Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №1-рс підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість icon

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №1-рс підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартістьНазваПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №1-рс підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість
Дата конвертації13.08.2014
Розмір113.7 Kb.
ТипПоложення
джерело
Номер реєстрації

в ДПІ (ДПА)
Дата взяття на

облік у ДПІ (ДПА)

/ /


^ ЗАЯВА ПРО РЕЄСТРАЦІЮ

сільськогосподарського

Додаток 6

до Положення про реєстрацію платників податку

на додану вартість
^ Форма № 1-РС
підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування

податком на додану вартістьРЕЄСТРАЦІЯ
^ ЗМІНА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ у зв’язку із______________________________


(указати)1 Ідентифікаційний код (номер) підприємства

індивідуальний податковий номер / код ЄДРПОУ / (необхідне підкреслити) 


^ Найменування підприємства2


^ 3 Назва органу державної податкової служби, де реєструється підприємство

4 Місцезнаходження підприємства
Поштовий індекс Країна

Область

Район

Місто

Вулиця

Будинок / Корпус Офіс / Квартира

Контактний телефон Факс
5 Відомості про відповідальних осіб підприємства
КЕРІВНИК: прізвище, ім’я, по батькові та ідентифікаційний номер

Телефони: службові факс додаткові факс

^ ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР АБО ОСОБА, НА ЯКУ ПОКЛАДЕНО ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:

прізвище, ім’я, по батькові та ідентифікаційний номер

Телефони: службові факс додаткові факс

6 Перелік видів діяльності підприємства відповідно до переліку видів діяльності, на які поширюються норми статті 81 Закону України “Про податок на додану вартість”

Код КВЕД

Назва КВЕД


Аркуш 1
Продовження додатка 6

Лицьовий бік

^ 7 Дата державної реєстрації підприємства "____" _________ _____ року
8 Вартість товарів (послуг), поставлених протягом попередніх дванадцяти послідовних звітних податкових періодів (одиниці виміру - цілі числа з відповідним округленням за загальновстановленими правилами)

№ з/п

Місяць та рік

Сукупно всіх товарів (послуг),

сума

(грн.)

Сільськогосподарських товарів (послуг)1 за видами діяльності, указаними у цій заяві

Операції з поставки капітальних активів2

Інших товарів (послуг)

сума

(грн.)

питома

вага (%)

сума

(грн.)

питома

вага (%)

сума

(грн.)

питома

вага (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Всього


1 Сільськогосподарськими вважаються товари, зазначені у групах 1 - 24 УКТЗЕД згідно із Законом України "Про Митний тариф України", якщо такі товари вирощуються, відгодовуються, виловлюються або збираються (заготовляються) безпосередньо платником податку - суб'єктом спеціального режиму оподаткування (крім придбання таких товарів у інших осіб), а також продукти обробки (переробки) таких товарів, які поставляються зазначеним платником податку - їх виробником.

2 З метою розрахунку такої питомої ваги до складу основної діяльності сільськогосподарського підприємства не включаються оподатковувані операції з поставки капітальних активів, що перебували у складі його основних фондів не менше дванадцяти послідовних звітних податкових періодів сукупно, якщо такі поставки не були постійними і не становили окремої підприємницької діяльності.

  1. ^ Перший день податкового періоду, з якого сільськогосподарське підприємство бажає перейти до застосування спеціального режиму оподаткування, "____" _________ _____ року
  1. Спосіб отримання Спеціального свідоцтва
    • безпосередньо у податковому органі

    • поштою

(непотрібне закреслити)^

11 До заяви додаються:

1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців із зазначенням видів діяльності на ____ арк.

^

2. Оригінал платіжного документа про сплату встановленої суми за свідоцтво (подається у разі реєстрації, втрати або псування свідоцтва) на 1 арк.


3.

________________________ ____________________ ______________________

(П.І.Б.) (підпис) (дата)

М.П.

Аркуш 2

Сторінка 1

Продовження додатка 6

Зворотний бік
^ 12 Дані про розгляд заяви (заповнюються службовими особами податкового органу)
^ Результати обробки реєстраційної заяви
Прийнято рішення про реєстрацію
Відмовлено в реєстрації
Заяву не прийнято до розгляду
Запропоновано подати нову заяву

Причини неприйняття рішення про реєстрацію


Прізвище, ім’я та по батькові посадової особи ДПІ (ДПА), відповідальної за прийняття рішення про реєстрацію (відмову в реєстрації) платника податку на додану вартість
Підпис Дата

Дані про реєстрацію

Номер Спеціального свідоцтва Індивідуальний податковий номер

Дата реєстрації платником

податку на додану вартість

Дата реєстрації суб'єктом

спеціального режиму оподаткування

Дата початку дії

Спеціального свідоцтва

"____" __________20__ року

"____" __________20__ року

"____" __________20__ року
Прізвище, ім’я та по батькові посадової особи ДПІ (ДПА), відповідальної за внесення даних до електронної бази

Підпис Дата


Аркуш 2

Сторінка 2Схожі:

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №1-рс підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-рс заява сільськогосподарського підприємства про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість
Причини зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або реєстрації як платника податку на додану вартість...
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №1-рс підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №1-рс підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість
Керівник: прізвище, ім’я, по батькові та податковий номер / номер та серія паспорта*
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №1-рс підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма n 3-рс заява сільськогосподарського підприємства про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість
Заява сільськогосподарського підприємства про зняття з реєстрації як суб'єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану...
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №1-рс підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма n 2-рк заява про засвідчення копій свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість 1
Прошу засвідчити копії Свідоцтва / Спеціального свідоцтва у кількості шт для розміщення їх в доступних для огляду місцях
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №1-рс підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №2-рк заява про засвідчення копій свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість
Прошу засвідчити копії Свідоцтва / Спеціального свідоцтва у кількості шт для розміщення їх в доступних для огляду місцях
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №1-рс підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Відповідно до статей 180-184, 209 Податкового кодексу України ( 2755-17 ), Положення про Міністерство фінансів України
Затвердити Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, що додається
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №1-рс підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
Причини анулювання реєстрації (відповідні пункти відмітити знаками "" або "+" згідно із Законом)
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №1-рс підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява
Податковий номер / номер та серія паспорта Індивідуальний податковий номер платника
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №1-рс підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію)
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №1-рс підприємства як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Дрпоу / реєстраційний (обліковий) номер із трдпау / номер дрфо (необхідне підкреслити)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи