Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності icon

Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльностіНазваРозділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності
Сторінка1/11
Дата конвертації19.05.2013
Розмір2.3 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Розділ II

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ ТА ВИРОБНИЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Номер статті

Види документів

Строк зберігання документів

Примітка

в організаціях, у діяльності яких створюються документи НАФ

в організаціях, у діяльності яких не створюються документи НАФ

1

2

3

4

5

^ 1. НАУКОВО-ДОСЛІДНА І ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКА РОБОТА

1.1. Організація і координація НДР та ДКР

1253.

Документи (програми, договори, переліки, технічні завдання, експертні висновки) щодо реалізації міжнародних, всеукраїнських, регіональних, наукових, науково-технічних програм, проектів

Пост.

До ліквідації організації
1254.

Документи (інформаційно-аналітичні звіти, річні відомості) про хід виконання і завершення міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-технічних програм, проектів

Пост.

До ліквідації організації
1255.

Документи (доповідні записки, довідки, відомості, листи) про хід виконання міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-технічних програм, проектів

Пост.

До ліквідації організації
1256.

Технічні завдання (ТЗ) та документи до них (технічні й тактико-технічні вимоги, експертні висновки, довідки) на виконання науково-дослідних (НДР), дослідно-конструкторських (ДКР) і проектно-конструкторських (ПКР) робіт та розроблення технічних проектів (ТП):


а) за місцем розроблення і затвердження

Пост.

До ліквідації організації

б) в інших організаціях

5 р.

5 р.

1257.

Техніко-економічні записки (ТЕЗ)

Пост.

До ліквідації організації
1258.

Договори на створення (передавання) науково-технічної продукції (додаткові угоди до договорів на виконання НДР та ДКР, протоколи угод)

Пост.

До ліквідації організації
1259.

Звіти за стадіями НДР за договором із замовником на науково-технічну продукцію

10 р. ЕПК1

10 р.

1 Якщо мають самостійне значення та за відсутності підсумкового звіту про НДР за договором — пост.

1260.

Довідки з тем НДР за договором із замовником на науково-технічну продукцію

10 р. ЕПК1

10 р.

1 Якщо мають самостійне значення та за відсутності підсумкового звіту про НДР за договором — пост.

1261.

Технічні описання ТУ, ТР, паспорти на вироби

Пост.

До ліквідації організації
1262.

Перспективні, річні, тематичні плани НДР, ДКР, ПКР та дослідно-технологічних робіт (ДТР) та експертні висновки:


а) за місцем розроблення і затвердження

10 р.

10 р.

б) надіслані для відома

До закінчення строку дії плану

До закінчення строку дії плану

1263.

Координаційні плани розв'язання основних науково-технічних проблем та експертні висновки:


а) за місцем розроблення і затвердження

10 р.

10 р.

б) надіслані до відома

До закінчення строку дії плану

До закінчення строку дії плану

1264.

Програми, оперативні графіки, календарні плани виконання НДР, ДКР, ПКР, ДТР

5 р.

5 р.
1265.

Кошториси на виконання науково-технічних програм, проектів

10 р.1 ЕПК

10 р.1

1 Після завершення програм, проектів

1266.

Особисті творчі плани

3 р.1

3 р.

1 Відомих науковців, конструкторів — пост.

1267.

Реєстраційні, облікові, інформаційні картки на НДР, ДКР

Пост.

До ліквідації організації
1268.

Тематичні картки НДР

Пост.

Доки не мине потреба
1269.

Документи (плани, експертні висновки, листи) про наукові відрядження та експедиції

5 р. ЕПК

5 р.
1270.

Звіти про наукові відрядження та експедиції

Пост.

10 р.
1271.

Документи (договори, контракти, експертні висновки, листи) про замовлення НДР, ДКР, ПКР

5 р.1 ЕПК

5 р.1

1 Після закриття теми

1272.

Норми на ПКР та проектні роботи

До заміни новими

До заміни новими
1273.

Документи (обґрунтування, довідки, розрахунки) про розроблення наукових проблем (тем) та хід їх виконання

5 р.1 ЕПК

5 р.1

1 Після закриття теми

1274.

Документи (протоколи, акти, довідки, листи) про невиконані й відкладені НДР

5 р.

5 р.
1275.

Огляди, доповідні записки з техніко-економічних обґрунтувань НДР

Пост.

До ліквідації організації
1276.

Документи (заявки, договори-контракти, довідки, листи, тощо) про надання науково-консультаційних та експертних послуг, технічної допомоги

5 р. ЕПК

5 р.
1277.

Документи (звіти, довідки, експертні висновки, протоколи, акти) про виконання договорів (контрактів), про надання консультаційних та експертних послуг

Пост.

До ліквідації організації
1278.

Документи (висновки, обґрунтування, довідки, розрахунки, листи) про відкриття галузевих наукових закладів

Пост.

До ліквідації організації
1279.

Документи (акти, доповідні записки, висновки) про результати експертизи та консультацій з НДР, ДКР

10 р.

10 р.
1280.

Листування про розроблення і затвердження технічних завдань та технічних проектів

5 р.

5 р.
1281.

Листування про науково-технічний прогноз на тривалий (понад 10 років) період

10 р. ЕПК

10 р.
1282.

Листування про розроблення окремих наукових проблем і тем

5 р.

5 р.
1283.

Листування про організацію, методологію, методику та хід НДР, ДКР

5 р.

5 р.
^ 1.2. Науково-дослідна і дослідно-конструкторська робота

1284.

Заключні звіти із закінчених тем НДР, ДКР, ПКР, ДТР з додатками та висновками про них

Пост.

До ліквідації організації
1285.

Проміжні або етапні звіти про НДР, ДКР, ПКР, ДТР:


а) що мають самостійне значення або складені відомими діячами науки і техніки

Пост.

До ліквідації організації

б) що ввійшли до заключних звітів

5 р.

5 р.

1286.

Технічні звіти про НДР із стандартизації, патентно-ліцензійної та винахідницької роботи з додатками

Пост.

До ліквідації організації
1287.

Документи (експертні висновки, рішення, довідки, звіти) про припинені і незакінчені теми та висновки про них

10 р. ЕПК

10 р.
1288.

Відгуки, висновки, рецензії на звіти з НДР та ДКР

Пост.

До ліквідації організації
1289.

Експертні висновки з різних галузей науки і техніки, якщо, крім фактичної оцінки робіт, вони містять оригінальні ідеї чи пропозиції

Пост.

До ліквідації організації
1290.

Рекомендації, методичні рекомендації з теоретичним обґрунтуванням, підготовлені під час розроблення НДР

10 р. ЕПК1

10 р.

1 У разі якщо мають міжгалузеве значення — пост.

1291.

Висновки щодо оцінки споживчих і технологічних властивостей виробів, матеріалів, впровадження нових технологічних процесів, їх механізації та автоматизації

Пост.

До ліквідації організації
1292.

Збірники наукових праць, доповідей та тез доповідей міжнародних наукових конференцій

Пост.

До ліквідації організації
1293.

Авторські рукописи монографій, статей, доповідей та інших наукових праць видатних діячів науки і техніки

Пост.

До ліквідації організації
1294.

Переліки, характеристики робіт, висунутих на здобуття міжнародних та державних премій

Пост.

До ліквідації організації
1295.

Рукописи НДР і ДКР, надані на галузеві та міжнародні конкурси, і супровідні документи до них:


а) ті, що здобули призові місця

Пост.

До ліквідації організації

б) ті, що не здобули призові місця

5 р. ЕПК

5 р.

1296.

Звіти, графіки, таблиці порівняння НДР з вітчизняними й зарубіжними аналогами

10 р. ЕПК

10 р.
1297.

Доповіді керівників тем про хід НДР

10 р.

10 р.
1298.

Документи (звіти, рекомендації, акти, протоколи) про приймання НДР та ДКР

Пост.

До ліквідації організації
1299.

Технічні пропозиції з розроблення проектів виробів

Пост.

До ліквідації організації
1300.

Ескізні проекти на всі види виробів та протоколи їх розгляду і затвердження

Пост.

До ліквідації організації
1301.

Ескізні проекти на виготовлення й випробування макетів виробів:


а) прийнятих до виробництва

10 р.

10 р.

б) не прийнятих до виробництва

5 р.

5 р.

1302.

Висновки про результати експертизи ескізних проектів

10 р.

10 р.
1303.

Технічні проекти на виготовлення й випробування макетів виробів:


а) тих, що прийняті до виробництва

10 р.

10 р.

б) тих, що не прийняті до виробництва

5 р.

5 р.

1304.

Робоча документація:


а) на оригінальні вироби, машини, апарати (обладнання) та їх складальні одиниці промислової серії (кальки, 1 комплект світлокопій)

Пост.

10 р.

б) на дослідні зразки виробів

Пост.

Доки не мине потреба

в) на макети й моделі складальних одиниць, деталей та оснащення

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

г) на обладнання для виконання разових робіт

5 р.

3 р.

ґ) на неоригінальні вироби, складальні одиниці, деталі, обладнання, інструмент, оснастку, тару

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

д) на не прийняті до виробництва вироби у зв'язку з призупиненням робіт

10 р.

10 р.

е) зняті з виробництва вироби

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

1305.

Заявки на створення виробів з вихідними вимогами

5 р.

5 р.
1306.

Протоколи й акти комісій з розгляду результатів конструкторських розробок та зразків виробів

Пост.

До ліквідації організації
1307.

Звіти з конструкторського відпрацювання проектів виробів:1 В організації-розробнику — після затвердження проекту

а) за місцем розроблення

Пост.1

До ліквідації організації

б) в інших організаціях

До ліквідації організації

До ліквідації організації

1308.

Документи (схеми, графіки, довідки, листи) про розроблення ескізних та технічних проектів, робочі документи на вироби

3 р.

3 р.
1309.

Варіанти технічних та ескізних проектів споруд, виробів, складальних одиниць, приладів, не прийнятих до виробництва

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Схожі:

Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconПояснювальна записка до вибору теми наукової роботи (дисертації)
Затверджена на науково-технічній раді “ ” 200 р., протокол №
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconЗаявка на участь у III міжнародній науково-технічній конференції Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті cmsee-2009
Номер секції
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України; постанови та інші акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим; постанови,...
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconЗаповнити та надіслати до 01. 07. 2010 р. Заявка на участь у ІV міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерна математика в науці, інженерії та освіті (cmsee-2010)»
Полтавсь­кого націо­наль­­ного технічного універ­си­те­­ту імені Юрія Кондратюка, д е н., проф
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconДсту 3139: 201 національний стандарт україни
Терміни, установлені цим стандартом, є обов’язковими для використання в усіх видах нормативних документів, науково-технічній, навчальній,...
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconПерелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання
Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconНаказ №1072 Про зміни у складі Громадської ради з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України (зміни до наказу №314 від 26. 05. 2005)
...
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconЗміст аналітичної записки І. Аналіз проблем ефективності науково-технічної діяльності
Аналіз проблем ефективності науково-технічної діяльності та процесу її оцінювання”
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconІнформація про проект "Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності" Головне в організації науки існує низка негативних явищ
Аналіз ефективності виконання та впровадження результатів науково-технічної діяльності”
Розділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності iconКодекс україни розділ І. Загальні положення 2 розділ ІІ. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) 70
Розділ ІХ. Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи