Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності icon

Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності



НазваРозділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності
Сторінка9/11
Дата конвертації19.05.2013
Розмір2.3 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

^ 4.7. Експлуатація і ремонт обладнання

1907.

Протоколи випробувань обладнання, механізмів та здавання їх в експлуатацію

10 р. ЕПК

10 р.




1908.

Акти випробувань обладнання, механізмів та здавання їх в експлуатацію

10 р.

10 р.




1909.

Карти термінів служби і спрацьованості деталей

3 р.

3 р.




1910.

Карти річної потреби деталей

3 р.

3 р.




1911.

Документи (відомості, графіки, довідки) розрахунку коефіцієнта змінності роботи обладнання

5 р.

5 р.




1912.

Документи (акти, довідки, звіти, листи) про впровадження передових методів ремонту

5 р. ЕПК

5 р.




1913.

Відомості й акти про простої і поломки обладнання

3 р.

3 р.




1914.

Відомості про наявність ремонтно-механічних баз

10 р.

10 р.




1915.

Акти перевірки якості ремонту і підготовки обладнання до технічної експлуатації

3 р.

3 р.




1916.

Норми зношення і витрати інструменту

До заміни новими

До заміни новими




1917.

Замовлення на виготовлення оснащення й інструменту

3 р.

3 р.




1918.

Вимоги, наряди на інструмент

1 р.

1 р.




1919.

Відомості про ліміт витрат інструменту

3 р.

3 р.




1920.

Списки наявності засобів вимірювання

5 р.

5 р.




1921.

Акти про перевірку засобів вимірювання та обладнання

5 р.

5 р.




1922.

Технічні акти й свідоцтва про точність ваг і вимірювальних приладів для лабораторій

5 р.

5 р.




1923.

Документи (заявки, відомості, розрахунки) на запасні частини і ремонт обладнання

3 р.

3 р.




1924.

Плани підрядних робіт з ремонту обладнання

3 р.

3 р.




1925.

Звіти про технічну експлуатацію обладнання

10 р.

10 р.




1926.

Номенклатури запасних частин до обладнання

5 р.

5 р.




1927.

Специфікації на запасні частини до обладнання

1 р.

1 р.




1928.

Затверджені титульні списки капітального ремонту обладнання

5 р.

5 р.




1929.

Листування про аварії у роботі обладнання

3 р.

3 р.




1930.

Листування про розширення, реконструкцію і оснащення ремонтно-механічних баз

3 р.

3 р.




1931.

Листування про організацію централізованого ремонту обладнання

3 р.

3 р.




1932.

Листування про виготовлення й обробку інструменту

3 р.

3 р.




1933.

Листування про експлуатацію і ремонт обладнання

3 р.

3 р.




1934.

Листування про постачання запасних частин до обладнання

3 р.

3 р.




1935.

Листування про виготовлення запасних частин

3 р.

3 р.




1936.

Листування про нагляд за засобами вимірювання

1 р.

1 р.




1937.

Журнали технічного стану обладнання

3 р.

3 р.




1938.

Змінні журнали технічного стану обладнання

3 р.

3 р.




1939.

Журнали обліку здавання та приймання обладнання після ремонту

1 р.1

1 р.1

1 Після закінчення журналу

1940.

Журнали обліку пуску обладнання після ремонту

1 р.1

1 р.1

1 Після закінчення журналу

^ 4.8. Технічний нагляд за промисловою безпекою виробничих об'єктів

1941.

Акти державного нагляду за станом промислової безпеки на небезпечних виробничих об'єктах

5 р. ЕПК

5 р.




1942.

Протоколи про стягнення штрафів за неправильну експлуатацію небезпечних виробничих об'єктів та документи (акти, приписи, пояснювальні записки, квитанції про сплату штрафів) до них

5 р.

5 р.




1943.

Технічні (санітарно-технічні) паспорти на особливо небезпечне промислове устаткування

Пост.

До ліквідації організації




1944.

Документи (дозволи, акти, протоколи) про регламентовані відступи від норм і правил промислової безпеки

Пост.

До ліквідації організації




1945.

Документи (акти, доповіді, пояснювальні записки, висновки) про консервацію або ліквідацію небезпечних виробничих об'єктів

Пост.

До ліквідації організації




1946.

Ліцензії, свідоцтва, дозволи на виготовлення технологічно небезпечного обладнання

5 р.1

5 р.1

1 Після закінчення строку дії дозвільного документа

1947.

Ліцензії на виробництво, випробування, транспортування особливо небезпечних хімічних, вибухових речовин

5 р.1

5 р.1

1 Після закінчення строку дії дозвільного документа

1948.

Дозволи на придбання вибухових речовин і здійснення вибухових робіт з промисловою метою

5 р.1

5 р.1

1 Після закінчення строку дії дозвільного документа

1949.

Акти державного нагляду за дотриманням умов зберігання та використання особливо небезпечних речовин і матеріалів

5 р. ЕПК

5 р.




1950.

Листування з питань технічного нагляду за промисловою безпекою виробничих об'єктів та устаткування

5 р.

5 р.




^ 5. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЦТВО

1951.

Структура (схема) посівних площ кормових культур

Пост.

-




1952.

Документи (звіти, довідки, інформації) про розвиток підприємництва та переробної промисловості у сільському господарстві

Пост.

-




1953.

Плани проведення сільськогосподарських робіт, організації зеленого конвеєра

3 р.

3 р.




1954.

Плани проведення сівозмін

3 р.

3 р.




1955.

Акти перевірки урожайності, звіти з апробації культур та якості польових робіт

3 р.

3 р.




1956.

Документи (акти, аналізи, інформації) про якість насіння

3 р.

3 р.




1957.

Акти вибракування тварин у сільськогосподарських підприємствах

10 р.

10 р.




1958.

Акти обстежень стану худоби і ветеринарного нагляду

3 р.

3 р.




1959.

Книги обліку руху худоби, продуктивності тварин, обліку вирощування молодняку, обліку контрольних надоїв, штучного запліднення

3 р.

3 р.




^ 6. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ,

ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ПРОДУКЦІЇ

6.1. Якість продукції та сертифікація

1960.

Протоколи засідань комісій з якості продукції:










а) за місцем складення і затвердження

Пост.

-

б) надіслані для керівництва або до відома

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

1961.

Документи (огляди, доповіді, висновки, довідки) про технічний рівень і якість продукції

Пост.

10 р.




1962.

Протоколи нарад з розроблення і затвердження технічних умов (ТУ)

10 р.

10 р.




1963.

Документи (плани, відомості, листи) про організацію і проведення атестації продукції виробництва

3 р.

3 р.




1964.

Документи (акти, висновки, довідки, пропозиції) про атестацію продукції виробництва

5 р.

5 р.




1965.

Документи (плани, відомості, листи) про проведення технічного нагляду за атестованим виробництвом і сертифікованою продукцією

5 р. ЕПК

5 р.




1966.

Протоколи про підвищення рівня надійності та якості продукції, що випускається

10 р.

10 р.




1967.

Документи (стенограми, протоколи, рішення, тези доповідей) про роботу відомчих і міжвідомчих комісій з якості

Пост.

-




1968.

Норми технічних вимог з якості продукції:










а) за місцем складення і затвердження

Пост.

-

б) в інших організаціях

До заміни новими

До заміни новими

1969.

Документи (протоколи, повідомлення) про пред'явлення продукції на пред'явницькі випробування

3 р.

3 р.




1970.

Протоколи приймально-здавальних періодичних випробувань

Пост.

До ліквідації організації




1971.

Акти (звіти) про результати типових випробувань продукції

1 р.

1 р.




1972.

Атестати якості виробів, відгуки цеху-споживача про якість продукції цеху-виготовлювача

1 р.

1 р.




1973.

Приписи, розпорядження ВТК про незадовільну якість продукції

3 р.

3 р.




1974.

Методичні рекомендації, вказівки про поліпшення технічного, художньо-конструкторського рівня виробів:










а) за місцем розроблення

Пост.

-

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

-

1975.

Карти технічного рівня якості машин і обладнання

Пост.

10 р.




1976.

Плани організаційно-технічних заходів щодо підвищення якості і надійності продукції

5 р.

5 р.




1977.

Документи (графіки, акти, висновки, пропозиції і рекомендації) про підвищення якості продукції та її надійності

10 р. ЕПК

10 р.




1978.

Обґрунтування, таблиці підвищення технічного рівня і якості продукції:










а) за місцем складення

10 р.

10 р.

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

1979.

Документи (розрахунки, висновки, акти, звіти) про лабораторні дослідження якості сировини, матеріалів і виробів

3 р.

3 р.




1980.

Плани про бездефектне виготовлення продукції

5 р.

5 р.




1981.

Звіти про виготовлення, здавання і приймання бездефектної продукції

Пост.

10 р.




1982.

Дозволи на пропуск деталей, вузлів і готових виробів, що мають відхилення від чинної технічної документації

3 р.1

3 р.1

1 Після зняття виробу з виробництва

1983.

Описання про експлуатацію продукції

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба




1984.

Замовлення і заявки на обробку проб і проведення аналізів

1 р.

1 р.




1985.

Рентгенограми, спектрограми виготовлених деталей, вузлів, виробів

3 р.

3 р.




1986.

Протоколи, акти випробувань якості продукції

Пост.

10 р.




1987.

Акти якості продукції, що приймається від постачальників

3 р.

3 р.




1988.

Характеристики і довідки про якість готової продукції

1 р.

1 р.




1989.

Документи (висновки, звіти, дефектні відомості, листи) про якість і вибракування продукції

5 р.

5 р.




1990.

Рекламації на продукцію, акти на якість матеріалів, сировини

5 р.

5 р.




1991.

Документи (сертифікати, свідоцтва про визнання, атестати виробництва, декларації тощо) щодо відповідності продукції, робіт, послуг, систем керування нормативною документацією, фармакологічним, санітарним, ветеринарним, екологічним та іншим нормам і вимогам

5 р.1

5 р.1

1 Після закінчення строку дії сертифіката відповідності, свідоцтва про визнання, атестата виробництва, декларації відповідності

1992.

Документи (заявки, рішення, протоколи випробувань, акти) про видачу або відмову у видачі сертифікатів відповідності на продукцію, послуги

10 р. ЕПК

10 р.




1993.

Договори про сертифікацію з акредитованими випробувальними лабораторіями (центрами) щодо проведення досліджень і вимірів, випробувань продукції

5 р. ЕПК

5 р.




1994.

Документи (копії сертифікатів, описання товарів, інформації, заявки-декларації) про результати експертизи відповідності системи (стандарту)

5 р.

5 р.




1995.

Протоколи акредитованих випробувальних лабораторій (центрів) щодо результатів досліджень (випробувань) і вимірів продукції

10 р. ЕПК

10 р.




1996.

Заявки на проведення сертифікації (добровільної сертифікації) продукції, робіт, послуг, систем якості, виробництв, засобів вимірювань

10 р.

10 р.




1997.

Документи (технічна документація, результати досліджень, випробувань, протоколи, рішення тощо) для отримання (заміни, підтвердження) сертифіката (декларації) відповідності продукції

Пост.

До ліквідації організації




1998.

Документи (заяви, рішення, протоколи випробувань, акти) про видачу або відмову у видачі сертифікатів відповідності на продукцію, послуги

10 р. ЕПК

10 р.




1999.

Акти й висновки споживачів з випробувань продукції

5 р.

5 р.




2000.

Замовлення від цехів на заповнення браку виробів

3 р.

3 р.




2001.

Документи (висновки, довідки, розрахунки) про аналіз браку продукції

5 р.

5 р.




2002.

Звіти і внутрішньозаводські рекламації з системи бездефектного виготовлення продукції

5 р.

5 р.




2003.

Акти і квитанції на гарантійний ремонт продукції

5 р.

5 р.




2004.

Сертифікати якості експортної продукції

10 р.

10 р.




2005.

Договори з іноземними виробниками про забезпечення відповідності продукції, що постачається, вимогам технічних регламентів

5 р.1

5 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

2006.

Листування про вдосконалення і впровадження комплексної системи управління якістю

5 р. ЕПК

5 р.




2007.

Листування про технічну естетику

5 р. ЕПК

5 р.




2008.

Листування про підвищення надійності і довговічності виробів

5 р. ЕПК

5 р.




2009.

Листування про міцність, надійність машин і обладнання

5 р.

5 р.




2010.

Листування про розроблення нормативів технологічних втрат продукції

5 р.

5 р.




2011.

Листування про підготовку і проведення засідань міжвідомчих комісій з якості

3 р.

3 р.




2012.

Листування про якість і комплектність продукції

3 р.

3 р.




2013.

Листування про гарантійний ремонт і продовження гарантійних строків продукції, що виготовляється

3 р.

3 р.




2014.

Листування про зміну технічних умов на продукцію

3 р.

3 р.




2015.

Журнали реєстрації заявок на сертифікацію продукції

Пост.

До ліквідації організації




2016.

Журнали реєстрації договорів на сертифікацію продукції, яка виготовляється серійно

3 р.

3 р.




2017.

Журнали обліку видачі тавра

10 р.

10 р.




2018.

Журнали обліку приймання деталей контролерами

3 р.

3 р.




2019.

Журнали обліку браку і розбракування продукції

3 р.

3 р.




2020.

Журнали обліку показників системи бездефектного виготовлення продукції

5 р.

5 р.




2021.

Журнали обліку і реєстрації ремонту готової продукції

3 р.

3 р.




2022.

Журнали контролю виробництва, що заповнюються змінними лаборантами і майстрами

3 р.1

3 р.1

1 Після закінчення гарантійного строку на продукцію

2023.

Журнали обліку результатів технічного контролю деталей і вузлів

3 р.1

3 р.1

1 Після зняття виробу з виробництва

2024.

Журнали обліку опрацювання проб і проведення аналізів

10 р.

10 р.




2025.

Журнали обліку лабораторних аналізів

5 р.

5 р.




2026.

Журнали відбору проб, обліку доставки, здавання й приймання їх у лабораторію

3 р.

3 р.




2027.

Журнали обліку результатів перевірки якості матеріалів, деталей, вузлів, комплектувальних виробів, що надійшли від заводів-постачальників

3 р.

3 р.




2028.

Журнали реєстрації рекламацій на продукцію

3 р.

3 р.



1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11



Схожі:

Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconПояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації)
Затверджена на науково-технічній раді “ ” 200 р., протокол №
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconЗаявка на участь у III міжнародній науково-технічній конференції Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті cmsee-2009
Номер секції
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України; постанови та інші акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим; постанови,...
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconЗаповнити та надіслати до 01. 07. 2010 р. Заявка на участь у ІV міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (cmsee-2010)»
Полтавсь­кого націо­наль­­ного технічного універ­си­те­­ту імені Юрія Кондратюка, д е н., проф
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconДсту 3139: 201 національний стандарт україни
Терміни, установлені цим стандартом, є обов’язковими для використання в усіх видах нормативних документів, науково-технічній, навчальній,...
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconПерелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання
Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconНаказ №1072 Про зміни у складі Громадської ради з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України (зміни до наказу №314 від 26. 05. 2005)
...
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconЗміст аналітичної записки І. Аналіз проблем ефективності науково-технічної діяльності
Аналіз проблем ефективності науково-технічної діяльності та процесу її оцінювання”
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconІнформація про проект "Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності" Головне в організації науки існує низка негативних явищ
Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності”
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconКодекс україни розділ І. Загальні положення 2 розділ ІІ. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) 70
Розділ ІХ. Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи