Повідомлення національний банк україни юридичний департамент Асоціація \"Незалежна асоціація банків України\" №18-312/403/781 від 24. 01. 2013 На №678-13/12 від 13. 12. 2012 icon

Повідомлення національний банк україни юридичний департамент Асоціація "Незалежна асоціація банків України" №18-312/403/781 від 24. 01. 2013 На №678-13/12 від 13. 12. 2012НазваПовідомлення національний банк україни юридичний департамент Асоціація "Незалежна асоціація банків України" №18-312/403/781 від 24. 01. 2013 На №678-13/12 від 13. 12. 2012
Дата конвертації04.05.2013
Розмір37.66 Kb.
ТипПовідомлення
джерело


ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

Юридичний департамент

Асоціація “Незалежна асоціація банків України”№18-312/403/781 від 24.01.2013

На №678-13/12 від 13.12.2012


Щодо цивільно-правового змісту

відносин залучення

субординованого боргу


Національний банк України, розглянувши листа Незалежної асоціації банків України від 13.12.2012 № 678-13/12 щодо цивільно-правового змісту відносин залучення банками субординованого боргу, повідомляє таке.

Банківський вклад (депозит) відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон про банки) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.

Згідно зі статтею 30 Закону про банки субординований борг - це звичайні незабезпечені банком боргові капітальні інструменти, які за умовою договору не можуть бути забрані з банку раніше 5 років, а у випадку банкрутства чи ліквідації повертаються інвестору після погашення претензій всіх інших кредиторів.

При цьому статтею 30 Закону про банки та розділом ІІІ Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні1 (далі – Інструкція) встановлені умови, які є обов’язковими для договорів про залучення банками коштів на умовах субординованого боргу.

Зокрема, вимоги щодо залучення субординованого боргу, встановлені розділом ІІІ Інструкції, згідно із пунктом 1.1 глави 1 якого банки мають право залучати субординований борг від юридичних і фізичних осіб (далі – інвестори) як резидентів, так і нерезидентів у грошовій формі як у національній, так і в іноземній вільно конвертованій валюті та в банківських металах з подальшим урахуванням цих коштів до капіталу банку.

Відповідно до статті 13 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства.

Статтею 627 ЦК України встановлено, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Зміст договору згідно із статтею 628 ЦК України становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства. При цьому сторони мають право укласти договір, в якому містяться елементи різних договорів.

Обов’язкові умови, що мають міститись у договорі банківського вкладу (депозиту), визначені § 3 глави 71 ЦК України.

Статтею 637 ЦК України встановлено, що тлумачення умов договору здійснюється відповідно до статті 213 цього Кодексу, згідно з якою зміст правочину може бути витлумачений стороною (сторонами), а також на вимогу однієї або обох сторін суд може постановити рішення про тлумачення змісту правочину. При тлумаченні змісту правочину беруться до уваги однакове для всього змісту правочину значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів.

У відповідності до статті 638 ЦК України договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору, якими є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Сторони згідно зі статтею 6 ЦК України не можуть в договорі відступити від положень актів цивільного законодавства, якщо в цих актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов’язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

Враховуючи викладене, цивільно-правовий характер змісту договору залучення коштів на умовах субординованого боргу необхідно визначати виходячи із аналізу обов’язкових умов цього договору, встановлених законодавством України, наявності елементів різних договорів, у тому числі договорів банківського вкладу (депозиту).

На думку Національного банку України, умови договору про залучення коштів на умовах субординованого боргу, укладеного з фізичною особою, можуть містити, зокрема окремі елементи договору банківського вкладу (депозиту), встановлені вищезазначеним параграфом ЦК України, зокрема, якщо вони визначені у предметі договору.

Одночасно зазначаємо, Національний банк України на підставі та у межах наданих повноважень здійснює контроль за дотриманням банками вимог Закону про банки та Інструкції щодо наявності у договорах про залучення коштів на умовах субординованого боргу умов, встановлених цими нормативно-правовими актами, а також дотримання банками та інвесторами цих умов протягом дії договорів.


В. о. заступника Голови

Національного банку України О. О. Ткаченко


Вик. Блажко К. А. 044 253 8462

18IURI@U0H0


1 Затвердженої постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 № 368, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26.09.2001 № 841/6032 (зі змінами).Схожі:

Повідомлення національний банк україни юридичний департамент Асоціація \"Незалежна асоціація банків України\" №18-312/403/781 від 24. 01. 2013 На №678-13/12 від 13. 12. 2012 iconПовідомлення національний банк України Юридичний департамент 01. 02. 2013 №18-112/596/1209 Незалежна асоціація банків України Про розгляд листа
Національний банк України розглянув лист Незалежної асоціації банків України (далі – набу) від 08. 11. 2012 р. №588-07/11 щодо звернення...
Повідомлення національний банк україни юридичний департамент Асоціація \"Незалежна асоціація банків України\" №18-312/403/781 від 24. 01. 2013 На №678-13/12 від 13. 12. 2012 iconПовідомлення національний банк України Незалежна асоціація банків України Генеральний департамент грошово-кредитної політики 01. 02. 2013 №29-113/1299
Національний банк України розглянув листа Незалежної асоціації банків України від 22. 11. 2012 №617-22/11 щодо деяких питань проведення...
Повідомлення національний банк україни юридичний департамент Асоціація \"Незалежна асоціація банків України\" №18-312/403/781 від 24. 01. 2013 На №678-13/12 від 13. 12. 2012 iconПовідомлення національний банк України Генеральний департамент грошово-кредитної політики 01. 02. 2013 №29-209/1300 на №654-05/12 від 05. 12. 2012 Незалежна асоціація банків України
Незалежної асоціації банків України (далі – асоціація) щодо практичного застосування окремих норм постанови Правління Національного...
Повідомлення національний банк україни юридичний департамент Асоціація \"Незалежна асоціація банків України\" №18-312/403/781 від 24. 01. 2013 На №678-13/12 від 13. 12. 2012 iconПовідомлення національний банк України Юридичний департамент Незалежна асоціація банків України 11. 02. 2013 №18-112/803 Щодо засідання робочої групи
Національного банку України заплановано перше засідання робочої групи, створеної розпорядженням Національного банку України від 08....
Повідомлення національний банк україни юридичний департамент Асоціація \"Незалежна асоціація банків України\" №18-312/403/781 від 24. 01. 2013 На №678-13/12 від 13. 12. 2012 iconПовідомлення Національний банк України Юридичний департамент Незалежна асоціація банків України Асоціація «Український Кредитно-Банківський Союз» 18-112/1149 26. 02. 2013
Правочин про відступлення прав за іпотечним договором підлягає нотаріальному посвідченню. Відомості про таке відступлення підлягають...
Повідомлення національний банк україни юридичний департамент Асоціація \"Незалежна асоціація банків України\" №18-312/403/781 від 24. 01. 2013 На №678-13/12 від 13. 12. 2012 iconПовідомлення національний банк України Генеральний департамент грошово-кредитної політики Незалежна асоціація банків України 14. 03. 2013 №29-213/2991
Національний банк розглянув Вашого листа від 08. 02. 2013 №779-08/02 стосовно питань, пов’язаних із здійсненням резидентами зовнішніх...
Повідомлення національний банк україни юридичний департамент Асоціація \"Незалежна асоціація банків України\" №18-312/403/781 від 24. 01. 2013 На №678-13/12 від 13. 12. 2012 iconПовідомлення національний банк України Незалежна асоціація банків України Генеральний департамент інформаційних технологій та платіжних систем Департамент платіжних систем 19. 02. 2013 №25-112/2118
Національний банк України розглянув Ваші пропозиції щодо застосування стандарту iban (міжнародного номера банківського рахунку) в...
Повідомлення національний банк україни юридичний департамент Асоціація \"Незалежна асоціація банків України\" №18-312/403/781 від 24. 01. 2013 На №678-13/12 від 13. 12. 2012 iconПовідомлення національний банк України Виконавчому директорові Юридичний департамент Незалежної асоціації банків України Мамедову С. Г. 01. 04. 2013 №18-312/1870/3887 Про надання роз’яснення Шановний Сергію Геннадійовичу!
Національний банк України розглянув запит Незалежної асоціації банків України від 18. 03. 2013 №854-18/03 щодо надання роз’яснення...
Повідомлення національний банк україни юридичний департамент Асоціація \"Незалежна асоціація банків України\" №18-312/403/781 від 24. 01. 2013 На №678-13/12 від 13. 12. 2012 iconПовідомлення національний банк України Генеральний департамент грошово-кредитної політики Незалежна асоціація банків України 14. 03. 2013 №29-112/2950/3082 На №780-08/02 від 08. 02. 2013
Правління Національного банку України від 16. 11. 2012 №475 “Про зміну строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів...
Повідомлення національний банк україни юридичний департамент Асоціація \"Незалежна асоціація банків України\" №18-312/403/781 від 24. 01. 2013 На №678-13/12 від 13. 12. 2012 iconПовідомлення національний банк україни генеральний департамент грошово-кредитної політики Асоціації "Незалежна асоціація банків України" 12. 03. 2013 №29-113/2886
України та виражає подяку за виявлену ініціативу щодо вирішення актуального питання банківської діяльності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи