Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності icon

Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльностіНазваРозділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності
Сторінка7/11
Дата конвертації19.05.2013
Розмір2.3 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

4.2. Впровадження нової техніки і технології.

^ Механізація й автоматизація виробничих процесів

1695.

Плани впровадження нової техніки і технології:


а) за місцем складення і затвердження

Пост.

10 р.

б) в інших організаціях

5 р.

5 р.

1696.

Доповіді й довідки про виконання планів впровадження досягнень науки і техніки

Пост.

10 р.
1697.

Документи (доповідні записки, висновки, довідки, розрахунки, переліки заходів) про організацію й освоєння нових виробництв, розширення і технічне переозброєння існуючих

Пост.

10 р.
1698.

Документи (протоколи, пропозиції, розрахунки) про впровадження нової техніки

5 р.

5 р.
1699.

Переліки технічних заходів до впровадження передової технології виробництва із зазначенням передбачуваної економічної ефективності

5 р.

3 р.
1700.

Розрахунки економічного ефекту від впровадження нової техніки

5 р.

5 р.
1701.

Акти впровадження нової техніки і технології

5 р.

5 р.
1702.

Довідки про проведення технічних заходів до впровадження нової техніки

5 р.

5 р.
1703.

Документи (робочі схеми, пропозиції, доповідні записки, розрахунки, висновки) про автоматизацію виробничих процесів

Пост.

10 р.
1704.

Рішення й висновки про гарантійний нагляд за експлуатацією нової техніки

5 р.

5 р.
1705.

Графіки підготовки виробництва до освоєння нової техніки

3 р.

3 р.
1706.

Графіки виконання робіт щодо впровадження нової техніки

3 р.

3 р.
1707.

Документи (довідки, листи) про координацію робіт з впровадження нової техніки

3 р.

3 р.
1708.

Протоколи про механізацію, автоматизацію і модернізацію процесів виробництва

Пост.

10 р.
1709.

Документи (робочі схеми, пропозиції, доповідні записки, розрахунки, висновки) про механізацію виробництва

Пост.

10 р.
1710.

Документи (доповіді, довідки, розрахунки) про освоєння нових видів продукції і сировини

Пост.

10 р.
1711.

Техніко-економічне обґрунтування впровадження нової техніки, технології, автоматизації і механізації виробництва

Пост.

10 р.
1712.

Технологічні робочі проекти автоматизації і механізації виробничих процесів

Пост.

10 р.
1713.

Робочі проекти автоматизації і механізації виробничих процесів

5 р.

5 р.
1714.

Переліки нових видів продукції і сировини

5 р.

3 р.
1715.

Звіти про організаційно-технічні заходи щодо поліпшення технології виробництва

5 р.

5 р.
1716.

Листування про формування програм із створення, модернізації та освоєння у виробництві зразків нової техніки

5 р.

5 р.
1717.

Листування про впровадження нової техніки, передової технології виробництва

3 р.

3 р.
1718.

Листування про виконання заходів щодо впровадження засобів механізації інженерної праці і автоматизації систем управління та про організацію комплексної механізації і автоматизації виробничих процесів

3 р.

3 р.
^ 4.3. Конструкторська робота з виробів серійного і масового виробництва

1719.

Технічні завдання на вироби:


а) що йдуть у виробництво

Пост.

10 р.

б) що не йдуть у виробництво

Пост.

10 р.

в) що зняті з виробництва

10 р.

5 р.

1720.

Технічні пропозиції на вироби:


а) що йдуть у виробництво

Пост.

10 р.

б) що не йдуть у виробництво

Пост.

10 р.

1721.

Ескізні проекти на вироби:


а) що йдуть у виробництво

10 р.

10 р.

б) що не йдуть у виробництво

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

в) що зняті з виробництва

10 р.

5 р.

1722.

Технічні проекти на вироби:


а) що йдуть у виробництво

Пост.

10 р.

б) що не йдуть у виробництво

Пост.

10 р.

в) що зняті з виробництва

Пост.

10 р.

1723.

Робочі проекти на вироби:


а) що йдуть у виробництво

Пост.

10 р.

б) що не йдуть у виробництво

10 р.

10 р.

в) що зняті з виробництва

10 р.

10 р.

1724.

Журнал реєстрації конструкторської документації за етапами здавання

Пост.

10 р.
1725.

Журнал реєстрації змін конструкторської документації

Пост.

10 р.
^ 4.4. Технологія виробництва

1726.

Технологічні карти й описання технологічних процесів

Пост.

10 р.
1727.

Технологічні регламенти, режими виробництва і рецептури:


а) за місцем складення

Пост.

10 р.

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

1728.

Технологічні характеристики і розрахункові дані про трудомісткість, механічну обробку і складення виробів

Пост.

10 р.
1729.

Технологічні правила і розпорядження:


а) за місцем складення

5 р.

5 р.

б) в інших організаціях

1 р.

1 р.

1730.

Технічні й технологічні інструкції виробничих процесів і лабораторних досліджень:


а) за місцем розроблення і затвердження

Пост.

10 р.

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

1731.

Техніко-економічні показники фактичних витрат матеріалів і сировини на виробництво виробів (продукції)

5 р.

5 р.
1732.

Специфікації основного технологічного обладнання

Пост.

10 р.
1733.

Карти рівня продукції, що атестується

Пост.

10 р.
1734.

Описання виробничих процесів унікального характеру на вироби в цілому

Пост.

10 р.
1735.

Затверджені, чинні та замінені технічні умови технологічного процесу

Пост.

10 р.
1736.

Виробничі рецептури, регламенти й режими виробництва виробів

1 р.1

1 р.1

1 Після заміни новими

1737.

Незатверджені, відхилені і забраковані варіанти технічних умов та інструкцій з технологічних процесів

1 р.1

1 р.1

1 Після затвердження перероблених варіантів

1738.

Забраковані й відхилені варіанти технологічних карт і описань виробничих процесів

5 р.

5 р.
1739.

Документи (розрахунки, таблиці, довідки, висновки) про впровадження нових видів сировини

5 р. ЕПК

5 р.
1740.

Документи (розрахунки, таблиці, довідки, висновки) про забезпечення комплексного використання сировини

5 р.

5 р.
1741.

Технологічні інструкції на експлуатацію і ремонт обладнання

До заміни новими

До заміни новими
1742.

Документи (акти, протоколи, звіти, висновки, рекомендації) про технічну експертизу продукції (виробів)

10 р.

5 р.
1743.

Документи (протоколи, висновки, рекомендації, розрахунки, обґрунтування) про впровадження нових технологічних процесів, регламентів, рецептур і режимів виробництва виробів (продукції)

10 р.

10 р.
1744.

Документи (розрахунки, висновки, довідки) про аналіз відхилень від технічних нормативів

5 р.

3 р.
1745.

Аналізи всіх видів продукції і сировини

10 р.

10 р.
1746.

Аналізи відхилень від затверджених технічних нормативів

10 р.

10 р.
1747.

Акти контролю технологічної дисципліни (дотримання технологічних процесів)

3 р.

3 р.
1748.

Акти впровадження й перевірки технологічних процесів

5 р.

5 р.
1749.

Акти, рекламаційні листи на забраковану продукцію (вироби)

5 р.

5 р.
1750.

Акти затвердження еталонних зразків:


а) за місцем складення

Пост.

10 р.

в) в інших організаціях

1 р.

1 р.

1751.

Акти механічних, хімічних і спеціальних випробувань виробів:


а) за місцем проектування і випробування

Пост.

10 р.

б) в інших організаціях

1 р.

1 р.

1752.

Довідки про роботу підприємств щодо поліпшення технології виробництва

Пост.

10 р.
1753.

Збірники, альбоми робочої технологічної документації

Пост.

10 р.
1754.

Типові операційні карти:


а) за місцем розроблення

Пост.

10 р.

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

1755.

Маршрутні карти з виготовлення й обробки виробів (продукції)

Пост.

10 р.
1756.

Технологічні паспорти (формуляри технічного контролю на вироби):1 Після закінчення гарантійного строку

а) дослідного виробництва

Пост.

-

б) серійного виробництва

5 р.1

5 р.1

1757.

Розрахунково-технологічні карти

3 р.

3 р.
1758.

Карти ескізів

3 р.1

3 р.1

1 Після зняття виробу з виробництва

1759.

Карти обліку позначень виробів

3 р.1

3 р.1

1 Після зняття виробу з виробництва

1760.

Комплектувальні карти

3 р.1

3 р.1

1 Після зняття виробу з виробництва

1761.

Документи (супровідні карти, паспорти, діаграми) технологічних процесів

3 р.

3 р.
1762.

Технологічні інструкції на проведення випробувань вузлів

3 р.

3 р.
1763.

Технологічні розпорядження

1 р.

1 р.
1764.

Номенклатурні карти виробів

3 р.

3 р.
1765.

Карти заходів щодо доробки продукції

3 р.

3 р.
1766.

Документи (акти, довідки, пропозиції) про результати контролю дотримання технології

3 р.

3 р.
1767.

Циклові й операційні карти, що використовуються при виготовленні виробів у серійному виробництві

1 р.

1 р.
1768.

Протоколи розслідувань фактів технологічних порушень

5 р.

5 р.
1769.

Доповідні записки про технологію виробництва

3 р.

3 р.
1770.

Картотека обліку технологічних процесів на підприємствах

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба
1771.

Затверджені відомості змін до технологічних регламентів і проекти відомостей

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба
1772.

Відомості операцій виробництва виробів

3 р.1

3 р.1

1 Після зняття виробу з виробництва

1773.

Відомості технологічних процесів виробництва

3 р.1

3 р.1

1 Після зняття виробу з виробництва

1774.

Відомості деталей (складальних одиниць) до типових технологічних процесів

Пост.

10 р.
1775.

Відомості матеріалів та комплектуючих виробництва видів продукції

3 р.1

3 р.1

1 Після зняття виробу з виробництва

1776.

Відомості технологічного оснащення

Пост.

10 р.1

1 Після зняття виробу з виробництва

1777.

Відомості розподілу продукції по цехах

3 р.1

3 р.1

1 Після зняття виробу з виробництва

1778.

Документи (нормативи, таблиці, завдання) про зниження трудомісткості виробів, норм витрат сировини і матеріалів у виробництві

5 р.

5 р.
1779.

Норми допусків відхилень від технічних нормативів:


а) за місцем складення

Пост.

-

б) в інших організаціях

3 р.

3 р.

1780.

Попередження ВТК про незадовільну якість виробів (продукції)

3 р.

3 р.
1781.

Заповнені монтажні й зварювальні формуляри

10 р.

10 р.
1782.

Директивні, сіткові графіки на пускові об'єкти

5 р.

5 р.
1783.

Листи змін технологічного процесу

1 р.

1 р.
1784.

Графіки технічних заходів з технології виробництва

3 р.

3 р.
1785.

Місячні графіки, акти, технічні завдання з технології виробництва

3 р.

3 р.
1786.

Графіки випуску продукції

5 р.

5 р.
1787.

Документи (щоденні рапорти, звіти, відомості) про виконання виробничих завдань і здавання готової продукції

1 р.

1 р.
1788.

Виробничо-технічні паспорти на машини, обладнання, механізми, прилади й інструменти

3 р.1

3 р.1

1 Після зняття з експлуатації

1789.

Плани організаційно-технічних заходів щодо поліпшення технології виробництва:


а) річні

5 р.

5 р.

б) квартальні

3 р.

3 р.

в) місячні

1 р.

1 р.

1790.

Листування про вдосконалення технології й економії матеріальних ресурсів

3 р.

3 р.
1791.

Листування про технологічну підготовку виробництва і дотримання технологічних режимів

3 р.

3 р.
1792.

Листування, повідомлення про змінення норм

3 р.

3 р.
1793.

Листування про розроблення, затвердження і змінення регламентів і режимів виробництва

3 р.

3 р.
1794.

Листування про розроблення і застосування рецептур

3 р.

3 р.
1795.

Листування про розроблення технологічних схем виробництва продукції

3 р.

3 р.
1796.

Журнали обліку змін технології виробництва

Пост.

10 р.
1797.

Журнали обліку технологічних процесів

Пост.

10 р.
1798.

Журнали контролю технологічних процесів

10 р.

10 р.
1799.

Журнали реєстрації дослідів і аналізів технології виробництва

10 р.

10 р.
1800.

Журнали контролю параметрів роботи обладнання і технологічного процесу

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба
1801.

Журнали й картотеки обліку технологічних порушень

5 р.

5 р.
1802.

Журнали обліку робочої технологічної документації

3 р.1

3 р.1

1 Після закінчення журналу
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Схожі:

Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconПояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації)
Затверджена на науково-технічній раді “ ” 200 р., протокол №
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconЗаявка на участь у III міжнародній науково-технічній конференції Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті cmsee-2009
Номер секції
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України; постанови та інші акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим; постанови,...
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconЗаповнити та надіслати до 01. 07. 2010 р. Заявка на участь у ІV міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (cmsee-2010)»
Полтавсь­кого націо­наль­­ного технічного універ­си­те­­ту імені Юрія Кондратюка, д е н., проф
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconДсту 3139: 201 національний стандарт україни
Терміни, установлені цим стандартом, є обов’язковими для використання в усіх видах нормативних документів, науково-технічній, навчальній,...
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconПерелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання
Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconНаказ №1072 Про зміни у складі Громадської ради з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України (зміни до наказу №314 від 26. 05. 2005)
...
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconЗміст аналітичної записки І. Аналіз проблем ефективності науково-технічної діяльності
Аналіз проблем ефективності науково-технічної діяльності та процесу її оцінювання”
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconІнформація про проект "Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності" Головне в організації науки існує низка негативних явищ
Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності”
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconКодекс україни розділ І. Загальні положення 2 розділ ІІ. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) 70
Розділ ІХ. Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи