Міністерство юстиції україни начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції icon

Міністерство юстиції україни начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиціїНазваМіністерство юстиції україни начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції
Дата конвертації14.09.2014
Розмір75.89 Kb.
ТипДокументи
джерело


МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції

Україна, 01001, м. Київ вул. Городецького, 13 Тел./факс: (38-044) 278-37-23

України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях,


містах Києві та Севастополі

На №


Міністерством юстиції України було узагальнено інформацію про результати проведених у II кварталі 2011 року планових перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу та заходи, вжиті управліннями юстиції до суб'єктів, які порушили вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Аналіз результатів перевірок свідчить про нерозуміння понять цивільно- правової та адміністративної відповідальності членами Комісій управління юстиції та незнання норм законодавства, яким необхідно керуватися при розгляді справ та прийнятті відповідних рішень з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, шо регулюють діяльність у сфері фінансового моніторингу, шо стало причиною винесення неправомірних рішення про закриття провадження у справах па підставі положень Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У зв'язку з цим необхідно зазначити наступне.

Відповідно до частини першої статті 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» особи, винні у порушенні вимог цього Закону, несуть кримінальну, адміністративну та цивільно-правову відповідальність згідно із законом. Такі особи також можуть бути позбавлені права провадити певні види діяльності згідно із законом.

^ Кримінальна відповідальність
- це різновид юридичної відповідальності, основним змістом якої є покладення на винного примусового обов'язку зазнати у встановленому законом порядку державного осуду його особи, а також, у випадку призначення, понести передбачене кримінальним законом покарання.

^ Адміністративна відповідальність - це самостійний вид юридичної відповідальності фізичних та юридичних осіб, встановлений законодавчими актами. Адміністративну відповідальність можна визначити і як реалізацію адміністративно-правових санкцій, застосування уповноваженим органом чи посадовою особою адміністративних стягнень до громадян і юридичних осіб, що вчинили правопорушення.Адміністративна відповідальність урегульована нормами адміністративного права, що містить переліки адміністративних стягнень та органів, уповноважених їх застосовувати.

^ Цивільно-правова відповідальність - це одна з форм (видів) юридичної відповідальності, суть якої полягає у примусовому впливі на порушника цивільних прав і обов'язків шляхом застосування щодо нього санкцій, які тягнуть за собою додаткові невигідні майнові наслідки. Цивільно-правова відповідальність передбачена нормами Цивільного кодексу України та інших актів цивільного законодавства.

Згідно зі статтею 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс) адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Відповідно до статті 7 Кодексу ніхто не може бути підданий заходу впливу в зв'язку з адміністративним правопорушенням інакше як на підставах і в порядку, встановлених законом.

Провадження в справах про адміністративні правопорушення здійснюється на основі суворого додержання законності.

^ Застосування уповноваженими на те органами і посадовими особами заходів адміністративного впливу провадиться в межах їх компетенції, у точній відповідності з законом.

Статтею 213 Кодексу визначені органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Відповідно до цієї статті Кодексу справи про адміністративні правопорушення розглядаються:

  • адміністративними комісіями при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад;

  • виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад;

  • районними, районними у місті, міськими чи міськрайонпими судами (суддями), а у випадках, передбачених цим Кодексом, місцевими адміністративними та господарськими судами, апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами та Верховним Судом України;

  • органами внутрішніх справ, органами державних інспекцій та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те цим Кодексом.

Отже, статтею 213 Кодексу не передбачено падання Міністерству юстиції та його територіальним органам повноважень щодо розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Крім того, пунктом 1.5 розділу 1 Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2010 № 2336/5 (далі - Інструкція), передбачено, що протоколи про адміністративні правопорушення складаються щодо посадових осіб суб'єктів .первинного фінансового моніторингу - юридичних осіб, які надають юридичні послуги, та громадян – субєктів підприємницької діяльності.Пунктом 1.6 розділу 1 Інструкції визначено, що до посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, щодо яких складаються протоколи про адміністративні правопорушення, належать:

керівник юридичної особи, його заступник або інша особа, яка виконувала обов'язки керівника юридичної особи;

керівник відокремленого підрозділу юридичної особи, його заступник або інша особа, яка виконувала обов'язки керівника відокремленого підрозділу;

працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу в юридичній особі;

працівник, відповідальний за проведення фінансового моніторингу у відокремленому підрозділі юридичної особи;

фізичні особи, які надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин).

Згідно з пунктом 2.10 Інструкції складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформляється в установленому порядку. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Мін'юсту України / управління юстиції направляється до районного (міського, міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

Відповідно до пункту 2.12 Інструкції
справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 1669 та 18834 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розглядаються суддями місцевих судів відповідно до статті 221 цього Кодексу.

Слід зазначити, що процедуру розгляду Мін'юстом, управліннями юстиції справ та застосування санкцій за порушення нотаріусами, адвокатами та суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, які надають послуги у рамках трудових правовідносин), вимог законодавства у сфері фінансового моні торингу визначено Порядком розгляду справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2010 № 2340/5 (далі - Порядок розгляду справ).

Відповідно до пункту 5 Порядку розгляду справ виявлені Мін'юстом, управлінням юстиції факти невиконання (неналежного виконання) вимог Закону та/або нормативпо-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, викладаються в акті перевірки.

^ Датою порушення провадження у справі про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу є дата підписання акта перевірки, яким виявлені ці порушення (пункт 6 Порядку розгляду справ).

Пунктом 7 Порядку розгляду справ встановлено, що акти перевірок суб'єкта, документи, які підтверджують факти порушень вимог Закону та/або нормативпо-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, заперечення до актів перевірок (за наявності) та інші матеріали перевірок подаються для розгляду та прийняття відповідного рішення Комісією Мін'юсту, управління юстиції з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Рішення про накладення штрафу за вчинене порушення приймається Комісією Мін'юсту, управління юстиції (пункт 9 Порядку розгляду справ).

Згідно з пунктом 10 Порядку розгляду справ за результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання га протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Комісія Мін'юсту, управління юстиції протягом 30 днів після порушення провадження у справі приймає рішення про накладення штрафу на суб'єкта або про закриття провадження у справі.

Відповідно до пункту 11 Порядку розгляду справ підставами закриття провадження у справі є:

  • установлення Комісією Мін'юсту, управління юстиції під час розгляду справи факту відсу тності порушень суб'єктом вимог Закону та/або нормативно- правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

  • неприйняття Комісією Мін'юсту, управління юстиції рішення за результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, протягом строку, визначеного пунктом 10 цього Порядку для прийняття рішення про накладення штрафу на суб'єкта або про закриття провадження у справі.

Отже, за результатами розгляду матеріалів справи про невиконання (неналежне виконання) вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу Комісія управління юстиції протягом 30 днів після порушення провадження \ справі повинна прийняти рішення про притягнення суб'єкта первинного фінансового моніторингу до цивільно-правової відповідальності у вигляді штрафу, у розмірах встановлених статтею 23 Закону та пунктом 12 Порядку розгляду справ, або, у випадках зазначених у пункті 11 Порядку розгляду справ, про закриття провадження у справі.

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства та
функціонування центрального
засвідчувального органу К.І. Чижмарь
Схожі:

Міністерство юстиції україни начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції iconМіністерство юстиції україни
Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського...
Міністерство юстиції україни начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції iconМіністерство юстиції україни
Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського...
Міністерство юстиції україни начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції iconМіністерство юстиції україни
Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського...
Міністерство юстиції україни начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції iconМіністерство юстиції україни
Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського...
Міністерство юстиції україни начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції iconНачальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції
У зв'язку з питаннями, що виникають у нотаріальній практиці при застосуванні окремих положень чинного законодавства, Міністерство...
Міністерство юстиції україни начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції iconМіністерство юстиції україни
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим
Міністерство юстиції україни начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції icon0 1 – Адміністративно-господарська діяльність
Накази Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь...
Міністерство юстиції україни начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції icon01 – Адміністративно-господарська діяльність
Накази Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь...
Міністерство юстиції україни начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції iconМіністерство юстиції україни головне управління юстиції у м. Києві
Головне управління юстиції у м. Києві на виконання доручення Міністерства юстиції України від 16. 07. 09 №31-32/246 доводить до вашого...
Міністерство юстиції україни начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції iconЗатверджу ю міського нотаріального округу Приватний нотаріус дата Номенклатура справ №03-07
Накази Міністерства юстиції України, Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, головних управлінь...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи