Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців icon

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємцівНазваЗапит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Дата конвертації03.08.2014
Розмір216.06 Kb.
ТипДокументи
джерело

Додаток 2

до Порядку надання відомостей

з Єдиного державного реєстру

юридичних осіб

та фізичних осіб – підприємців

(пункт 1.9 розділу І)
Вихідний № ___________

Дата "___" ____________
ЗАПИТ

про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців


І. Тип витягу


– базовий витяг
– розширений витяг
– вибірковий витяг
– витяг про відокремлений підрозділ юридичної особи
ІІ. Критерії пошуку відомостей– юридична особа
– відокремлений підрозділ юридичної особи
– орган державної влади
– фізична особа – підприємець
Повне найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи – підприємця

Ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника податків,


або паспортні дані (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника

податків)– серія паспорта– номер паспорта– пошук станом
– пошук станом..


:


на дату формування витягу
на визначену дату та час

(зазначити дату)
(зазначити час)
ІІІ. Відомості про спосіб видачі витягу– видати запитувачу (якщо запит поданий в паперовій формі)
– надіслати поштовим відправленням– надіслати в електронному вигляді (якщо запит поданий через Реєстраційний портал)
Адреса відправлення витягу
– Україна
– Автономна Республіка Крим

Область
Район області
Місто
Район містаСелище міського типу
Селище
Село
Вулиця (інший тип елемента вулично-дорожньої мережі) – зазначається разом з назвою
Будинок
Корпус
Тип приміщення(зазначається тип приміщення – квартира, кімната, кабінет або офіс тощо)
Поштовий індекс
Адреса електронної поштиІV. Відомості про особу, яка подала запит
Прізвище, ім’я, по батькові особи, яка подає запит, або повне найменування юридичної особи (у разі подання запиту від імені юридичної особи)Дата подання запиту..

^ Сторінку 1 заповнив

(підпис)
(ініціали, прізвище)

^ V. Додаткові критерії пошуку відомостей для базового та розширеного витягу

(заповнюється та подається тільки при поданні запиту про надання базового та розширеного витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців)
Основний вид економічної діяльності на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України (район, населений пункт)Код за КВЕД
ОбластьРайон областіМісто обласного підпорядкування


Автономна Республіка Крим
Район міста Автономної Республіки Крим


Місто із спеціальним статусомРайон міста із спеціальним статусом

Відомості про особу, яка обирається (призначається) до органу управління юридичної особи, уповноваженої представляти юридичну особу у
правовідносинах з третіми особами
ПрізвищеІм’яПо батьковіРеєстраційний номер облікової картки платника податків


або паспортні дані (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків)– серія паспорта
– номер паспортаВідомості про засновника (учасника) юридичної особи
Повне найменування юридичної особи – засновника або прізвище, ім’я, по батькові засновника


Ідентифікаційний код юридичної особи, або реєстраційний номер облікової картки платника податків,


або паспортні дані (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків)– серія паспорта
– номер паспорта
Сторінку_______________ заповнив

(зазначається

порядковий номер

сторінки)

(підпис)
(ініціали, прізвище)^ VІ. До вибіркового витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб – підприємців додатково внести такі відомості про юридичну особу (заповнюється та подається тільки при поданні запиту про надання вибіркового витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців)

 1. Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному
капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків.
 1. Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник – фізична особа;
найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник – юридична особа; частки кожного із засновників (учасників).
 1. Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про дату закінчення його формування.
 1. Види діяльності.
 1. Відомості про органи управління юридичної особи.
 1. Прізвища, імена, по батькові, дати обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу в правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, або керівника органу державної влади.


 1. Дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи.
 1. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи.
 1. Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про
юридичну особу.
 1. Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка
утворена в результаті перетворення. 1. Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу.
 1. Назва установчого документа.
 1. Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту. 1. Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи.
 1. Дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації; відомості про розпорядника майна, санатора.
 1. Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення.
 1. Відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення
юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог.
 1. Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення.
 1. Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення.
 1. Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа.
 1. Дані про юридичних осіб – правонаступників.
 1. Номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів
та фондового ринку.
 1. Місцезнаходження реєстраційної справи.
 1. Відомості, отримані у порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного
фонду України:
дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку;
дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;
дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску – юридичної особи, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни
місцезнаходження юридичної особи.
 1. Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою.
 1. Дані про реєстраційні дії.
Сторінку_______________ заповнив

(зазначається

порядковий номер

сторінки)

(підпис)
(ініціали, прізвище)^ VІІ. До вибіркового витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та

фізичних осіб – підприємців додатково внести такі відомості про фізичну особу – підприємця (заповнюється та подається тільки при поданні запиту про надання вибіркового витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців)

 1. Види діяльності.
 1. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця.
 1. Відомості, отримані у порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, державної податкової служби,
Пенсійного фонду України:
дата та номер запису про взяття на облік та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України, у яких фізична особа – підприємець перебуває на обліку;
дата надходження від органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”, у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;
дані органів статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи – підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;
дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску – фізичної особи – підприємця, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;
термін, до якого фізична особа – підприємець перебуває на обліку в органі державної податкової служби за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи – підприємця.
 1. Дані про перебування фізичної особи – підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства.
 1. Прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи – підприємця.
 1. Відомості про строк, визначений фізичною особою – підприємцем або спадкоємцем, опікуном, піклувальником чи управителем майна
фізичної особи – підприємця, для заявлення кредиторами своїх вимог.
 1. Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, підстава для його
внесення.
 1. Дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем, підстава для її внесення.
 1. Місцезнаходження реєстраційної справи.
 1. Інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою – підприємцем.
 1. Дані про реєстраційну(і) дію(ї).
Сторінку_______________ заповнив

(зазначається

порядковий номер

сторінки)

(підпис)
(ініціали, прізвище)

Схожі:

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців iconПоложення про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" прошу видати витяг з...
Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців iconПоложення про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
Положення про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців iconПоложення про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запит про видачу виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
Положення про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців iconЗапит про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Відомості, що запитуються (необхідне зазначити установленням відповідної позначки Ѵ)
Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців iconПоложення про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запит
Положення про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців iconРішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи підприємця
Положення про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців iconРеєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу – підприємця
Спосіб отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (необхідне відмітити)
Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців iconКартка на проведення державної реєстрації фізичної особи підприємця І. Відомості про фізичну особу підприємця Прізвище
Спосіб отримання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (необхідне відмітити)
Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців iconКартка про включення відомостей про юридичну особу
Відомості про юридичну особу (заповнюється юридичними особами, які вносять відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб...
Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців iconЗапит про надання довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців інформації, яка запитується
Відомості, що запитуються (необхідне зазначити установленням відповідної позначки Ѵ)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи