Положення про відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради загальні положення icon

Положення про відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради загальні положенняНазваПоложення про відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради загальні положення
Дата конвертації02.08.2014
Розмір83.29 Kb.
ТипПоложення
джерело


ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

КІРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1.ВІДДІЛ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ КІРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – відділ з питань внутрішньої політики) створюється з метою забезпечення здійснення внутрішньої політики держави у місті, координації діяльності міських громадсько-політичних об’єднань.

1.2.У своїй діяльності відділ з питань внутрішньої політики керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, рішеннями обласної і міської рад, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського голови, а також цим Положенням, яке розроблено згідно з Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
Положення про відділ з питань внутрішньої політики затверджується міською радою.

1.3.Відділ з питань внутрішньої політики утворюється міською радою та є підзвітним і підконтрольним міській раді, її виконкому та міському голові.

1.4.Відділ з питань внутрішньої політики не є юридичною особою.

^ 2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

2.1.Аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів в місті.
2.2.Забезпечення взаємодії міської ради з політичними партіями, релігійними та громадськими організаціями з метою сприяння стабільності, послідовності і громадському порозумінню на території міста.
2.3.Реалізація державної політики у сфері міжнаціональних відносин, сприяння консолідації та розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин в Україні.
2.4.Інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики держави в місті.
2.5.Сприяння підвищенню політичної культури громадян.

2.6.Забезпечення належної організації відзначення державних свят з метою виховання почуття патріотизму до рідного міста та України.
2.7.Впровадження та підтримка системи управління якістю та постійне поліпшення її результативності відповідно до вимог стандарту.

^ 3.ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Відділ з питань внутрішньої політики відповідно до покладених на нього завдань:
3.1.Аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів в місті.
3.2.Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення та оцінки суспільно-політичної ситуації в місті.
3.3.Узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень.
3.4.Подає міському голові інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо формування і реалізації внутрішньої політики.
3.5.Аналізує діяльність політичних партій, релігійних та громадських організацій в місті, розробляє пропозиції щодо заходів, спрямованих на взаємодію міського голови з політичними партіями, релігійними та громадськими організаціями у справі здійснення соціально-економічних реформ, розбудови демократичної, соціальної, правової держави, розвитку громадського суспільства.
3.6.Видає дозволи на проведення публічного богослужіння, релігійного обряду, церемонії чи процесії.
3.7.Організовує проведення громадських слухань з питань мiсцевого значення, що належать до вiдання мiсцевого самоврядування.
3.8.Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань внутрішньої політики з метою забезпечення конституційного права громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб.
3.9.Аналізує стан етнополітичної ситуації в місті.
3.10.Розробляє проекти цільових програм міської ради, спрямованих на розвиток нових форм участі населення міста у здійсненні місцевого самоврядування, впровадження погоджувальної процедури з метою вирішення соціально-політичних конфліктів.
3.11.Організовує:

3.11.1.Засідання Політичної консультативної ради, Громадської ради при Кіровській міській раді, „круглих столів”, нарад для представників громадсько-політичних об’єднань міста, ведення протоколів, контроль за виконанням протокольних доручень;
3.11.2.Проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови;
3.11.3.Матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів, сприяння виборчим комісіям у реалізації їх повноважень, надання їм необхідних приміщень, забезпечення їх охорони, а також охорони виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації;
3.11.4.Проведення інформаційних днів про найважливіші події соціально-економічного та громадсько-політичного життя міста, області, країни; по роз’ясненню законодавства про вибори і референдуми; з питань правової освіти населення;
3.11.5.Проведення конференцій, засідання „круглих столів”, зустрічей, диспутів щодо стану і перспектив розвитку міжнаціональних відносин у місті;
3.11.6.Проведення громадських слухань;
3.11.7.Прийоми іноземних делегацій.
3.12.Забезпечує інформування облдержадміністрації про головні події соціально-економічного та суспільно-політичного життя міста, щомісячне - про стан і розвиток суспільно-політичних процесів в місті.
3.13.Надає інформаційно-методичну, експертно-аналітичну та іншу допомогу виконавчим органам міської ради у вирішенні питань, що стосуються формування і здійснення внутрішньої політики в місті.
3.14.Організовує наради з представниками ЗМІ, культури, освіти по актуальним питанням виборчого права.
3.15.Організовує семінари з представниками політичних партій і суб’єктів виборчого права по роз’ясненню законодавства про вибори і референдуми.
3.16.Організовує разом з виконавчими органами міської ради проведення масових громадсько-політичних заходів на території міста. Аналізує проведення цих заходів, виявляє помилки, розробляє заходи та забезпечує недопущення цих помилок в майбутньому.
3.17.Вивчає, аналізує, розповсюджує позитивний досвід з питань, віднесених до компетенції відділу з питань внутрішньої політики.
3.18.Готує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань, що належать до компетенції відділу з питань внутрішньої політики.
3.19.Розглядає за дорученням міського голови питання, що належать до компетенції відділу з питань внутрішньої політики.
3.20.Готує матеріали з питань внутрішньої політики до доповідей міського голови.
3.21.Розглядає за дорученням міського голови звернення громадян з питань, що належать до компетенції відділу з питань внутрішньої політики.
3.22.За дорученням міського голови дає роз’яснення громадянам щодо прийнятих ним розпоряджень з питань внутрішньої політики.
3.23.Впроваджує та підтримує систему управління якістю у діяльності відділу з питань внутрішньої політики.

^ 4.СТРУКТУРА ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

4.1.Структура, штатна чисельність, фонд оплати праці працівників відділу з питань внутрішньої політики затверджується рішенням міської ради в загальній структурі, штатній чисельності, фонду оплати праці апарату міської ради та її виконавчих органів.

4.2.Працівники відділу з питань внутрішньої політики призначаються за процедурою, передбаченою чинним законодавством та звільняються з посади розпорядженням міського голови.

^ 5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
5.1.Відділ з питань внутрішньої політики має право:
5.1.1.Брати участь у роботі засідань міської ради, її виконавчого комітету, а також у нарадах і семінарах, що проводяться цими органами.
5.1.2.Залучати спеціалістів інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу з питань внутрішньоїх політики.
5.1.3.Отримувати від посадових осіб міської ради, керівників підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов’язків.
5.1.4.Використовувати системи зв’язку і комунікацій, які є в міській раді.
^ 6.НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

6.1.Начальник відділу з питань внутрішньої політики призначається на посаду міським головою одноособово.

6.2.Начальник відділу з питань внутрішньої політики повинен мати повну вищу освіту, стаж роботи служби в органах місцевого самоврядування не менше 3 років і володіти навичками роботи на персональному комп’ютері.

6.3.Начальник відділу з питань внутрішньої політики:

6.3.1.Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики в діяльності міської ради;

6.3.2.Здiйснює керівництво діяльністю відділу з питань внутрішньої політики, визначає обов’язки працівників відділу, очолює та контролює його роботу, дотримання виконавської та трудової дисципліни;

6.3.3.Подає пропозицiї міському голові щодо прийняття на роботу, переведення, звiльнення працiвникiв відділу з питань внутрішньої політики, їх заохочення або притягнення до вiдповiдальностi згiдно iз законодавством.

6.4.Начальник відділу з питань внутрішньої політики повинен знати:
6.4.1.Конституцію України, акти законодавства та нормативні документи щодо служби в органах місцевого самоврядування та діяльності міської ради;
6.4.2.Практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції відділу з питань внутрішньої політики;
6.4.3.Рішення міської ради, виконавчого комітету та розпорядження міського голови;
6.4.4.Правила ділового етикету;
6.4.5.Правила, норми охорони праці та протипожежного захисту;
6.4.6.Основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби.

^ 7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

7.1.Показником оцінки роботи працівників відділу з питань внутрішньої політики є якість та своєчасність виконання завдань, передбачених чинним законодавством.
7.2.Працівники відділу з питань внутрішньої політики несуть відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків. Бездіяльність або невикористання наданих їм прав, порушення норм етики поведінки особи місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її проходженням.
7.3.За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу з питань внутрішньої політики притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.
8.ВЗАЄМОДІЯ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
8.1.Відділ з питань внутрішньої політики під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, а також підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян та використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.
Схожі:

Положення про відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ промисловості, охорони праці, екології кіровської міської ради загальні положення
Відділ промисловості, охорони праці, екології кіровської міської ради (далі відділ) утворюється рішенням міської ради згідно з Законом...
Положення про відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положення
Положення про загальний відділ міської ради (далі – відділ) нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність...
Положення про відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ з питань торгівлі та захисту прав споживачів кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу з питань торгівлі та захисту прав споживачів кіровської міської ради (далі – відділ...
Положення про відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради
Відділ фізичної культури та спорту утворюється, реорганізовується та ліквідується рішенням міської ради згідно Законів України «Про...
Положення про відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу містобудування та архітектури кіровської міської ради (далі – відділ містобудування...
Положення про відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ з питань діяльності правоохороних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних ситуацій кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу з питань діяльності правоохороних органів, мобілізаційної роботи та надзвичайних...
Положення про відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання діяльності відділу з надання муніципальних послуг кіровської міської ради (далі – відділ з надання муніципальних...
Положення про відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про службу у справах дітей кіровської міської ради загальні положення
Служба у справах дітей кіровської міської ради (далі-служба), є виконавчим органом Кіровської міської ради, утворена рішенням Кіровської...
Положення про відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про архівний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання діяльності архівного відділу кіровської міської ради (далі архівний відділ)
Це Положення регулює питання діяльності архівного відділу кіровської міської ради (далі архівний відділ)
Положення про відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ)
Це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі – організаційний відділ)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи