6.2. Стандартизація - Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності icon

Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльностіНазваРозділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності
Сторінка10/11
Дата конвертації19.05.2013
Розмір2.3 Mb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

6.2. Стандартизація

2029.

Технічні завдання на розроблення проектів стандартів

5 р.

-
2030.

Проекти державних (національних), міждержавних, галузевих стандартів, технічних регламентів, ТУ, висновки, пропозиції до них:


а) за місцем розроблення

5 р.

-

б) надіслані для відома

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

2031.

Документи (відгуки, пропозиції, висновки) про проекти державних або галузевих стандартів

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба
2032.

Затверджені державні (національні) стандарти, технічні регламенти:


а) за місцем розроблення і затвердження

Пост.

-

б) в інших організаціях

До заміни новими

До заміни новими

2033.

Договори на виконання робіт з метрології

5 р.1

5 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

2034.

Затверджені галузеві стандарти, технічні умови:


а) за місцем розроблення і затвердження (оригінали й перші примірники копій)

Пост.

-

б) надіслані для відома

До заміни новими

До заміни новими

2035.

Комплекс стандартів організацій та установ (СОУ) із системи керування якістю продукції:


а) за місцем складення

Пост.

До ліквідації організації

б) в інших установах

До заміни новими

До заміни новими

2036.

Затверджені технічні умови на продукцію і матеріали:


а) за місцем складення

Пост.

-

б) надіслані для керівництва або до відома

До заміни новими

До заміни новими

2037.

Плани заходів з упровадження стандартів

Пост.

5 р.
2038.

Звіти про впровадження стандартів у виробництво:


а) за місцем складення

Пост.

10 р.

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

2039.

Акти про перевірку дотримання стандартів

5 р.

5 р.
2040.

Документи (протоколи, акти, звіти, довідки) про організацію нагляду за впровадженням і дотриманням державних (національних) і галузевих стандартів

5 р.1

5 р.1

1 Після заміни новими або внесення змін у стандарти і ТУ

2041.

Листування про формування планів стандартизації

3 р.

3 р.
2042.

Листування про підготовку, випуск стандартів, технічних регламентів, ТУ, впровадження їх у виробництво

3 р.

3 р.
2043.

Листування про перевірку дотримання державних стандартів та технічних умов

3 р.

3 р.
2044.

Листування про стандартизацію систем керування якістю

3 р.

3 р.
2045.

Листування про розроблення, затвердження, впровадження класифікаторів продукції

3 р.

3 р.
2046.

Листування про перегляд чинних галузевих стандартів, стандартів організацій та установ, ТУ

3 р.

3 р.
2047.

Книги, журнали реєстрації галузевих стандартів, технічних умов

Пост.

-
2048.

Журнали реєстрації дозволених відступів від галузевих стандартів, технічних умов

Пост.

-
^ 6.3. Технічний контроль продукції, метрологічне забезпечення виробництва

2049.

Акти затвердження еталонних зразків деталей і готових виробів:


а) за місцем складення і затвердження

Пост.

-

б) надіслані для керівництва

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

2050.

Схеми замірювань контрольного оснащення

3 р.

3 р.
2051.

Технічні акти про стан засобів вимірювальної техніки

3 р.

3 р.
2052.

Документи (акти, свідоцтва, звіти) про точність ваг і засобів вимірювальної техніки

5 р.

5 р.
2053.

Повідомлення про невідповідність виготовленої продукції вимогам технічних регламентів

3 р.

3 р.
2054.

Документи (програми, довідки, приписи, повідомлення) про заходи щодо усунення причин виготовлення неякісної продукції та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства України

3 р.

3 р.
2055.

Рішення, приписи органів державного контролю (нагляду) про повне або часткове призупинення процесів виробництва, експлуатації, зберігання, перевезення, реалізації і утилізації продукції та усунення порушень вимог технічних регламентів

5 р.

5 р.
2056.

Методичні вказівки, рекомендації з метрології


а) за місцем складення і затвердження

Пост.

До заміни новими

б) в інших організаціях

До заміни новими

До заміни новими

2057.

Протоколи про розгляд і затвердження метрологічних величин

Пост.

10 р.
2058.

Листування про створення і впровадження приладів контролю якості:


а) в організаціях-розробниках

10 р.

10 р.

б) в інших організаціях

3 р.

3 р.

2059.

Листування про еталонування

3 р.

3 р.
2060.

Листування про метрологію

3 р.

3 р.
2061.

Листування про нагляд за вимірювальними приладами

3 р.

3 р.
^ 7. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

7.1. Організація діяльності

2062.

Документи (програми, експертні висновки, інструкції, правила) з моніторингу навколишнього природного середовища і контролю за станом навколишнього природного середовища

Пост.

-
2063.

Науково-технічні звіти про виконання робіт з моніторингу навколишнього природного середовища і контролю за станом навколишнього природного середовища

Пост.

10 р.
2064.

Протоколи технічних нарад з питань відведення стічних вод, моніторингу сільськогосподарської і лісової радіології, медико-біологічних проблем тощо

Пост.

10 р.
2065.

Описання, рекомендації з біологічного очищення стічних вод та очищення газопилового потоку від забруднюючих речовин

5 р.

5 р.
2066.

Нормативи граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі, рівні шкідливих фізичних та біологічних впливів на нього:


а) за місцем складення і затвердження

Пост.

-

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

2067.

Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря

До заміни новими

До заміни новими
2068.

Норми водоспоживання для підприємств і витрати води питної якості

До заміни новими

До заміни новими
2069.

Баланси водоспоживання і водовідведення

Пост.

10 р.
2070.

Листування про розроблення нормативних документів з охорони навколишнього природного середовища

5 р. ЕПК

5 р.
2071.

Листування з питань моніторингу навколишнього природного середовища і контролю за станом навколишнього природного середовища

5 р. ЕПК

5 р.
2072.

Листування про виведення підприємств у ненаселені місцевості та приміські зони

5 р.

5 р.
^ 7.2. Діяльність щодо попередження та ліквідації забруднення навколишнього природного середовища

2073.

Документи (доповіді, довідки, пропозиції) про охорону навколишнього природного середовища від викидів шкідливих речовин і виробничих відходів

Пост.

10 р.
2074.

Договори на виготовлення і монтаж споруд, устаткування та апаратури для очищення від забруднюючих речовин

1 р.1

1 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

2075.

Договори на очищення комунальних та інших стічних вод

3 р.1

3 р.1

1 Після закінчення строку дії договору

2076.

Схеми, плани, паспорти очисних споруд і обстеження стічних вод

Пост.

1 р.1

1 Після закінчення експлуатації

2077.

Документи (періодичні відомості, довідки, пояснювальні записки) про роботу очисних споруд і контроль за їх станом

Пост.

10 р.
2078.

Акти перевірки стану очисних споруд і обстеження стічних вод

10 р.

10 р.
2079.

Акти про викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих речовин

Пост.

10 р.
2080.

Документи (постанови, акти, приписи, доповідні записки) щодо дотримання природоохоронного законодавства

5 р.

5 р.
2081.

Аналізи атмосферного повітря щодо наявності забруднюючих речовин та визначення рівня забруднення атмосферного повітря

Пост.

Доки не мине потреба
2082.

Аналізи ґрунтів на вміст забруднень

Пост.

Доки не мине потреба
2083.

Документи (доповідні записки, довідки, звіти, відомості) про екологічний стан навколишнього природного середовища

Пост.

10 р.
2084.

Звіти про забруднення атмосферного повітря

5 р.

5 р.
2085.

Річні огляди виконання планів охорони навколишнього природного середовища:


а) за місцем складення і затвердження

Пост.

-

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

2086.

Документи (довідки, доповідні записки, відомості, таблиці, лабораторні записи) про роботу очисних споруд і контроль за їх станом

Пост.

10 р.
2087.

Документи (акти, протоколи, довідки) про зупинення, закриття виробництва і об'єктів, накладання штрафних санкцій, передачу справ до прокуратури

Пост.

10 р.
2088.

Дозволи на спеціальне водокористування

10 р.1

10 р.1

1 Після закінчення строку дії дозволу

2089.

Дозволи на проведення гідромеліоративних робіт, використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду, природних рослинних ресурсів, лісових ділянок і ресурсів

10 р.1

10 р.1

1 Після закінчення строку дії дозволу

2090.

Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

10 р.1

10 р.1

1 Після закінчення строку дії дозволу

2091.

Документи (акти, довідки, листи) про здійснення контролю за охороною надр, відтворення (рекультивацію) порушених земель

Пост.

10 р.
2092.

Документи (акти, відомості, довідки) про здійснення контролю за охороною, використанням і відтворенням земельного фонду, підвищенням родючості ґрунтів, здійсненням заходів щодо боротьби з ерозією, заболочуванням і забрудненням ґрунтів небезпечними речовинами, безпечного застосування отрутохімікатів у народному господарстві

Пост.

10 р.
2093.

Документи (акти, довідки, листи) про охорону, використання і відтворення тваринного світу

Пост.

5 р.
2094.

Документи (акти, довідки, відомості) про здійснення контролю за охороною природно-заповідного фонду, земель іншого природоохоронного значення

Пост.

5 р.
2095.

Дозиметричні паспорти населених пунктів, що зазнали радіоактивного забруднення

Пост.

-
2096.

Документи (протоколи, обґрунтування, доповідні записки, розрахунки) про розроблення та виконання програм ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС

Пост.

-
2097.

Документи (плани, відомості, листи) про радіаційний контроль земель та присадибних ділянок громадян

10 р. ЕПК

10 р.
2098.

Повідомлення (письмові згоди) про транскордонне перевезення небезпечних відходів

5 р. ЕПК

5 р.
2099.

Документи (заяви, контракти, листи) на ввезення і переміщення небезпечних відходів територією України

Пост.

До ліквідації організації
2100.

Сертифікати, ліцензії на роботи з небезпечними відходами

Пост.

До ліквідації організації
2101.

Листування з органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими закладами, громадськими об'єднаннями про ліквідацію наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС

10 р. ЕПК

10 р.
2102.

Листування з органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами про дезактивацію та поводження з радіоактивними відходами

10 р. ЕПК

10 р.
2103.

Листування про незаконний обіг ядерних та інших радіоактивних матеріалів

5 р.

5 р.
2104.

Листування про інспектування об'єктів АЕС

5 р. ЕПК

-
2105.

Листування про визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання

5 р.

5 р.
2106.

Листування про попередження і ліквідацію забруднення водоймищ, ґрунту і атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин підприємств

3 р.

3 р.
2107.

Листування про будівництво очисних споруд

3 р.1

3 р.1

1 Після завершення будівництва

2108.

Листування про експлуатацію очисних споруд і поліпшення якості очищення

3 р.

3 р.
2109.

Журнали результатів аналізів атмосферного повітря, ґрунтів тощо

Пост.

Доки не мине потреба1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Схожі:

Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconПояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації)
Затверджена на науково-технічній раді “ ” 200 р., протокол №
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconЗаявка на участь у III міжнародній науково-технічній конференції Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті cmsee-2009
Номер секції
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України; постанови та інші акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим; постанови,...
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconЗаповнити та надіслати до 01. 07. 2010 р. Заявка на участь у ІV міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (cmsee-2010)»
Полтавсь­кого націо­наль­­ного технічного універ­си­те­­ту імені Юрія Кондратюка, д е н., проф
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconДсту 3139: 201 національний стандарт україни
Терміни, установлені цим стандартом, є обов’язковими для використання в усіх видах нормативних документів, науково-технічній, навчальній,...
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconПерелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання
Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconНаказ №1072 Про зміни у складі Громадської ради з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України (зміни до наказу №314 від 26. 05. 2005)
...
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconЗміст аналітичної записки І. Аналіз проблем ефективності науково-технічної діяльності
Аналіз проблем ефективності науково-технічної діяльності та процесу її оцінювання”
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconІнформація про проект "Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності" Головне в організації науки існує низка негативних явищ
Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності”
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconКодекс україни розділ І. Загальні положення 2 розділ ІІ. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) 70
Розділ ІХ. Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи