Дсту 3139: 201 національний стандарт україни
Дсту 3139: 201 національний стандарт україни icon

Дсту 3139: 201 національний стандарт україниНазваДсту 3139: 201 національний стандарт україни
Сторінка1/6
Дата конвертації18.08.2014
Розмір0.73 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6

ДСТУ 3139:201_

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПИВОВАРІННЯ

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

ПИВОВАРЕНИЕ

Термины и определения понятий

BEER PRODUCTION

Terms and definitionsof concepts


Чинний від ____________

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей стандарт унормовує українські терміни та визначення понять у пивоварінні.

  2. Терміни, установлені цим стандартом, є обов’язковими для використання в усіх видах нормативних документів, науково-технічній, навчальній, методичній, довідковій літературі та в комп’ютерних інформаційних системах, що стосуються пивоваріння (виробництва пива).

^ 2 ЗАГАЛЬНЕ ПОЯСНЕННЯ

  1. Для кожного поняття встановлено один стандартизований термін (в окремих випадках ― два).

  2. Застандартизовані терміни та абревіатури набрано напівгрубим шрифтом, недозволені терміни (синоніми) ― світлим курсивом з познакою (Нд) після стандартизованого терміна.

  3. Пояснення, подані в круглих дужках світлим шрифтом після термінів, які зазначають сферу вживання багатозначних термінів, не є частиною термінів.

  4. Наявність квадратних дужок у терміні та визначенні певної термінологічної статті означає, що в ній суміщено дві терміностатті, тексти яких відрізняються лише словами, взятими в дужки. Першу статтю треба читати, беручи до уваги текст поза дужками разом з текстом у першій парі квадратних дужок, пропускаючи текст в інших парах квадратних дужок. Другу статтю читають, замінюючи текст першої пари квадратних дужок текстом другої пари квадратних дужок. В абетковому покажчику суміщені терміни подано окремо без дужок, з посиланням на той самий номер терміностатті.

  5. Терміни, установлені цим стандартом і вжиті у визначеннях інших термінів цього стандарту, виділено в текстах визначень підкресленням і поряд з ними справа в дужках зазначено їхні номери, що відповідають класифікаційним номерам термінологічних статей цього стандарту (якщо термін зазначено в одній терміностатті кілька разів, його підкреслюють один раз).

  6. Подані в цьому стандарті визначення термінів, за потреби, можна змінювати, уводячи до них похідні ознаки, що розкривають значення вживаних термінів. Зміни не повинні порушувати змісту й обсягу термінів, визначених у стандарті.

  7. У випадках, коли в терміні містяться всі необхідні і достатні ознаки поняття, його визначення не подають. Якщо при цьому не подано і приміток, то на місці визначення поставлено риску.

  8. Як довідкові у стандарті подано німецькі (de), англійські (en), російські (ru) терміни-відповідники застандартизованих термінів, узяті з міжнародних і національних стандартів, із фахових словників.

  9. У стандарті наведено абетковий покажчик установлених цим стандартом українських термінів (додаток А) та абеткові покажчики їхніх іншомовних термінів-відповідників кожною мовою окремо (відповідно додатки Б, В, Г).

  10. Бібліографію подано в додатку Д.

3 ПИВО

пиво

  1. Тонізувальний, пінистий напій, одержаний внаслідок бродіння (5.19) охмеленого пивного сусла (4.19)пивними дріжджами(4.30), без додавання спирту етилового, насичений діоксидом вуглецю

  1. de

  2. en

  3. ru

  1. Bier [2]

  2. beer[3]

  3. пиво[4]

  1. світле пиво

  2. Пиво(3.1) з показником кольору (6.23) від 0,2 од. кол.до 1,8 од. кол.(6.29) (від 4 од. кол. ЕВС до 24 од. кол. ЕВС(6.30)

  3. Примітка. ЕВС [англ.European Brewery Convention] Європейська пивоварна конвенція

  1. de

  2. en

  3. ru

  1. hellesBier[2]

  2. lightbeer[3]

  3. светлое пиво[4]

  1. напівтемне пиво

  2. Пиво(3.1) з показником кольору (6.23) від 1,9 од. кол. до 3,9 од. кол.(6.29) (від 25 од. кол. ЕВС до 44 од. кол. ЕВС(6.30)

  1. de

  2. en

  3. ru

  1. mittelfarbigesBier[2]

  2. halfdarkbeer[3]

  3. полутемное пиво[4]

  1. темне пиво

Пиво(3.1) з показником кольору (6.23) не менше ніж 4,0 од. кол.(6.29) (більше ніж 45 од. кол. ЕВС (6.30)

de

en

ru

dunkles Bier [2]

dark beer[3]

темноепиво[4]

  1. ячмінне пиво

  2. Пиво (3.1), вироблене з використанням не менше ніж 78 % ячмінногопивоварного солоду(4.5), не більше ніж 20 % несолодженної сировини(4.2), не більше ніж 2 % цукровмісної сировини (4.3) від засипу(4.17)

  1. de

  2. en

  3. ru

  1. Gerstenbier[2]

  2. barleybeer[3]

  3. ячменное пиво[4]

  1. пшеничне пиво

  2. Пиво (3.1), вироблене з використанням не менше ніж 40 % пшеничногопивоварного солоду (4.5) та (або) пшениці від засипу (4.17), та має пряний (фенольний) аромат

  1. de

  2. en

  3. ru

  1. Weizenbier [2]

  2. wheatenbeer[3]

  3. пшеничное пиво[4]

  1. спеціальне пиво

  2. Пиво(3.1), вироблене з додаванням смакових та (або) ароматичних добавок

  1. de

  2. en

  3. ru

  1. spezielles Bier[2]

  2. special beer[3]

  3. специальноепиво[4]

  1. фільтроване пиво

  2. Пиво (3.1), вироблене штучним видаленням завислих часток та пивних дріжджів(4.30)

  1. de

  2. en

  3. ru

  1. filtriertesBier [2]

  2. filteredbeer[3]

  3. фильтрованное пиво[4]

  1. нефільтроване пиво

  2. Пиво(3.1), вироблене без штучного видалення завислих часток та пивних дріжджів(4.30)

  1. de

  2. en

  3. ru

  1. unfiltriertesBier [2]

  2. unfiltered beer[3]

  3. нефильтрованноепиво[4]

  1. неосвітлене нефільтроване пиво

Пиво (3.1) з вмістом дріжджових клітин не більше ніж 2,0 млн. в 1 см3 пива

de

en

ru

unfiltriertes unklärtеs Bier [2]

unfiltered unclarified beer[3]

нефильтрованное

неосветленное пиво[4]

  1. освітлене нефільтроване пиво

  2. Пиво(3.1) з вмістом дріжджових клітин не більше ніж 0,5 млн. в 1 см3 пива

  1. de

  2. en

  3. ru

  1. unfiltriertesklärtеs Bier [2]

  2. unfiltered clarified beer[3]

  3. нефильтрованноеосветленноепиво[4]

  1. безалкогольне пиво

  2. Тонізувальний пінистий напій, одержаний внаслідок бродіння(5.19)охмеленого пивного сусла(4.19) пивними дріжджами (4.30), з об’ємною часткою спирту не більше ніж 0,5 %, без додавання спирту етилового, насичений діоксидом вуглецю

  1. de

  2. en

  3. ru

  1. alkoholfreiesBier[2]

  2. nonalcoholicbeer[3]

  3. безалкогольное пиво[4]

  1. слабоалкогольне пиво

Тонізувальний пінистий напій, одержаний внаслідок бродіння(5.19)охмеленого пивного сусла(4.19) пивними дріжджами (4.30), з об’ємною часткою спирту понад 0,5 %, без додавання спирту етилового, насичений діоксидом вуглецю

de

en

ru

alkoholarmesBier[2],

dünnesBier[2]

lowalcoholbeer[3]

слабоалкогольное пиво[4]

  1. непастеризоване пиво

  2. Пиво(3.1), що не піддавали тепловому оброблянню (пастеризуванню (5.41)

  1. de

  2. en

  3. ru

  1. unpasteurisiertes Bier [2]

  2. unpasteurized beer[3]

  3. непастеризированноепиво[4]

  1. пастеризоване пиво

  2. Пиво(3.1) з підвищеною біологічною стійкістю, яку досягають тепловим оброблянням (пастеризуванням)

  1. de

  2. en

  3. ru

  1. pasteurisiertes Bier [2]

  2. pasteurized beer [3]

  3. пастеризированноепиво [4]

  1. пиво стерильного фільтрування

  2. Пиво (3.1), що було піддане стерильному фільтруванню (5.37)

  1. de

  2. en

  3. ru

  1. membranfiltriertes Bier [2]

  2. sterilefiltration beer [3]

  3. пиво стерильного

  4. фильтрования [4]

  1. неякісне пиво

  2. Пиво (3.1), введене в обіг, яке за показниками не відповідає вимогам нормативних чи нормативно-правових документів, а також якість, якого не може задовольнити потреб споживачів у задекларованому обсязі і підлягає поверненню виробнику

  1. de

  2. en

  3. ru

  1. minderwertiges Bier [2]

  2. poor-quality beer [3]

  3. некачественное пиво[4]

  1. пиво високої густини; ПВГ

  2. Пиво (3.1), вироблене з початкового пивного сусла (4.28) з підвищеним умістом сухих речовин, шляхом його подальшого доведення до необхідних фізико-хімічних показників

  1. de  2. en

  3. ru

  1. höherprozentiges Bier [2], Bier mit hohem Stammwürzgehalt[2]

  2. beerofhighgravity; BHG[3]

  3. пиво высокой плотности;

  4. ПВП[4]


  1   2   3   4   5   6Схожі:

Дсту 3139: 201 національний стандарт україни iconНаціональний стандарт україни будівельні матеріали суміші асфальтобетонні І асфальтобетон щебенево-мастикові технічні умови дсту б в 7-127: 2006 Київ Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
М. П. Шульгіна (Держдорнді) Державної служби автомобільних доріг України (Укравтодор); Харківський національний автомобільно-дорожній...
Дсту 3139: 201 національний стандарт україни iconНаціональний стандарт україни споруди транспорту огородження дорожнє металеве бар'єрного типу загальні технічні умови дсту б в 3-12-2004
Розроблено: Українське державне виробничо-технологічне підприємство "Укрдортехнологія"
Дсту 3139: 201 національний стандарт україни iconДсту б в 7-34-2001 державний стандарт україни
Дсту б в 7-34-95 Щебінь із вміщуючих гірських порід та відходів сухого магнітного
Дсту 3139: 201 національний стандарт україни iconНаціональний стандарт україни система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів прогини І переміщення вимоги проектування дсту б в 2-3: 2006 Київ мінбуд україни
Відкрите акціонерне товариство «Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського»...
Дсту 3139: 201 національний стандарт україни iconНаціональний стандарт україни межгосударственный стандарт
Управлінням науково-технічної політики та інформаційних технологій у будівництві Держбуду України
Дсту 3139: 201 національний стандарт україни iconНаціональний стандарт україни інженерне обладнання будинків І споруд сміттєпроводи житлових І громадських будинків загальні технічні умови дсту б в 5-34: 2007
Відкрите акціонерне товариство Український зональний науково-дослідний І проектний інститут по цивільному будівництву (ват "Київзндіеп")...
Дсту 3139: 201 національний стандарт україни iconДсту 4469-3: 2005 національний стандарт україни пожежна техніка системи газового пожежогасіння частина Пристрої ручного запускання та зупинення Загальні вимоги
Розроблено: Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (тк 25), Український науково-дослідний інститут пожежної...
Дсту 3139: 201 національний стандарт україни iconДсту 4466-9: 2005 національний стандарт україни системи газового пожежогасіння проектування, монтаж, випробовування, технічне обслуговування та безпека Частина Вогнегасна речовина hfc 227еа
Розроблено: Технічний комітет «Пожежна безпека та протипожежна техніка» (тк 25), Український науково-дослідний інститут пожежної...
Дсту 3139: 201 національний стандарт україни iconДсту б в 7-33-2001 державний стандарт україни

Дсту 3139: 201 національний стандарт україни iconБудівельні матеріали бітуми дорожні, модифіковані полімерами технічні умови дсту б в 7-135: 2007 Київ Міністерство регіонального розвитку та будівництва України
О. М. Марзєєва Академії медичних наук України (ігме амн україни); Національний транспортний університет (нту) Міністерства освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи