Додаток до листа від 15. 06. 2012 №307-15/06 Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, icon

Додаток до листа від 15. 06. 2012 №307-15/06 Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України,НазваДодаток до листа від 15. 06. 2012 №307-15/06 Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України,
Дата конвертації16.05.2013
Розмір164.13 Kb.
ТипДокументи
джерело

Додаток до листа від 15.06.2012 №307-15/06

Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, до Правил організації статистичної звітності та до питання стосовно економічних нормативів та їх відображення у звітності

Положення (норми) чинного нормативно-правового акта

Положення (норми) нормативно-правового акта із запропонованими змінами

^ Позиції Асоціації «Незалежна асоціація банків України», щодо запропонованих змін з обґрунтуванням
Зміни до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України (далі - Рекомендації 98)
2.1. Доповнити розділ VІІІ главою 2 у такій редакції:

Глава 2. Система корпоративного управління в банківських групах

1.1. Банківська група повинна мати ефективну систему корпоративного управління, що включає:

прозору структуру власності, яка дає змогу визначити всіх учасників банківської групи, види діяльності, що здійснюються учасниками банківської групи, ділові, фінансові та інші зв'язки між учасниками банківської групи, контролером банківської групи;

зрозумілу організаційну та управлінську структуру, яка відповідає загальній стратегії банківської групи та її основним бізнес-напрямкам з урахуванням профілів та масштабів ризиків, на які наражаються учасники банківської групи, географічного розташування учасників банківської групи;

відповідність ключових керівників (члени наглядової (спостережної) ради, виконавчого органу відповідальної особи банківської групи, учасників банківської групи) банківської групи критеріям професійної належності;

розподіл повноважень та обов’язків, з чітко визначеними прозорими і узгодженими сферами відповідальності;

наявність політик та процедур щодо попередження та виявлення конфліктів інтересів;

наявність політик щодо винагороди, які повинні бути узгодженими з ринковими умовами та які б не надавали стимулів до необачного прийняття ризиків на диспропорційній основі.
1.1. Банківська група повинна мати ефективну систему корпоративного управління, що включає:

прозору структуру власності, яка дає змогу визначити всіх учасників банківської групи, види діяльності, що здійснюються учасниками банківської групи, ділові, фінансові та інші зв'язки між учасниками банківської групи, контролером банківської групи;

зрозумілу організаційну та управлінську структуру, яка відповідає загальній стратегії банківської групи та її основним бізнес-напрямкам з урахуванням профілів та масштабів ризиків, на які наражаються учасники банківської групи, географічного розташування учасників банківської групи;

відповідність ключових керівників (члени наглядової (спостережної) ради, виконавчого органу відповідальної особи банківської групи, учасників банківської групи) банківської групи критеріям професійної належності;

розподіл повноважень та обов’язків, з чітко визначеними прозорими і узгодженими сферами відповідальності;

наявність політик ефективного внутрішнього контролю, дотримання законодавства і внутрішніх процедур (комплаєнс);

наявність політик та процедур щодо попередження та виявлення конфліктів інтересів;

наявність політик щодо винагороди, які повинні бути узгодженими з ринковими умовами та які б не надавали стимулів до необачного прийняття ризиків на диспропорційній основі.
Система корпоративного управління банківської групи повинна включати ефективний внутрішній контроль
1.4. Операції між учасниками банківської групи повинні здійснюватися відповідно до стратегії банківської групи та її основних бізнес-напрямків. Операції між учасниками банківської групи та пов’язаними особами банківської групи не повинні здійснюватися на більш сприятливих умовах, ніж звичайні.


1.4. Операції між учасниками банківської групи повинні здійснюватися відповідно до стратегії банківської групи та її основних бізнес-напрямків.»

Визначення сприятливих умов в діяльності різних суб‘єктів господарювання є дуже складним поняттям і без уточнення конкретних умов цю норму практично не можливо виконати.

Вважаємо достатньою умовою здійснення операцій відповідно до встановленої стратегії.

1.6. Наглядова (спостережна) рада відповідальної особи банківської групи (у разі її відсутності виконавчий орган відповідальної особи банківської групи) повинна знати про суттєві ризики, що можуть впливати на учасників банківської групи, та виконувати, зокрема такі функції:

визначати стратегію розвитку банківської групи;

визначати основні засади організаційної структури банківської групи;

затверджувати політику та процедури корпоративного управління в банківській групі;

затверджувати кодекс корпоративної етики;

забезпечувати функціонування системи управління і контролю за ризиками банківської групи;

забезпечувати функціонування системи внутрішнього контролю в банківський групі;

здійснювати нагляд за процесом виявлення та контролю за операціями з пов’язаними особами банківської групи, у тому числі шляхом розробки політики щодо регламентації процесів визначення та виявлення пов’язаних осіб учасників банківської групи, проведення операцій з ними, а також процесу здійснення нагляду за такими операціями;

визначати та схвалювати заходи на випадок непередбачуваних обставин.

1.6. Наглядова (спостережна) рада відповідальної особи банківської групи (у разі її відсутності виконавчий орган відповідальної особи банківської групи) повинна знати про суттєві ризики, що можуть впливати на учасників банківської групи, та виконувати, зокрема такі функції:

визначати стратегію розвитку банківської групи;

визначати основні засади організаційної структури банківської групи;

затверджувати політику та процедури корпоративного управління в банківській групі;

затверджувати кодекс корпоративної етики;

забезпечувати функціонування системи управління і контролю за ризиками банківської групи;

забезпечувати функціонування системи внутрішнього контролю в банківський групі;

здійснювати нагляд за процесом виявлення та контролю за операціями з пов’язаними особами банківської групи, у тому числі шляхом розробки політики щодо регламентації процесів визначення та виявлення пов’язаних осіб учасників банківської групи, проведення операцій з ними, а також процесу здійснення нагляду за такими операціями;

визначати та схвалювати заходи на випадок непередбачуваних обставин.

визначати зовнішнього аудитора для банківської групи.


^

1.8. До компетенції виконавчого органу відповідальної особи банківської групи належать такі функції:


формування організаційної структури банківської групи;

реалізація стратегії банківської групи;

визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності учасників банківської групи;

реалізація політики управління ризиками, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;

забезпечення безпеки інформаційних систем в банківській групі;

інформування спостережної ради відповідальної особи банківської групи про показники діяльності банківської групи, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень, порушення економічних нормативів тощо.


1.8. До компетенції виконавчого органу відповідальної особи банківської групи належать такі функції:

формування організаційної структури банківської групи;

реалізація стратегії банківської групи;

визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності учасників банківської групи і внутрішнього контролю в банківський групі;

реалізація політики управління ризиками, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків;

забезпечення безпеки інформаційних систем в банківській групі;

інформування спостережної ради відповідальної особи банківської групи про показники діяльності банківської групи, виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень, порушення економічних нормативів тощо».

система корпоративного управління банківської групи повинна включати ефективний внутрішній контроль,

Зміни до Правил організації статистичної звітності, (форма №612)
Форма №612

^ Пропозиції до проекту Положення «Про порядок регулювання діяльності банківських груп» (далі проект) та запитання, що потребують відповіді.

Зауваження в частині відмінностей між запропонованою формою №612 та проектом Положення «Про порядок регулювання діяльності банківських груп» (далі проект).
У формі №612 зазначено, що форма квартальна.

Пункт 1.3 Глави 1 Розділу VI проекту замінити на:

«При цьому звітними є дані про дотримання усіх економічних нормативів, що розраховані за станом на 1-ше число місяця наступного за звітним кварталом.»

Згідно пункту 1.3 Глави 1 Розділу VI проекту нормативи Н5к, Н6к потрібно розраховувати щомісячно.

У формі №612 - у рядку 3.2 «Фактичне значення нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента Н7к» по колонкам «Страхова підгрупа» і «Страхова компанія, якщо страхова підгрупа відсутня» стоїть знак «Х», тобто норматив Н7к на одного контрагента по страховій підгрупі/страховій компанії не розраховується.Пункт 2.4 Глави 2 Розділу IV проекту замінити на:

«2.4. Під час розрахунку нормативу Н7к по кредитно-інвестиційній підгрупі застосовується формула, визначена в пункті 2.3 цієї глави. При цьому, в чисельнику замість Зс(бг) зазначається Зс(кіп), в знаменнику замість РК(бг) зазначається РК(кіп).»


Але пункт 2.4 Глави 2 Розділу IV проекту суперечить вищевказаному:

«2.4. Під час розрахунку нормативу Н7к по кредитно-інвестиційній підгрупі/страховій підгрупі застосовується формула, визначена в пункті 2.3 цієї глави. При цьому, в чисельнику замість Зс(бг) зазначається Зс(кіп) або Зс(сп), в знаменнику замість РК(бг) зазначається РК(кіп) або РК(сп) відповідно.»

У пункті 4 Розділу I проекту зазначено, що страхові підгрупи повинні дотримуватися лише одного економічного нормативу - НРК.


У формі №612 по рядку 3.1 «Максимальна сума всіх вимог та позабалансових зобов’язань учасників банківської групи щодо одного контрагента (групи пов’язаних контрагентів) (тис. грн.)» по колонкам «Страхова підгрупа» і «Страхова компанія, якщо страхова підгрупа відсутня» стоїть знак «Х».ЗАПИТАННЯ:

Чому у формі №612 на перетині рядка 3.1 «Максимальна сума всіх вимог та позабалансових зобов’язань учасників банківської групи щодо одного контрагента (групи пов’язаних контрагентів) (тис.грн.)» і колонок «Страхова підгрупа» і «Страхова компанія, якщо страхова підгрупа відсутня» стоїть знак «Х», якщо такий показник по страховій підгрупі/страховій компанії згідно пункту 2.4 Глави 2 Розділу IV проекту потрібно розраховувати?


Аналогічне ЗАПИТАННЯ по нормативу Н8к:

Чому у формі №612 на перетині рядка 3.5 «Сума всіх великих кредитних ризиків учасників банківської групи/підгрупи банківської групи щодо всіх контрагентів (груп пов’язаних контрагентів) (тис.грн.)» і колонок «Страхова підгрупа» і «Страхова компанія, якщо страхова підгрупа відсутня» стоїть знак «Х», якщо такий показник по страховій підгрупі/страховій компанії згідно пункту 3.5 Глави 3 Розділу IV проекту потрібно розраховувати?


У пункті 2.3 Глави 2 Розділу IV проекту зазначається:

«2.3. Норматив Н7к розраховується за даними субконсолідованого балансу кредитно-інвестиційної підгрупи/учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційна підгрупа відсутня, та страхової підгрупи/страхової компанії - учасника банківської групи, якщо страхова підгрупа відсутня, та іншої інформації, необхідної для такого розрахунку.Зс(сп/у) – сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов’язань учасників страхової підгрупи/страхової компанії – учасника банківської групи, якщо страхова підгрупа відсутня, щодо одного контрагента (групи пов’язаних контрагентів).»

 1. У пункті 2.3 Глави 2 Розділу IV проекту вказано формулу розрахунку сукупної суми всіх вимог та позабалансових зобов’язань учасників банківської групи щодо одного контрагента (групи пов’язаних контрагентів):

«Зс(бг) = Зс(кіп/у) + Зс(сп/у), де

Зс(кіп/у) – сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов’язань учасників кредитно-інвестиційної підгрупи/учасників банківської групи (крім страхових компаній), якщо кредитно-інвестиційна підгрупа відсутня щодо одного контрагента (групи пов’язаних контрагентів);

Зс(сп/у) – сукупна сума всіх вимог та позабалансових зобов’язань учасників страхової підгрупи/страхової компанії – учасника банківської групи, якщо страхова підгрупа відсутня, щодо одного контрагента (групи пов’язаних контрагентів).»

Але незрозуміло, як потрібно розраховувати ці показники.ЗАПИТАННЯ:

як потрібно розраховувати показники Зс(бг), Зс(кіп/у), Зс(сп/у):

 1. обирати окремо контрагента з максимальною заборгованістю перед кредитно-інвестиційною підгрупою і окремо контрагента (зовсім іншого ніж перший контрагент) з максимальною заборгованістю перед страховою підгрупою, і для розрахунку Н7к складати заборгованості цих обох контрагентів;

або

 1. обирати контрагента з максимальною заборгованістю перед кредитно-інвестиційною підгрупою і визначати заборгованість саме цього контрагента перед страховою підгрупою (якщо в нього є така заборгованість) або брати 0 (якщо перед страховою підгрупою в нього немає заборгованості) і для розрахунку Н7к складати заборгованості цього одного контрагента перед кредитно-інвестиційною і страховою підгрупами;

 2. або якийсь інший варіант?


Аналогічне ЗАПИТАННЯ по нормативу Н8к:

як потрібно розраховувати показники Зв(бг), Зв(кіп/у), Зв(сп/у):

 1. обирати окремо великих по відношенню до кредитно-інвестиційної підгрупи контрагентів і окремо великих по відношенню до страхової підгрупи контрагентів, і для розрахунку Н8к складати заборгованості усіх цих контрагентів;

або

 1. обирати великих по відношенню до кредитно-інвестиційної підгрупи контрагентів і визначати заборгованість саме цих контрагентів по відношенню й до страхової підгрупи (якщо у них є заборгованість перед страховою підгрупою) або брати 0 (якщо перед страховою підгрупою в них немає заборгованості) і для розрахунку Н8к складати заборгованості цих контрагентів перед кредитно-інвестиційною і страховою підгрупами;

 2. або якийсь інший варіант?


Пояснення щодо заповнення форми № 612 та Розділ VII Звітність, п.7

ЗАПИТАННЯ:

 • У разі, якщо банківську групу складає лише кредитно-інвестиційна підгрупа, необхідно вказати чи необхідно заповнювати і 3 і 4 колонку, чи лише 3

 • Чи є необхідність форму №1Д заповнювати в копійках, якщо форма 612 та консолідована звітність вимагається в тис.грн.?Пояснення щодо заповнення форми № 612

додати доповнення (роз’яснення), а саме:

а) необхідно зазначити чи є виділ із банківської групи кредитно-інвестиційної та страхової підгруп обов’язковим;

б) за якими критеріями визначається віднесення/не віднесення відповідного учасника банківської групи до тієї чи іншої підгрупи і належність його відображення в одній з колонок з 4 по 7.
Пояснення щодо заповнення форми № 612

Уточнення формулювання у Поясненнях «Базою для розрахунку економічних нормативів Н9к, Н10к, Н10-1к банківської групи є статутний капітал материнського банку, кредитно-інвестиційної підгрупи банківської групи - статутний капітал материнського банку, що відображений у консолідованій звітності банківської групи, субконсолідованій звітності кредитно-інвестиційної підгрупи банківської групи, яка складається в порядку, визначеному у розділі VIІ Положення.»

Необхідно зазначити, що у консолідованій звітності банківської групи стаття «Статутний капітал» містить лише статутний капітал материнського банку. Частка банку в капіталі дочірніх компаній при здійсненні консолідації вилучається з капіталу дочірніх компаній, а неконтрольована частка статутного капіталу дочірніх компаній відображається в статті балансу «Неконтрольована частка».
^ Питання стосовно економічних нормативів та їх відображення у звітності
1 Норматив кредитного ризику - Н7к (в алгоритмі проекту постанови- Розділ 4, Глава2, пункт 2.3 в чисельник береться ЗС (сп \ у), у формі 612 всі дані по страхових компаніях виключені).

 • Чи правильно в Положенні наявність ЗС (сп \ у)?

 • Для чого в пункті Положення - Розділ 4, Глава2, пункт 2.4 прописується поняття Зс (сп) - якщо в 612 ф стоять "прочерки".

 • Аналогічне питання по Н8К. • 2. Виникає необхідність чіткого роз'яснення, що таке:

 • - Н7 - Зс (сп / у), Зс (сп)

 • - Н8-Зв (сп / у)
  Необхідне трактування - що повинно входити в цю заборгованість? –

 • Чи то це заборгованість "великих позичальників", які спочатку є "великими" для кредитно-інвестиційної підгрупи, але мають заборгованості (активи) у страховій підгрупі / компанії, або це "великі" для самої страхової підгрупи.

 • Які статті балансу страхової компанії повинні включатися в розрахунок цієї заборгованості. • Н9-Зін (сп / у),
  Н10 - Сзін (сп / у),
  Н10-1-Сзін / нф (сп / у),
  Необхідне трактування - що повинно входити в цю заборгованість? –

 • Чи то це заборгованість "інсайдерів" кредитно-інвестиційної підгрупи, але мають заборгованості (активи) у страховій підгрупі / компанії, або це "інсайдери" для самої страхової підгрупи.

 • Які статті балансу страхової підгрупі / компанії повинні включатися в розрахунок цієї заборгованості.Схожі:

Додаток до листа від 15. 06. 2012 №307-15/06 Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, iconПоложення про спостережну раду публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Спостережну Раду
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 р. N571, Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного...
Додаток до листа від 15. 06. 2012 №307-15/06 Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, iconДодаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №304-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України
Затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28. 08. 2001 №368
Додаток до листа від 15. 06. 2012 №307-15/06 Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, iconПоложення про правління публічного акціонерного товариства «Кредит Оптима Банк» м. Київ 2011 рік загальні положення положення про Правління
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2003 р. N571, Методичних рекомендації щодо вдосконалення корпоративного...
Додаток до листа від 15. 06. 2012 №307-15/06 Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, iconДодаток до листа №313-19/06 від 19. 06. 2012 Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15.
Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком...
Додаток до листа від 15. 06. 2012 №307-15/06 Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, iconДодаток №3 до листа №356-17/07 від 17. 07. 2012
Правління нбу від 28. 03. 2007 №98, до Методичних рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках,...
Додаток до листа від 15. 06. 2012 №307-15/06 Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, iconДодаток до листа №355-17/07 від 17. 07. 2012 Порівняльна таблиця Змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями банків, затвердженого Постановою Правління №23 від 25.
Порівняльна таблиця Змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих...
Додаток до листа від 15. 06. 2012 №307-15/06 Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, iconДодаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №305-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями банків, затвердженого Постановою Правління №23 від 25.
Порівняльна таблиця Змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих...
Додаток до листа від 15. 06. 2012 №307-15/06 Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, iconДодаток до листа №609-16/11 від 16. 11. 2012р. Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків, що ліквідуються, та проблемних активів банків»
Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", з банків, на які поширюються норми розділу...
Додаток до листа від 15. 06. 2012 №307-15/06 Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, iconПорівняльна таблиця до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування при відчуженні транспортних засобів"
Стаття 173. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об'єктів рухомого майна
Додаток до листа від 15. 06. 2012 №307-15/06 Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, iconДодаток до листа №465-14/09 від 14. 09. 2012 Пропозиції набу до проекту Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов'язань»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи