Додаток до листа №313-19/06 від 19. 06. 2012 Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15. icon

Додаток до листа №313-19/06 від 19. 06. 2012 Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15.НазваДодаток до листа №313-19/06 від 19. 06. 2012 Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15.
Дата конвертації07.05.2013
Розмір166.9 Kb.
ТипДокументи
джерело

Додаток до листа №313-19/06 від 19.06.2012

Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15.08.2001 № 343 (далі – Проект)Положення (норми) проекту нормативно-правового акта


Положення (норми) нормативно-правового акта із запропонованими змінами

^ Позиції Асоціації «Незалежна асоціація банків України», щодо запропонованих змін з обґрунтуванням

1

2

3

4

1

  1. Загальні положення.

1.1. Ці Правила розроблені відповідно до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, інших законів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Національний банк) з метою визначення порядку  групи не повинні здійснюватися на більш сприятливих умовах, ніж звичайні.»Доцільно вказати номер та дату нормативних документів


При посиланні на нормативні документи потрібно вказувати не лише назву але і їх номер та дату

2

1.5. Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку (далі – територіальне управління) залишає без розгляду клопотання і документи банку щодо реєстрації відкритого кореспондентського рахунку (рахунків) або внесення змін до реєстраційного номера відкритого кореспондентського рахунку (рахунків) у разі невідповідності їх вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, або подання банком неповного пакета документів чи недостовірної інформації та повертає їх банку не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після отримання пакета документів.

1.5. Територіальне управління Національного банку за місцезнаходженням банку (далі – територіальне управління) залишає без розгляду клопотання і документи банку щодо реєстрації відкритого кореспондентського рахунку (рахунків) або внесення змін до реєстраційного номера відкритого кореспондентського рахунку (рахунків) у разі невідповідності їх вимогам законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку, або подання банком неповного пакета документів чи недостовірної інформації та повертає їх банку не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після отримання пакета документів.


З метою надання однозначного тлумачення цього пункту у зв’язку з тим, що перелік документів зазначений у п.2.2.

3

1.6 Територіальне управління під час проведення реєстрації кореспондентського рахунку (рахунків) або внесення змін до реєстраційного номера відкритого кореспондентського рахунку (рахунків) надсилає запит до Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду Національного банку для перевірки наявності в довіднику “The Bankers’ Almanac” (Великобританія) відомостей про банк-кореспондент (нерезидент), у якому зазначає найменування банку-кореспондента (нерезидента) англійською мовою та його код SWIFT (за наявності).

1.6 Територіальне управління під час проведення реєстрації кореспондентського рахунку (рахунків) або внесення змін до реєстраційного номера відкритого кореспондентського рахунку (рахунків) надсилає запит до Департаменту нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду Національного банку для перевірки наявності в довіднику “The Bankers’ Almanac” (Великобританія) відомостей про банк-кореспондент (нерезидент), у якому зазначає найменування банку-кореспондента (нерезидента) англійською мовою його повну адресу, країну реєстрації та SWIFT код (за наявності).

Повна адреса та країна реєстрації потрібне для ідентифікації фінансової установи.

4

1. Загальні положення.

Доповнити главу «1. Загальні положення» пунктом такого змісту:

«Додатково відкриті рахунки з метою забезпечення повного спектра банківської діяльності (депозитні, кредитні, за операціями з платіжними картками та інші) за наявності вже встановлених кореспондентських відносин з відкриттям кореспондентського рахунку реєстрації не підлягають».

Більш повне розкриття суті глави.

Інформація була зазначена у останній редакції положення № 343 від 15.08.2001р.


5

2.1. Банк, який отримав банківську ліцензію та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій Національного банку і має право на відкриття та ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів), відкриття кореспондентських рахунків у банках (резидентах та нерезидентах), зобов’язаний упродовж 10 календарних днів із дати укладення договору про встановлення кореспондентських відносин подати пакет документів для реєстрації відкритого кореспондентського рахунку (рахунків) до територіального управління.

2.1. Банк, який отримав банківську ліцензію та генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій Національного банку і має право на відкриття та ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів та нерезидентів), відкриття кореспондентських рахунків у банках (резидентах та нерезидентах), зобов’язаний упродовж 10 банківських днів із дати відкриття кореспондентського рахунку / отримання SWIFT-повідомлення про відкриття рахунку подати пакет документів для реєстрації відкритого кореспондентського рахунку (рахунків) до територіального управління.Відповідно до міжнародної банківської практики встановлення кореспондентських відносин з банками дальнього зарубіжжя може здійснюватися як шляхом підписання договору, так і шляхом обміну ключованими SWIFT-повідомленнями.

Дата укладення договору про встановлення кореспондентських відносин може не співпадати з датою відкриття кореспондентського рахунка. Враховуючи те, що згідно з зазначеним Положенням реєстрації підлягають саме кореспондентські рахунки, вважаємо що відлік 10-денного терміну повинен починатися саме з дати відкриття кореспондентського рахунку

Крім того, 10 календарних днів може бути замало для підготовки пакету документів для реєстрації кореспондентського рахунку, оскільки запровадження більш жорстких вимог до засвідчення копій документів, зокрема нотаріальне засвідчення перекладу ліцензії та договору про встановлення кореспондентських відносин, вимагатиме більше часу (включаючи час на пересилку договорів та засвідчених копій ліцензій) ніж підготовка документів згідно з поточною редакцією Постанови 343, яка також передбачає 10 днів. Особливо це може бути актуально, якщо більша частина цих календарних днів припадатиме на святкові/вихідні дні.

6

2.2. Банк для реєстрації відкритого кореспондентського рахунку (рахунків) має подати до територіального управління такі документи:


а) клопотання про реєстрацію відкритого кореспондентського рахунку (рахунків) із зазначенням мети відкриття кореспондентського рахунку (рахунків), виду операцій, які проводитимуться за цим рахунком (рахунками), засобів зв’язку, що використовуватимуться для обслуговування кореспондентського рахунку (рахунків), кредитного рейтингу країни реєстрації банку-кореспондента (нерезидента) згідно з міжнародною шкалою, підтвердженого в бюлетені одного з таких провідних світових рейтингових агентств (компаній), як Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service та Fitch IBCA, та джерело отримання такої інформації.

Банк під час використання даних рейтингових агентств (компаній) має враховувати те, що за наявності одночасно:

двох різних рейтингів – ураховується рейтинг того рейтингового агентства (компанії), який є нижчим;

трьох різних рейтингів – ураховується рейтинг того рейтингового агентства (компанії), який є нижчим із двох найвищих;

Пп. а) пункту 2.2 викласти в наступній редакції

а) клопотання про реєстрацію відкритого кореспондентського рахунку (рахунків) із зазначенням мети відкриття кореспондентського рахунку (рахунків), виду операцій, які проводитимуться за цим рахунком (рахунками), засобів зв’язку, що використовуватимуться для обслуговування кореспондентського рахунку (рахунків)

Інформація щодо рейтингів країн є загальнодоступною, її можливо отримати не маючи спеціальних платних доступів, вона не є предметом договору з банком - кореспондентом, та не належить до документів банку - кореспонденту

7.

2.2. б) копію договору про встановлення кореспондентських відносин;

2.2. б) копію договору про встановлення кореспондентських відносин (за наявності);


Відповідно до міжнародної банківської практики встановлення кореспондентських відносин з банками дальнього зарубіжжя може здійснюватися як шляхом підписання договору, так і шляхом обміну ключованими SWIFT-повідомленнями

8.

2.2 ґ) копію ліцензії банку-кореспондента (нерезидента ) або аналогічного офіційного документа, який надає право здійснювати банківську діяльність у країні реєстрації

2.2 ґ) копію ліцензії банку-кореспондента (резидента і нерезидента) або аналогічного офіційного документа, який надає право здійснювати банківську діяльність у країні реєстрації

НОСТРО рахунок може відкриватись як в банку резиденті так і нерезиденті

9.

2.3. Копії документів мають бути засвідчені згідно з вимогами законодавства України, у тому числі підписом керівника (уповноваженої ним особи) та відбитком печатки банку, який подає пакет документів для реєстрації відкритого кореспондентського рахунку (рахунків).

Копії ліцензій банку-кореспондента (нерезидента) або аналогічного офіційного документа, який надає право здійснювати банківську діяльність у країні реєстрації, та договорів про встановлення кореспондентських відносин (у разі їх укладення), складених іноземною мовою, мають супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом на українську мову (крім документів, викладених російською мовою).

До інших документів (або їх копій), зокрема, листів, повідомлень по системі SWIFT, TELEX (крім ліцензій та договорів), складених іноземною мовою, має додаватися переклад, засвідчений підписом та відбитком печатки (за наявності) особи, яка здійснила переклад.


2.3. Копії документів мають бути засвідчені підписом керівника (уповноваженої ним особи) та відбитком печатки банку, який подає пакет документів для реєстрації відкритого кореспондентського рахунку (рахунків).

До документів складених іноземною мовою (крім російської) має додаватися переклад, засвідчений підписом та відбитком печатки (за наявності) особи яка здійснила переклад.Якщо порядком країни (рейтинг якої нижчий А-), де зареєстрований банк, в якому відкривається рахунок не передбачено надання ліцензії банку – кореспонденту-клієнту, то уповноважений банк України не зможе виконати умову п 2.3 надати копію документа (ліцензії) засвідчену згідно з вимогами законодавства України, та засвідчити переклад нотаріально. Банк зможе тільки надати копію ліцензію отриману з офіційного інтернет джерела - Bankers Almanac, або скан. Копію отриману безпосередньо від банка в якому відкриває рахунок, та додати переклад засвідчений підписом та відбитком печатки банку який надає пакет документів.


Згідно з Постановою Правління № 118 від 26 березня 1998р. « 2.7. Уповноважені банки України відкривають кореспондентські рахунки в банках – нерезидентах в іноземній валюті в порядку, що встановлений в країнах реєстрації цих банках»10

2.4. У разі відкриття банком кореспондентського рахунку (рахунків) ностро в банку-кореспондента (нерезидента) країни, законодавством якої не передбачено укладення договорів про встановлення кореспондентських відносин, банк готує договір, за згодою банку (нерезидента), керуючись законодавством України, що засвідчується підписами уповноважених осіб банків (резидента та нерезидента).


Пропонуємо вилучити цей пункт

Згідно українського законодавства договір може бути укладений у формі обміну листів. Коли банк резидент звертається до банка – нерезидента з проханням відкрити рахунок, а банк –нерезидент SWIFT повідомленням підтверджує відкриття рахунку – такий обмін листами є договором в формі обміну листів.

Виходячи з практики відкриття банками кореспондентських рахунків ностро в банках-кореспондентах (нерезидентах) країн, законодавством яких не передбачено укладення договорів про встановлення кореспондентських відносин

11.

2.5. Якщо банк установив кореспондентські відносини з банком-кореспондентом (нерезидентом), який не включений до довідника “The Bankers’ Almanac” (Великобританія) …


ґ) кредитний рейтинг банку-кореспондента (нерезидента) згідно з міжнародною шкалою, підтверджений у бюлетені провідних світових рейтингових агентств (компаній), визначених цими Правилами, та джерело отримання такої інформації.


2.5. Якщо банк установив кореспондентські відносини з банком-кореспондентом (нерезидентом), який не включений до довідника “The Bankers’ Almanac” (Великобританія) …


ґ) кредитний рейтинг банку-кореспондента (нерезидента) згідно з міжнародною шкалою (за наявності), підтверджений у бюлетені провідних світових рейтингових агентств (компаній), визначених цими Правилами, та джерело отримання такої інформації.


Банк-кореспондент (нерезидента) може не мати кредитного рейтингу згідно з міжнародною шкалою. За поточної нової редакції, якщо банк буде відсутній у довіднику “The Bankers’ Almanac”, і не матиме кредитного рейтингу згідно з міжнародною шкалою (як не мають багато українських банків), то кореспондентські відносини становити не буде можливо.

12.

3.2. Територіальне управління має право звернутися до банку з метою уточнення або отримання інформації, необхідної для реєстрації кореспондентського рахунку (рахунків).


3.2. Територіальне управління має право звернутися до банку з метою уточнення (у разі помилок) або отримання (у разі відсутності) інформації, необхідної для реєстрації кореспондентського рахунку (рахунків).

З метою надання однозначного тлумачення цього пункту.

13.


4.1. Банк зобов’язаний повідомити територіальне управління про зміни в даних щодо кореспондентських відносин, які зазначалися в довідці про встановлення кореспондентських відносин (додаток 1), упродовж 10 календарних днів із дати:

унесення змін до договору про встановлення кореспондентських відносин або отримання відповідного повідомлення від банку-кореспондента;

державної реєстрації змін до статуту банку.4.1. Банк зобов’язаний повідомити територіальне управління про зміни в даних щодо кореспондентських відносин, які зазначалися в останній наданій довідці про встановлення кореспондентських відносин (додаток 1), упродовж 10 банківських днів із дати переукладання договору про встановлення кореспондентських відносин або отримання відповідного повідомлення від банку-кореспондента (у разі змін хоча б одного з параметрів, зазначених у попередній довідці); державної реєстрації змін до статуту банку або отримання відповідного повідомлення від банку -кореспондента (у разі змін повного найменування або місцезнаходження банку).Пропонуємо викласти в запропонованій редакції, оскільки у довідці про встановлення кореспондентських відносин (далі - довідка) зазначаються тільки реквізити договору (номер та дата), отже внесення інших змін до тексту договору, окрім зміни його реквізитів при переукладанні, ніяким чином не вплине на зміст довідки.

Крім того, пропонуємо при зміні найменування банку-кореспондента та його місцезнаходження, що підтверджується внесенням відповідних змін до статуту банку, керуватися також отриманим відповідним повідомленням від банку-кореспондента, оскільки банки-кореспонденти, як правило не надають відповідну інформацію протягом 10 календарних днів з дати відповідної державної реєстрації змін до статуту.

Якщо фраза «державної реєстрації змін до статуту банку» відноситься до банку-кореспондента, то виконати цю інструкцію неможливо. Уповноважений банк може повідомити НБУ про зміни в даних до статуту банк лише після отримання повідомлення від банка - кореспондента, а не після реєстрації цих змін.

Додано «в останній наданій» у зв’язку з тим, що банком могло бути надано декілька довідок протягом існування рахунку та вони містять різні дані.

Додано «(у разі змін хоча б одного з параметрів, зазначених у попередній довідці)» з метою однозначного тлумачення, що наданню підлягають лише ті зміни, які зазначені у довідці.

Додано «(у разі змін повного найменування або місцезнаходження банку)» у зв’язку з тим, що у довідці зазначені лише ці два реквізити статуту банку

14.

4.2. Банк має подати до територіального управління такі документи:


4.2. На виконання п. 4.1. банк має подати до територіального управління такі документи:


З метою однозначного тлумачення, що наданню підлягають лише ті зміни, які зазначені у довідці та на які посилається п.4.1.

15.

4.3. Територіальне управління розглядає подані банком документи щодо внесення змін до реєстраційного номера відкритого кореспондентського рахунку (рахунків) і вносить зміни до реєстраційного номера відкритого кореспондентського рахунку (рахунків) упродовж 10 робочих днів із дати отримання повного пакета документів.

4.3. Територіальне управління розглядає подані банком документи щодо внесення змін до реєстраційного номера відкритого кореспондентського рахунку (рахунків) і вносить зміни до реєстраційного номера відкритого кореспондентського рахунку (рахунків) упродовж 10 робочих днів із дати отримання повного пакета документів шляхом надання додатку до реєстраційного номера.

«Шляхом надання додатку до реєстраційного номера» додано з метою однозначного тлумачення, що у новій редакції усі змини зміни вносяться лише шляхом надання додатку до реєстраційного номера

16.

4.7. Банк, який переведений на обслуговування до іншого територіального управління, зобов’язаний упродовж 10 календарних днів із дати переведення подати територіальному управлінню визначені пунктом 4.2 цієї глави документи для внесення змін до реєстраційних номерів відкритих кореспондентських рахунків у частині зміни місцезнаходження банку.4.7. Банк, який переведений на обслуговування до іншого територіального управління, зобов’язаний упродовж 10 банківських днів із дати переведення подати територіальному управлінню, до якого він переведений, визначені пунктом 4.2 цієї глави документи для внесення змін до реєстраційних номерів відкритих кореспондентських рахунків у частині зміни місцезнаходження банку.


За наявності великої кореспондентської мережі, та можливості випадання багатьох вихідних та святкових днів підряд (наприклад травневі свята), 10 календарних днів може бути замало для підготовки необхідного пакету документів. Відтак, пропонуємо встановити, принаймні, 10 банківських днів.

Уточнення, до якого з територіальних управлінь документи мають бути надані

17.

5. Порядок анулювання реєстраційного номера відкритого кореспондентського рахунку (рахунків)


5.1. Банк зобов’язаний повідомити територіальне управління про закриття кореспондентського рахунку впродовж п’яти робочих днів із дати його закриття та надати таку інформацію та документи:


а) інформацію про дату закриття рахунку із зазначенням причин закриття та про стан кореспондентського рахунку (сума залишку та реквізити для переказу залишків, якщо такі були);


б) копію повідомлення банку-кореспондента про закриття рахунку та переведення залишку коштів;


в) перший примірник (оригінал) реєстраційного номера відкритого кореспондентського рахунку (рахунків) разом із додатками (за наявності).
5.1. Банк зобов’язаний повідомити територіальне управління про закриття кореспондентського рахунку впродовж п’яти робочих днів із дати його закриття/ отримання повідомлення про закриття та надати таку інформацію та документи…


п. б) пункту викласти в наступній редакції

«б) копію повідомлення банку-кореспондента про закриття рахунку»

Іноземні банки дальнього зарубіжжя здебільшого інформують про закриття кореспондентських рахунків протягом двох-трьох робочих днів після їх закриття


За банківською практикою підтвердження про закриття рахунку не містить інформації про переведення залишку коштів.


18.

Доповнити п. 5 підпунктом 5.3

Територіальне управління інформує банк про анулювання реєстраційного номера.

Банк надає до Територіального управління оригінал реєстраційного номеру, та має бути проінформованим про його отримання, та анулювання

19.

П. 5.3.

П.5.4

Зміна номера пункту у зв’язку з доповненням п. 5 підпунктом 5.3

20.

Додатки 1, 2, 3

ст. 4: Номер і дата реєстрації договору

Додатки 1, 2, 3

ст. 4: Номер і дата реєстрації договору або дата отримання повідомлення та його референс

На практиці банки дальнього зарубіжжя дуже рідко укладають угоди під час відкриття кореспондентських рахунків ностро. Підставою для відкриття рахунку є ключоване SWIFT-повідомлення

21.

Додатки 1, 2

¹Повне найменування іноземного банку зазначається англійською мовою

Додатки 1, 2

¹Повне найменування іноземного банку далекого зарубіжжя зазначається англійською мовою


Пропонуємо залишити в редакції, затвердженій постановою Правління НБУ №343 від 15.08.2001. Банки країн СНД, відповідно до їх статутів, мають найменування російською мовою, тому пропонуємо для таких банків зазначати їх найменування саме російською мовою


Схожі:

Додаток до листа №313-19/06 від 19. 06. 2012 Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15. iconДодаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №304-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Інструкції про порядок регулювання діяльності банків України
Затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28. 08. 2001 №368
Додаток до листа №313-19/06 від 19. 06. 2012 Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15. iconДодаток Консолідовані пропозиції банків членів набу щодо проекту змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 19. 03. 2003 №124
Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного...
Додаток до листа №313-19/06 від 19. 06. 2012 Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15. iconДодаток до листа №399-10/08 від 10. 08. 2012
Пропозиції до проекту змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених...
Додаток до листа №313-19/06 від 19. 06. 2012 Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15. iconДодаток №2 до листа №356-17/07 від 17. 07. 2012 Пропозиції та запитання
Пропозиції та запитання до проекту змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України,...
Додаток до листа №313-19/06 від 19. 06. 2012 Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15. iconПравила реєстрації Національним банком України кореспондентських рахунків та рахунків з обліку коштів у розрахунках банків Загальні положення
Терміни та поняття, які вживаються в цих Правилах, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, у тому числі нормативно-правовими...
Додаток до листа №313-19/06 від 19. 06. 2012 Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15. iconПорівняльна таблиця до проекту постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України”
Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України”
Додаток до листа №313-19/06 від 19. 06. 2012 Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15. iconДодаток 1 до листа від 13. 06. 2012 №305-13/06 Порівняльна таблиця Змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями банків, затвердженого Постановою Правління №23 від 25.
Порівняльна таблиця Змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих...
Додаток до листа №313-19/06 від 19. 06. 2012 Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15. iconДодаток до листа №355-17/07 від 17. 07. 2012 Порівняльна таблиця Змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними операціями банків, затвердженого Постановою Правління №23 від 25.
Порівняльна таблиця Змін до Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих...
Додаток до листа №313-19/06 від 19. 06. 2012 Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15. iconЕлектронна пошта національний банк України
Генеральним департаментом регулювання грошового обігу Національного банку України розроблено проект нової редакції Правил визначення...
Додаток до листа №313-19/06 від 19. 06. 2012 Порівняльна таблиця змін/уточнень до проекту нової редакції Правил реєстрації кореспондентських рахунків банків Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 15. iconРахунку (рахунків) з обліку коштів у розрахунках
Правил реєстрації Національним банком України кореспондентських рахунків та рахунків з обліку коштів у розрахунках банків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи