Міністерство юстиції україни icon

Міністерство юстиції україниНазваМіністерство юстиції україни
Дата конвертації19.08.2014
Розмір56.79 Kb.
ТипДокументи
джерело

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ

УКРАЇНИ
Україна, 01001, м. Київ вул. Городецького, 13

Тел.: (38-044) 279-66-64

Факс: (38-044) 279-56-31
04.10.2005 № 31-32/1694


Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції
З метою формування єдиної практики укладання договорів на управління спадщиною, Міністерство юстиції України роз’яснює наступне.

Встановлення управління спадковим майном передбачено статтею 1285 Цивільного кодексу України (далі ‑ Кодекс) та пунктом 195 Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України (із змінами і доповненнями), затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 03.03.2004 № 20/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.03.2004 за № 283/8882 (далі ‑ Інструкція).

Договір на управління спадщиною укладається нотаріусом, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, ‑ відповідним органом місцевого самоврядування з іншою особою, якщо у складі спадщини є майно, яке потребує утримання, догляду, вчинення інших фактичних чи юридичних дій, для підтримання його в належному стані у разі відсутності спадкоємців або виконавця заповіту.

Отже, договір на управління майном є двостороннім договором.

Установником управління може бути нотаріус, а в населених пунктах, де немає нотаріуса, ‑ відповідний орган місцевого самоврядування.

Друга сторона договору на управління спадщиною (управитель) законодавцем не конкретизована. Коло осіб, які можуть бути призначені управителями спадковим майном, не обмежено, а тому управителем майна може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, а також юридична особа.

У статті 1285 Кодексу також не конкретизовано, яке майно потребує управління, зазначено лише, що це майно повинно входити до складу спадщини, тому при вирішенні питання щодо предмету договору на управління спадщиною слід виходити із загальних положень розділу III Кодексу «Об’єкти цивільних відносин».

Об’єктами цивільних відносин є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, що може вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід’ємними від фізичної чи юридичної особи.

Законодавець не встановив спеціальної вимоги стосовно форми договору на управління спадковим майном, але з метою чіткого визначення меж здійснення сторонами договору своїх прав та обов’язків, а у разі необхідності ‑ визначення в судовому порядку меж відповідальності сторін, договір на управління спадковим майном повинен бути укладений у письмовій формі.

При визначенні істотних умов договору на управління спадщиною слід керуватися положеннями статті 638 Кодексу, яка відносить до них умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Відповідно до частини другої статті 1285 Кодексу управитель має право вчиняти будь-які дії, спрямовані на збереження спадщини, а тому він не може відчужувати спадкове майно, яким управляє.

Укладання договору на управління спадщиною не є нотаріальною дією, у зв’язку з чим цей договір не реєструється в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, а заноситься до книги обліку договорів на управління спадщиною (додаток № 6 до Інструкції). Текст договору викладається без застосування спеціальних бланків нотаріальних документів.

За укладання договору на управління спадщиною не стягується державне мито, але може бути стягнута плата за надання додаткових послуг правового характеру, які не пов’язані із вчинюваними нотаріальними діями.

Передача майна в управління не тягне за собою переходу права власності на нього до його управителя.

При укладенні зазначеного договору нотаріус повинен пересвідчитися в тому, що спадкодавець є власником цього майна, про що зазначити в тексті договору з посиланням на реквізити документів, які підтверджують цю обставину.

Строк дії договору визначено частиною другою статті 1285 Кодексу. Договір діє до з’явлення спадкоємців або до прийняття спадщини, а у випадку визнання спадщини відумерлою ‑ до спливу одного року з часу відкриття спадщини.

Відмова спадкоємців від прийняття спадщини не припиняє дії зазначеного договору.
Додаток: на 2-х арк.


^ Директор Департаменту нотаріату

та реєстрації адвокатських об’єднань Л.М. Павлова

Договір на управління спадщиною
____________________________________________________________________________

(дата та місце укладання договору)

Ми __________________, державний нотаріус __________________ державної

(прізвище, ім'я та по батькові) (назва держнотконтори)

нотаріальної контори, що діє на підставі закону, далі «Установник управління»,

та ______________________________________________________________________,

(прізвище, ім'я та по батькові особи, дата її народження, реквізити документу, на підставі якого встановлено особу)

що мешкає ______________________________________________, далі «Управитель»,

(адреса проживання)

на підставі статті 1285 Цивільного кодексу України, з метою утримання (догляду) та збереження спадкового майна, що залишилось після смерті _______________________________

(прізвище, ім’я та по батькові померлого)

______________, який (яка) проживав ___________________________________________,

(останнє місце проживання померлого)

уклали цей договір на управління спадщиною, відповідно до якого:

1. Установник управління передає, а Управитель приймає в управління майно, яке потребує утримання (догляду) згідно акту його опису, що додається, та є невід'ємною частиною цього договору (або надається перелік цього майна у самому договорі).

2. Управитель зобов'язаний здійснювати управління зазначеним майном в інтересах спадкоємців померлого_________________________________________________________.

(прізвище, ім'я та по батькові померлого)

3. Передача майна в управління не тягне за собою переходу права власності на нього до Управителя.

4. Управитель вправі вчиняти стосовно майна юридичні та фактичні дії, що не протирічать вимогам чинного законодавства, в тому числі дії по утриманню, догляду майна, зазначаючи при цьому, що він діє як Управитель. У разі відсутності цієї вказівки Управитель є зобов'язаним перед третіми особами особисто і несе перед ними відповідальність тільки належним йому майном.

5. На вимогу Установника управління Управитель повинен надати йому звіт про свою діяльність як Управителя.

6. Управитель, який своїми діями по управлінню майном та його збереженням завдав шкоду майну, зобов'язаний відшкодувати завдані збитки спадкоємцям померлого, ___________________________________________________________ якщо він не доведе,

(прізвище, ім'я та по батькові померлого)

що ці збитки сталися внаслідок випадку або непереборної сили.

7. Управитель має право на плату за виконання своїх повноважень, у передбаченому договором розмірі ________________________________________________

(зазначається розмір плат)

8. Строк дії цього договору _________________________________________________________

(зазначається дата укладення договору)

9. Цей договір складений у двох примірниках, один з яких зберігається в спадковій справі ______________________ до майна померлого _______________________________,

(реквізити спадкової справи) (прізвище, ім'я та по батькові померлого)

заведеній у ________________________________ державній нотаріальній конторі,

(назва держнотконтори)

а другий отримує Управитель.

№ ___________

(за книгою обліку)

Підписи: ___________________________________________

___________________________________________Схожі:

Міністерство юстиції україни iconМіністерство юстиції україни
...
Міністерство юстиції україни iconМіністерство юстиції україни начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, начальникам головних управлінь юстиції в областях
Міністерство юстиції україни iconМіністерство юстиції україни
Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського...
Міністерство юстиції україни iconМіністерство юстиції україни
Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського...
Міністерство юстиції україни iconМіністерство юстиції україни
Начальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського...
Міністерство юстиції україни iconНаказ №58 1 Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників (назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства юстиції України від 08.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27. 04. 93 №301 «Про трудові книжки працівників» Міністерство праці України,...
Міністерство юстиції україни iconМіністерство юстиції україни головне управління юстиції у м. Києві
...
Міністерство юстиції україни iconМіністерство юстиції україни
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим
Міністерство юстиції україни iconНачальнику Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, начальникам обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь юстиції
У зв'язку з питаннями, що виникають у нотаріальній практиці при застосуванні окремих положень чинного законодавства, Міністерство...
Міністерство юстиції україни iconМіністерство юстиції україни головне управління юстиції у м. Києві
Головне управління юстиції у м. Києві на виконання доручення Міністерства юстиції України від 16. 07. 09 №31-32/246 доводить до вашого...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи