
Національний банк України розглянув лист Незалежної асоціації банків України (далі – набу) від 08. 11. 2012 р. №588-07/11 щодо звернення...
Національний банк України Голові Гонтаревій В. О iconЕлектронна пошта національний банк України
Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна...
Національний банк України Голові Гонтаревій В. О iconПовідомлення національний банк україни генеральний департамент грошово-кредитної політики Виконавчому директору Незалежної асоціації банків України Мамедову С. Г
Національний банк України розглянув лист Незалежної асоціації банків України (далі – Асоціація) з пропозицією впровадження операцій...
Національний банк України Голові Гонтаревій В. О iconПоложення про порядок ведення реєстру комерційних агентів (комерційних представників) банків, яке затверджене Постановою Правління нбу №386 від 20. 09. 2012р. Національний банк України Голові
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо подальших успіхів у Вашій професійній діяльності
Національний банк України Голові Гонтаревій В. О iconЕлектронна пошта національний банк України
Національного банку України”1 (далі – Постанова №308), якою були внесені зміни до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною...
Національний банк України Голові Гонтаревій В. О iconПовідомлення національний банк України Незалежна асоціація банків України Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем Департамент платіжних систем 19. 02. 2013 №25-112/2118
Національний банк України розглянув Ваші пропозиції щодо застосування стандарту iban (міжнародного номера банківського рахунку) в...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи