До заяви на відкриття поточного рахунку (додаток 1) юридичній особі-резиденту, яка не має в пат «Розрахунковий центр» поточних рахунків, додаються наступні документи icon

До заяви на відкриття поточного рахунку (додаток 1) юридичній особі-резиденту, яка не має в пат «Розрахунковий центр» поточних рахунків, додаються наступні документиНазваДо заяви на відкриття поточного рахунку (додаток 1) юридичній особі-резиденту, яка не має в пат «Розрахунковий центр» поточних рахунків, додаються наступні документи
Дата конвертації17.08.2014
Розмір321.65 Kb.
ТипДокументи
джерело


До заяви на відкриття поточного рахунку (додаток 1) юридичній особі-резиденту, яка не має в ПАТ «Розрахунковий центр» поточних рахунків, додаються наступні документи:


 1. Опитувальник юридичної особи, підписаний керівником юридичної особи або уповноваженою особою та засвідчений печаткою юридичної особи (додаток 2);

 2. копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, що містить відомості про юридичну особу. Копія виписки повинна містити інформацію органів Міністерства доходів і зборів (дату та номер взяття на облік платника податків), статистики, Пенсійного фонду України про внесення відомостей про юридичну особу до відомчих реєстрів. Якщо копія виписки не містить вказаної інформації додатково до копії виписки надається копія довідки про взяття на облік платника податків (форма 4-ОПП). Копія виписки, засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю виписку, або підписом уповноваженого працівника ПАТ "Розрахунковий центр" (за умови пред’явлення оригіналу);

 3. копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав цю довідку, чи підписом уповноваженого працівника ПАТ "Розрахунковий центр" (за умови пред’явлення оригіналу);
 1. копія належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору/установчого акта/ положення), засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально;
 1. копія Свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (за наявності), засвідчену нотаріально або органом, що видав цю довідку, чи підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу);
 1. довідка з банку про відкриття поточного рахунку юридичної особи. Оригінал чи копія, засвідчена нотаріально, чи підписом уповноваженого працівника ПАТ "Розрахунковий центр" (за умови пред’явлення оригіналу);
 1. картка із зразками підписів осіб, яким дано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, засвідчена нотаріально. У картку включається зразок відбитка печатки юридичної особи. Картка надається у двох примірниках (додаток 3);
 1. копії документів, що підтверджують повноваження осіб, вказаних в картці із зразками підписів та відбитка печатки:

щодо особи, яка має право діяти від імені юридичної особи без довіреності, - надається копія рішення або виписка з рішення уповноваженого органу юридичної особи про призначення/обрання особи, також за наявності надається копія наказу. Якщо статутом юридичної особи передбачено, що з особою укладається контракт, то також надається копія контракту чи виписка з контракту, яка містить інформацію щодо строку його дії; якщо статутом юридичної особи передбачено, що з особою укладається контракт, але контракт не було укладено, то надається лист про те, що контракт не укладався. Копії документів, виписки з документів, які вказані в цьому пункті, повинні бути засвідчені уповноваженою особою та печаткою юридичної особи, якщо копія (виписка) викладена більше ніж на одному аркуші, вона повинна бути прошита з пронумерованими аркушами, на зшиванні засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи;

щодо головного бухгалтера або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, - надається копія наказу про призначення, засвідчена уповноваженою особою та печаткою юридичної особи;

щодо інших осіб, яким надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів, - надається документ/копія документа, що підтверджує повноваження на розпорядження рахунком. Копія документа повинна бути засвідчена уповноваженою особою та печаткою юридичної особи, якщо копія викладена більше ніж на одному аркуші, вона повинна бути прошита з пронумерованими аркушами, на зшиванні засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою юридичної особи;


 1. паспорти (або інші документи, що посвідчують особу*) осіб, вказаних в картці із зразками підписів та відбитка печатки. Копія паспорта засвідчується підписом власника паспорта та підписом уповноваженого працівника ПАТ «Розрахунковий центр» (за умови пред’явлення оригіналу);
 1. документи, видані відповідним органом Міністерства доходів і зборів (державної податкової служби), що засвідчують реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків*, осіб, вказаних в картці із зразками підписів та відбитка печатки. Копія засвідчується підписом власника документа та підписом уповноваженого працівника ПАТ «Розрахунковий центр» (за умови пред’явлення оригіналу);

 2. заповнена та підписана згода-повідомлення на обробку персональних даних в базі «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках» (додаток 4). Згода-повідомлення на обробку персональних даних заповнюється окремо для кожної особи, вказаної в картці із зразками підписів та відбитка печатки;
 1. документи або засвідчені в установленому порядку копії документів, які містять ідентифікаційні дані фізичних осіб власників істотної участі в юридичній особі. Ідентифікаційні дані можуть надаватися шляхом заповнення юридичною особою відповідних розділів опитувальника (додаток 2) або шляхом надання копії паспорта (або іншого документа, що посвідчу особу*)  власників істотної участі в юридичній особі, засвідченої підписом власника паспорта;
 1. копії балансу (форма №1) та звіту про фінансові результати (форма №2) (за останній звітний період, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку), засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою клієнта.


В разі відкриття рахунку корпоративному інвестиційному фонду (далі – КІФ) або пайовому інвестиційному фонду (далі – ПІФ), додатково до зазначених документів, надається:

 1. копія свідоцтва про внесення ПІФ/КІФ в Єдиний державний реєстр інститутів спільного інвестування, засвідчена нотаріально або органом, який видав це свідоцтво чи підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу);
 1. копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів, видана компанії з управління активами, засвідчена нотаріально або органом, який видав цю ліцензію чи підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу);
 1. копія Регламенту КІФ/ПІФ, засвідчена нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу). Якщо копія викладена більше ніж на одному аркуші, вона повинна бути прошита з пронумерованими аркушами;


17. копія Договору про управління активами КІФ, засвідчена нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Розрахункового центру (за умови пред’явлення оригіналу). Якщо копія викладена більше ніж на одному аркуші, вона повинна бути прошита з пронумерованими аркушами.

Якщо документи, які необхідні відкриття рахунку, були видані на території іноземної держави, то такі документи мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено законом або міжнародним договором України. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.
*^ Щодо документів фізичної особи:

паспорт (або інші документи, що посвідчують особу):

паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; посвідчення особи моряка; військовий квиток військовослужбовця; дипломатичний паспорт громадянина України або службовий паспорт України; національний паспорт нерезидента або документ, що його замінює; посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон; посвідка на постійне або тимчасове проживання; інші документи, які видаються уповноваженими державними органами і за якими є можливість здійснення однозначної ідентифікації особи  (такі документи повинні містити прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів – за наявності), дату народження, серію і номер, дату видачі та орган, що його видав, громадянство, фотокартку).

Робляться копії сторінок паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), що містять наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові (для нерезидентів – за наявності); дата народження; серія та номер, дата видачі, орган, що видав; вклеєні фотокартки; місце проживання; дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (за наявності); для нерезидентів (за наявності) – відмітка про продовження терміну перебування в Україні.

Якщо паспорт (або інший документ, що посвідчує особу) нерезидента не містить інформації про місце проживання або тимчасового перебування особи в Україні, то додатково надається засвідчена підписом особи копія іншого документа, який містить інформацію про місце проживання або тимчасового перебування особи в Україні (посвідка на постійне або тимчасове проживання, імміграційна картка, довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування, інший документ, який містить інформацію про місце проживання або тимчасового перебування нерезидента в Україні).

документ, виданий відповідним органом Міністерства доходів і зборів (державної податкової служби), що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків: довідка про ідентифікаційний номер платника податків або картка платника податків.

Документ, виданий відповідним органом ^ Міністерства доходів і зборів (державної податкової служби), що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, не надається:

- якщо в паспорт особи внесена відмітка про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта,

- нерезидентами (крім нерезидентів, які відповідно до законодавства зобов'язані сплачувати податки в Україні або є засновниками юридичних осіб, створених на території України, і отримали ідентифікаційний номер платника податків або реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Додаток 1

Заява
про відкриття поточного рахунку

Найменування банку ^ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

Найменування клієнта банку,
що відкриває рахунок, ______________________________
                                        (повне і точне найменування

____________________________________________________________
         юридичної особи / відокремленого підрозділу) Код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків
___________________________

Просимо відкрити поточний рахунок у національній валюті (гривня).
                                    (вид поточного рахунку)                    (вид валюти) 
Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у

національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові.
Додаткова інформація1 ____________________________________________

_________________________________________________________________. 

Керівник (посада) 

(підпис, прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20_ р. 

  

М. П. 

  

________________________________________________________________________________
                                                Відмітки банку 

Відкрити ____________________ рахунок
                 (вид поточного рахунку) 

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив
 

(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів) 

дозволяю 

Керівник                             (підпис)
(уповноважена керівником особа) 

Дата відкриття рахунку
"___" ____________ 20_ р. 

N балансового рахунку 

N особового рахунку 

  

  Головний бухгалтер
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)
                                              (підпис) 

1Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Додаток 2РНК
(заповнюється працівником банку)

^ Опитувальник - юридичної особи

(Для здійснення Банком ідентифікації та вивчення фінансової діяльності.

В опитувальнику має бути заповнено кожне поле.

Опитувальник має бути прошитий та пронумерований. На прошивці завірений підписом та печаткою юридичної особи із зазначенням кількості аркушів)

^ 1. Повне та скорочене найменування

(згідно установчих документів):
2. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

(для резидентів):
^ 3. Країна реєстрації

(для нерезидентів):
4. Дата реєстрації

(для нерезидентів):
^ 5. Орган реєстрації (для нерезидентів):
6. Реквізити реєстраційного посвідчення або витягу з торговельного чи судового реєстру

(для нерезидентів):
^ 7. Фактичне місце знаходження:


індекс: __________________ область ___________________________________ місто____________________вулиця______________________________________буд.______________ оф.________________


Інше:

(для нерезидентів)
^ 8. Адреса електронної пошти:
9. Номери контактних телефонів, факсів (код міста/країни – обов’язково):
10. Ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені юридичної особи

(в тому числі осіб, що вказані в картках зі зразками підписів та відбитком печатки юридичної особи):

Посада:____________________________________________________

ПІБ:_________________________________________________________________

Дата та місце народження_______________________________________________

_____________________________________________________________________

ІПН_________________________

Номер та серія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу),______________________________________________________

_____________________________________________________________________

Дата видачі,____________________

Орган, що його видав __________________________________________________

_____________________________________________________________________

Місце проживання або місце перебування_________________________________

_____________________________________________________________________

Громадянство (для нерезидентів)__________________________________

Термін повноважень_____________________________________

Контактні телефони___________________________________________
^ 11. Чи має юридична особа відокремлені підрозділи - філії, представництва, тощо?


rectangle 100rectangle 101 Ні Так

Якщо «Так» вказати:

повне найменування __________________________________________

_________________________________________________________

код ЄДРПОУ (для резидентів)_________________________________________

місцезнаходження____________________________________________

_________________________________________________________

^ 12. Чи є особи, що мають право розпоряджатися рахунками та майном (крім осіб, що вказані у картках зі зразками підписів та відбитка печатки)?rectangle 114rectangle 115 Ні Так

Якщо такі особи є вказати:

Для фізичних осіб:

ПІБ:_________________________________________________________________

Дата та місце народження_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІПН_________________________

Номер та серія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу),______________________________________________________

_____________________________________________________________________

Дата видачі,____________________

Орган, що його видав __________________________________________________

_____________________________________________________________________

Місце проживання або місце перебування_________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Громадянство (для нерезидентів)__________________________________

Для юридичних осіб резидентів:

Найменування________________________________________________________

Адреса_______________________________________________________________

Телефон_____________________ код за ЄДРПОУ_________________________

Код (назва) країни__________ Код регіону____________

Форма власності___________________________________

Код виду економічної діяльності_______________________________________ Код організаційно-правової форми господарювання_________________________

Код інст.сектору економіки_____________________________________________

Для юридичних осіб нерезидентів:

Найменування_________________________________________________________

Адреса_______________________________________________________________

код країни____________________________________________________________

інформація з витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи______________________________________________________

_____________________________________________________________________

^ 13. Дані про наявні ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності):

Ні Так

Якщо «Так» вказати:

Назва________________________________________________________________

Серія_____________________ Номер_____________________________________

Ким видана___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Термін дії____________________________________

^ 14. Відомості про органи управління та їх персональний склад

(Голова та члени виконавчого органу, Голова та члени Спостережної/Наглядової ради товариства (у разі її створення)

^ Прізвище, ім’я, по батькові

Посада
^ 15. Кількість штатних працівників:
16. Дані про рахунки, що відкриті в інших банках:

найменування банку __________________________________________________

код банку (МФО) ________________

номер рахунку ____________________________________________

^ 17. Розмір статутного капіталу

зареєстрований: ___________________________________

сплачений: ___________________________________

^ 18. Відомості про власників істотної участі в юридичній особі із зазначенням їх частки:

(Істотна участь – пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10% і більше у статутного капіталу (фонду), 10 і більше % акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї)

rectangle 102rectangle 103 Ні Так

Якщо «Так» вказати:

Для фізичної(их) особи (осіб):

ПІБ:_________________________________________________________________

Дата та місце народження_______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ІПН_________________________

Номер та серія паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу),______________________________________________________

_____________________________________________________________________

Дата видачі,____________________

Орган, що його видав __________________________________________________

_____________________________________________________________________

Місце проживання або місце перебування_________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Громадянство (для нерезидентів)__________________________ частка ________

Для юридичних осіб резидентів:

Найменування________________________________________________________

Адреса_______________________________________________________________

Телефон_____________________ код за ЄДРПОУ_________________________

Код (назва) країни__________ Код регіону____________

Форма власності___________________________________

Код виду економічної діяльності_______________________________________ Код організаційно-правової форми господарювання_________________________

Код інст.сектору економіки______________________________ частка ________

Для юридичних осіб нерезидентів:

Найменування_________________________________________________________

Адреса_______________________________________________________________

код країни____________________________________________________________

інформація з витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи______________________________________________________

______________________________________________________ частка ________

^ 19. Чи є особи, уповноважені представляти інтереси акціонерів (учасників) юридичної особи, які володіють істотною участю?


rectangle 104rectangle 105 Ні Так
Якщо «Так» вказати:
ПІБ_________________________________________________________________

Код ДРФОППОП (за наявності) _________________________________


^ 20. Чи є фізичні особи, які контролюють юридичну особу? (Контроль юридичної особи - пряме або опосередковане володіння фізичною особою самостійно чи спільно з близькими родичами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 % та більше статутного капіталу або голосів юридичної особи, або незалежна від формального володіння можливість здійснювати будь-яким чином вирішальний вплив на управління чи на діяльність юридичної особи)


rectangle 106rectangle 107 Ні Так
Якщо «Так» вказати:
ПІБ_________________________________________________________________

дата та місце народження______________________________________________

____________________________________________________________________

ІПН_________________________________

номер та серія паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу)_______________________________________________________

дата видачі____________________________

орган, що його видав___________________________________________________

_____________________________________________________________________

місце проживання або місце перебування__________________________________

_____________________________________________________________________

громадянство (для нерезидентів)_________________________________________


^ 21. Інформація про належність особи до публічних діячів або до осіб, пов’язаних з публічним діячем

(в.ч. осіб, визначених пп.10, 12, 14, та 18-20 даного Опитувальника)

rectangle 108rectangle 109 Ні Так

Якщо «Так» вказати:

ПІБ__________________________________________________________________

Які саме публічні функції ______________________________________________

_____________________________________________________________________

Назва іноземної держави________________________________________________
^ Публічні діячі – фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню; члени суду аудиторів або правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил, члени адміністративних, управлінських наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення.

^ Особи, пов’язані з публічними діячами – члени сім’ї та інші близькі родичі, юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або їх близькі родичі (подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені)

^ 22. Чи має юридична особа материнську компанію, або дочірнє(ні) підприємство(ва)?


rectangle 110rectangle 111 Ні Так

Якщо «Так» вказати:

Для юридичних осіб резидентів:

Найменування________________________________________________________

Адреса_______________________________________________________________

Телефон_____________________ код за ЄДРПОУ_________________________

Код (назва) країни__________ Код регіону____________

Форма власності___________________________________

Код виду економічної діяльності_______________________________________ Код організаційно-правової форми господарювання_________________________

Код інст.сектору економіки_____________________________________________

Для юридичних осіб нерезидентів:

Найменування_________________________________________________________

Адреса_______________________________________________________________

код країни____________________________________________________________

інформація з витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи______________________________________________________

^ 23. Чи є юридична особа членом корпорації, холдингової групи, промислово-фінансової групу або іншого об'єднання?


rectangle 112rectangle 113 Ні Так

Якщо «Так» вказати:

Для юридичних осіб резидентів:

Найменування________________________________________________________

Адреса_______________________________________________________________

Телефон_____________________ код за ЄДРПОУ_________________________

Код країни__________ Код регіону____________

Форма власності___________________________________

Код виду економічної діяльності_______________________________________ Код організаційно-правової форми господарювання_________________________

Код інст.сектору економіки_____________________________________________

Для юридичних осіб нерезидентів:

Найменування_________________________________________________________

Адреса_______________________________________________________________

код країни____________________________________________________________

інформація з витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи______________________________________________________

^ 24. Тільки для новостворених підприємств:

(Якщо юридична особа є новоствореною (ще не подавала першої фінансової звітності), то зазначаються планові цифри на перший рік діяльності):

Планові дані (_____________________________)

вказати рік

Дохід (одиниця виміру, валюта) ___________________________

Прибуток/збиток (одиниця виміру, валюта) ___________________________

^ 25. Характеристика суті діяльності:

(на що орієнтовано бізнес, робота на зовнішніх ринках тощо)
^ 26. Історія діяльності

(Інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні та наявні фінансові проблеми, репутація на вітчизняному та іноземному ринках, частка на ринку):
^ 27. Характеристика фінансового стану:

Із зазначенням одиниці виміру, у разі відсутності інформації проставляється «немає» або «------»

 • розмір статутного капіталу
 • прибуток за останній фінансовий рік
 • збиток за останній фінансовий рік
 • виручка за останній фінансовий рік
 • сума кредитної заборгованості
 • розмір отриманих банківських кредитів (в т.ч. від нерезидентів)
 • сума депозитів в інших банків
 • кількість постійних контрагентів
 • кількість штатних працівників
 • наявність відокремлених підрозділів (філій, представництв)
 • здійснення зовнішньоекономічної діяльності
 • наявність у власності, в т.ч.:
 • нерухомості (будівля) Ні Так

 • земельної ділянки Ні Так

 • обладнання Ні Так

 • цінних паперів Ні Так

 • транспортні засоби Ні Так

 • інше _________________________________________________

^ 28. Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки юридичної особи, які очікуються:

Характеристика операцій:__________________________________________ ____

_____________________________________________________________________


загальна сума операцій надходження коштів за кварталзагальна кількість операцій надходження коштів за квартал


^ 29. Перелік основних контрагентів:


Найменування _______________________________________________________

Код ЄДРПОУ (для резидентів) ___________________________

Країна реєстрації (для нерезидентів) _____________________________________

^ 30. Мета та характер майбутніх ділових відносин з банком

(Перелік послуг, якими планує користуватися юридична особа, та орієнтовний об’єм операцій по ним): за період - ?


Підтверджуємо достовірність вищезазначеної інформації та повідомляємо, що інші особи, крім вказаних, не мають істотної участі в юридичній особі, не мають прямого або опосередкованого впливу на неї та не мають можливості здійснювати будь-яким чином вирішальний вплив на управління чи на нашу діяльність.
Підтверджуємо, що юридичною особою дотримано вимоги законодавства України щодо захисту персональних даних фізичних осіб та отримано згоду всіх вищенаведених фізичних осіб на обробку їх персональних даних, в тому числі на обробку ПАТ «Розрахунковий центр» в базі «Фізичні особи, ідентифікація яких здійснюється при відкритті та веденні рахунків» з метою забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг, а саме виконання функцій банку та професійного учасника фондового ринку з запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму відповідно до законодавства України, що знаходиться за адресою Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г, повідомлено про їх права, як суб’єктів персональних даних та про передачу їх персональних даних ПАТ «Розрахунковий центр».

«______» ________________________ 201____р.

(дата заповнення)

Керівник ____________________ _____________________________

(підпис) ( прізвище, ініціали)

М.П.


Додаток 3

К А Р Т К А

із зразками підписів і відбитка печатки


Власник рахунку
^ ВІДМІТКА БАНКУ

Повне найменування

Дозвіл на прийняття зразків підписів

Головний бухгалтер

Скорочене найменування


(або інша уповноважена на це особа банку)

Код за ЄДРПОУ(підпис)

Місцезнаходження

“_____”______________________20___р.


Тел. №
^ ІНШІ ВІДМІТКИ

Найменування організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований


(міністерство, центральна кооперативна або громадська організація)
Найменування банку ^ ПАТ «Розрахунковий центр»Місцезнаходження банку: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Наводимо зразки підписів і відбитка печатки, які слід уважати обов’язковими під час здійснення операцій за рахунком

№ __________________

(номер рахунку)

Розпорядження за рахунком слід уважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів.


Посада (за наявності)

Прізвище, ім’я, по батькові

Зразок підпису

Зразок відбитка печатки

Перший підпис


Другий підпис


Місце для відбитка печатки організації, що засвідчила повноваження та підписи клієнта

Повноваження та підписи керівника і головного бухгалтера, які діють відповідно до статуту (положення), засвідчую: ___________________________________

___________________________________

(посада і підпис керівника чи заступника керівника організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований)

Строк повноважень і підписи службових осіб, які тимчасово користуються правом першого або другого підпису, засвідчуємо:


Керівник

______________________________________

Головний бухгалтер1

______________________________________

Місце для посвідчувального напису нотаріуса відповідної форми²


1 Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у випадку, передбаченому в пункті 18.16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

2 Вимагається за рахунками юридичних осіб і відокремлених підрозділів, якщо повноваження і підписи не засвідчені організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований.”.

Додаток 4

Власники, ^ РОЗПОРЯДНИКИ ТА УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ
Згода-повідомлення

суб'єкта персональних даних на обробку його персональних даних
1. Даним документом ПІБ\___________________________________, (надалі - Суб’єкт), як суб’єкт персональних даних, на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України «Про захист персональних даних» повідомляється про включення добровільно наданих ним Публічному акціонерному товариству «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» (далі – ПАТ «Розрахунковий центр») власних персональних даних до бази персональних даних «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках», місцезнаходження бази персональних даних: Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г.
2. Підписуючи даний документ Суб’єкт дає свій добровільний та однозначний дозвіл на вчинення ПАТ «Розрахунковий центр», як володільцем персональних даних, що обробляються у базі персональних даних «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках», всіх дій, які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою його персональних даних у відповідності до сформульованої мети їх обробки.
3. Метою обробки добровільно наданих Суб’єктом персональних даних є забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг, а саме – надання послуг з відкриття та ведення ПАТ «Розрахунковий центр» рахунків відповідно до законодавства України.
4. Для досягнення мети обробки до бази персональних даних «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках» можуть бути включені наступні персональні дані Суб’єкта:

прізвище, ім’я, по батькові; дата і місце народження; стать; громадянство; місце проживання; сімейний стан; реєстраційний номер облікової картки платника податків; фотозображення; дані документу, що посвідчує особу; займана посада.

^ 1соціальне страхування.

5. У зв’язку з внесенням персональних даних до бази персональних даних «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках», відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» Суб’єкт має право:

1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3) на доступ до своїх персональних даних;

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;

5) пред'являти вмотивовану вимогу ПАТ «Розрахунковий центр» як володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної влади та їх посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних підчас надання згоди;

11) відкликати згоду на обробку персональних даних;

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.
6. Суб’єкт дає згоду на передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках», виключно з метою забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг, а саме – надання послуг з відкриття та ведення ПАТ «Розрахунковий центр» рахунків відповідно до законодавства України.
7. Суб’єкт дає згоду на зберігання своїх персональних даних протягом строку, визначеного законодавством України.
8. Доступ до персональних даних Суб’єкта, що включені до бази персональних даних «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках», третіх осіб дозволяється у випадках та порядку, передбаченому законодавством України.
9. Суб’єкт не вимагає здійснення повідомлення про передачу (поширення) своїх персональних даних, що включені до бази персональних даних «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках», якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг, а саме – надання послуг з відкриття та ведення ПАТ «Розрахунковий центр» рахунків відповідно до законодавства України.

Підпис, ПІБ суб’єкта персональних даних:
_____________ ______________________ _________________________________

(дата) (підпис) (ПІБ повністю)

Для заповнення працівниками ПАТ «Розрахунковий центр»

Отримано

датапідпис

ПІБ


Схожі:

До заяви на відкриття поточного рахунку (додаток 1) юридичній особі-резиденту, яка не має в пат «Розрахунковий центр» поточних рахунків, додаються наступні документи iconДо заяви на відкриття кореспондентського рахунку (додаток 1) банку, який не має в пат «Розрахунковий центр» кореспондентських рахунків, додаються наступні документи*
...
До заяви на відкриття поточного рахунку (додаток 1) юридичній особі-резиденту, яка не має в пат «Розрахунковий центр» поточних рахунків, додаються наступні документи icon1. Для відкриття поточного рахунку юридичній особі резиденту, необхідно подати документи
Документи, які необхідні для відкриття поточних рахунків суб’єктам господарювання
До заяви на відкриття поточного рахунку (додаток 1) юридичній особі-резиденту, яка не має в пат «Розрахунковий центр» поточних рахунків, додаються наступні документи iconДля відкриття клірингового рахунку/субрахунку учасник клірингу надає пат «Розрахунковий центр» наступні документи*
Заяву на відкриття (додаток 1), підписану розпорядником рахунку та скріплену відбитком печатки, вказаним в картці зі зразками підписів...
До заяви на відкриття поточного рахунку (додаток 1) юридичній особі-резиденту, яка не має в пат «Розрахунковий центр» поточних рахунків, додаються наступні документи iconПат «міб» Документи, необхідні для відкриття поточних рахунків типу «П»
Клопотання юридичної особи-нерезидента про відкриття постійному представництву поточного рахунку
До заяви на відкриття поточного рахунку (додаток 1) юридичній особі-резиденту, яка не має в пат «Розрахунковий центр» поточних рахунків, додаються наступні документи iconПат «міб» Документи, необхідні для відкриття поточних рахунків типу «Н»
Заява на відкриття рахунку встанов­леного зразка, засвідчена підписом керівника (або іншої уповноваженої на це особи) представництва,...
До заяви на відкриття поточного рахунку (додаток 1) юридичній особі-резиденту, яка не має в пат «Розрахунковий центр» поточних рахунків, додаються наступні документи iconДокументи, які необхідні для відкриття поточних рахунків типу «Н» представництвам юридичних осіб – нерезидентів, які не займаються на території України підприємницькою діяльністю, та офіційним представництвам
Для відкриття поточного рахунку типу "Н" представництву юридичної особи-нерезидента, яка не займається на території України підприємницькою...
До заяви на відкриття поточного рахунку (додаток 1) юридичній особі-резиденту, яка не має в пат «Розрахунковий центр» поточних рахунків, додаються наступні документи iconНеобхідно подати документи : а Заяву про відкриття поточного рахунку б
Документи, які необхідні для відкриття інвестиційних рахунків юридичним особам нерезидентам-інвесторам
До заяви на відкриття поточного рахунку (додаток 1) юридичній особі-резиденту, яка не має в пат «Розрахунковий центр» поточних рахунків, додаються наступні документи iconПат «міб» Назва додатку: Документи, необхідні для відкриття поточних рахунків юридичним особам – резидентам України
Документи, необхідні для відкриття поточних рахунків юридичним особам – резидентам України
До заяви на відкриття поточного рахунку (додаток 1) юридичній особі-резиденту, яка не має в пат «Розрахунковий центр» поточних рахунків, додаються наступні документи iconПоложення про Систему дистанційного обслуговування клірингових рахунків/субрахунків "Інтернет-кліринг" публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" Затверджую
Публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (надалі Розрахунковий центр)...
До заяви на відкриття поточного рахунку (додаток 1) юридичній особі-резиденту, яка не має в пат «Розрахунковий центр» поточних рахунків, додаються наступні документи iconДокументи, які необхідні для відкриття поточних рахунків типу «П» постійному представництву юридичних осіб – нерезидентів, через які повністю або частково здійснюється діяльність нерезидента на території України
Для відкриття поточного рахунку типу "П" постійному представництву юридичної особи – нерезидента, через яку повністю або частково...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи