Договiр купівлі-продажу малого судна мiсто Київ, п’ятого листопада дві тисячі десятого року icon

Договiр купівлі-продажу малого судна мiсто Київ, п’ятого листопада дві тисячі десятого рокуНазваДоговiр купівлі-продажу малого судна мiсто Київ, п’ятого листопада дві тисячі десятого року
Дата конвертації20.08.2014
Розмір69.21 Kb.
ТипДокументи
джерело


ДОГОВIР

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МАЛОГО СУДНА

Мiсто Київ, п’ятого листопада дві тисячі десятого року.

Ми, що нижче підписалися:-----------------------------------------------------------------------------

, ідентифікаційний номер в Державному реєстрі фізичних осіб, що зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця, будинок , квартира (надалі – іменується ПРОДАВЕЦЬ), та ------------------------------------

, ідентифікаційний номер в Державному реєстрі фізичних осіб, що зареєстрований та проживаю за адресою: м. Київ, вулиця, будинок, квартира, (надалі – іменується ПОКУПЕЦЬ), з іншої сторони, разом надалі – іменуються Сторони, попередньо ознайомлені з вимогами цивільного законодавства щодо недійсності правочинів, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), -------------------------------------------------------------------

УКЛАЛИ ЦЕЙ ДОГОВІР ПРО ТАКЕ:

---------------------------------------------1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ-------------------------------------

1.1. За цим договором ПРОДАВЕЦЬ передає у власність ПОКУПЦЯ, а ПОКУПЕЦЬ приймає у власність мале судно прогулянкове «KV», в подальшому іменоване «Судно», тип та призначення: прогулянкове; модель, виробник: «/SP»; 2004 року побудови; матеріал корпуса – склопластик; ідентифікаційний номер корпуса 111111111111; довжина - 8, 36 метрів; ширина - 2, 59 метрів; осадка – ------- метрів; головні двигуни: тип, кількість, потужність: Volvo-Penta, один, 191 кВт; яке має право плавання під державним прапором України на підставі Свідоцтва про право плавання під державним прапором України (судновий патент) для прогулянкових суден СN № 111111, виданий Інспекцією Головного державного реєстратора флоту України 13 жовтня 2010 року під № 1111111111, і дійсне до 30 червня 2015 року.------------------------------------------------------------

^ 1.2. Відчужуване судно належить ПРОДАВЦЮ на праві приватної власності, на підставі Свідоцтва про право власності для прогулянкових суден, CR № 11111111, виданого Інспекцією Головного державного реєстратора флоту України 13 жовтня 2010 року під № 1111111111.----------

1.3. Класифікаційне свідоцтво, згідно якого судну присвоєно клас з символом КМТ2 (прог), видане Регістром судноплавства України 06 жовтня 2010 року за № 111111111111.

1.4. Відповідно до Свідоцтва про придатність малого судна до плавання № 1111111111111, виданого Регістром судноплавства України 06 жовтня 2010 року, судно визнане відносно конструкції, обладнання та забезпечення придатним до плаванням, та присвоєно регістровий номер 111111111111.----------------------------------------------------------------------------------------------

1.5. ПРОДАВЕЦЬ стверджує, що продаж цього судна здійснюється ним без будь-яких погроз, примусу чи насильства, як фізичного, так і морального, і гарантує, що судно, яке є предметом цього договору, на момент його укладення нікому іншому не продане, не подароване, як внесок до статутного фонду (капіталу) юридичних осіб не передане, не відчужене іншим способом, в спорі і під забороною (арештом), у заставі, в тому числі податковій та морській заставі не перебуває (відсутні будь-які затримання судна або обмеження в його пересуванні, речові позови до судна не подані, відносно нього не укладено будь-яких договорів щодо користування з іншими особами, прихованих недоліків, а також прав щодо нього у третіх осіб як в межах, так і за межами України немає.---------------------------

Відсутність податкових та інших застав, підтверджуються Витягами №№ 111111111111, 1111111111, 1111111111111 з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 05 листопада 2010 року.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

^ 1.6. Судно, що відчужується за цим договором, оглянуте ПОКУПЦЕМ. Недоліків, які перешкоджають використанню судна за цільовим призначенням на момент огляду не виявлено. Претензій до ПРОДАВЦЯ щодо якісних характеристик відчужуваного судна ПОКУПЕЦЬ не має.----------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------2. ЦІНА ДОГОВОРУ--------------------------------

2.1. Вартість відчужуваного судна, відповідно до Висновку про вартість майна, викладеного в Звіті про оцінку майна про визначення ринкової вартості малого прогулянкового судна, зробленого оцінювачем Товариства з обмеженою відповідальністю 1 1 (Свідоцтво про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів, видане Фондом державного майна України № 11111111 від “21” грудня 2005 року) 20 жовтня 2010 року, становить 111111111 (--------------------------) гривень 00 коп.-------------------------------------

2.2. Продаж судна за домовленістю сторін вчиняється за ----------- (---------------) гривень 00 коп., які ПРОДАВЕЦЬ отримав від ПОКУПЦЯ до підписання цього договору.---------------

2.3. Сторони підтверджують факт повного розрахунку за продане судно.-----------------------

-------------------------------------3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН------------------------------

^ 3.1. Обов’язки ПРОДАВЦЯ:------------------------------------------------------------------------------

3.1.1. Передати судно ПОКУПЦЮ у стані, що відповідає технічним нормам.------------------

3.1.2. Попередити ПОКУПЦЯ про права третіх осіб на судно.-------------------------------------

3.1.3. Попередити ПОКУПЦЯ про всі відомі ПРОДАВЦЮ недоліки речі.----------------------

3.1.4. Зберігати майно у випадку, якщо право власності на майно перейде до ПОКУПЦЯ раніш передання речі.---------------------------------------------------------------------------------------------

3.1.5. Прийняти здійснену ПОКУПЦЕМ оплату за судно.-------------------------------------------

3.1.6. Передати ПОКУПЦЮ всі документи (в тому числі Свідоцтво про право власності, Свідоцтво про право плавання під державним прапором України (судновий патент), Свідоцтво про придатність малого судна до плавання, класифікаційні свідоцтва та іншу технічну документацію), що є на зазначене судно.---------------------------------------------------------

3.2. Права ПРОДАВЦЯ:-----------------------------------------------------------------------------------

3.2.1. Вимагати сплати встановленої ціни за судно відповідно до умов цього договору.-----

^ 3.3. Обов’язки ПОКУПЦЯ:-------------------------------------------------------------------------------

3.3.1. Перевірити та прийняти класифікаційні документи на судно.-------------------------------

3.3.2. Сплатити за судно ціну, встановлену цим договором.-----------------------------------------

3.3.3. Прийняти судно у стані, що відповідає технічним нормам.----------------------------------

^ 3.4. Права ПОКУПЦЯ:------------------------------------------------------------------------------------

3.4.1. Вимагати від ПРОДАВЦЯ передачі судна у стані, що відповідає технічним нормам й умовам цього договору.----------------------------------------------------------------------------------------

3.4.2. Вимагати від ПРОДАВЦЯ виконання інших обов’язків за цим договором.-------------

-------------------------------------------------------4. ІНШІ УМОВИ.------------------------------------

4.1. Вимоги законодавства щодо змісту й правових наслідків правочину, що укладається, Сторонам роз’яснено нотаріусом. Сторони підтверджують, що цей договір не носить характеру уявного та удаваного правочину.-----------------------------------------------------------------

4.2. Цей договір відповідно до статті 631 Цивільного кодексу України набирає чинності з моменту його укладення. ---------------------------------------------------------------------------------------

Цей Договір є укладеним з моменту нотаріального посвідчення, що відповідає вимогам ст. 640 ЦК України.------------------------------------------------------------------------------------------------

4.3. Витрати у зв’язку з укладенням цього договору та його нотаріальним посвідченням оплачує ПРОДАВЕЦЬ.-------------------------------------------------------------------------------------------

4.4. У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним законодавством. Таке ж правило діє у разі протиріччя цього договору імперативним нормам чинних законодавчих актів.--------------------------------------------------------------------------------------

4.5. Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.-----------------

4.6. Всі зміни та доповнення до цього договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені.-------------------------------------------------------------------------

4.7. Продаж судна відбувається за згодою дружини ПРОДАВЦЯ - ---------- -------- ----------, яка проживає за адресою: м. Київ, вулиця ------------, будинок -----, квартира --------, посвідченою ----------., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 18 жовтня ------- року за реєстровим № -----------, що призначена для зберігання у справах нотаріуса.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4.8. ПОКУПЕЦЬ у своїй заяві, що зберігається у справах приватного нотаріуса стверджує про те, що на момент купівлі судна за цим договором, він неодружений, та у фактичних шлюбних відносинах (проживання однією сім’єю, не перебуваючи в шлюбі) не перебуває. Грошові кошти, що витрачаються ним на придбання зазначеного судна, не є спільною сумісною власністю та є його особистою приватною власністю, і особи, які б могли поставити питання про визнання за ними права власності на грошові кошти (чи їх частку), витрачені на купівлю судна, у тому числі відповідно до статей 65, 74 та 97 Сімейного кодексу України, відсутні.----------------------------------------------------------------------

4.9. ПРОДАВЕЦЬ у своїй заяві, що зберігається в справах приватного нотаріуса, стверджує, що протягом 2010 року не здійснював продаж одного з об'єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера, моторного (парусного) човна

або судна та має право на застосування винятку встановленого п. 12.2. ст. 12 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» при оподаткуванні отриманих доходів, а саме оподаткування за ставкою в розмірі 1 відсотка від вартості судна. За домовленістю сторін, витрати, пов’язані зі сплатою податку з доходів фізичних осіб у розмірі 1%, що становить ------ гривень ------ коп. сплачено ПРОДАВЦЕМ.------------------------------------------

^ 4.10. Право власності на судно у ПОКУПЦЯ виникає з моменту нотаріального посвідчення та державної реєстрації судна.---------------------------------------------------------------

Цей договір є підставою для постійного виключення судна з Державного суднового реєстру України або Суднової книги України у зв’язку з заміною зареєстрованого власника судна, на протязі 14- днів з дня посвідчення цього Договору, та є підставою для реєстрації судна на ім’я ----------------------------. -------------------------------------

4.11. Зміст ст.ст. 229, 230, 231, 233, 234, 235, 655, 657, 659, 660, 661 Цивільного кодексу України, ст.20, 21, 35, 38, 88 Кодексу торговельного мореплавства України, п.п.11-13 р.ІІ, п. 47 розділу IV Порядку ведення Державного суднового реєстру України і суднової книги України затвердженого Постановою КМУ від 26.09.1997 р. № 1069, ст. 212 Кримінального кодексу України, п.п. 12.1., 12.2. ст. 12 Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”, ст.ст. 57, 59, 65, 74 Сімейного Кодексу України, сторонам, нотаріусом, роз’яснено.----

4.12. Цей договір складено та посвідчено в двох примірниках, один із яких призначається для зберігання в справах приватного нотаріуса -----------., а інший, викладений на бланках нотаріальних документів, - для ПОКУПЦЯ.--------------------------------

--------------------------------------5. ПІДПИСИ СТОРІН:--------------------------------------------------


ПРОДАВЕЦЬ:___________________________________________________________________________________

ПОКУПЕЦЬ:__________________________________________________________________Схожі:

Договiр купівлі-продажу малого судна мiсто Київ, п’ятого листопада дві тисячі десятого року iconДоговір купівлі – продажу нежитлових приміщень Місто Київ, дві тисячі десятого року Ми, що нижче підписалися: Товариство з обмеженою відповідальністю „ ”
Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Джуринською Л. В., року, за реєстровим №,...
Договiр купівлі-продажу малого судна мiсто Київ, п’ятого листопада дві тисячі десятого року iconДо віреність мiсто Київ, дві тисячі десятого року. Я
Для цього надаю йому право: подавати необхідні заяви та документи, одержувати довідки та інші документи, розписуватися за мене і...
Договiр купівлі-продажу малого судна мiсто Київ, п’ятого листопада дві тисячі десятого року iconДоговір купівлі-продажу частки квартири
Місто, дві тисячі року
Договiр купівлі-продажу малого судна мiсто Київ, п’ятого листопада дві тисячі десятого року iconПрийняла заяву капітана судна «Чайка», що ходить під прапором України, належить: «Одеськпорткомпані»
Місто Одеса, Україна, Україна двадцять дев’ятого жовтня дві тисячі тринадцятого року
Договiр купівлі-продажу малого судна мiсто Київ, п’ятого листопада дві тисячі десятого року iconДоговір купівлі-продажу квартири з залишенням права власності за продавцем до повного розрахунку
Місто, дві тисячі року
Договiр купівлі-продажу малого судна мiсто Київ, п’ятого листопада дві тисячі десятого року iconДовіреність місто Київ, двадцять дев’ятого червня дві тисячі шостого року
Я, [П.І. Б. громадянина А.] (паспорт №, виданий ” ” року, ідентифікаційний номер ), мешкаю: м. Київ [адреса], цією довіреністю
Договiр купівлі-продажу малого судна мiсто Київ, п’ятого листопада дві тисячі десятого року iconДоговір купівлі продажужилогобудинк у
Місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа
Договiр купівлі-продажу малого судна мiсто Київ, п’ятого листопада дві тисячі десятого року iconДовіреніст ь Місто Київ, дві тисячі десятого року Я, гр
Тз серія, виданого року,, автомобілем марки, модель, тип – легковий сєдан, року випуску, шасі (кузов, рама, коляска) №, колір, реєстраційний...
Договiр купівлі-продажу малого судна мiсто Київ, п’ятого листопада дві тисячі десятого року iconДоговір купівлі продаж у транспортногозасоб у
Місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа
Договiр купівлі-продажу малого судна мiсто Київ, п’ятого листопада дві тисячі десятого року iconДоговір купівлі – продаж у квартир и
Місто Київ, дві тисячі року, місяця, числа
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи