Електронна пошта незалежна асоціація банків України icon

Електронна пошта незалежна асоціація банків УкраїниНазваЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України
Дата конвертації04.05.2013
Розмір78.97 Kb.
ТипДокументи
джерело

ЕЛЕКТРОННА ПОШТАНезалежна асоціація банків України


Вих. № 000000

від 10.04.2013 р.


Щодо заходів боротьби з кіберзлочинністю через внесення змін до “Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затвердженої Постановою Правління Національного банку України №22 від 21.01.2004р. і до «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», затвердженої Постановою Правління Національного банку України № 174 від 01.06.2011р.


Національний банк України

Голові

Національного банку України


Соркіну І.В.

Шановний Ігорю В’ячеславовичу!


Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо подальших успіхів у Вашій професійній діяльності.

Незалежна асоціація банків України (далі – НАБУ) звертається до Вас у зв’язку із тим, що останнім часом спостерігається різке зростання випадків несанкціонованого списання коштів з рахунків клієнтів банків шляхом використання викрадених ключів електронно-цифрового підпису та формування від їх імені електронних розрахункових документів На даний час відсутній єдиний механізм реагування банками України на такі випадки і кожен з банків діє в таких ситуаціях в межах чинного законодавства, на підставі власного досвіду та прийнятих суб’єктивних рішень.. В зв’язку з чим виникла гостра необхідність надання банкам законних підстав для вчинення дій по перешкоджанню несанкціонованим списанням коштів з рахунків клієнтів банків, в тому числі можливості блокування на рахунку отримувача несанкціоновано списаних коштів та їх подальше повернення платнику.

Враховуючи викладене, та той факт, що незаконні операції по несанкціонованому списанню коштів з рахунків клієнтів підривають довіру клієнтів банків до системи електронних платежів та банківської системи в цілому, з метою запровадження єдиного чіткого механізму дій банків у випадку виявлення несанкціонованих переказів просимо невідкладно організувати розгляд проекту наших змін до “Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” затвердженої Постановою Правління НБУ №22 від 21.01.2004р.

Вказана Інструкція розроблена і прийнята НБУ більш ніж 7 років тому, та нажаль, не враховує ситуацію, що склалася на сьогоднішній день і потребує внесення до неї нового поняття “несанкціонований переказ коштів”.

Пропонуємо внести наступні зміни в «Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», затверджену постановою Правління Національного банку України від 21.01.2004 р. № 22, а саме:  1. Главу 1. «Загальні положення» доповнити наступними термінами:

несанкціонований переказ коштів - списання коштів, яке здійснене на підставі дистанційного розпорядження платника, що містить належним чином заповнені реквізити та підписано особистим ключем електронно-цифрового підпису відповідальної особи/осіб платника, проте факт формування та підпису такого електронного розрахункового документу заперечується відповідальною особою/особами платника

повідомлення платника про несанкціонований переказ коштів – паперове або електронне повідомлення платника у довільній формі, засвідчене уповноваженими особами платника

повідомлення банка платника про несанкціонований переказ коштів – електронне повідомлення банка платника, засвідчене уповноваженими особами банку платника та надіслане банку отримувача засобами системи електронних платежів у он-лайновому/оф-лайновому режимі за формою, що наведена у додатку № 27 до цієї Інструкції

2. Другий абзац пункту 1.6. Інструкції викласти в такій редакції: «Банк не має права визначати та контролювати напрями використання коштів клієнта та встановлювати інші, не передбачені договором, законом або вимогами цієї Інструкції, обмеження його права розпоряджатися коштами на власний розсуд.»

3. Пункт 1.7. Інструкції викласти в такій редакції: «Кошти з рахунків клієнтів банки списують лише за дорученнями власників цих рахунків (включаючи договірне списання коштів згідно з главою 6 цієї Інструкції) або на підставі розрахункових документів стягувачів згідно з главами 5 та 12 цієї Інструкції, та у випадках передбачених главою 11 цієї Інструкції».

4. Главу 11. «Розрахунки за допомогою систем дистанційного обслуговування» доповнити пунктом:

11.16. У разі надходження до банку, що обслуговує платника, повідомлення про несанкціоноване списання коштів з рахунку з використанням систем «клієнт – банк», «клієнт – Інтернет – банк», тобто повідомлення про списання коштів, яке здійснене на підставі дистанційного розпорядження платника, що містить належним чином заповнені реквізити та підписано особистим ключем електронно-цифрового підпису відповідальної особи/осіб платника, проте факт формування та підпису такого електронного розрахункового документу заперечується відповідальною особою/особами платника:

- банк, що обслуговує платника, повинен негайно вжити всіх необхідних заходів для унеможливлення подальших несанкціонованих перерахувань коштів з рахунків платника;

- у разі, якщо на момент отримання від ініціатору платежу повідомлення про несанкціонований переказ коштів з рахунку з використанням систем «клієнт – банк», «клієнт – Інтернет – банк», банком не було здійснено переказ коштів на користь отримувача, банк платника повинен призупинити здійснення цієї операції;

- у разі, якщо на момент отримання від ініціатору платежу повідомлення про несанкціонований переказ коштів з рахунку с використанням систем «клієнт – банк», «клієнт – Інтернет – банк», банком було здійснено переказ коштів на користь отримувача банк платника зобов’язаний в день отримання такого повідомлення направити засобами системи електронних платежів на адресу банка, що обслуговує отримувача коштів, повідомлення про несанкціонований переказ за формою, що наведена у додатку № 27 до цієї Інструкції, разом з наявною інформацією щодо несанкціонованого переказу (копію звернення клієнта, копію платіжного доручення тощо), а також направити на адресу Спеціально уповноваженого органу з питань фінансового моніторингу повідомлення про фінансову операцію відповідно до вимог Закону України ««Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму».

Банк, що обслуговує отримувача коштів, після отримання повідомлення про несанкціонований переказ зобов’язаний:

  • у разі, якщо на момент отримання повідомлення банка платника про несанкціонований переказ коштів сума не зарахована на рахунок отримувача, банк отримувача повинен зупинити таке зарахування суми переказу на рахунок отримувача, та зарахувати кошти, переказ по яких зупиняється, на балансовий рахунок № 3720 «Кредитові суми до з’ясування», а також повернути кошти на рахунок платника без виконання не пізніше наступного робочого дня;

  • у разі, якщо на момент отримання банком отримувача повідомлення банка платника про несанкціонований переказ коштів сума зарахована на рахунок отримувача, банк що обслуговує отримувача коштів після отримання повідомлення зобов’язаний негайно заблокувати видаткові операції на суму коштів, по яких отримано повідомлення про несанкціонований переказ, по рахунку отримувача коштів та повідомити Спеціально уповноважений орган з питань фінансового моніторингу про несанкціонований переказ – необхідно передбачити в ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму» дії банку в цьому випадку;

  • перерахувати з рахунку отримувача заблоковану суму несанкціонованого переказу на банківський рахунок № 3720 «Кредитові суми до з’ясування»;

  • проінформувати письмово отримувача коштів про здійснення на його користь несанкціонованого переказу та про потребу повернути зазначену суму протягом трьох робочих днів з дати отримання ним повідомлення, або надати зі свого боку підтверджуючі документи, які б спростували «несанкціонований» характер перерахування (договір купівлі-продажу, накладна, рахунок-фактура тощо…);

  • при ненадходженні від отримувача коштів заяви на повернення цих коштів або будь-якої іншої відповіді на протязі 15 календарних днів банк отримувача коштів приймає рішення щодо повернення коштів на користь платника з банківського рахунку № 3720 «Кредитові суми до з’ясування». Повернення коштів здійснюється на реквізити платника згідно документу зарахування з посиланням на даний розділ Інструкції.

  • в разі надходження від отримувача коштів підтверджуючих документів щодо несанкціонованого платежу (договір купівлі-продажу, накладна, рахунок-фактура тощо…) банк отримувача коштів залишає вказану суму на рахунку № 3720 «Кредитові суми до з’ясування» до отримання відповідного рішення суду стосовно напрямку подальшого їх повернення: або на рахунок отримувача, або на рахунок платника цих коштів.

Злочинці також користуються існуючими можливостями, які закладені зокрема в діючий «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», затвердженої Постановою Правління Національного банку України № 174 від 01.06.2011р., а саме передбачає зобов’язання банку забезпечити власника рахунку готівковими коштами у розмірі надходжень на рахунок в той же день. Такий режим роботи склався в результаті високого рівня конкуренції на ринку банківських послуг, що спонукає банки задля утримання ринкової позиції пропонувати клієнтам умови обслуговування рахунків не гірші за ринкові. А це дає можливість злочинцям знімати готівкові кошти з рахунку «день у день». Таким чином, при виявленні шахрайських операцій, у клієнта та у банку немає резерву часу для перевірки та блокування коштів на рахунку зловмисника.

Тому для створення умов запобігання та протидії таким операціям просимо Національний банк України внести зміни до «Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні», затвердженої Постановою Правління Національного банку України № 174 від 01.06.2011р., а саме:

«…банк має право видати готівку клієнту виключно в межах залишку суми коштів на поточному рахунку клієнта на кінець попереднього робочого дня».

Сподіваємось на порозуміння та Вашу підтримку у врегулюванні зазначеного питання.


^ З повагою,

Виконавчий директор С.Г. Мамедов


ПОГОДЖЕНО:

Голова Комітету Ю.В.Яременко


Вик.: В.О. Єременко

(044) 300 10 15,

050 355 13 97


Додаток 27

До Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в

Національній валюті


Повідомлення

про несанкціонований переказ


від "___" ____________ 20__ р.  N ______ 


кому ____________________________________________________________

       (назва юридичної/фізичної особи на рахунок якої відправлені кошти) 


1. Банком ______________________ переказані ______________________

                               (назва банку, його код)                                           (дата)

кошти в сумі __________ за розрахунковим документом _________________

                  (цифрами, словами)                                        (назва, його дата і номер)

з рахунку ___________ платника ____________________________________

                             (номер)                                                         (назва платника, його код)

на рахунок __________ отримувача __________________________________.

                               (номер)                                    (назва отримувача, його код) 

2. За повідомленням платника платіж ним несанкціонований.

3. Прошу заблокувати видаткові операції на рахунку отримувача на вказану суму коштів в порядку ст. 17 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму».


Підписи банку _______________________________


М.П.Схожі:

Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України
Закону України “Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу” Асоціація «Незалежна...
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України
Щодо рішення суду стосовно виключення пп 5 із Інструкції з організації примусового виконання рішень
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у Вашій професійній діяльності
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у Вашій професійній діяльності
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу і бажаємо успіхів у Вашій професійній діяльності
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у Вашій професійній діяльності
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта Асоціація «Незалежна асоціація банків України»
На сьогодні в Україні ринок приймання платежів із використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування (далі – пткс) стрімко...
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу і бажаємо подальших успіхів у Вашій професійній діяльності
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України
Користуючись нагодою, вітаємо Вас із Новим Роком та Різдвом Христовим і бажаємо успіхів у Вашій професійній діяльності
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта незалежна асоціація банків України Голові Національного банку
Користуючись нагодою, висловлюємо Вам свою повагу та бажаємо успіхів у Вашій професійній діяльності
Електронна пошта незалежна асоціація банків України iconЕлектронна пошта
Незалежна асоціація банків України рада привітати команду Вашого Банку як учасника турніру «Кубок Чемпіонів набу», присвяченого Дню...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи