Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності icon

Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльностіНазваРозділ I документи, що створюються в управлінській діяльності
Сторінка1/16
Дата конвертації19.05.2013
Розмір3.46 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Розділ I

ДОКУМЕНТИ, ЩО СТВОРЮЮТЬСЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ


Номер статті

Види документів

Строк зберігання документів

Примітка

в організаціях, у діяльності яких створюються документи НАФ

в організаціях, у діяльності яких не створюються документи НАФ

1

2

3

4

5

^ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ

1.1. Організація розпорядчої діяльності

1.

Закони, постанови та інші акти Верховної Ради України; постанови та інші акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим; постанови, рішення, інші акти комітетів і комісій Верховної Ради України та Верховної Ради Автономної Республіки Крим:1 Що стосуються діяльності організації — пост.

а) за місцем розроблення

Пост.б) в інших організаціях

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба

2.

Укази, розпорядження Президента України:1 Що стосуються діяльності організації — пост.

а) за місцем розроблення

Пост.б) в інших організаціях

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба

3.

Постанови, розпорядження Кабінету Міністрів України; постанови, розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим; розпорядження обласних, районних, міських (міст Києва і Севастополя), районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій:1 Що стосуються діяльності організації — пост.

а) за місцем розроблення

Пост.б) в інших організаціях

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба

4.

Проекти нормативно-правових актів; ініціативні пропозиції, внесені до розгляду органів державної влади, органів місцевого самоврядування; інші документи (довідки, доповідні записки, висновки, рецензії тощо), що стосуються їх розроблення:


а) за місцем розроблення

Пост.б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

5.

Протоколи, стенограми засідань Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, їх комісій та документи (довідки, доповідні записки, доповіді, огляди тощо) до них

Пост.


6.

Доручення органів державної влади, органів місцевого самоврядування; документи (довідки, огляди, доповіді, розрахунки, листи) з виконання доручень:1 Надіслані до відома — доки не мине потреба

а) з основної діяльності

Пост.1

10 р.1

б) з адміністративно-господарських питань

3 р.

3 р.

7.

Рішення, протоколи, стенограми засідань органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів; документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них:1 Що стосуються діяльності організації — пост.

а) за місцем розроблення

Пост.б) в інших організаціях

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба

8.

Депутатські запити, звернення та документи з їх виконання

5 р. ЕПК

5 р.
9.

Постанови, рішення, протоколи, стенограми засідань колегіальних виконавчих органів центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та організацій; документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них:1 Що стосуються діяльності організації — пост.

а) за місцем розроблення

Пост.б) в інших організаціях

Доки не мине потреба1

Доки не мине потреба

10.

Постанови, рішення, протоколи, стенограми засідань колегіальних виконавчих органів (правлінь, дирекцій, рад директорів, рад орендарів тощо) організації та документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них

Пост.

До ліквідації організації
11.

Постанови, рішення, рекомендації, протоколи, стенограми засідань контрольних органів (наглядової ради, опікунської ради, ревізійної комісії) організації та документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них

Пост.

До ліквідації організації
12.

Протоколи, стенограми загальних зборів, з'їздів, конференцій вищого органу (трудового колективу, учасників, засновників, акціонерів, пайовиків) організації:


а) за місцем проведення

Пост.

До ліквідації організації

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

13.

Протоколи, стенограми оперативних нарад, що їх проводять керівники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів та організацій; документи (довідки, доповіді, доповідні записки тощо) до них

5 р. ЕПК

5 р.
14.

Постанови, рішення, рекомендації, протоколи, стенограми засідань постійно діючих наукових, науково-технічних, експертних, методичних, педагогічних, консультативних та інших комітетів, рад, комісій, робочих груп:1 Що стосуються діяльності організації — пост.

а) за місцем проведення

Пост.

10 р.

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба1

3 р.

15.

Протоколи оперативних нарад, комісій, робочих груп, зборів структурних підрозділів організації

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба
16.

Накази, розпорядження центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, організацій:1 Надіслані до відома — доки не мине потреба

2 Про короткострокові відрядження в межах України та за кордон; стягнення; надання щорічних оплачуваних відпусток та відпусток у зв'язку з навчанням — 5 р.

а) з основної діяльності

Пост.1

До ліквідації організації1

б) з кадрових питань (особового складу) (про прийняття на роботу, переміщення за посадою, переведення на іншу роботу, сумісництво, звільнення; атестація, підвищення кваліфікації, стажування, щорічна оцінка держслужбовців, продовження строку перебування на державній службі, допуск та дозвіл до державної таємниці; присвоєння звань (підвищення рангу, категорії, розряду); зміна біографічних даних; заохочення (нагородження, преміювання), оплата праці, нарахування різних надбавок, доплат, матеріальної допомоги; всі види відпусток працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці, відпусток щодо догляду за дитиною, відпусток за власний рахунок; довгострокові відрядження в межах України та за кордон; відрядження для працівників з важкими, шкідливими та небезпечними умовами праці)

75 р.2

75 р.2

в) з адміністративно-господарських питань

5 р.

5 р.

17.

Проекти наказів, розпоряджень центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших державних органів, організацій

1 р.

1 р.
18.

Документи (резолюції, постанови, рішення, рекомендації, протоколи, стенограми, програми, списки учасників, прайс-листи) міжнародних, загальнодержавних, відомчих, міжвідомчих та галузевих з'їздів, конгресів, конференцій, нарад, семінарів, «круглих столів»:


а) в організації, що проводить захід

Пост.

До ліквідації організації

б) в інших організаціях

5 р.

5 р.

19.

Документи (довідки, звіти, доповіді, огляди) про реалізацію рішень з'їздів, конгресів, конференцій, нарад

Пост.

5 р.
20.

Правила, положення, регламенти, інструкції; методичні вказівки та рекомендації:


а) за місцем розроблення і затвердження

Пост.

До ліквідації організації

б) в інших організаціях

До заміни новими

До заміни новими

21.

Проекти правил, положень, інструкцій, методичних вказівок та рекомендацій; документи (довідки, висновки, доповідні записки тощо) з їх розроблення

3 р.1

3 р.1

1 Після затвердження

22.

Листування з центральними та місцевими органами державної влади, органами місцевого самоврядування з основних (профільних) питань діяльності

5 р. ЕПК

5 р.
23.

Листування з підвідомчими (підпорядкованими) та іншими організаціями з основних (профільних) питань діяльності

5 р. ЕПК

5 р.
24.

Листування з організаційних питань діяльності

3 р.

3 р.
25.

Листування про організацію роботи постійно діючих наукових, науково-технічних, експертних, методичних, педагогічних, консультативних та інших комітетів, рад, комісій, робочих груп

3 р.

3 р.
26.

Листування про розроблення, застосування та роз'яснення правил, положень, інструкцій; методичних вказівок та рекомендацій

3 р.

3 р.
^ 1.2. Організаційні основи управління

27.

Державні реєстри та документи з їх ведення

Пост.11 На постійне зберігання надходять після завершення їх ведення

28.

Статути, положення (типові) організації та зміни до них:1 Після заміни новими

а) за місцем розроблення і затвердження

Пост.

До ліквідації організації

б) в інших організаціях

3 р.1

3 р.1

29.

Проекти статутів, положень; документи (довідки, доповідні записки, пропозиції, відгуки) з їх розроблення

3 р.1

3 р.1

1 Після затвердження

30.

Установчі документи (установчий акт, засновницький договір (статут), положення та зміни до них; список засновників (учасників); виписка з Єдиного державного реєстру тощо

Пост.1

До ліквідації організації1

1 Надіслані до відома — 1 р. після заміни новими

31.

Свідоцтва про державну реєстрацію організації

До ліквідації організації

До ліквідації організації
32.

Реєстраційні справи суб'єктів підприємницької діяльності

5 р.1 ЕПК

-

1 Після скасування державної реєстрації

33.

Структури й організаційно-адміністративні схеми побудови центральних і місцевих органів галузі, схеми організації управління та пояснювальні записки до них1:1 Див. також статтю 384

а) за місцем складення і затвердження

Пост.

-

б) в інших організаціях

Доки не мине потреба

Доки не мине потреба

34.

Проекти структур і організаційно-адміністративних схем побудови центральних і місцевих органів галузі

3 р.1

3 р.1

1 Після затвердження

35.

Документи (рішення, протоколи, акти, баланси, висновки, звіти, повідомлення, виписки з державного реєстру, заяви, довідки, доповідні записки тощо) про створення організації, її реорганізацію, ліквідацію (банкрутство), перейменування, передання з однієї галузі до іншої, переведення до іншої місцевості

Пост.

До ліквідації організації
36.

Документи (акти, протоколи, висновки, листи) про підтвердження правонаступності на майно організації

Пост.

До ліквідації організації
37.

Штатні розписи та переліки змін до них:


а) за місцем складення і затвердження

Пост.

75 р.

б) в інших організаціях

3 р.

3 р.

38.

Проекти штатних розписів та документи (довідки, пропозиції, висновки) з їх розроблення

3 р.

3 р.
39.

Положення про структурні підрозділи організації; про відділення, філії та представництва; про колегіальні виконавчі (колегію, дирекцію, правління, раду директорів, раду орендарів) та дорадчі (наукові, технічні, експертні, методичні, консультативні та інші комітети, ради, комісії) органи

Пост.

75 р.
40.

Кодекси (принципи) корпоративного управління організації

Пост.

3 р.1

1 Після заміни новими
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16Схожі:

Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconРозділ II документи, що створюються в науково-технічній та виробничій діяльності
Документи (програми, договори, переліки, технічні завдання, експертні висновки) щодо реалізації міжнародних, всеукраїнських, регіональних,...
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconНаказ №267 Про закріплення наставників до новопризначених керівників навчальних закладів
З метою підвищення управлінської компетентності керівних кадрів, забезпечення результативності в управлінській діяльності, створення...
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconПерелік типових документів, що обов’язково створюються під час діяльності загальноосвітніх навчальних закладів із зазначенням строків зберігання
Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconКодекс україни розділ І. Загальні положення 2 розділ ІІ. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) 70
Розділ ІХ. Рентна плата за транспортування нафти І нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне...
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconІнформація про стан аудиторської діяльності в Україні у 2011 році Київ 2012 зміст розділ реалізація статутних завдань та повноважень аудиторської палати україни 3
Розділ реалізація статутних завдань та повноважень аудиторської палати україни
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconПоложення про організацію роботи секцій Української асоціації інвестиційного бізнесу
Секції при Українській асоціації інвестиційного бізнесу створюються у відповідності до Статуту Української асоціації інвестиційного...
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconКодекс україни розділ І. Загальні положення 2 розділ ІІ. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) 76
Нафти І нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного...
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconЗакон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» від 1 липня 2004 року №1952-іv 9 Розділ І. Загальні положення 9 Розділ ІІ. Органи державної реєстрації прав 12 Розділ ІІІ
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconДолина диких тюльпанів та сліди снігової людини”
Верин (обід, екскурсія до найстарішого дерева Львівщини, огляд унікальних інтер’єрів місцевої церкви та пішохідний перехід до печери...
Розділ I документи, що створюються в управлінській діяльності iconПлан роботи управління освіти на 2009 рік
Розділ основні підсумки діяльності управління освіти у 2008 році та завдання на 2009 рік 4
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи