Додаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №304-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України icon

Додаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №304-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків УкраїниНазваДодаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №304-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України
Дата конвертації07.05.2013
Розмір152.78 Kb.
ТипДодаток
джерело

Додаток 1 до листа від 13.06.2012 №304-13/06

Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України,

затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368,

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 за № 841/6032 (зі змінами)
Положення (норми) чинного нормативно-правового акта

Положення (норми) нормативно-правового акта із запропонованими змінами

^ Позиції Асоціації «Незалежна асоціація банків України», щодо запропонованих змін з обґрунтуванням

11

Розділ ІІІ. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВРАХУВАННЯ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ НА УМОВАХ СУБОРДИНОВАНОГО БОРГУ ДО КАПІТАЛУ БАНКУ

Глава 1. Вимоги щодо залучення коштів

1.1. Банки можуть залучати кошти юридичних і фізичних осіб як резидентів, так і нерезидентів (далі – Інвестор) у грошовій формі як у національній, так і в іноземній вільно конвертованій валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129) (зі змінами) (далі – іноземна валюта), на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку (капіталу 2-го рівня).
1.6. Банк має право залучати кошти на умовах субординованого боргу в іноземній валюті за наявності генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій в частині залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України та/або залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках України.


^ Глава 3. Вимоги щодо укладання угоди про залучення коштів на умовах субординованого боргу3.3. Процентна ставка за субординованим боргом у національній або в іноземній валюті не може перевищувати протягом усього періоду дії угоди (договору) максимальної ставки залучення субординованих коштів, що встановлюється за рішенням Правління Національного банку з огляду на економічні умови на ринку банківських послуг та приймається банком на відповідну дату:

у разі залучення коштів шляхом укладання прямих договорів – на дату укладання угоди;

у разі залучення коштів шляхом випуску облігацій – на дату випуску облігацій.3.8. В угоді передбачається призупинення сплати процентів за субординованим боргом з одночасною зміною розміру процентної ставки (на строк призупинення) за ініціативою банку-боржника або за вимогою Національного банку до банку-боржника щодо призупинення такої сплати (за рішенням Комісії Національного банку) у разі:Розмір зміненої відповідно до абзацу першого цього пункту процентної ставки не може бути більшим:


облікової ставки Національного банку – у разі залучення коштів у національній валюті;

ставки LIBOR (на дату прийняття такого рішення) за дванадцятимісячними міжбанківськими депозитами у відповідній валюті – у разі залучення коштів в іноземній валюті.


Така процентна ставка не може бути більшою, ніж процентна ставка, що передбачена в угоді.


3.16.У разі несвоєчасного подання банком-боржником документів або прийняття Комісією Національного банку обґрунтованого рішення про відмову банку-боржнику в наданні дозволу щодо нового Інвестора, сума залучених коштів на умовах субординованого боргу, за якими відбувається заміна Інвестора, не враховується до регулятивного капіталу з часу такої заміни. У цьому разі банк-боржник зобов’язаний здійснити коригування регулятивного капіталу та звітності.


^ Глава 5. Порядок обліку залучених коштів та подання звітності

5.1. …


Протягом 20 робочих днів з дня отримання всіх документів та за умови відповідності умов угоди (облігації) вимогам, що визначені в пунктах 1.6 – 1.8, 3.1 - 3.16, 4.1 - 4.7 цього розділу, дотримання Інвестором (банком-резидентом) нормативів капіталу та повної сплати Інвестором коштів територіальне управління Національного банку (або структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) подає до Комісії Національного банку документи, зазначені в пункті 2.2 цього розділу, свій висновок і пропозиції для прийняття остаточного рішення щодо надання Дозволу.

Якщо угода (облігація) не відповідає вимогам пунктів 1.6 – 1.8, 3.1 - 3.16, 4.1 - 4.7 цього розділу або банк подав неповний пакет документів, перелік яких визначений у пункті 2.2 цього розділу, то територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за банком-боржником) повертає пакет документів на доопрацювання протягом 20 робочих днів з дня отримання всіх документів.5.4. У разі невідповідності умов угоди (договору, облігації) вимогам, що визначені в пунктах 1.6 – 1.8, 2.2, 3.1 - 3.16, 4.1 - 4.7 цього розділу, та неотримання банком-боржником Дозволу протягом 30 робочих днів із дня подання клопотання про отримання Дозволу або несвоєчасного подання клопотання кошти, що залучені/розміщені на умовах субординованого боргу, з наступного робочого дня обліковуються так:
5.6. ^ Кошти, що залучені на умовах субординованого боргу в іноземній валюті, враховуються до регулятивного капіталу банку за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку, установленим на звітну дату з урахуванням строку, що залишився до дати погашення.Розділ ІІІ. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА ВРАХУВАННЯ ЗАЛУЧЕНИХ КОШТІВ НА УМОВАХ СУБОРДИНОВАНОГО БОРГУ ДО КАПІТАЛУ БАНКУ

^ Глава 1. Вимоги щодо залучення коштів

1.1. Банки можуть залучати кошти юридичних і фізичних осіб як резидентів, так і нерезидентів (далі – Інвестор) у грошовій формі як у національній, так і в іноземній вільно конвертованій валюті 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 № 378, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.2002 за № 841/7129) (зі змінами) (далі – іноземна валюта) та у банківських металах (золото в стандартних та/або мірних зливках), на умовах субординованого боргу з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку (капіталу 2-го рівня).1.6. Банк має право залучати кошти на умовах субординованого боргу в іноземній валюті та/або банківських металах за наявності генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій в частині залучення та розміщення іноземної валюти та/або банківських металів на валютному ринку України та/або залучення та розміщення іноземної валюти та/або банківських металів на міжнародних ринках України.1.9. Залучення коштів на умовах субординованого боргу в банківських металах здійснюється з урахуванням вимог Положення про здійснення операцій з банківськими металами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 06.08.2003 № 325, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.08.2003 за № 749/8070 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 30.12.2011 № 497, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.01.2012 за № 147/20460).


^ Глава 3. Вимоги щодо укладання угоди про залучення коштів на умовах субординованого боргу3.3. Процентна ставка за субординованим боргом у національній або в іноземній валюті, або в банківських металах не може перевищувати протягом усього періоду дії угоди (договору) максимальної ставки залучення коштів на умовах субординованого боргу, що встановлюється за рішенням Правління Національного банку з огляду на економічні умови на ринку банківських послуг та приймається банком на відповідну дату:

у разі залучення коштів шляхом укладання прямих договорів – на дату укладання угоди;

у разі залучення коштів шляхом випуску облігацій – на дату випуску облігацій.3.8. В угоді передбачається призупинення сплати процентів за залученими коштами на умовах субординованого боргу з одночасною зміною розміру процентної ставки (на строк призупинення) за ініціативою банку-боржника або за вимогою Національного банку до банку-боржника щодо призупинення такої сплати (за рішенням Комісії Національного банку) у разі:Розмір зміненої відповідно до абзацу першого цього пункту процентної ставки встановлюється на дату прийняття рішення та не може бути більшим:

облікової ставки Національного банку – у разі залучення коштів у національній валюті;

ставки LIBOR за дванадцятимісячними міжбанківськими депозитами у відповідній валюті – у разі залучення коштів в іноземній валюті.

ставки (LIBOR мінус GOFO) для дванадцятимісячного періоду розміщення коштів, яка встановлюється Лондонською асоціацією ринку дорогоцінних металів (LBMA) – у разі залучення коштів у банківських металах.

Така процентна ставка не може бути більшою, ніж процентна ставка, що передбачена в угоді.


3.16.У разі несвоєчасного подання банком-боржником документів або прийняття Комісією Національного банку обґрунтованого рішення про відмову банку-боржнику в наданні дозволу щодо нового Інвестора, сума залучених коштів на умовах субординованого боргу, за якими відбувається заміна Інвестора, не враховується до регулятивного капіталу. У цьому разі банк-боржник зобов’язаний здійснити коригування регулятивного капіталу та звітності згідно з вимогами пункту 5.4 глави 5 та пункту 6.3 глави 6 цього розділу.


^ Глава 5. Порядок обліку залучених коштів на умовах субординованого боргу та подання звітності

5.1. …


Протягом 20 робочих днів з дня отримання всіх документів та за умови відповідності умов угоди (договору, облігації) вимогам, що визначені в пунктах 1.6 – 1.9, 3.1 - 3.16, 4.1 - 4.7 цього розділу, дотримання Інвестором (банком-резидентом) нормативів капіталу та повної сплати Інвестором коштів територіальне управління Національного банку (або структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за банком) подає до Комісії Національного банку документи, зазначені в пункті 2.2 цього розділу, свій висновок і пропозиції для прийняття остаточного рішення щодо надання Дозволу.

Якщо угода (договір, облігація) не відповідає вимогам пунктів 1.6 – 1.9, 3.1 - 3.16, 4.1 - 4.7 цього розділу або банк подав неповний пакет документів, перелік яких визначений у пункті 2.2 цього розділу, то територіальне управління Національного банку (структурний підрозділ центрального апарату Національного банку, що безпосередньо здійснює нагляд за банком-боржником) повертає пакет документів на доопрацювання протягом 20 робочих днів з дня отримання всіх документів.5.4. У разі невідповідності умов угоди (договору, облігації) вимогам, що визначені в пунктах 1.6 – 1.9, 2.2, 3.1 - 3.16, 4.1 - 4.7 цього розділу, та неотримання банком-боржником Дозволу протягом 30 робочих днів із дня подання клопотання про отримання Дозволу або несвоєчасного подання клопотання кошти, що залучені/розміщені на умовах субординованого боргу, з наступного робочого дня обліковуються так:
5.6. ^ Залучені кошти на умовах субординованого боргу в іноземній валюті та банківських металах, ураховуються до регулятивного капіталу банку за офіційним валютним (обмінним) курсом Національного банку, установленим на звітну дату з урахуванням строку, що залишився до дати погашення.


На думку аналітиків НАБУ запропоновані зміни несуть в собі як позитивні так і негативні наслідки (ризики) для банківських установ України:

Позитив: Виникає можливість та додаткова мотивація інвесторів до капіталізації банківської установи, що в цілому покращує показники Банку та його позиції на ринку, а це в свою чергу відповідає вимогам часу та потребам ринку. Для банку з’являється ще один інструмент отримання додаткових доходів та диверсифікації ризиків;

Негатив: Наведені зміни збільшують загальні валютні ризики банку та обумовлюють меншу зацікавленість власників банку у досягненні максимальної ефективності ведення бізнесу через загальні але не спекулятивні операції, і як наслідок зменшують доходність капіталу.

Висновок: Прийняття запропонованих змін можливе при умові одночасного запровадження трьох додаткових обмежень:

  1. Мінімальний термін залучення субординованого боргу повинен складати 10 років, що пов’язано із значними маржинальними витратами та нижчою, в порівнянні з валютою, ліквідністю;

  2. Протягом всього терміну дії договору залучення субординованого боргу банк повинен постійно здійснювати прибуткові операції з купівлі/продажу золота на міжнародних ринках в обумовлених обсягах, що повинно зменшити спекулятивну складову для нерозвиненого внутрішнього ринку;


Також, вважаємо за необхідне внести наступні зміни до пунктів, що містяться в проекту змін до Інструкції, а саме:


1. Викласти п. 1.8. Глави 1 Розділу ІІІ у наступній редакції:

«У разі залучення коштів на умовах субординованого боргу від нерезидента в іноземній валюті (окрім залучення коштів на умовах субординованого боргу у вигляді депозитів) такий договір підлягає обов'язковій реєстрації в Національному банку відповідно до Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484 (зі змінами).

Зазначені вище зміни пропонуються в зв‘язку з тим, що «Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам», затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270, на яке відсилає п. 1.8., регулює виключно питання отримання резидентами позик і кредитів від резидентів і жодним чином не регулює питання отримання депозитів.


2. Викласти пп. «и» п. 2.2. Глави 2 Розділу ІІІ у наступній редакції:

«копію повідомлення про договір з відміткою територіального управління Національного банку, яка свідчить про реєстрацію договору (окрім випадку залучення коштів на умовах судобординованого боргу у вигляді депозитів), засвідчену підписом керівника та відбитком печатки територіального управління Національного банку, отриманого згідно з Положенням про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.07.2004 за N 885/9484 (зі змінами)»

Зазначені вище зміни пропонуються в зв‘язку з тим, що «Положення про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам», затверджене постановою Правління Національного банку України від 17.06.2004 N 270, на яке відсилає пп. «и» 2.2., регулює виключно питання отримання резидентами позик і кредитів від резидентів і жодним чином не регулює питання отримання депозитів.


3. Викласти п. 5.8. Глави 5 Розділу ІІІ у наступній редакції:

«Банк може здійснювати часткове погашення субординованого боргу, починаючи з дати його залучення з урахуванням вимог пункту 3.12 глави 3 цього розділу.»

Зазначені вище зміни пропонуються в зв‘язку з тим, що на практиці виникають ситуації, коли банки прагнуть оптимізувати майбутні грошові потоки та знизити фінансові витрати на користь нерезидента шляхом дострокового (часткового) повернення субординовного боргу, проте не мають такої можливості у зв‘язку з обмеженнями, передбаченими п. 5.8. Глави 5 Розділу ІІІ.


4. Викласти п. 3.9. Глави 3 Розділу ІІІ у наступній редакції:


«На період чинності укладеної угоди (до часу погашення облігації) банк-боржник не має права передавати Інвестору (або пов'язаним з ним особам) кошти в будь-якій формі (майно, кредит, будь-які операції з векселями, факторингові послуги, не покриті безумовним забезпеченням гарантії та/або поруки за Інвестора (або пов'язаних з ним осіб) тощо), крім тих випадків, якщо таке передавання банком-боржником майна або векселів є сплатою процентів за залученими на умовах субординованого боргу коштами та оформлене відповідною угодою, або є сплатою процентів та/або іншіх платежів за залученими від Інвестора (або пов'язаних з ним осіб) коштами (за вкладами, кредитами, позиками тощо), за умови, що договори, які передбачають сплату таких платежів, не містять більш сприятливі для Інвестора (або пов'язаних з ним осіб) умови.

Також банки можуть здійснювати розрахункові операції з Інвестором (або пов'язаними з ним особами), якщо вони не призводять до кредитування або іншого розміщення коштів у Інвестора (або пов'язаних з ним осіб) або до зустрічних вкладень між банком та Інвестором (або пов'язаними з ним особами). Банки можуть здійснювати господарські операції з Інвестором (або пов'язаними з ним особами) та здійснювати платежі Інвестору (або пов'язаними з ним особам) за такими операціями, якщо вони не здійснюються на більш сприятливих для Інвестора (або пов'язаних з ним осіб) умовах.

Кошти, що залучені на умовах субординованого боргу, не можуть бути заставою за кредитами та іншими операціями банку-боржника.»

Зазначені вище зміни пропонуються в зв‘язку з тим, щоб нормативно закріпити можливість виплати Інвестору банком-боржником відсотків за іншими депозитами/кредитами, ніж субординований борг, у разі, якщо такі виплати здійснюються на ринкових умовах (не завищена процентна ставка, немає інших пільгових умов). А також з метою дозволити проведення з інвестором звичайних господарських операцій на ринкових умовах. Оскільки не доцільно, з економічної точки зору встановлювати обмеження на передачу коштів Інвестору, обмежувати звичайні міжбанківські операції (залучення кредитів та депозитів) банку-боржника з Інвестором в разі, якщо залучення коштів банком-боржником від Інвестора здійснюється на більш вигідних, або ринкових умовах, а також обмежувати звичайні господарські операції банку-боржника з Інвестором.


5. Викласти перший абзац пп. «б» п. 2.5. Глави 2 Розділу VI у наступній редакції:

«б) безумовного забезпечення у виді грошового покриття кредиту у вигляді застави ощадних/депозитних сертифікатів, що випущені банком-кредитором, або майнових прав на грошові кошти позичальника/майнового поручителя, що розміщені у вигляді депозиту в банку-кредиторі, за умови передавання цих коштів в управління банку на весь строк дії кредитного договору (без права дострокового вилучення) та безперечного контролю та доступу банку-кредитора до цих коштів, обумовленого договором, у разі невиконання позичальником зобов'язань за кредитом.»

Зазначені вище зміни пропонуються в зв‘язку з тим, що діюча редакція Інструкції не дозволяє зробити однозначний висновок щодо можливості прийняття застави депозиту як безумовного забезпечення гарантії/поруки.
11 Довідково: відповідно до пункту 3.3 глави 3 розділу ІІІ Інструкції № 368 максимальна процентна ставка за залученими коштами на умовах субординованого боргу встановлюється за рішенням Правління Національного банку України. Розмір такої ставки за залученими коштами на умовах субординованого боргу в банківських металах пропонується визначити на рівні ставки GOFO+1,5.


Схожі:

Додаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №304-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України iconДодаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №305-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями банків, затвердженого Постановою Правління №23 від 25.
Порівняльна таблиця Змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих...
Додаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №304-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України iconДодаток до листа №355-17/07 від 17. 07. 2012 Порівняльна таблиця Змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями банків, затвердженого Постановою Правління №23 від 25.
Порівняльна таблиця Змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих...
Додаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №304-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України iconДодаток до листа №313-19/06 від 19. 06. 2012 Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15.
Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком...
Додаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №304-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України iconДодаток до листа №609-16/11 від 16. 11. 2012р. Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків, що ліквідуються, та проблемних активів банків»
Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", з банків, на які поширюються норми розділу...
Додаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №304-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України iconДодаток до листа від 15. 06. 2012 №307-15/06 Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України,
Порівняльна таблиця змін до Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України, до Правил організації...
Додаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №304-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України iconДодаток до листа Порівняльна таблиця зауважень та пропозицій до проекту Закону України «Про споживче кредитування»
Законі, вживаються у значенні закону України про захист прав споживачів та законів України з питань регулювання окремих ринків фінансових...
Додаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №304-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України iconПорівняльна таблиця до проекту змін до Інструкції
Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 01. 06. 2011 №174, зареєстрованої в Міністерстві юстиції...
Додаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №304-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України iconПро затвердження Змін до Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні
Закону України від 15. 02. 2011 n 3024-vi "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності банків" та з метою...
Додаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №304-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України iconПорівняльна таблиця
Пропозиції щодо зміни редакції згідно проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань аудиторської...
Додаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №304-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України iconПорівняльна таблиця до проекту постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України”
Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи