Положення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення icon

Положення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положенняНазваПоложення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення
Дата конвертації02.08.2014
Розмір111.73 Kb.
ТипПоложення
джерелоПОЛОЖЕННЯ


ПРО ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

КІРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.Це Положення регулює питання дiяльностi ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ КІРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (далі – відділ містобудування та архітектури).

1.2.Відділ містобудування та архітектури утворюється, реорганізовується та ліквідується рішенням міської ради.

Міська рада зобов'язана створювати умови для належної роботи i підвищення кваліфікації працівників відділу містобудування та архітектури, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов’язків, нормативно-правовими актами i довідковими матеріалами, іншими посiбниками та лiтературою з правових питань, електронною системою iнформацiйно-правового забезпечення, а також доступом до iнформацiйних баз.

1.3.Відділ містобудування та архітектури є самостійним структурним підрозділом апарату міської ради.

Відділ містобудування та архітектури здійснює керівництво у сфері містобудування та архітектури на території міста.

Відділ містобудування та архітектури організаційно-технічно забезпечує діяльність міської архітектурно-містобудівної ради, яку очолює начальник відділу містобудування та архітектури-головний архітектор м.Кіровське.

Здійснює моніторинг питань щодо діяльності міської архітектурно-містобудівної ради, доповідає міському голові про стан справ та вносить пропозиції щодо поліпшення цієї роботи.

Опрацьовує спільно з представниками відділу Держкомзему у місті Кіровське Донецької області вирішення питань з реалізації державної політики у сфері земельних відносин, раціонального використання та охорони землі.

Приймає участь у роботі комітету щодо забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

Координує роботу Кіровського бюро технічної інвентаризації з питань оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна.

1.4.Відділ містобудування та архітектури у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями обласної та міської ради, рішеннями виконкому, розпорядженнями міського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.

Відділ містобудування та архітектури відповідно до покладених на нього завдань, проводить заходи і здійснює виконання актів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань архітектури та житлової політики, рішень обласної ради, розпоряджень міського голови та рішень виконкому з питань архітектури та будівництва та рішень міської ради з питань земельних відносин.

1.5.Відділ містобудування та архітектури підпорядковується безпосередньо міському голові.

1.6.Положення про відділ містобудування та архітектури затверджується рішенням міської ради.

1.7.Відділ містобудування та архітектури міської ради має два штампи і круглу печатку із своїм найменуванням.

1.8.Відділ містобудування та архітектури правами юридичної особи не володіє.


^

2.ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ2.1.Основним завданням відділу містобудування та архітектури є:

2.1.1.Реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури.

2.1.2.Аналіз стану містобудування, організація розроблення експертизи і подання на затвердження в установленому порядку генерального плану міста, іншої містобудівної документації.

2.1.3.Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку і забудови міста, поліпшення його архітектурного вигляду.

2.1.4.Забезпечення дотримання законодавства у сфері містобудування, державних стандартів, норм і правил, правил забудови міста, затвердженої містобудівної документації.
^

2.1.5.Реалізація державної політики в сфері регулювання земельних відносин.
3.ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ3.1.Відділ містобудування та архітектури:

3.1.1.Готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку міста та проектів міського бюджету і подає їх на розгляд виконавчого комітету міської ради.

3.1.2.Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку міста.

3.1.3.Надає пропозиції щодо розроблення місцевих правил забудови на підставі регіональних правил.

3.1.4.Розробляє пропозиції та готує висновки щодо розміщення, будівництва та реконструкції об’єктів.

3.1.5.Розглядає і погоджує проекти конкретних об’єктів, складає і надає замовникам висновки щодо їх затвердження.

3.1.6.Надає замовникам відповідно правил забудови вихідні дані на будівництво і реконструкцію житлових будинків, погоджує проекти забудови та благоустрою земельних ділянок.

3.1.7.Координує виконання науково-дослідних і проектно-розвідувальних робіт, що здійснюються на території міста.

3.1.8.Забезпечує дотримання встановленого порядку щодо ліцензування спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві, проведення державної експертизи проектів будівництва, реставрації та реконструкції конкретних об’єктів.

3.1.9.Приймає рішення про стадійність проектування і будівництва, надає дозволи на виконання топографо-геодезичних робіт, інженерно-геологічних та інших видів розвідувань, організує реєстрацію, збереження і систематизацію даних матеріалів.

3.1.10.Забезпечує ведення містобудівного кадастру міста, створює архів містобудівної документації, організує і проводить конкурси на розроблення проектів об’єктів, інформує через засоби масової інформації населення про містобудівні програми.

3.1.11.Забезпечує в установленому законодавством порядку, відповідно до рішень міської ради, своєчасний розгляд клопотань громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.

3.1.12Розробляє Правила благоустрою, санітарного утримання території, забезпечення чистоти та порядку, озеленення міста.

3.1.13.Визначає площу прилеглої території до об’єкту, обсяги робіт з благоустрою, терміни виконання для укладання договорів з благоустрою та обслуговування території, прилеглої до об’єкту, на підставі рішення міської ради.

3.1.14.Координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги в сфері містобудування та архітектури.

3.1.15.Готує і виносить на розгляд виконкому міської ради питання щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, будівель та інших споруд, розташованих на території міста.

3.1.16.Виносить на розгляд виконкому матеріали щодо надання дозволу на переобладнання та перепланування житлових будинків та житлових приміщень з метою підвищення їх благоустрою.

3.1.17.Готує та виносить на розгляд виконкому міської ради проекти рішень щодо надання дозволу на перепланування і переобладнання жилого будинку (квартири), що належить громадянинові на праві приватної власності.

3.1.18.Візує проекти рішень виконкому з метою забезпечення контролю щодо питань оформлення права власності на об’єкти нерухомого майна («Бюро технічної інвентаризації») та з питань розміщення об’єктів торгівлі, малих архітектурних форм для підприємницької діяльності з подальшим узгодженням режиму роботи відділом з питань торгівлі та захисту прав споживачів міської ради.

3.1.19.Надає дозвіл згідно вимог чинного законодавства на розміщення реклами та регулює діяльність з розміщення зовнішньої реклами.

3.1.20.Надає дозвіл згідно вимог чинного законодавства на розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності, об’єктів благоустрою міста, розглядає та надає пропозиції щодо будівельного паспорта на розміщення малої архітектурної форми з подальшим його затвердженням.

3.1.21.Готує та надає містобудівні умови і обмеження забудови земельних ділянок.

3.1.22.Приймає участь у державній комісії з прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

3.1.23.Надає замовникам ордер на проведення земляних робiт на території міста.

3.1.24.Розглядає скарги громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, приймає відповідні рішення.

3.1.25.Координує роботу по регулюванню земельних відносин та здійснює відносно до законодавства контроль за використанням земель, передбачених для містобудівних потреб.

3.1.26.Інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм міста, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, приймає участь у громадських обговореннях із зазначених питань.

3.2.Земельні відносини:

3.2.1.Надає пропозиції щодо встановлення розміру орендної плати за користування земельними ділянками.

3.2.2.Надає пропозиції до переліку земельних ділянок, призначених для продажу або передачі в оренду суб’єктам підприємницької діяльності на земельних аукціонах, торгах, конкурсах.

3.2.3.Приймає участь у роботі постійно діючої комісії з питань, пов’язаних з погодженням документації із землеустрою у місті Кіровське.

3.2.4.Приймає участь у роботі робочої групи з опрацювання та комплексного вирішення питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та охорони земель у місті Кіровське, яку очолює міський голова.

3.2.5.Розглядає пропозиції та надає висновки щодо визначення території вибору, вилучення, приватизації та надання земель для містобудівних потреб відповідно до вимог законодавства, забезпечує контроль за їх використанням і забудовою.

3.2.6.Розглядає та виносить питання на засідання міської ради, які передбачені Земельним кодексом України в межах своєї компетенції щодо надання або припинення права користування земельних ділянок, надання дозволів на розробку проектів землеустрою, зміну цільового призначення земельної ділянки, приватизації земельних ділянок, продажу земельних ділянок та інше.

3.2.7.Надає висновки на проекти землеустрою.

3.2.8.Впроваджує та підтримує систему управління якістю у діяльності відділу містобудування та архітектури.

^ 4.СТРУКТУРА ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

4.1.Структура, штатна чисельність, фонд оплати праці працівників відділу містобудування та архітектури затверджується рішенням міської ради в загальній структурі, штатній чисельності, фонду оплати праці апарату міської ради та її виконавчих органів.

4.2.Працівники відділу містобудування та архітектури призначаються за процедурою, передбаченою чинним законодавством та звільняються з посади розпорядженням міського голови.
^

5.ПРАВА І ОБО’ЯЗКИ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ5.1.Відділ містобудування та архітектури має право:

5.1.1.Приймати з питань, що належать до його компетенції, рішення, які є обов’язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами.

5.1.2.Отримувати в установленому порядку від інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до його компетенції, а від міських органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5.1.3.Скликати в установленому порядку наради, семінари з питань, що належать до компетенції відділу.

5.1.4.Зупиняти проведення будівельних, топографо-геодезичних, інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил.

5.1.5.Брати участь у роботі засідань міської ради, виконкому, у нарадах і семінарах, що проводяться виконкомом та відділами міської ради.

5.1.6.Проводити особистий прийом громадян, розглядати скарги, заяви з питань, що належить до його компетенції.

5.1.7.Представляти за дорученням міського голови міську раду, її виконавчий комітет з питань, що належать до компетенції відділу.

5.1.8.Брати участь у розгляді судами справ що відносяться до компетенції відділу.

5.1.9.На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці.

5.1.10.На оплату праці залежно від посади, яку вони займають, рангу, який їм присвоєний, якості роботи, досвіду, стажу роботи.

5.1.11.На соціальний і правовий захист відповідно до їх статусу.

5.1.12.На просування по службі з урахуванням кваліфікації та здібностей, сумлінного виконання службових обов’язків, участь у конкурсах на заміщення посад більш високих категорій.

5.1.13.Вимагати службового розслідування з метою зняття безпідставних, на думку посадових осіб, звинувачень або підозри.

5.1.14.Захищати свої законні права та інтереси у вищестоящих органах та судовому порядку.

5.1.15.Безперешкодно ознайомлюватися з матеріалами, що стосуються проходження ними служби в органах місцевого самоврядування, у необхідних випадках давати особисті пояснення.

^ 6.НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ– ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР М.КІРОВСЬКЕ
6.1.Начальник відділу містобудування та архітектури – головний архітектор м.Кіровське призначається на посаду міським головою одноособово.

6.2.Начальник відділу містобудування та архітектури – головний архітектор м.Кіровське:

6.2.1.Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

6.2.2.Здійснює контроль за станом благоустрою та обслуговуванням прилеглої території до об’єктів.

6.2.3.Здійснює інші функції, які випливають з покладених завдань на відділ містобудування та архітектури відповідно до законодавства.

6.2.4.Подає пропозиції міському голові щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників відділу містобудування та архітектури, їх заохочення або притягнення до відповідальності згiдно із законодавством.

6.2.5.Розподіляє обов’язки між працівниками, контролює підвищення їх кваліфікації, контролює стан виконавської та трудової дисципліни працівників відділу містобудування та архітектури.
^ 7.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ
7.1.Працівники відділу містобудування та архітектури несуть відповідальність за виконання покладених на них повноважень, дії чи бездіяльність.

7.2.За порушення трудової та виконавської дисципліни працівники відділу містобудування та архітектури притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

8.ВЗАЄМОДІЯ ВІДДІЛУ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ

8.1.Відділ містобудування та архітектури взаємодіє з іншими виконавчими органами міської ради, з головним управлінням містобудування та архітектури Донецької обласної державної адміністрації, інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Донецькій області, Головним управлінням Держкомзему у Донецькій області, використовує у своїй роботі статистичну та оперативну довідкову інформацію, яка підготовлена ними.

Схожі:

Положення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ промисловості, охорони праці, екології кіровської міської ради загальні положення
Відділ промисловості, охорони праці, екології кіровської міської ради (далі відділ) утворюється рішенням міської ради згідно з Законом...
Положення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про загальний відділ кіровської міської ради загальні положення
Положення про загальний відділ міської ради (далі – відділ) нормативний акт, який визначає завдання, обов’язки, права, відповідальність...
Положення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ фізичної культури та спорту кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу фізичної культури та спорту кіровської міської ради
Відділ фізичної культури та спорту утворюється, реорганізовується та ліквідується рішенням міської ради згідно Законів України «Про...
Положення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради загальні положення
Відділ з питань внутрішньої політики кіровської міської ради (далі – відділ з питань внутрішньої політики) створюється з метою забезпечення...
Положення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ з надання муніципальних послуг кіровської міської ради загальні положення
Це Положення регулює питання діяльності відділу з надання муніципальних послуг кіровської міської ради (далі – відділ з надання муніципальних...
Положення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про службу у справах дітей кіровської міської ради загальні положення
Служба у справах дітей кіровської міської ради (далі-служба), є виконавчим органом Кіровської міської ради, утворена рішенням Кіровської...
Положення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про юридичний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі юридичний відділ)
Це Положення регулює питання дiяльностi юридичного відділу кіровської міської ради (далі – юридичний відділ)
Положення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про організаційний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі організаційний відділ)
Це Положення регулює питання дiяльностi організаційного відділу кіровської міської ради (далі – організаційний відділ)
Положення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про архівний відділ кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання діяльності архівного відділу кіровської міської ради (далі архівний відділ)
Це Положення регулює питання діяльності архівного відділу кіровської міської ради (далі архівний відділ)
Положення про відділ містобудування та архітектури кіровської міської ради загальні положення iconПоложення про відділ економіки кіровської міської ради загальні положення це Положення регулює питання дiяльностi відділу економіки кіровської міської ради (далі відділ економіки)
Це Положення регулює питання дiяльностi відділу економіки кіровської міської ради (далі – відділ економіки)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи