Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності icon

Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльностіНазваРозділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності
Сторінка2/11
Дата конвертації19.05.2013
Розмір2.3 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1310.

Анульовані креслення (кальки):1 Ті, що входять до складу переліків проектів, проблем (тем) науково-технічної документації, — пост.

а) у зв'язку з внесенням змін та заміною

5 р.1

5 р.

б) кальки-дублікати

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

1311.

Розрахунково-текстові документи, програми, акти, протоколи:


а) з проектування, розроблення, серійного освоєння та випуску виробів, обладнання, приладів, тари, оснащення та інструменту на оригінальні вироби основного виробництва

Пост.

Доки не мине потреба

б) допоміжного виробництва

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

в) з проектування, розроблення та виготовлення макетів і складальних одиниць для експериментального відпрацювання виробів

5 р.

5 р.

1312.

Протоколи засідань комісій з розгляду макетів дослідних зразків виробів

10 р.

10 р.
1313.

Відомості відповідності розробленого проекту виробу дослідному зразку

5 р.

5 р.
1314.

Картки технічного рівня та якості виробів

Пост.

До ліквідації організації
1315.

Картки робочих режимів на апаратуру

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба
1316.

Програми забезпечення надійності розроблюваних виробів

5 р.1

5 р.1

1 Після завершення експлуатації

1317.

Рекламації на проекти виробів та відповіді на них

5 р.

5 р.
1318.

Графіки, таблиці порівняльного аналізу результатів НДР, ДКР

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба
1319.

Документи (журнали, щоденники, аналітичні таблиці, ескізи) з розроблення НДР, ДКР

10 р.1

10 р.

1 Складені визначними діячами науки і техніки — пост.

1320.

Фотонегативи:


а) для складення еталонів

5 р.

5 р.

б) мікро— і макроструктур, документів і схем, графіків тощо

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

1321.

Альбоми, креслення дослідних і серійних зразків виробів

10 р.1

10 р.

1 Складені визначними діячами науки і техніки — пост.

1322.

Документи (звіти, таблиці, інструкції) про зберігання й експлуатацію виробів, приладів, машин

10 р.

5 р.
1323.

Акти-процентовки на виконання НДР, ДКР

5 р.1

5 р.1

1 Див. примітку один до статті 186

1324.

Листування з проектно-конструкторськими організаціями про виготовлення та поставку технічної документації

3 р.

3 р.
1325.

Листування з державними органами виконавчої влади та замовниками про НДР, ДКР

5 р.

5 р.
1326.

Листування про розроблення і виготовлення комплектувальних виробів підвищеної складності

5 р.

5 р.
1327.

Журнали обліку номенклатурних переліків організації

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба
1.3. Випробування дослідних зразків виробів

1328.

Завдання на складення програм випробувань

5 р.

5 р.
1329.

Програми випробувань дослідних зразків виробів, машин, обладнання

5 р.

5 р.
1330.

Акти і звіти випробувань зразків виробів:1 Після завершення випробувань

а) державні випробування

Пост.

Доки не мине потреба

б) контрольні випробування на виробництві

5 р.1

Доки не мине потреба

в) стендові випробування

5 р.1

Доки не мине потреба

1331.

Технічні умови випробування дослідних і серійних зразків виробів:1 Після завершення випробувань

а) державні випробування

Пост.

-

б) випробування на виробництві

5 р.1

Доки не мине потреба

в) в інших організаціях

5 р.1

Доки не мине потреба

1332.

Переліки виробів, які підлягають випробуванням

10 р. ЕПК

-
1333.

Переліки, альбоми ескізів і конструкторських змін, креслення, схеми дослідних зразків виробів, описання змін і доробок зразків виробів, виявлених під час випробувань, та листи з цих питань

Пост.

-
1334.

Документи (розрахунки, таблиці, протоколи, висновки, доповідні записки) про виготовлення й випробування дослідних зразків засобів автоматики та обладнання:1 При використанні в інших роботах

а) виробів, прийнятих до серійного виробництва

Пост.

До ліквідації організації

б) незакінчених та призупинених робіт

3 р.1

3 р.1

в) відхилених виробів

3 р.

3 р.

1335.

Графіки проведення лабораторних (стендових), полігонних (польових), експериментальних випробувань макетних зразків

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба
1336.

Програми спільних заводських і залікових випробувань вузлів, приладів, виробів:


а) в організації-розробнику

5 р.

5 р.

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

1337.

Документи (акти, таблиці, довідки), що фіксують результати опрацювання телеметричної інформації з натурних випробувань

5 р.

5 р.
1338.

Кінофотоплівки вимірювальних систем випробування дослідних виробів

3 р.1

3 р.1

1 Після завершення робіт

1339.

Рентгенограми випробувань головних, еталонних виробів та особливого призначення

10 р.

10 р.
1340.

Фотонегативи виробів довготривалих випробувань, пов'язаних із складенням еталонів

10 р.

10 р.
1341.

Осцилограми випробування дослідних зразків обладнання та виробів:1 Після зняття з виробництва

а) прийнятих до виробництва

5 р.1

5 р.1

б) дослідних зразків

5 р.1

5 р.1

1342.

Магнітні стрічки, негативи й позитиви кіновідбитків, що висвітлюють процес відпрацювання виробів та виробництва технологічного обладнання:


а) комплекс матеріалів, об'єднаних сценарієм (фільм)

10 р. ЕПК

10 р

б) що мають допоміжне значення

5 р.

5 р.

1343.

Лабораторні свідоцтва випробувань, дослідження та опрацювання аналізів:


а) що фіксують основний процес спостережень

10 р.

10 р.

б) що мають допоміжне значення

5 р.

5 р.

1344.

Первинна документація, що була створена під час проведення НДР чи ДКР, яка містить відомості, не відображені у підсумкових звітах, чи суттєво доповнює підсумкові звіти, журнали записів експериментів, результати аналізів, щоденники та інші документи

Пост.

До ліквідації організації
1345.

Формуляри й паспорти на дослідні зразки виробів:


а) за місцем розроблення

Пост.

10 р.

б) надіслані для керівництва та відома

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

1346.

Листування про погодження питань, що виникають при проведенні лабораторних та експериментальних робіт

5 р.

5 р.
1347.

Журнали реєстрації і видачі свідоцтв лабораторних випробувань, досліджень та опрацювання аналізів

10 р.

10 р.
1348.

Карти, журнали реєстрації результатів випробувань надійності вихідних матеріалів і дослідних зразків виробів

3 р.1

3 р.1

1 Після завершення робіт і складення звіту

^ 1.4. Впровадження НДР та ДКР

1349.

Плани впровадження результатів НДР і ДКР та зміни до них

10 р.

10 р.
1350.

Документи (протоколи, довідки, доповідні записки, акти) про впровадження у виробництво НДР та ДКР

Пост.

10 р.
1351.

Розрахунки техніко-економічної ефективності НДР, ДКР, ПКР та впровадження їх у виробництво

10 р. ЕПК

10 р.
1352.

Акти приймання-здавання виконаних НДР, ДКР, ПКР з рекомендаціями щодо їх впровадження та очікуваного економічного ефекту

Пост.

10 р.
1353.

Договори, угоди про впровадження та контроль за впровадженням у виробництво результатів НДР, ДКР, ПКР

5 р.1 ЕПК

5 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

1354.

Акти технічного приймання робіт

5 р. ЕПК

5 р.
1355.

Листування про впровадження у виробництво закінчених НДР, ДКР, ПКР

5 р.

5 р.
^ 2. ДОКУМЕНТИ З РОЗРОБЛЕННЯ, ОБЛІКУ ТА ОХОРОНИ ОБ'ЄКТІВ

ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

1356.

Документи (заявки на об'єкти права інтелектуальної власності, експертні висновки, протоколи, рішення), що стосуються набуття права інтелектуальної власності, у тому числі в іноземних державах

Пост.

До ліквідації організації
1357.

Охоронні документи (свідоцтва, патенти) на об'єкти права інтелектуальної власності

Пост.

До ліквідації організації
1358.

Описи до патентів на винаходи (корисні моделі)

Пост.

До ліквідації організації
1359.

Переклади іноземної патентної документації

10 р. ЕПК

5 р.
1360.

Плани робіт з розроблення та впровадження об'єктів права інтелектуальної власності

10 р.

5 р.
1361.

Річні звіти про надходження та впровадження об'єктів права інтелектуальної власності

Пост.

10 р.
1362.

Тематичні завдання і переліки тем з винахідництва та раціоналізації

10 р.

5 р.
1363.

Переліки об'єктів права інтелектуальної власності, впроваджених у виробництво

10 р.

5 р.
1364.

Заяви на раціоналізаторські пропозиції та документи (висновки, відгуки, розрахунки прибутку) до них:


а) прийняті до впровадження

10 р.

5 р.

б) відхилені

5 р.

5 р.

1365.

Відомості про патентну чистоту розробок (техніко-інформаційні дані, патентні формуляри тощо)

Пост.

До ліквідації організації
1366.

Договори щодо надання послуг у сфері інтелектуальної власності

5 р.1

5 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

1367.

Документи (клопотання, повідомлення, заяви, листи) про продовження строку дії, поновлення, призупинення свідоцтв, патентів

Пост.

До ліквідації організації
1368.

Пропозиції щодо продажу та закупівлі ліцензій за кордоном

5 р.

5 р.
1369.

Документи (угоди, акти, листи) про експорт промислових виробів та експертизу їх на патентну чистоту

5 р.

5 р.
1370.

Патентні формуляри на експонати, що демонструються на виставках, ярмарках в Україні та за кордоном

10 р.

-
1371.

Замовлення організацій на патентні формуляри для комплектуючих виробів та відповіді на них

3 р.

3 р.
1372.

Договори про передання прав на об'єкти права інтелектуальної власності

Пост.

До ліквідації організації
1373.

Ліцензійні договори та ліцензії на використання об'єктів права інтелектуальної власності та документи (заяви, акти, листи тощо), пов'язані з ними

Пост.

До ліквідації організації
1374.

Листування про об'єкти права інтелектуальної власності

5 р. ЕПК

5 р.
1375.

Листування з популяризації раціоналізаторських пропозицій

3 р.

3 р.
1376.

Журнали обліку винаходів, корисних моделей та раціоналізаторських пропозицій

Пост.

До ліквідації організації1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Схожі:

Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconПояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації)
Затверджена на науково-технічній раді “ ” 200 р., протокол №
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconЗаявка на участь у III міжнародній науково-технічній конференції Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті cmsee-2009
Номер секції
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України; постанови та інші акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим; постанови,...
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconЗаповнити та надіслати до 01. 07. 2010 р. Заявка на участь у ІV міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (cmsee-2010)»
Полтавсь­кого націо­наль­­ного технічного універ­си­те­­ту імені Юрія Кондратюка, д е н., проф
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconДсту 3139: 201 національний стандарт україни
Терміни, установлені цим стандартом, є обов’язковими для використання в усіх видах нормативних документів, науково-технічній, навчальній,...
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconПерелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання
Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconНаказ №1072 Про зміни у складі Громадської ради з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України (зміни до наказу №314 від 26. 05. 2005)
...
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconЗміст аналітичної записки І. Аналіз проблем ефективності науково-технічної діяльності
Аналіз проблем ефективності науково-технічної діяльності та процесу її оцінювання”
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconІнформація про проект "Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності" Головне в організації науки існує низка негативних явищ
Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності”
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconКодекс україни розділ І. Загальні положення 2 розділ ІІ. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) 70
Розділ ІХ. Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи