Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість icon

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку на додану вартістьНазваПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Дата конвертації13.08.2014
Розмір411.31 Kb.
ТипПоложення
джерело


Додаток 1

до Положення про реєстрацію платників податку

на додану вартість

Номер реєстрації

в ДПІ (ДПА)
Дата взяття на

облік у ДПІ (ДПА)


/


/

^ РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку

на додану вартість


Форма N 1-ПДВ


Юридична особа 
РЕЄСТРАЦІЯ
Фізична особа


Представництво нерезидента
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ у зв'язку із _______________________________
Інвестор угоди про розподіл продукції
(указати)
Учасник договору про спільну діяльність
^ ЗМІНА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

Необхідне позначити знаком "" або ""

1
Найменування податкового органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація
платника


^ 2
Ідентифікаційний код (номер) платника

і
3
ндивідуальний податковий номер / код ЄДРПОУ / реєстраційний (обліковий) номер із ТРДПАУ / номер ДРФО (необхідне підкреслити) 

^ Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію)^ 4
Місцезнаходження (місце проживання) платника
П


оштовий індекс Країна

О

бласть

Район

Місто

Вулиця

Б

удинок / Корпус Офіс / Квартира

К

онтактний телефон Факс

^ 5
Відомості про відповідальних осіб платника (фізичні особи не заповнюють)КЕРІВНИК: прізвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний номер


Попереднє місце роботи (найменування / П. І. Б. роботодавця, код ЄДРПОУ / номер ДРФО):Додаткове місце роботи (найменування / П. І. Б. роботодавця, код ЄДРПОУ / номер ДРФО):Адреса фактичного місця проживання:

Телефони: службові факс додаткові факс

Аркуш 1

^ ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР АБО ОСОБА, НА ЯКУ ПОКЛАДЕНО ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:

п


різвище, ім'я, по батькові та ідентифікаційний номерПопереднє місце роботи (найменування / П. І. Б. роботодавця, код ЄДРПОУ / номер ДРФО):
Додаткове місце роботи (найменування / П. І. Б. роботодавця, код ЄДРПОУ / номер ДРФО):Адреса фактичного місця проживання:

Телефони: службові факс додаткові факс

^ ОСОБА, ЯКА ПОДАЄ ЗАЯВУ (ПРЕДСТАВНИК ПЛАТНИКА):

п


різвище, ім'я, по батькові та номер ДРФО
Телефони:


^ 6
Дата закінчення строку, на який створено особу, укладено договір про спільну діяльність
чи угоду про розподіл продукції,
"___" ___________ 20__ року.


7


^ Розмір статутного капіталу (грн.)8Кількість працюючих (осіб)^ 9

Перелік видів діяльності

Код КВЕД

Назва КВЕД

^ 10
Дані про рахунки, відкриті у фінансових установах


^ Найменування банку або фінансової установи
МФО
Рахунок N

Аркуш 2

^ 11
Перелік приміщень платника податку, його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів*


N
з/п

Код ЄДРПОУ (для відокремлених підрозділів)

Найменування приміщення (об'єкта, підрозділу, відділення, цеху тощо)
або відокремленого підрозділу

Місцезнаходження приміщення або відокремленого підрозділу

Основні види товарів (послуг), що поставляються, та товарні позиції згідно з УКТЗЕД

Якщо приміщення орендується

Якщо приміщення є власністю суб'єкта господарювання

найменування
(П. І. Б.) орендодавця

ідентифікаційний код (номер) орендодавця

витрати виробничого характеру**

витрати невиробничого характеру**

____________
* Цей аркуш реєстраційної заяви подається у кількості, яка є достатньою для надання відомостей про всі приміщення платника податку, його філії, представництва та інші
відокремлені підрозділи.

** За останні дванадцять місяців.

Аркуш 3

12
Відомості про фізичних осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, в тому числі підписувати договори (згідно з відомостями, що містяться в установчих або у розпорядчих документах) (фізичні особи - підприємці не заповнюють)


Прізвище, ім'я, по батькові

Номер ДРФО13
^ Перелік юридичних осіб, у заснуванні та управлінні якими бере участь платник податку, та/або відповідальні особи, засновники платника податку - юридичної особи


N
з/п

Найменування або прізвище, ім'я по батькові платника податку, його відповідальної особи або засновника

Код ЄДРПОУ юридичної особи, у якій береться участь

Найменування юридичної особи

Місцезнаходження юридичної особи

Участь (засновник, керівник, головний бухгалтер)


Аркуш 4
^ Відомості про засновників (фізичні особи - підприємці не заповнюють)* 
14


Найменування або прізвище, ім'я, по батькові

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або номер ДРФО
Розмір внеску до статутного фондугрн.

Поштовий індексКраїна
Область
Район
Місто
Вулиця
Будинок
/
Корпус
Офіс/КвартираНайменування або прізвище, ім'я, по батькові

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або номер ДРФО
Розмір внеску до статутного фондугрн.

Поштовий індексКраїна
Область
Район
Місто
Вулиця
Будинок
/
Корпус
Офіс/КвартираНайменування або прізвище, ім'я, по батькові

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або номер ДРФО
Розмір внеску до статутного фондугрн.

Поштовий індексКраїна
Область
Район
Місто
Вулиця
Будинок
/
Корпус
Офіс/КвартираНайменування або прізвище, ім'я, по батькові

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або номер ДРФО
Розмір внеску до статутного фондугрн.

Поштовий індексКраїна
Область
Район
Місто
Вулиця
Будинок
/
Корпус
Офіс/Квартира
____________
* Цей аркуш реєстраційної заяви подається у кількості, яка є достатньою для надання відомостей про всіх засновників юридичної особи.
Аркуш 5

Додаткова інформація


15

15.1. Коли розпочато чи планується розпочати фінансово-господарську діяльність
__________________________________________________________________________________
(вказати період)

15.2. Відомості про очікувану (на найближчий квартал, рік) господарську діяльність
___________________________________________________________________________________
(вказати конкретні види діяльності, приблизний обсяг оподатковуваних поставок по кожному)
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

15.3. Який відсоток поставки товарів (послуг) за попередні дванадцять календарних місяців здійснюється платникам податку на додану вартість ______________________________________

15.4. Чи очікується регулярне декларування сум ПДВ до відшкодування _____________________
(так/ні)

15.5. Чи планується здійснення пільгових поставок _____________________
(так/ні)

15.6. Чи планується проведення зовнішньоекономічної діяльності:
(необхідне позначити знаком "√" або "+")


ввезеннявключаючи операції з давальницькою сировиноювивезеннявключаючи операції з давальницькою сировиною
15.7. Відомості про балансову вартість основних фондів (згідно із статтею 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"):

група 1 ______________ тис. грн.

група 2 ______________ тис. грн.

група 3 ______________ тис. грн.

група 4 ______________ тис. грн.

Аркуш 6

15.8. Відомості про орендодавців основних фондів (за кожним договором оренди окремо):

N
з/п

Відомості про орендодавця
(для юридичної особи - ідентифікаційний код та найменування,
для фізичної особи - зазначити "Ф/О")

Номер, дата початку дії, дата закінчення дії договору оренди

Об'єкти оренди (приміщення, будівлі, споруди, земельні ділянки, транспортні засоби, обладнання, устаткування тощо) та їх фактичне місцезнаходження згідно з договором оренди

Вартість об'єктів оренди на дату подання реєстраційної заяви платника ПДВ
(грн.)

Орендний платіж згідно з договором оренди (грн./місяць (квартал, рік))15.9. Наявність ліцензій, інших дозволів

___________________________________________________________________________________
(вказати ким видано, номер та дата рішення)
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

15.10. Чи здійснюється продаж товарів (послуг) за готівкові кошти ________________

15.11. Наявність реєстраторів розрахункових операцій ___________________
(вказати кількість)

15.12. Чи реєстрація платником податку здійснюється вперше __________________
(так/ні)

15.13. Підстава, що призвела до анулювання попередньої реєстрації (при повторній реєстрації):
___________________________________________________________________________________
(назва підстави, підпункт, пункт, стаття Закону)
___________________________________________________________________________________

15.14. Інформація про усунення підстави, що призвела до анулювання попередньої реєстрації (при повторній реєстрації):
___________________________________________________________________________________
(наявність оподатковуваних поставок (сума, грн.), відомості з ЄДР про підтвердження відомостей тощо)
___________________________________________________________________________________

Аркуш 7

^ 16
Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам статті 2 Закону чи Указу
(усі відповідні пункти позначити знаком "" або "")

^ Пункти, статті Закону / Указу

Норма Закону/Указупідпункт 2.3.1 пункту 2.3 статті 2,

пункт 9.3 статті 9 Закону

загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню згідно із Законом, нарахована (сплачена, надана) особі або в рахунок зобов'язань третім особам, протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно перевищує граничний розмір, установлений підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Законупідпункт "а" пункту 2.1 статті 2,

пункт 9.4 статті 9 Закону

особа укладає одну чи більше цивільно-правових угод (договорів), унаслідок виконання яких планується здійснення оподатковуваних операцій, обсяг яких перевищуватиме протягом звітного податкового періоду у два чи більше рази граничний розмір, установлений підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Законупідпункт 2.3.2 пункту 2.3 статті 2, пункт 9.3 статті 9 Закону

особа, яка вповноважена вносити консолідований податок з об'єктів оподаткування, що виникають унаслідок поставки послуг підприємствами залізничного транспорту з їх основної діяльності та підприємствами зв'язку, що перебувають у підпорядкуванні платника податку, у порядку, установленому Кабінетом Міністрів Українипідпункт 2.3.3 пункту 2.3 статті 2, пункт 9.3 статті 9 Закону

особа, яка поставляє товари (послуги) на митній території України з використанням глобальної або локальних комп'ютерних мережпідпункт 2.3.4 пункту 2.3 статті 2, пункт 9.3 статті 9 Закону

особа, що здійснює операції з реалізації конфіскованого майнапідпункт "в" пункту 2.1, пункт 2.4 статті 2 Закону

особа, що імпортує (для фізичних осіб - ввозить (пересилає)) товари (супутні послуги) на митну територію України для використання або споживання на митній території Українипункт 2.2 статті 2, пункт 9.4 статті 9 Закону

особа реєструється за добровільним рішеннямпункт 81.11 ст. 81 Закону

сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб'єкт спеціального режиму оподаткування та реєструється як платник податку на загальних умовах у випадку, коли питома вага поставок несільськогосподарських товарів (послуг) перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг)підпункт "а" пункту 81.12 статті 81 Закону, крім випадку, визначеного пунктом 81.11 ст. 81 Закону

сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб'єкт спеціального режиму оподаткування та реєструється як платник податку на загальних умовах у випадку, коли питома вага поставок несільськогосподарських товарів (послуг) не перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг)стаття 5 Указу, підпункт 2.3.1 пункту 2.3 статті 2,

пункт 9.3 статті 9 Закону

особа переходить із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування у зв'язку з перевищенням обмеження щодо обсягу виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік, установленого статтею 1 Указустатті 3 та 6 Указу

юридична особа переходить на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та обрала ставку єдиного податку 6 відсотківпідпункт "б" пункту 2.1 статті 2 Закону

особа підлягає обов'язковій реєстрації в інших випадках, передбачених законодавством (указати)

___________________________________________________________________________


Аркуш 8

^ 17
Загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню згідно із Законом, нарахована (сплачена, надана) такій особі або в рахунок зобов'язань третім особам протягом останніх дванадцяти календарних місяців сукупно становить _____________________________ гривень.

Дата досягнення загальної суми оподатковуваних операцій, визначеної підпунктом 2.3.1 пункту 2.3 статті 2 Закону, "___" ___________ 20__ року.

Очікувана загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг) протягом звітного податкового періоду (кварталу) ____________________________ гривень.

Дата початку здійснення операцій, визначених у підпунктах 2.3.2 - 2.3.4 пункту 2.3 або пункті 2.4 статті 2 Закону, "___" ___________ 20__ року.


18

Бажана дата реєстрації платником податку на додану вартість

"___" ______________ 20__ року.


19
(вказати дату або зазначити "протягом 10 днів")

Спосіб отримання Свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість

• безпосередньо у податковому органі

• поштою

(непотрібне закреслити)


20

До заяви додаються:
^

1. Оригінал платіжного документа про сплату встановленої суми за Свідоцтво (подається у разі реєстрації, втрати або псування свідоцтва) на 1 арк. у 1 прим.


2. _______________________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________________
___________________________________ _______________________ "___" _________ 20__ року.

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) (дата)

М. П.


21

^ ДАНІ ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ТА РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

(заповнюються службовими особами податкового органу)
^ Результати обробки реєстраційної заяви
Прийнято рішення про реєстрацію
Відмовлено в реєстрації
Заяву не прийнято до розгляду
Запропоновано подати нову заяву

Причини неприйняття рішення про реєстрацію


Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи ДПІ (ДПА), відповідальної за прийняття рішення про реєстрацію (відмову в реєстрації) платника податку на додану вартість
Підпис Дата


Дані про реєстрацію

Номер Свідоцтва про реєстрацію Індивідуальний податковий номер

Дата початку дії Свідоцтва Дата реєстрації платником податку на додану вартість

"___" ___________ 20__ року "___" ___________ ____ року


Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи ДПІ (ДПА), відповідальної за внесення даних до електронної бази

Підпис ДатаАркуш 9Схожі:

Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку
Дрпоу / реєстраційний (обліковий) номер із трдпау / номер дрфо (необхідне підкреслити)
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію)
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість
Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника...
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку
Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію)
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість
Причини анулювання реєстрації (відповідні пункти відмітити знаками "" або "+" згідно із Законом)
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-пдв заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість найменування податкового органу, до якого подається заява
Податковий номер / номер та серія паспорта Індивідуальний податковий номер платника
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №3-рс заява сільськогосподарського підприємства про зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість
Причини зняття з реєстрації як суб’єкта спеціального режиму оподаткування та/або реєстрації як платника податку на додану вартість...
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма n 2-рк заява про засвідчення копій свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість 1
Прошу засвідчити копії Свідоцтва / Спеціального свідоцтва у кількості шт для розміщення їх в доступних для огляду місцях
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку на додану вартість Форма №2-рк заява про засвідчення копій свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість
Прошу засвідчити копії Свідоцтва / Спеціального свідоцтва у кількості шт для розміщення їх в доступних для огляду місцях
Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість н омер реєстрації в дпі (дпа) Дата взяття на облік у дпі (дпа) / / реєстраційна заява платника податку на додану вартість iconПоложення про реєстрацію платників податку, затверджене наказом дпа україни від 01. 03. 2000 р n 79 (у редакції наказу дпа україни від 30. 09. 2010 р n 758) (далі Наказ n 79)
У зв'язку з набранням чинності з 01. 01. 2011 р. Податковим кодексом України (далі Кодекс) Державна податкова адміністрація України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи